บทความทั้งหมด    บทความ SMEs    การเริ่มต้นธุรกิจใหม่    ความรู้ทั่วไปทางธุรกิจ
596
1
2 นาที
13 กุมภาพันธ์ 2563
เป็นพนักงานธนาคาร แล้วได้อะไรบ้าง


พนักงานธนาคารน่าจะเป็นอาชีพในฝันของใครหลายคน คำว่า “หนุ่มแบงค์” “สาวแบงค์” หลายคนมองว่าจุดเด่นของอาชีพนี้คือ “สบาย” “รายได้ดี” “ทำงานอยู่กับเงินไม่ต้องลำบาก” แถมการันตีว่าหากได้เป็นหนุ่มแบงค์ สาวแบงค์นั่นหมายถึงโอกาสก้าวหน้าในชีวิตมีอีกมาก แต่จากโลกยุคดิจิทัลที่เข้ามามีบทบาทโดยเฉพาะกับวงการธนาคาร ก่อให้เกิดคำถามว่า “พนักงานธนาคาร” ยังน่าสนใจอยู่ไหมในยุคนี้

www.ThaiFranchiseCenter.com มองว่าการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเป็นแค่ส่วนหนึ่งในการพัฒนาแวดวงธนาคาร หนุ่มแบงค์ สาวแบงค์ อาจจะต้องมีการปรับตัวกันบ้าง แต่อาชีพนี้ก็ยังน่าสนใจที่สำคัญมีสวัสดิการและความก้าวหน้าในอาชีพที่รอให้เราไปทำอยู่
 
พนักงานธนาคารต้องทำอะไรบ้าง?
 
ภาพจาก bit.ly/2Sk7CQw

ลักษณะของงานธนาคาร เป็นงานบริการประเภทหนึ่ง ให้บริการรับฝาก ถอนโอนเงิน และให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด และความสะดวกสบายเมื่อมาใช้บริการ การทำงานธนาคารปัจจุบันนั้น จะเน้นให้พนักงานธนาคารเป็นพนักงานขาย โดยเฉพาะขายประกันชีวิต เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้ผลกำไรกับธนาคารสูง พนักงานธนาคารทุกคนในสาขา จะมี"เป้า" ในการขาย ผู้จัดการสาขาจะมีการมอบหมาย"เป้า"ให้กับพนักงานทุกคนในสาขา มีการรายงาานยอดเป็นรายวัน

นอกจากเป้าหมายในแต่ละเดือนแล้ว ในบางช่วงเดือนที่จะปิดไตรมาส ทางธนาคารจะมีเป้าเฉพาะกิจ ซึ่งจะเยอะกว่าปกติ ใครทำยอดไม่ได้ตามเป้า ก็มีนโยบายให้ไปอบรมวิธีการใหม่ ซึ่งในแต่ละเขตจะมีแนวทางแตกต่างกันออกไป
 
นอกจากขายประกันแล้วยังมีผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆมาให้ขายอย่างต่อเนื่อง เช่น ขายบัตรเครดิต ขายกองทุน และผลิตภัณฑ์อื่นๆตามนโยบายในช่วงนั้นๆ เพราะในขณะนี้งานธนาคารจะให้ความสำคัญกับงานประจำ เช่น บริการรับฝาก ถอน โอนเงินมีเพียง 30% และผลงานขาย 70% 

นอกจากนี้พนักงานยังต้องมีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน เพราะการทำงานกับเงินนั้นมีความเสี่ยง เช่น เงินสดขาด หรือรับเงินปลอม พนักงานต้องรับผิดชอบเองทั้งหมด ความก้าวหน้าในการทำงานธนาคารนั้น จะดูจากผลงานการขายเป็นหลัก พนักงงานที่ขายเก่งจะสามารถเลื่อนขั้นได้ไว อาจได้เป็นถึงผู้จัดการสาขาได้ภายในระยะเวลาไม่กี่ปี 
 
อยากทำงานธนาคารต้องเรียนสายไหน?
 
ภาพจาก bit.ly/2SlLZPy

ธนาคารจะเปิดรับสมัครผู้เรียนจบจากหลากหลายสาขา เช่น คณะบริหารธุรกิจ (สาขาการเงินและการธนาคาร สาขาการวางแผนการเงินและการลงทุน) คณะเศรษฐศาสตร์ (สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน) หรือคณะ/สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการธนาคาร เช่น คณะวิทยาการจัดการ (สาขาการเงินและการธนาคาร) คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรรมการเงิน) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (สาขาวิชาการประกันภัย) เป็นต้น
 
คุณสมบัติที่ดีของพนักงานธนาคาร

ภาพจาก bit.ly/2Sk7CQw
 1. พนักงานธนาคารจะต้องทักษะและความสามารถ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตำแหน่งงานที่ทำ
 2. รักในงานบริการ มีทักษะด้านการบริการที่ดี เพราะงานธนาคารต้องพบเจอลูกค้าอยู่เสมอ
 3. มีความอดทนสูง ทั้งด้านการทำงานและแรงกดดันจากองค์กรและลูกค้า สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 4. มีความขยัน มุ่งมั่นในการทำงาน
 5. คล่องแคล่วและสามารถจัดการข้อมูล งานที่เกี่ยวข้องต่างๆ
 6. มีความสามารถด้านการสื่อสาร การใช้ภาษาและที่สุภาพและชัดเจน
 7. บุคลิกภาพดี แต่งกายดูดีและมีความน่าเชื่อถือ
ข้อดีในการทำงานธนาคาร
 1. ในสาขาปกติหยุดเสาร์-อาทิตย์ และหยุดวันนักขัตฤกษ์
 2. สวัสดิการดี เรื่องการกู้ซื้อบ้าน กู้ซื้อรถ ได้อัตราดอกเบี้ยพิเศษ
 3. สภาพแวดล้อมการทำงานดี
 4. มีความมั่นคง
 5. งานเสร็จเป็นวันต่อวัน
ข้อเสียในการทำงานธนาคาร
 1. งานบริการเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้กับลูกค้าต่างๆนานา
 2. ในสาขาปกติ การทำงานล่วงเวลา จะไม่ได้เงินค่าล่วงเวลา
 3. มีความกดดัน เนื่องจากมีการกำหนดยอดขาย
 4. เวลาเลิกงานไม่แน่นอนและอาจต้องมีการทำล่วงเวลา
สวัสดิการของพนักงานธนาคาร

และหากพิจารณาถึงสวัสดิการของธนาคารแต่ละแห่งจะแตกต่างกันตามโครงสร้างของธนาคาร แต่โดยส่วนใหญ่มักจะมีรูปแบบของสวัสดิการที่คล้ายๆกัน ในที่นี้เราลองยกตัวอย่างมาให้เห็นภาพกัน 2 ธนาคารคือ กรุงเทพ และ กสิกรไทย 

สวัสดิการของพนักงานธนาคารกรุงเทพ

ภาพจาก bit.ly/38nOJSh
 • โบนัสประจำปี
 • ค่ารักษาพยาบาลและค่าทันตกรรม
 • เงินกู้สวัสดิการ
 • เงินสงเคราะห์บุตรพนักงาน
 • เงินสงเคราะห์ครอบครัว
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การพัฒนาบุคลากรในรูปแบบต่างๆ 
 • ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโททั้งในและต่างประเทศ
** เป็นสวัสดิการในเบื้องต้น อาจมีการปรับเปลี่ยนไปตามโครงสร้างของแต่ละธนาคาร** 

สวัสดิการของพนักงานธนาคารกสิกรไทย
 
ภาพจาก bit.ly/3bBFNuf
 • ฐานเงินเดือน+Competency+Incentive+OT+ค่าเบี้ยขยัน+ค่ากะ+ค่าเดินทาง
 • เงินรางวัลพิเศษตามผลการปฏิบัติงาน
 • โบนัสประจำปี
 • การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีทุกปี
 • ค่าเดินทาง
 • ค่ากะกลางคืนกรณีปฏิบัติงานรอบ 21.30 – 06.30 น.
 • ค่าล่วงเวลา
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
 • สวัสดิการตามกฎหมาย เช่น ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
 • สวัสดิการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศ้ย
 • กิจกรรมสันทนาการต่างๆ
** เป็นสวัสดิการในเบื้องต้น อาจมีการปรับเปลี่ยนไปตามโครงสร้างของแต่ละธนาคาร**
 
ในกระทู้หรือการแสดงความคิดเห็นของโลกโซเชี่ยลมีความเห็นแตกออกเป็น 2 ทาง ทั้งคนที่มองว่าพนักงานธนาคารยังเป็นอาชีพที่น่าสนใจและคนที่มองว่าอาชีพนี้ไม่น่าสนใจเหมือนสมัยก่อน แต่อย่างไรก็ดี อาชีพพนักงานธนาคารก็ยังเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มั่นคงสำหรับคนที่ตั้งใจทำจริงและปรับตัวให้เข้ากับกระแสของเทคโนโลยีได้ ทุกธนาคารมีการปรับโครงสร้างและรูปแบบให้สอดคล้อง โดยนโยบายหลายอย่างหากพนักงานสามารถปฏิบัติตามและทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายประสบความสำเร็จโอกาสที่จะก้าวหน้าและเดินบนเส้นทางของอาชีพนี้ก็ยังมั่นคงได้อีกนาน
 
ผู้อ่านสามารถติดตามข่าวสาร ทุกความเคลื่อนไหวธุรกิจแฟรนไชส์และ SMEs รวดเร็ว รอบด้าน

ติดตามได้ที่ Add LINE id:
 @thaifranchise
 
 
ต้องการข้อมูลข่าวสาร ต้องการอัพเดทข้อมูลการตลาด หรือแนวทางการทำธุรกิจ ติดตามได้ที่ www.thaifranchisecenter.com/document/
 
รับฟังบทความต่างๆ ผ่านทาง PodCast ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ https://soundcloud.com/thaifranchisecenter