หน้าดาวน์โหลด   ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)   ประเทศสิงคโปร์ | Singapore 
77K
twitter
google plus
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
Detail : 
ปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการ เติบโตเศรษฐกิจของสิงคโปร์ปี 2553 ให้ดีขึ้น ได้แก่
 File size : 0.098 MB.
 Type : doc
29-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(868)
Detail : 
Singapore’s Global Trade Relationships
 File size : 0.075 MB.
 Type : doc
29-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(293)
Detail : 
ตามบันทึกสำนักพัฒนาการตลาดระหว่างประเทศ กลุ่มงานอาเซียน
 File size : 2.272 MB.
 Type : pdf
29-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(297)
Detail : 
ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของสิงคโปร์ คือ 136.8 กม. เหนือเส้นศูนย์สูตร โดยตั้งอยู่ระหว่าง เส้นแวงที่ 103 องศา 38 ลิปดาตะวันออก 
 File size : 0.636 MB.
 Type : doc
29-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(44,822)
Detail : 
สิงคโปร์เป็นประเทศที่ไม่มีพื้นที่ในการเพาะปลูกผลไม้ จะนำเข้าผลไม้จากประเทศต่างๆจากทั่วโลกเพื่อการบริโภค
 File size : 9.164 MB.
 Type : doc
29-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(557)
Detail : 
น้ำมันสำเร็จรูป  :  สิงคโปร์เป็นตลาดส่งออกสำคัญอันดับที่  1 ของไทยและเมื่อพิจารณามูลค่าการส่งออกปี  2547 - 2551

 File size : 0.248 MB.
 Type : doc
29-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(462)
Detail : 
เครื่องคอมพิวเตอร์  :  สิงค์โปร์เป็นตลาดส่งออกสำคัญอันดับที่  5  ของไทยและเมื่อพิจารณามูลค่าการส่งออกปี  2547 - 2551
 File size : 0.237 MB.
 Type : doc
29-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(233)
Detail : 
 ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ (H.S.8473) สิงคโปร์นำเข้าจากตลาดโลกมูลค่า 2,825.189 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
 File size : 0.339 MB.
 Type : doc
29-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(242)
Detail : 
สินค้านำเข้าสำคัญของสิงคโปร์ ได้แก่ แผงวงจรไฟฟ้า  เครื่องพิมพ์เครื่องจักรใช้ประกอบในการพิมพ์
 File size : 0.33 MB.
 Type : doc
29-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(1,644)
Detail : 
มาเลเซีย 15.41% จีน 14.52% ไต้หวัน 13.58% เกาหลีใต้ 12.91% สหรัฐฯ 8.47%
 File size : 0.085 MB.
 Type : doc
29-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(236)
Detail : 
มาเลเซีย 15.15% จีน 14.37% ไต้หวัน 13.58% เกาหลีใต้ 13.29% สหรัฐฯ 8.82%
 File size : 0.085 MB.
 Type : doc
29-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(218)
Detail : 
ญี่ปุ่น 27.77% เยอรมนี 21.91% มาเลเซีย 8.80% สหรัฐฯ 8.41% เกาหลีใต้ 6.00%
 File size : 0.085 MB.
 Type : doc
29-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(233)
Detail : 
สหรัฐฯ 45.20% ฝรั่งเศส 39.93% เยอรมนี 4.08% สหราชอาณาจักร 2.79%
 File size : 0.086 MB.
 Type : doc
29-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(229)
Detail : 
นักธุรกิจท้องถิ่นและผู้เชี่ยวชาญทางการค้าในสิงคโปร์ มีปฏิกิริยาต่อข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน–จีน 
 File size : 0.056 MB.
 Type : doc
29-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(305)
Detail : 
สิงคโปร์กับ EU  ได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้แน่นแฟ้น โดยมีแผนการความร่วมมือในสาขาต่างๆ 

 File size : 0.048 MB.
 Type : doc
29-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(796)
Detail : 
ข้อตกลงการค้าเสรีนี้ สิงคโปร์และปานามาจะมีความร่วมมือกันในด้านต่างๆ อาทิ  การค้าสินค้าและธุรกิจบริการ  
 File size : 0.049 MB.
 Type : doc
29-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(625)
Detail : 
The Building and Construction Authority คาดว่า โครงการต่างๆในปี 2012 
 File size : 0.12 MB.
 Type : doc
29-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(1,000)
Detail : 
การค้าระหว่างประเทศของสิงคโปร์ปี 2554  มีมูลค่ารวม  7741,559.9  ล้านเหรียญสหรัฐฯ
 File size : 0.178 MB.
 Type : doc
29-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(252)
Detail : 
โดยให้หันไปลงทุนในเมืองอื่นๆแทนกรุงจาการ์ตา
 File size : 0.138 MB.
 Type : doc
29-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(917)
Detail : 
คาดการณ์การเติบโตเศรษฐกิจสิงคโปร์ อยู่ระหว่างร้อยละ 1-3 
 File size : 0.031 MB.
 Type : doc
29-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(291)
Detail : 
78 PLAYFAIR ROAD #07-02, PAK CHONG BUILDING, SINGAPORE 367997
 File size : 0.026 MB.
 Type : xls
04-04-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(977)
Detail : 
ตั้งแต่ปี 2533 ภาครัฐสิงคโปร์ได้ประกาศให้หยุดการเลี้ยงสุกรภายในประเทศ ดังนั้น สิงคโปร์จึงต้องพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศ
 File size : 0.093 MB.
 Type : doc
04-04-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(1,294)
Detail : 
The Business Networking and Investment Seminar organsied by and take place at Singapore Business Federation (SBF)
 File size : 0.312 MB.
 Type : doc
04-04-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(387)
Detail : 
ราคาขายปลีก :  อัตราเฉลี่ย  0.17  –  0.42  เหรียญสิงคโปร์/ ฟอง  (ยกเว้นจากออสเตรเลียและญี่ปุ่น)
 File size : 0.067 MB.
 Type : doc
04-04-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(831)
Detail : 
สิงคโปร์ไม่มีพื้นที่สำหรับการเกษตร เนื่องจากพื้นที่ประเทศมีขนาดเพียง 701 ตารางกิโลเมตร
 File size : 0.087 MB.
 Type : doc
04-04-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(2,197)
Detail : 
ในการนำเข้าสินค้าข้าว  ผู้นำเข้าต้องจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทไว้กับหน่วยงานสิงคโปร์  คือ
 File size : 0.032 MB.
 Type : doc
04-04-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(445)
Detail : 
Sirivatana Interprint Public Co., Ltd. is the one of the leading commercial printers in South East Asia with a complete range of production facilities in Thailand. 
 File size : 0.167 MB.
 Type : doc
04-04-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(288)
Detail : 
Thailand and Singapore are traditional market with essential bi-lateral trade since the early turn of the century.
 File size : 0.638 MB.
 Type : doc
04-04-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(526)
Detail : 
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงสิงคโปร์  รายงานการเยี่ยมพบผู้นำเข้า (Company Visit)เดือน [Month] FEBRUARY 2012

 File size : 0.208 MB.
 Type : doc
04-04-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(644)
Detail : 
SMa members come from a spectrum of industries in the manufacturing or manufacturing-related sectors.
 File size : 0.215 MB.
 Type : doc
04-04-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(376)
Download Statistics
ไฟล์ทั้งหมด8,585 
  ธุรกิจแฟรนไชส์
546 
  รวมแผนธุรกิจ
710 
  ความรู้ในการประกอบธุรกิจ
1,970 
  รวมสัญญาต่างๆ
278 
  รวมแบบฟอร์มต่างๆ
345 
  เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร
746 
  โครงการเรนโบว์โปรเจค
  เอกสารแฟรนไชส์ จากต่างประเทศ
876 
  งานแสดงสินค้าSMEs และแฟรนไชส์
175 
  โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
24 
  รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน
575 
  การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
25 
  ฮวงจุ้ย SMEs
36 
  ข้อมูลสนับสนุนการทำธุรกิจประเภทการค้าต่างๆ
19 
  ข้อมูลศึกษาประเภทธุรกิจการค้า/ตลาด
22 
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
1,118 
  ชุดเครื่องมือธุรกิจเอสเอ็มอี SME Toolbox
  กรมการขนส่งทางบก
50 
  ทำเลค้าขาย
66 
  คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ
98 
  เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
35 
  รายชื่อธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
55 
  SMEs ต้องรู้! โครงการศูนย์บริการธุรกิจ SMEs (Front Service SMEs)
148 
  บทความ E-book ฟรี
653 
สถิติผู้ดาวน์โหลดไฟล์
Download Type
Top 10
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.