บทความทั้งหมด    บทความแฟรนไชส์    การเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์    ความรู้ทั่วไประบบแฟรนไชส์
584
2 นาที
14 กันยายน 2564
5 เทคนิคเลือกแฟรนไชส์ซี สร้างการเติบโตและยั่งยืน
 

เจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ที่อยากประสบความสำเร็จ นอกจากมีความรู้และความสามารถในการบริหารธุรกิจแล้ว ยังต้องพยายามค้นหาและคัดเลือกกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ต้องการซื้อแฟรนไชส์ที่มีคุณภาพ เพราะผู้ซื้อแฟรนไชส์กลุ่มนี้จะเข้ามาช่วยพยุงธุรกิจแฟรนไชส์ให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 
 
วันนี้ www.ThaiFranchiseCenter.com จะแนะนำเทคนิคการคัดเลือกกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่จะมาเป็นแฟรนไชส์ซี เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้ธุรกิจแฟรนไชส์
 
1.มีวิสัยทัศน์และแผนการดำเนินธุรกิจ
 

แม้ว่าคนที่จะมาซื้อแฟรนไชส์ไม่ได้เป็นเจ้าของแบรนด์ธุรกิจโดยตรง แต่โดยพฤตินัยแล้วเปรียบเสมือนเจ้าของกิจการที่จะต้องมีความรู้และความสามารถในการบริหารธุรกิจ มีจิตวิญญาณการเป็นผู้ประกอบการอย่างแท้จริง ดังนั้น เจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์จะต้องคัดเลือกผู้ซื้อแฟรนไชส์ที่มีวิสัยทัศน์การบริหารธุรกิจมีพื้นฐานอยู่บนความเป็นจริงในปัจจุบัน ที่สำคัญต้องเขียนแผนธุรกิจเป็น เพื่อได้ทราบถึงทิศทางที่กิจการจะก้าวไป และเป้าหมายในอนาคตทั้งระยะสั้น-ระยะยาว
 
2.สามารถจดทะเบียนในนามนิติบุคคล
 

อีกเทคนิคคัดเลือกผู้ซื้อแฟรนไชส์เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ก็คือ เป็นบุคคลที่สามารถจัดตั้งนิติบุคคลและจดทะเบียนในประเทศไทยได้ เพราะจะทำให้เจ้าของแฟรนไชส์แบรนด์ใหญ่ๆ ได้ทราบว่าผู้ที่จะมาเป็นแฟรนไชส์ซีมีงบด้านการเงินมากน้อยแค่ไหน อีกทั้งยังเป็นการยืนยันว่าผู้ที่จะเป็นแฟรนไชส์ซีมีตัวตน มีที่ตั้ง มีความน่าเชื่อถือ สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา
 
3.มีเงินลงทุนสำหรับเปิดร้านแฟรนไชส์
 

ผู้จะมาเป็นแฟรนไชส์ซีสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้ธุรกิจแฟรนไชส์ นอกจากจะมีความรู้ความสามารถ ยังต้องมีเงินลงทุนสำหรับเปิดร้านแฟรนไชส์ ไม่ว่าจะเป็นเงินค่าแฟรนไชส์แรกเข้า ค่าวัตถุดิบและอุปกรณ์ เงินค้ำประกัน เงินค่าเช่าพื้นเงินค่าออกแบบตกแต่งร้าน และต้องมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพออย่างน้อย 3-5 เดือนข้างหน้า พร้อมศักยภาพในการขยายสาขา
 
4.มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการบริหารธุรกิจ
 

เจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์อาจจะลองพูดคุยหรือสัมภาษณ์โดยตรงกับผู้ที่มาซื้อแฟรนไชส์ ให้ทดสอบทำแบบสอบถามการทำธุรกิจ เพื่อให้ทราบถึงแนวความคิดการบริหารธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ โดยต้องคัดบุคคลที่มีเวลาบริหารจัดการร้าน รักงานบริการ มีความพยายามอดทน มุมานะ ไม่ย่อท้อ มีความมุ่งมั่นตั้งใจ เอาใจใส่ในการบริหารสาขาอย่างเพียงพอ ฯลฯ 
 
5.ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานบริษัท
 
 

อีกองค์ประกอบหนึ่งในการคัดพิจารณาคัดเลือกผู้ซื้อแฟรนไชส์ ก็คือ ผู้ซื้อแฟรนไชส์ต้องสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และมาตรฐานต่างๆ ของบริษัทแฟรนไชส์อย่างเคร่งครัดได้ ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดให้ซื้อสินค้าและอุปกรณ์จากผู้จำหน่ายสินค้าที่บริษัทฯ เป็นผู้กำหนด จำหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้าในราคาที่บริษัทฯ กำหนด รวมถึงต้องจำหน่ายสินค้าที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น ห้ามจำหน่ายสินค้าอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ เป็นต้น 
 
นั่นคือ 5 เทคนิคในการคัดเลือกบุคคลที่จะมาเป็นแฟรนไชส์ซี เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้ธุรกิจแฟรนไชส์
 
#เจ้าของแฟรนไชส์สนใจเรียนเทคนิคคัดเลือกแฟรนไชส์ซี โปรโมท ทำการตลาดแฟรนไชส์ คลิก https://bit.ly/3936NmD
 
ผู้อ่านสามารถติดตามข่าวสาร ทุกความเคลื่อนไหวธุรกิจแฟรนไชส์และ SMEs รวดเร็ว รอบด้าน
 
ติดตามได้ที่ Add LINE id: @thaifranchise
 

 
ต้องการข้อมูลข่าวสาร ต้องการอัพเดทข้อมูลการตลาด หรือแนวทางการทำธุรกิจ ติดตามได้ที่ www.thaifranchisecenter.com/document
 
รับฟังบทความต่างๆ ผ่านทาง PodCast ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ https://soundcloud.com/thaifranchisecenter
 

Franchise Tips
  1. มีวิสัยทัศน์และแผนการดำเนินธุรกิจ
  2. สามารถจดทะเบียนในนามนิติบุคคล
  3. มีเงินลงทุนสำหรับเปิดร้านแฟรนไชส์
  4. มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการบริหารธุรกิจ
  5. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานบริษัท