บทความทั้งหมด    บทความ SMEs    การเริ่มต้นธุรกิจใหม่    ความรู้ทั่วไปทางธุรกิจ
763
15
3 min
25 มิถุนายน 2562
เทคนิคการบริหารและภาวะผู้นำอย่างมืออาชีพ ในธุรกิจ SMEs แฟรนไชส์


สรุปอันนี้ดีครับ เก็บเรื่องนี้มาฝากเพื่อนๆครับ ทำเพจนี้ไว้กว่า 2 ปีที่แล้ว และงานนี้ได้สรุปจากการเข้าอบรมหลักสูตรการสร้างผู้นำ https://bit.ly/2KDOrOT

สรุปการบรรยาย :


“เทคนิคการบริหารและภาวะผู้นำ อย่างมืออาชีพ”  โดย คุณวิเชฐ ตันติวานิช (พี่เว้)  ประธานกรรมการบริหาร C Asean Center วันที่ 22 มิถุนายน 2560 หลักสูตรการอบรมผู้บริหารระดับสูง สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จัดโดยสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย  และ SCB SME
 
การสื่อสารต้องใกล้ตัวและสัมผัสได้ ทำไม ครูอ้อย / Landmark Forum ถึงดัง ก็เพราะสามารถอธิบาย และสื่อสารให้คนฟังรู้สึกได้ ว่าตัวเองอยู่ในเหตุการณ์ อยู่ในพวัง อยู่ในจุดที่ใกล้ตัวมากที่สุด เมื่อทำอย่างนั้นได้ จึงทำให้คนมีส่วนร่วมสูง“มันโดน” “ใช่เลย” นี่มันฉันชัดๆ และเราต้องทำอย่างไรต่อ
 
หัวใจสำคัญ คือ การสื่อสาร
 
ผมเชื่อว่า “การสื่อสาร คือ ปัจจัยสำคัญของการเป็นผู้นำ” ลองคิดดูใครเป็น “ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ของโลก” อับราฮัม ลินคอร์น JFK มหาตมะคานธี ลุงตู่ / ทักษิณ  / ยิ่งลักษณ์ ฯลฯ


ภาพจาก https://pixabay.com
 
ผู้นำ VS ความเป็นผู้นำ ต่างกันนะ

ผู้นำ : ถูกเลือกขึ้นมาโดยตำแหน่ง
ความเป็นผู้นำ : เกิดกับใครก็ได้ น้องที่ทำงาน คนกวาดถนน เกษตรกร
 
แต่ “ผู้นำ” ที่ขาดความเป็นผู้นำ ย่อมเป็นผู้นำ “ที่ไร้ค่า” ซะจริงๆ ไร้ค่า หมายถึง “คุณค่า” (Value) ไม่ใช่ “มูลค่า” (Price) หลายครั้งเราเห็นผู้นำหลายคนไม่สามารถสั่งการลูกน้องได้ ไม่สามารถดึงเอา ความสำคัญบางเรื่องให้ลูกน้องรู้ว่า เรื่องนี้สำคัญเหมือนกัน ไม่สามารถอธิบายให้มวลชนเข้าใจได้ว่า อะไรจะเกิดในอนาคต 
 
ลักษณะผู้นำที่ดี 3 ประการ

1.คุณสมบัติของการเป็นผู้นำ


ภาพจาก https://pixabay.com

Effective Communication คือ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ถ้าเราเป็นหัวหน้าแล้วเราไม่สามารถสื่อสาร เราเป็นผู้นำ แต่เราไม่สามารถอยู่ในตำแหน่งผู้นำ “ความเป็นผู้นำ” มีความเจ๋งกว่า “ตำแหน่งผู้นำ” ซะอีก
 
2.ความสามารถในการตัดสินใจ (Make Decision)

สมองของคนเรามีการตัดสินใจอยู่ทุกนาทีตัดสินใจว่าจะเชื่อหรือไม่ จะกินอะไร ในทุกวินาที การตัดสินใจมีเป็น 100 เป็น 1,000 อย่างแม้กระทั่งตอนกำลังฟัง ก็ยังตัดสินใจ่าจะจดลงไปมั๊ย จะจำหรือเปล่าถ้าเรามีตำแหน่ง “ผู้นำ” แต่เราไม่กล้าตัดสินใจ (Make Decision) แล้วไม่กล้าตัดสินใจแปลว่าเราขาดคุณสมบัติ “ความเป็นผู้นำ”หากเราเป็นผู้นำ แต่ขาดคุณสมบัติ “ความเป็นผู้นำ” คุณอาจจะมีคนติดตาม แต่เป็น “คนปลอม” ตามแบบปลอม และความเชื่อถือ และความเชื่อมั่นจะลดลงไปเรื่อยๆ
 
การตัดสินใจแปลว่า “เลือก” ไม่ใช่แค่เรื่องงาน แต่เป็นเรื่องที่บ้าน ครอบครัว เครือข่ายที่เราเชื่อมโยงและดูแลLeadership ตัวจริง ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เราต้อง “Make Decision” และเมื่อตัดสินใจแล้ว “อย่าไปเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น” ไม่ว่าสิ่งนั้นจะถูกหรือผิดเพราะในช่วงเวลาการตัดสินใจ เราอาจมีข้อมูลไม่สมบูรณ์ แต่ไม่ใช่ข้อมูลไม่ครบแล้วไม่กล้าตัดสินใจแต่แม้จะตัดสินใจผิดพลาด เราต้องอธิบายตัวเราเองได้ เราตัดสินใจเพราะอะไร เพื่ออะไร และทำไปทำไม
 
3.การมองหาข้อสรุปที่ดีที่สุด (Pick the right, the best solution)
 

ภาพจาก https://pixabay.com

ณ ขณะที่เราตัดสินใจ ภายใต้ข้อมูลที่เรามีจำกัด ปัจจุบันผมอายุ 56 ปี สิ่งที่อยากทำ คือ “อยากแบ่งปันและตอบแทนสู่สังคม”พรุ่งนี้ผมไปสอน Family Business  ลักษณะการจัดเป็นเอาพ่อลูกมาอบรมด้วยกันรุ่นหน้ารุ่นที่ 25 รุ่นละ 12 ครอบครัว จัดกับธนาคารแห่งหนึ่งผมสอนมาแล้วกว่า 300 ครอบครัว ขอ Spec อย่างเดียว คือ ให้ธนาคารตัดมา เอาคู่ที่ทะเลาะกันน่ะแหละมา
 
“ความเสี่ยง (RISK) คือ อะไร” ความเสียหาย ไม่แน่นอน (Yes / No)ควบคุมไม่ได้ ไม่ได้ตามเป้า
 
พวกเราหลายคนเอาคำว่า “ความเสี่ยง” มาเชื่อมโยงกับ “เจ๊ง” จริงๆ ความเสี่ยง คือ “การไม่ได้ตามเป้า” หรือ “ความไม่แน่นอน”  แต่ไม่ได้หมายความเราต้อง “เจ๊ง” หรือ “ขาดทุนเสมอไป” ความเสียงไม่ใช่ “ขาดทุน” แต่คือ “โอกาสในการผิดเพี้ยนไปจากสิ่งที่คาดหวัง” เมื่อเราจัดการ ความคุม และบริหารมันได้  มันถึงจะเรียกว่า “การจัดการความเสี่ยง” (Risk Management)
 
ลองวาดวงกลม 3 วง “เจ้าของ/ครอบครัว” “ผู้ถือหุ้น” “มืออาชีพ”  ชีวิตเรา 3 คนนี้ไม่พ้น 3 วง และ 7 ส่วนนี้ ในทั้ง 7 ส่วนที่ทับซ้อนกันนี้ ล้วนมีความคาดหวังไม่เหมือนกัน
 1. มืออาชีพ คาดหวัง เงินเดือน / Bonus / สวัสดิการ / การเติบโต
 2. ผู้ถือหุ้น  คาดหวัง ผลตอบแทนทางการเงิน กำไร / ปันผล / ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
 3. ครอบครัว คาดหวัง ความมั่นคง ยั่งยืน / ความครอบครอง
องค์ประกอบนี้ หากเราเข้าใจจะเติบโตได้หมวกของแต่ละคนเปรียบเหมือนการเล่นกีฬาเค้าใส่เสื้อเบอร์ไหน เค้าก็เล่นบทบาทตามนั้นคนเป็นผู้นำ ต้องสื่อสารกับคนทั้งหมด สื่อสาร (Communication) ไม่ใช่แค่การบอกให้รู้ (Inform)เมื่อทุกคนได้เห็นภาพนี้ มุมมองเดียวกัน องศาเดียวกัน ลึกตื้นหนาบาง สูงต่ำดำขาว จะทำให้เราเข้าใจภาพเดียวกัน
 
ความแตกต่างและแตกแยกมันมาจาก “คนเราเห็นคนละภาพ”ถ้าเราทำให้ผู้เกี่ยวข้อง “เห็นภาพเดียวกันได้” นั่นสิ ถึงจะเรียกว่าเป็นผู้นำ 
 
จำให้ขึ้นใจ ผู้นำต้อง ทำ 3 อย่าง Make Decision / Communication / Find the best Solutions 


ภาพจาก https://pixabay.com
 
เรื่องต่อไป เทคนิคการบริหารจัดการด้วย  “คน งาน เงิน” มีอยู่ 2 ทางเสมอ ทางที่ง่าย และ ทางที่ยาก ทางที่ “ง่าย” คือ มีมอบหมายมา ex. มีนโยบายมา  ทางที่ “ยาก” คือ ต้องไป “หามาเอง” งานไปหามาเอง ต้องสร้างงาน คิดเอง ตาราง “คน งาน เงิน” เอาไปใช้ได้ทุกงาน  ถ้ามีเงิน / งาน เกิดขึ้น คนประเภทไหน ที่เหมาะกับงาน
 
ปัจจัยความสำเร็จและความยั่งยืน (ภาพ 3 เหลี่ยม 4 ช่อง) สำเร็จอย่างยั่งยืน แปลว่า “สำเร็จแล้วสำเร็จอีก”
 1. ตัวเรา (You)
 2. อยู่ในกระแส
 3. บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ex. บริการด้วยคนมีประสิทธิภาพมั๊ย / ถ้าไม่อยู่ทำอย่างไร
 4. การสืบทอดที่มีประสิทธิภาพ คือ การหาคนที่มีประสิทธิภาพ ในการบริหาร ให้ทุกอย่างอยู่ในกระแสต่อไป
Case Study : Mobile (ฝีมือคนล้วนๆ ข้อ 3)
Positioning ของธุรกิจสร้างความแตกต่างได้
 • ยุค1 : iPhone : Smart Phone that can operate with one finger
 • ยุค2 : Samsung : We
 • ยุค2 : Hua Wei : We are the best camera that can phone.

ภาพจาก https://pixabay.com

Workshop : ฝึกการคิด 
เขียน 4 เหลี่ยม 1 รูป
 • ให้ลากเส้น 1 เส้น ให้แบ่งรูปนี้เป็น 3 เหลี่ยม 2 รูป
 • ให้ลากเส้น 2 เส้น ให้แบ่งรูปนี้เป็น 3 เหลี่ยม 4 รูป
 • ให้ลากเส้น 3 เส้น ให้แบ่งรูปนี้เป็น 4 เหลี่ยม 6 รูป
 • ให้ลากเส้น 4 เส้น ให้แบ่งรูปนี้เป็น 4 เหลี่ยม 9 รูป
 • ให้ลากเส้น 3 เส้น ให้แบ่งรูปนี้เป็น 4 เหลี่ยม 4 รูป
ทำไม่เราต้องชะงัก? เพราะระบบทำให้เราเกิดภาพจำ แบบฝึกหัดนี้บอกเรา 2 อย่าง

1.Simplicity : คิดอะไรให้คิดง่ายๆ 

Bill Gates ชอบใช้งานคน “ขี้เกียจ” มากกว่า “คนขยัน” ในบางตำแหน่ง (ไม่ได้แปลว่าโง่นะ) เพราะเค้ามักจะหาวิธีที่ดีง่ายที่สุดในการจัดการเสมอ
 
2.อย่ายึดติด : จนหาทางออกใหม่ๆ ไม่ได้
 
Q: เข้าตลาดหุ้นอย่างไร
A: หลักการง่ายๆ คือ ทำอะไร (WHAT) และ  ทำอย่างไร (HOW)

WHAT : ทำให้เค้าไว้เนื้อเชื่อใจ กับคนที่จะให้เงินเรา (นักลงทุน)

HOW :  
 1. โปร่งใส
 2. ตรวจสอบได้
 3. สม่ำเสมอ มีการรายงานตัวต่อผู้ถือหุ้น และพัฒนาอยู่เสมอ
 4. อนุญาติให้มี Board ของผู้ถือหุ้น เป็นตัวแทนในการบริหารอยู่เสมอ 

ภาพจาก https://pixabay.com

อันนี้คือหลักใหญ่ ที่ทำให้ระดมทุนจากชาวบ้านได้ โดยผ่านตลาดหลักทรัพย์ 
ขอให้ทุกท่านโชคดี
 
สรุปการบรรยายโดย
บอม โอฬาร วีระนนท์
CEO & Co-Founder, DURIAN CORP
 
งานนี้เป็นอีก 1 งานที่ผู้เขียนได้บันทึกงานประชุมจากการสรุปของคุณบอม โอฬารที่สรุปเนื้อหาได้ครบทุกมิติ ยิ่งอ่านยิ่งชอบ จึงเก็บมาเล่าให้เราได้อ่านกันครับ
 
 
อาจารย์อ๊อด น้ำดี