บทความทั้งหมด    บทความ SMEs    การเริ่มต้นธุรกิจใหม่    ความรู้ทั่วไปทางธุรกิจ
526
3
1 นาที
14 มกราคม 2563
อย่ากลัวภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 

ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะประธานก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย ได้กล่าวเปิดงานเสวนาวิชาการครั้งที่ 212 เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ว่าไม่ต้องกลัว เป็นภาษีที่ยิ่งให้ยิ่งได้
 

 
อ้างอิงจาก https://bit.ly/35SfRql