บทความทั้งหมด    บทความ SMEs    กลยุทธ์สร้างการเติบโตทางธุรกิจ    โลจิสติกส์ ขนส่ง
2.1K
1
1 นาที
25 ธันวาคม 2556
แกมเบียจะห้ามนำเข้าข้าวจากต่างประเทศในปี ๒๕๕๙


 
เมื่อเร็วๆ นี้ นายยาย่า จามเมห์ ประธานาธิบดีแกมเบีย ได้ประกาศว่า ตั้งแต่ปี ๒๕๕๙  เป็นต้นไป แกมเบียจะห้ามนำเข้าข้าวจากต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารภายในประเทศ ให้ประชาชนในประเทศเกิดความพอเพียงและพึ่งพาตนเองได้

การประกาศดังกล่าวมีขึ้นไม่นานหลังจากการห้ามนำเข้าขาไก่แช่แข็ง และการขับไล่นักธุรกิจชาวเลบานอนซึ่งเป็นเจ้าของซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ใหญ่ที่สุดในแกมเบีย รวมทั้งเป็นผู้นำเข้าข้าวและแป้งรายใหญ่ออกนอกประเทศ ด้วยข้อหาการจำหน่ายอาหารหมดอายุ

“ข้าว” ถือเป็นอาหารหลักของคนแกมเบีย แต่ปัจจุบันแกมเบียไม่สามารถผลิตข้าวได้เพียงพอต่อความต้องการบริโภคภายในประเทศ จึงต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ปัจจุบันข้าวเป็นสินค้าเกษตรที่แกมเบียนำเข้ามากที่สุด โดยส่วนใหญ่นำเข้าจากประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เมื่อปีที่แล้ว แกมเบียเป็นตลาดส่งออกข้าวอันดับที่ ๗๙ ของไทย โดยนำเข้าข้าวไทยคิดเป็นมูลค่า ๑.๗๑ ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากสองปีก่อนกว่า ๑๐๐ เปอร์เซนต์

นักวิเคราะห์มองว่า หากการประกาศห้ามนำเข้าข้าวของแกมเบียมีผลบังคับใช้จริง ก็จะส่งผลร้ายแรงต่อประชาชนในประเทศ เนื่องจากมีปริมาณข้าวไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภคของประชาชน อีกทั้งราคาข้าวอาจสูงขึ้นกว่าเดิม รวมทั้งยังอาจก่อให้เกิดความไม่มั่นคงในประเทศโดยประชาชนอาจออกมาประท้วงเพื่อเรียกร้องให้มีการนำเข้าข้าวดังเดิม
 
อ้างอิงจาก กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ