หน้าดาวน์โหลด   ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)   ประเทศอินโดนีเซีย | Indone... 
57K
twitter
google plus
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
Detail : 
คำถามเกี่ยวกับ AEC
 File size : 0.058 MB.
 Type : pdf
17-06-2557กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
(289)
Detail : 
 สาเหตุที่กฎระเบียบเข้มข้นขึ้นเพราะจะมีการเลือกตั้งในอินโดนีเซีย ทำให้รัฐบาลต้องเพิ่มมาตรการดูแลประชาชน
 File size : 0.168 MB.
 Type : pdf
21-05-2557E-Customs Service Co., Ltd.
(532)
Detail : 
 มูลค่าส่งออกของไทยไปอินโดนีเซียเดือนมกราคม 2557 หดตัวถึง 20.2% ซึ่งเป็นการลอลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 เทียบกับที่ขยายตัว 18.4% ในช่วงเดียวกันของปี
 File size : 0.117 MB.
 Type : PDF
20-05-2557ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(226)
Detail : 
 อินโดนีเซียเป็นหนึ่งในกี่ประเทศในเอเชียที่เศรษฐกิจยังขยายตัวได้อย่างแข็งแกร่งท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจโลกในช่วงที่ผ่านมา
 File size : 0.148 MB.
 Type : PDF
20-05-2557ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(498)
Detail : 
 น.ส.ดุจเดือน ศศะนาวิน รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าการเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยผลการประชุมเจรจากับกระทรวงเกษตรของอินโดนีเซียจำกัดการนำเข้าพืชสวนจากประเทศต่างๆ 
 File size : 0.169 MB.
 Type : pdf
20-05-2557E-Customs Service Co., Ltd.
(247)
Detail : 
 สำนักส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงจาการ์ตา รายงานความคืบหน้าการบังคับใช้กฎระเบียบการนำเข้าสินค้าพืชสวนฉบับใหม่ของอินโดนีเซีย
 File size : 0.152 MB.
 Type : PDF
20-05-2557สำนักพัฒนาตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเอเชีย
(222)
Detail : 
ประชากรของอินโดนีเซียมีรายได้สูงขึ้นกว่าเมื่อหลายปีก่อนมาก คนเราพอมีรายได้เพิ่มขึ้นการใช้ชีวิตก็เปลี่ยนไป อยากมีโน้นมีนี้เพิ่มขึ้น
 File size : 0.652 MB.
 Type : pdf
19-02-2556SME Bank
(418)
Detail : 
ปัจจุบัน นักเศรษฐศาสตร์ทั่วโลกกำลังถกเถียงกันว่า ควรหรือยังที่จะรวมประเทศอินโดนีเซียเข้าไปอยู่ในประเทศกลุ่มเกิดใหม่ทางทุนนิยมที่มีการเติบโตสูงอย่าง “BRIC”
 File size : 0.201 MB.
 Type : pdf
03-01-2556สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.)
(655)
Detail : 
มาตรการด้านภาษี อินโดนีเซียเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกอาเซียน การค้ากับสมาชิกอาเซียนประเทศอื่นรวมทั้งกับประเทศไทยนั้น มาตรการทางการค้าระหว่างกันนจึงเป็นอัตราภายใต้ CEPT ซึ่งมีอัตราอากรเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 0-5 %
 File size : 2.511 MB.
 Type : pdf
04-09-2555สบย.4
(529)
Detail : 
 ก.รายการผลิตภัณฑ์จากพืชดังกล่าวต้องอยู่ในขอบข่ายการตอบสนองการขาดสินค้าภายในประเทศ( Satisfying domestic demand) และเป็นผลิตภัณฑ์จากพืชที่ได้รับการอนุญาตนำเข้าอยู่เดิมแล้ว
 File size : 0.087 MB.
 Type : pdf
31-08-2555กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
(396)
Detail : 
 การดำเนินการของโครงการบูรณาการการค้าภายใต้ระบบ National Single Window ของประเทศอินโดนีเซียนี้ได้มีการขยายตัวเพื่อที่จะครอบคลุมการค้าระหว่างประเทศจำนวนร้อยละ 90 ใน อินโดนีเซีย
 File size : 0.074 MB.
 Type : pdf
31-08-2555กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
(321)
Detail : 
 ปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของอินโดนิเซีย
การขาดแคลนสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ เช่น ถนน สะพาน ท่าเรือ ระบบไฟฟ้า น้ำประปา เป็นต้น

 File size : 1.601 MB.
 Type : pdf
30-08-2555กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
(374)
Detail : 
 ตามระเบียบกระทรวง
1.ผลิตภัณฑ์จากพืชพฤกษาศาสตร์ หมายรวมถึง พืชจำพวกผลไม้,พืชจำพวกผัก,ส่วนประกอบวัตถุดิบจากพืช และพืชจำพวกไม้ดอกไม้ประดับ

 File size : 0.129 MB.
 Type : pdf
30-08-2555กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
(396)
Detail : 
การให้สิทธิประโยชน์ในการลงทุนของอินโดนีเซียยังค่อนข้างน้อย File size : 0.029 MB.
 Type : doc
23-07-2555สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
(489)
Detail : 
 ปัจจุบันประเทศอินโดนีเซียแบ่งเขตการปกครองเป็น 33 เขต
 File size : 5.023 MB.
 Type : pdf
17-07-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(370)
Detail : 
จาก Presidential Decree ฉบับที่ 96/2000 และได้รับการแก้ไขใน Presidential Decree ฉบับที่ 118/2000 นั้น 
 File size : 0.032 MB.
 Type : doc
28-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(434)
Detail : 
ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสจากสถาบันวิทยาศาสตร์อินโดนีเซียออกมาให้สัมภาษณ์คัดค้านรัฐบาล
 File size : 0.028 MB.
 Type : doc
28-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(386)
Detail : 
การลงทุนจากต่างประเทศในอินโดนีเซียจะรวมถึงการลงทุนทางตรงและการลงทุนทางอ้อม
 File size : 0.056 MB.
 Type : doc
28-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(1,120)
Detail : 
ในช่วงที่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจทั่วโลก  อินโดนีเซีย ถือเป็น 1 ใน 3 ของประเทศ
 File size : 11.715 MB.
 Type : pdf
28-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(1,249)
Detail : 
Polaris Motorcycle Racing Parts, Tools & Accessories: เป็นผู้นำเข้า/ผู้ค้าสินค้าชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์รายใหญ่รายหนึ่ง
 File size : 0.041 MB.
 Type : doc
28-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(392)
Detail : 
งาน Experiencing Thailand จัดขึ้นทั้งสิ้น 5 วัน โดยได้จัดร่วมกับงานฉลองครบรอบ 2 ปีของห้างสรรพสินค้า
 File size : 0.029 MB.
 Type : doc
28-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(400)
Detail : 
รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ  : อินโดนีเซียเป็นตลาดส่งออกสำคัญอันดับที่  2  ของไทย และเมื่อพิจารณามูลค่าการส่งออกปี  2547 - 2551

 File size : 0.246 MB.
 Type : doc
27-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(868)
Detail : 
สินค้านำเข้าสำคัญของอินโดนีเซีย ได้แก่  เครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์  ข้าวสาลีและเมลิน  เครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์
 File size : 0.337 MB.
 Type : doc
27-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(1,712)
Detail : 
จีน 24.64% ญี่ปุ่น 20.76% สิงคโปร์ 19.12% เกาหลีใต้ 7.17% ออสเตรเลีย 4.34%
 File size : 0.087 MB.
 Type : doc
27-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(301)
Detail : 
สิงคโปร์ 13.36% จีน 12.70% ซาอุดิอาระเบีย 8.95% มาเลเซีย 7.98% อินเดีย 7.74%
 File size : 0.084 MB.
 Type : doc
27-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(262)
Detail : 
ญี่ปุ่น 17.52% จีน 17.34% ยูเครน 12.44% ไทย 1.28%
 File size : 0.075 MB.
 Type : doc
27-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(455)
Detail : 
นักธุรกิจไม่แน่ใจความสามารถในการคุ้มครองสินค้าอินโดนีเซียของรัฐบาลเนื่องจากประเทศคู่แข่งทางการค้าไม่อนุญาตให้มีการนำเข้าสินค้าอินโดนีเซีย
 File size : 0.031 MB.
 Type : doc
27-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(329)
Detail : 
ปัจจุบัน อินโดนีเซียเป็นผู้ผลิตกาแฟใหญ่เป็นอันดับสามของโลก รองจากประเทศบราซิล และประเทศเวียดนาม
 File size : 0.032 MB.
 Type : doc
27-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(379)
Detail : 
PT.Toyota Astra Motor (TAM) ยังคงรอการตัดสินใจจากบริษัท Toyota Motor Corp. (TMC) ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2554
 File size : 0.029 MB.
 Type : doc
27-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(428)
Detail : 
ประเทศอินโดนีเซียมีเป้าหมายที่จะเป็นประเทศที่มีการผลิตข้าวเพื่อการบริโภคภายในประเทศอย่างเพียงพอ ดังเช่นในปี 1980 ที่ผ่านมา
 File size : 0.042 MB.
 Type : doc
27-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(746)
Download Statistics
ไฟล์ทั้งหมด7,932 
  ธุรกิจแฟรนไชส์
546 
  รวมแผนธุรกิจ
710 
  ความรู้ในการประกอบธุรกิจ
1,970 
  รวมสัญญาต่างๆ
278 
  รวมแบบฟอร์มต่างๆ
345 
  เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร
746 
  โครงการเรนโบว์โปรเจค
  เอกสารแฟรนไชส์ จากต่างประเทศ
876 
  งานแสดงสินค้าSMEs และแฟรนไชส์
175 
  โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
24 
  รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน
575 
  การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
25 
  ฮวงจุ้ย SMEs
36 
  ข้อมูลสนับสนุนการทำธุรกิจประเภทการค้าต่างๆ
19 
  ข้อมูลศึกษาประเภทธุรกิจการค้า/ตลาด
22 
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
1,118 
  ชุดเครื่องมือธุรกิจเอสเอ็มอี SME Toolbox
  กรมการขนส่งทางบก
50 
  ทำเลค้าขาย
66 
  คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ
98 
  เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
35 
  รายชื่อธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
55 
  SMEs ต้องรู้! โครงการศูนย์บริการธุรกิจ SMEs (Front Service SMEs)
148 
สถิติผู้ดาวน์โหลดไฟล์
Download Type
Top 10
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.