หน้าดาวน์โหลด   ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)   ประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเ... 
2.0M
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
EXIM Forum ครั้งที่ 5 “ไทยกับ AEC ในยุคสมัยแห่งเอเชีย” “ยุคสมัยแห่งเอเชีย...ขุมพลังใหม่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก” โดย ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธานกรรมการ EXIM BANK แล้วต่อด้วยการนำเสนอบทวิเคราะห์ของ EXIM BANK เรื่อง “ปี 2015 : ไทยจะยืนตรงไหนใน AEC” โดย นางขวัญใจ เตชเสนสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยธุรกิจ EXIM BANK พร้อมปิดท้ายด้วยการบรรยายพิเศษเรื่อง “EXIM BANK กับการต่อยอดธุรกิจไทยภายใต้ AEC (ASEAN Economic Community)”

 File size : 0.076 MB.
 Type : pdf
06-09-2554ฝ่ายวิจัยธุรกิจ EXIM BANK
(423)
AFTA (ASEAN Free Trade Area) & AEC (ASEAN Eonomic Community). จากเขตการค้าเสรีอาเซียน สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียง

 File size : 0.282 MB.
 Type : pdf
06-09-2554กรมการค้าต่างประเทศ
(2,353)
การบรรยายหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมธุรกิจบริการสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)”  โดย นายรณรงค์  พูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนการค้าบริการอาเซียน สำนักเจรจาการค้าบริการและการลงทุน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

 File size : 0.104 MB.
 Type : doc
06-09-2554สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
(538)
ดาวน์โหลดเพลงอาเซียน The ASEAN WAY -the_Anthem of ASEAN

 File size : 2.716 MB.
 Type : flv
03-03-2555สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 4
(204)
ดาวน์โหลดเพลงอาเซียน The Asean Way-Orignal-Version

 File size : 0.823 MB.
 Type : mp3
03-03-2555สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 4
(275)
ดาวน์โหลดเพลงอาเซียน The Asean Way-Jazz Big Band Version

 File size : 2.084 MB.
 Type : mp3
03-03-2555สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 4
(366)
ดาวน์โหลดเพลงอาเซียน The Asean Way-Bossanova Version

 File size : 2.175 MB.
 Type : mp3
03-03-2555สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 4
(264)
 ดาวน์โหลดเพลงอาเซียน The Asean Way-Bossanova Version (Saxophone)

 File size : 1.855 MB.
 Type : mp3
03-03-2555สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 4
(203)
ไทยได้ลงนามในกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion Cooperation: GMS) ตั้งแตปี 2535 โดยเป็นโครงการที่ได้รับความช่วยเหลือจากธนาคาร พัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) ประกอบด้วย ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนาม สหภาพพม่า และจีนตอนใต้ (มณฑลยูนนาน)

 File size : 1.458 MB.
 Type : pdf
03-03-2555สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 4
(341)
การรู้ภาษาของชาติสมาชิกอาเซียนอื่น สำคัญอย่างไร?การที่เรารู้ภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นมีความสำคัญมาก เนื่องจากการที่ประชาชน 10 ประเทศอาเซียนสามารถสื่อสารกันได้ จะช่วยสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน และที่สำคัญที่สุดคือ “สร้างความไว้ใจกัน” และสุดท้ายคือ “สร้างความเป็นหนึ่งเดียว”เพื่อทำให้ประชาคมอาเซียนเป็นประชาคมที่ยั่งยืน

 File size : 0.136 MB.
 Type : pdf
03-03-2555สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 4
(1,022)
ประเทศเวียดนามมีลักษณะคล้ายตัว “s” ขนาดใหญ่ที่ยาวเหยียด โดยกินบริเวณไปตาม ความยาว ของคาบสมุทรอินโดจีน ตลอดแนวพรมแดนมีความยาว 3,730 กิโลเมตร พื้นที่ประมาณ 3 ใน 4 ของเวียดนาม ประกอบด้วยภูเขาและป่าไม้

 File size : 5.11 MB.
 Type : pdf
03-03-2555สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 4
(202)
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แบ่งเป็น 16 แขวง และ 1 เขตปกครองพิเศษ (นครหลวงเวียงจันทน์) แขวงที่สำคัญได้แก่ เวียงจันทน์ สะหวันนะเขต หลวงพระบาง จำปาสัก คำม่วน วันชาติ 2 ธันวาคม

 File size : 3.238 MB.
 Type : pdf
03-03-2555สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 4
(201)
ประเทศอินโดนีเซีย อยู่ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นประเทศที่มีหมู่เกาะมากที่สุด และใหญ่ที่สุดในโลก ประกอบด้วยเกาะใหญ่ ๆ ห้าเกาะ และหมู่เกาะเล็ก ๆ อีกประมาณ 30 หมู่เกาะ รวมแล้วมีอยู่ 13,677 เกาะ เป็นเกาะที่มีคนอยู่อาศัยประมาณ 6,000 เกาะ

 File size : 2.511 MB.
 Type : pdf
03-03-2555สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 4
(210)
กัมพูชาตั้งอยู่กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนทิศเหนือติดกับประเทศไทย (จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ และบุรีรัมย์) และลาว (แขวง อัตตะปือและจำปาสัก) ทิศตะวันออกติด เวียดนาม (จังหวัดกอนทูม เปลกู ซาลาย ดั๊กลั๊ก ส่องแบ๋ เตยนิน ลองอาน ด่งท๊าบ อันซาง และเกียงซาง)

 File size : 3.813 MB.
 Type : pdf
03-03-2555สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 4
(163)
เนการา บรูไน ดารุสซาลาม (Negara Brunei Darussalam แปลว่า ดินแดนแห่งความสงบสุข)

 File size : 2.559 MB.
 Type : pdf
03-03-2555สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 4
(204)
ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกอาเซียน ต้องเร่งปรับตัวเพื่อดึงการค้า การลงทุน และการบริการ
 File size : 0.034 MB.
 Type : doc
10-04-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(261)
ASEAN Compliance Body หมายถึง องค์กรระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส เพื่อติดตามการดำเนินงาน
 File size : 1.461 MB.
 Type : pdf
10-04-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(551)
คณะกรรมการที่ ปรึกษาด้านมาตรฐานและคุณภาพของอาเซียน
 File size : 0.065 MB.
 Type : pdf
10-04-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(314)
ควรให้เจ้าของบ้านเริ่มทานอาหารก่อนต่อจากนั้นผู้มาเยือนถึงจะรับประทานต่อได้
 File size : 0.108 MB.
 Type : pdf
10-04-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(305)
ในการประชุม Informal ASEAN Summit ครั้งที่ 3 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 1999
 File size : 0.094 MB.
 Type : pdf
10-04-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(231)
ต่อมาที่ประชุม AEM ครั้งที่ 40 และ AEM-METI Consultations ครั้งที่ 15
 File size : 0.104 MB.
 Type : pdf
10-04-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(198)
ผู้นำอาเซียน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ได้ลงนามในแถลงการณ์ร่วม ตกลงให้เริ่ม
 File size : 0.144 MB.
 Type : pdf
10-04-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(171)
ผู้นำอาเซียน-อินเดีย ได้ร่วมลงนามในกรอบความตกลงว่าด้วยการจัดทำ FTA
 File size : 0.137 MB.
 Type : pdf
10-04-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(208)
การประชุมสดยอดอาเซียน-เกาหลีที่ประเทศลาว เมื่อ 30 พ.ย. 2004
 File size : 0.075 MB.
 Type : pdf
10-04-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(185)
วิกฤติเศรษฐกิจ  โลกปัจจุบันกำลังส่งผลกระทบต่อประเทศต่างๆ ทั่วโลก
 File size : 0.444 MB.
 Type : pdf
10-04-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(301)
ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา เอเซียได้ก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญ
 File size : 0.076 MB.
 Type : pdf
10-04-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(207)
การยึดมั่นต่อหลักนิติธรรม ธรรมาภิบาล หลักการประชาธิปไตยและรัฐบาลตาม รัฐธรรมนูญ
 File size : 0.142 MB.
 Type : doc
10-04-2555สภาหอการค้าแห่งชาติ
(222)
An undivided inheritance as a unit in lieu of the beneficiaries
 File size : 1.375 MB.
 Type : ppt
10-04-2555สภาหอการค้าแห่งชาติ
(172)
อัตราเงินเฟ้อของประเทศสมาชิกอาเซียน
 File size : 0.385 MB.
 Type : pdf
15-06-2555มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย
(797)
นับจากนี้อีกเพียงไม่ถึง 5 ปี ประเทศไทยและเพื่อนสมาชิกอาเซียนอีก 9 ชาติ จะก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
 File size : 0.727 MB.
 Type : pdf
15-06-2555มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย
(243)
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.