หน้าดาวน์โหลด    ไฟล์มาใหม่ ล่าสุด New Arrival Files 
twitter
google plus
ไฟล์ที่มาใหม่ และได้รับการเพิ่มเข้ามาในฐานข้อมูล 10 อันดับแรก และไล่เรียงลงมาตามลำดับ ซึ่งทาง ThaiFranchiseCenter.com จะได้ทำการอัพเดทต่อเนื่อง หากท่านมีไฟล์ที่ต้องการเผยแพร่ หรือ ให้คนสนใจทั่วไปได้ดาวน์โหลด กรุณาแจ้งทาง LINE | Add LINE id: @thaifranchise
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
Detail : 
คู่มือการจัดทำต้นแบบการนำเสนอและเจรจาธุรกิจ สำหรับ Franchise Go Inter
 File size : 6.821 MB.
 Type : pdf
20-02-2562กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(27)
Detail : 
คู่มือการจัดทำต้นแบบการนำเสนอและเจรจาธุรกิจ สำหรับ Franchise Standard
 File size : 4.294 MB.
 Type : pdf
20-02-2562กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(18)
Detail : 
คู่มือการจัดทำต้นแบบการนำเสนอและเจรจาธุรกิจ สำหรับ Franchise B2B
 File size : 3.05 MB.
 Type : pdf
20-02-2562กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(17)
Detail : 
ธุรกิจแฟรนไชส์ ถือเป็นเส้นทางลัดสำหรับผู้ประกอบธุรกิจมือใหม่ที่ต้องการย่นระยะเวลาในการเริ่มต้นทำธุรกิจแต่ต้องการการรับประกันความสำเร็จจากธุรกิจต้นแบบ


 File size : 11.682 MB.
 Type : pdf
20-02-2562กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(24)
Detail : 
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมโครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ ประจำปี 2562
 File size : 0.219 MB.
 Type : pdf
21-01-2562กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(35)
Detail : 
ธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ ปีงบประมาณ 2561
 File size : 0.046 MB.
 Type : pdf
16-11-2561กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(54)
Detail : 
แจกฟรี! รายชื่อ + เบอร์โทร 23 แฟรนไชส์อาหารยอดฮิต น่าซื้อ สนใจแบรนด์ไหน โทรได้ทันที แจ้งว่าทราบจากไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์

 File size : 0.541 MB.
 Type : pdf
20-09-2561ThaiFranchiseCenter
(217)
Detail : 
These Guidelines are produced by the World Franchise Council (WFC) as a reference for the development of franchise associations and pursuit of WFC membership.
 File size : 1.024 MB.
 Type : pdf
21-08-2561WORLD FRANCHISE COUNCIL
(323)
Detail : 
ใบสมัครสมาชิกสมาคมแฟรนไชส์ฟิลิปปินส์ PHILIPPINE FRANCHISE ASSOCIATION
 File size : 3.131 MB.
 Type : doc
02-08-2561PHILIPPINE FRANCHISE ASSOCIATION
(167)
Detail : 
ThaiFranchise Meet UP จับคู่ธุรกิจ นักลงทุน & เจ้าของแฟรนไชส์
 File size : 2.595 MB.
 Type : pdf
17-07-2561ThaiFranchiseCenter
(168)
Detail : 
อัตราราคาโฆษณากับไทยแฟรนไชส์ Live on Facebook Fanpage พร้อมลงบน Youtube 
 File size : 2.052 MB.
 Type : pdf
17-07-2561ThaiFranchiseCenter
(172)
Detail : 
รายชื่อกิจการที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์และได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานฯ ประจําปี 2559
 File size : 0.072 MB.
 Type : pdf
26-06-2561กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(256)
Detail : 
รายชื่อกิจการที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์และได้รับหนังสือรับรองมาตรฐาน ประจำปี 2560
 File size : 0.116 MB.
 Type : pdf
26-06-2561กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(290)
Detail : 
การดำเนินธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีนั้น จำเป็นต้องมี ระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรที่มีคุณภาพ

 File size : 2.394 MB.
 Type : pdf
04-06-2561กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(238)
Detail : 
ชื่อกิจการ โจ๊กแต้จิ๋ว ประเภทกิจการ โจ๊กหมูพร้อมรับประทาน ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี จำนวนสาขา 299 สาขา
 File size : 2.28 MB.
 Type : pdf
24-05-2561กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(403)
Detail : 
ชื่อกิจการ โจ๊กแต้จิ๋ว ประเภทกิจการ โจ๊กหมูพร้อมรับประทาน ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี จำนวนสาขา 299 สาขา


 File size : 1.769 MB.
 Type : pdf
20-04-2561กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(385)
Detail : 
ศูนย์รวมธุรกิจแฟรนไชส์ ธุรกิจเอสเอ็มอี ที่ใหญ่ที่สุดในไทย
 File size : 5.164 MB.
 Type : pdf
19-03-2561ThaiFranchiseCenter
(205)
Detail : 
ลำดับที่1 กิจการ แหม่ม ซาลาเปาลาวา ประเภทธุรกิจ ซาลาเปาลาวาชื่อ-นามสกุล น.ส.กนกลักษณ์ ศรีลา เบอร์มือถือ 086-6792565


 File size : 0.015 MB.
 Type : xlsx
19-03-2561ธนาคารออมสิน
(192)
Detail : 
ธุรกิจแฟรนไชส์ที่ได้รับการคัดเลือก จํานวน 95 ราย ตามโครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ประจําปี 2561

 File size : 0.047 MB.
 Type : pdf
19-03-2561กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(199)
Detail : 
ห้ามนายจ้างเลิกจ้างโดยปราศจากเหตุผลอันสมควรที่เกี่ยวข้องกับความสามารถหรือพฤติกรรมของลูกจ้าง
 File size : 0.061 MB.
 Type : pdf
07-03-2561pnkaccount.co.th
(322)
Detail : 
ชื่อสถานประกอบกิจการ............สถานที่ตั้ง  สำนักงานแห่งใหญ่ เลขที่ ............. หมู่ที่............ ซอย.........
ถนน...............ตำบล / แขวง.......... อำเภอ / เขต.......

 File size : 0.113 MB.
 Type : doc
07-03-2561pnkaccount.co.th
(495)
Detail : 
บริษัท ตัวอย่าง  จำกัด ทะเบียนลูกจ้าง ตาม พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ....ลำดั....ชื่อ / สกุล...เพศ....สัญชาติ....วัน/เดือน/ปีเกิด


 File size : 0.057 MB.
 Type : xls
07-03-2561pnkaccount.co.th
(7,787)
Detail : 
บัญชีคำนวณค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด ประจำเดือน  มกราคม...ปี พ.ศ......2558

 File size : 0.062 MB.
 Type : xls
07-03-2561pnkaccount.co.th
(198)
Detail : 
รายงานเงินสดรับ-จ่าย.....ชื่อผู้ประกอบการ...เลขประจำตัวประชาชน....ชื่อสถานประกอบการ....เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

 File size : 0.021 MB.
 Type : xlsx
07-03-2561pnkaccount.co.th
(225)
Detail : 
ชื่อผู้ประกอบการ....เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร.....ชื่อสถานประกอบการ....สำนักงานใหญ่ .... สาขาที่ ชื่อสินค้า / วัตถุดิบ

 File size : 0.035 MB.
 Type : xls
07-03-2561pnkaccount.co.th
(154)
Detail : 
รายงานภาษีขาย เดือนภาษี มกราคม ปี 2558ชื่อผู้ประกอบการ บริษัท ทดสอบ จำกัด  เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0 1098 76543 23 4 ชื่อสถานประกอบการ บริษัท ทดสอบ จำกัด
 File size : 0.117 MB.
 Type : xlsx
07-03-2561pnkaccount.co.th
(124)
Detail : 
เดือนภาษี...........ปี...........ชื่อผู้ประกอบการ..........เลขประจำตัวผู้เสียภาษี .......ชื่อสถานประกอบการ...... สำนักงานใหญ่สาขาที่......

 File size : 0.013 MB.
 Type : xlsx
07-03-2561pnkaccount.co.th
(85)
Detail : 
เดือนภาษี ...........ปี เลขประจำตัวผู้เสียภาษี......... สำนักงานใหญ่..........สาขาที่ .........

 File size : 0.013 MB.
 Type : xlsx
07-03-2561pnkaccount.co.th
(95)
Detail : 
ชื่อลูกค้า / Customers: .................. ที่อยู่ / Address:.............. เลขประจำตัวผู้เสียภาษี...............................
 File size : 0.066 MB.
 Type : xls
07-03-2561pnkaccount.co.th
(109)
Detail : 
ที่อยู่ที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม โทร 02-123-0000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  0 0000 00000 00 0

 File size : 0.066 MB.
 Type : xls
07-03-2561pnkaccount.co.th
(505)
Download Statistics
ไฟล์ทั้งหมด7,932 
  ธุรกิจแฟรนไชส์
546 
  รวมแผนธุรกิจ
710 
  ความรู้ในการประกอบธุรกิจ
1,970 
  รวมสัญญาต่างๆ
278 
  รวมแบบฟอร์มต่างๆ
345 
  เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร
746 
  โครงการเรนโบว์โปรเจค
  เอกสารแฟรนไชส์ จากต่างประเทศ
876 
  งานแสดงสินค้าSMEs และแฟรนไชส์
175 
  โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
24 
  รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน
575 
  การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
25 
  ฮวงจุ้ย SMEs
36 
  ข้อมูลสนับสนุนการทำธุรกิจประเภทการค้าต่างๆ
19 
  ข้อมูลศึกษาประเภทธุรกิจการค้า/ตลาด
22 
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
1,118 
  ชุดเครื่องมือธุรกิจเอสเอ็มอี SME Toolbox
  กรมการขนส่งทางบก
50 
  ทำเลค้าขาย
66 
  คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ
98 
  เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
35 
  รายชื่อธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
55 
  SMEs ต้องรู้! โครงการศูนย์บริการธุรกิจ SMEs (Front Service SMEs)
148 
สถิติผู้ดาวน์โหลดไฟล์
Download Type
Top 10
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.