บทความทั้งหมด    บทความ SMEs    การเริ่มต้นธุรกิจใหม่    ความรู้ทั่วไปทางธุรกิจ
755
3
1 นาที
12 มิถุนายน 2562
Marketing Time Management

ภาพจาก https://pixabay.com
 
80 : 20 Key Point จาก Slide นี้ได้มาจากคุณหวัง Manager Southeast Asia ตอนไป Training ที่ต่างประเทศและกลับมาใช้สอนให้กับทีม Sale ปี 2004 เรื่องของการบริหารเวลา TIME MANAGEMENT ทฤษฎี 80 : 20 Key Point ให้เกิดผลลัพธ์กับงานมากที่สุด
 • 80 % Performance came From 20 % customer  
 • 20 % Time : 80 % Result ทำงาน 20 เปอร์เซ็นต์ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ 80 เปอร์เซ็นต์
 • 80 % Time : 20 % Result ทำงาน 80 เปอร์เซ็นต์ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ 20 เปอร์เซ็นต์
การบริหารเวลาและการบริหารทีมงานสำคัญอย่างมาก 


ภาพจาก https://pixabay.com

ผู้บริหารต้องใช้เวลาในการวางแผน 80 % ในการสร้างทีม ให้ได้ผลลัพธ์ 20 % ของทีมทั้งหมด การกำหนดกลยุทธ์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ปี เช่น Plan Year ของปี 2019 ทั้งปี และต้องมีการปรับตัวเลขให้อยู่ใน Limit  ส่วนตัวทีม Sale ก็ใช้เวลาทำงานตามแผน 20 % เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ 80 % ของเป้าหมายของ Sale ของทีม สมมุติเรามี  5 ทีมได้ทีมละ 80 % เราก็จะได้  20 % ตามที่ตั้งเป้าหมายของทีมฝ่ายบริหาร 

คุณสมบัติของ SALE MAN ที่ดี
 

ภาพจาก https://pixabay.com
 1. Spirit  มีจิตวิญญาณที่ดีของการเป็นนักขาย
 2. Over Load & Over Time ต้องทุ่มเทเวลาในการทำงานมากกว่าทำงานแลกค่า OT ทางคนสิงคโปร์หรือคนไต้หวันแนะนำให้ทำงานอย่างน้อย 14 ชม.กันเลย เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
 3. Pieces of Time ต้องสามารถแบ่งแยกและบริหารเวลาให้เป็นในการเป็น Sale Man
 4. Skin & deep ต้องเข้าใจเนื้องานของการขายสินค้าและบริการอย่างดี เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นกับตัวคนขายและองค์กรสามารถที่ดูแลลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยม 
 5. Just following with Calender ทำตามแผนของทีมบริหาร เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ร่วมกัน
 6. Schedule always change เมื่อลงมือปฎิบัติเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนแผนให้ได้ตามสถานะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้เสมอ ที่เรามักได้ยินคำว่า Sale ต้องดิ้นได้
 7. Focus on shortsight มองเป้าหมายหรือผลลัพธ์ระยสั้นๆ เพื่อปิดการขายให้ได้
 8. Ignore long term Project โครงการระยะยาว อย่าไปเสียเวลากับมัน ถ้าไม่เห็นโอกาสที่จะเกิดได้
 9. Authorized shortage ต้องเข้าใจบทบาทและความไม่พร้อม แต่เราต้องสามารถทำงานได้
 10. Waste time for waiting จงลงมือทำอย่างเสียเวลารอ เมื่อแผนเราพร้อม เราก็ลงมือทันที
ทั้งหมด 10 ข้อ คือ สิ่งที่ทีม Sale จะต้องยึดถือและปฎิบัติในขอบเขตที่ได้รับอนุญาติ ที่ผ่านมาอยู่ร่วมกับ Sale Man มากกว่า 100 ราย จึงจะมองแต่ปัญหาของ Sale ที่ชอบมองแต่ปัญหาของตนเอง เป็นเรื่องหลัก ปัญหาขององค์กรเป็นเรื่องรอง ปัญหาที่ไม่พร้อมและมักไปคิดถึงเรื่องอื่นมากกว่าเรื่องเนื้องานของตน จึงทำงานแค่ 20 % และก็ได้ผลลัพธ์ในหน้าที่ของตนแค่ 20 % เอง

ทางผู้บริหารไม่สามารถไปบังคับต้องทำงานให้ได้ 80 % ได้แต่หวังจะทำให้ได้ 80 % หรือจะทำ  20 % แต่อยากได้ผลลัพธ์ที่  80 % ก็จะดีมากๆ มันจึงต้องมีเอกสาร Sale Report ตามบทความเรื่อง Information to Marketing งานขายขั้นเทพ www.thaifranchisecenter.com/document/show.php?docuID=4651
 
ยังคงมีเรื่องราวการสร้าง SALE TEAM ที่ดีอีกหลายเรื่องที่จะมานำเสนอแนวคิดแบบ INSIDE มากมายที่จะนำมาเล่าและแบ่งปันประสบการณ์กันในบทความต่อไปกันครับ

 
อาจารย์อ๊อด น้ำดี