บทความทั้งหมด    บทความ SMEs    การตลาด บริหารธุรกิจ    ความรู้ทั่วไปทางการตลาด
1.6K
18
2 นาที
21 พฤษภาคม 2562
Situational Analysis หรือ การวิเคราะห์สถานการณ์อดีต
 

ภาพจาก https://bit.ly/2Wfx3p0

บทความนี้อยากจะคุยเรื่องการตลาดกันบ้างนะครับ Situational Analysis หรือ การวิเคราะห์สถานการณ์อดีต ปัจจุบัน หรือแม้แต่อนาคตก็จำเป็นอย่างมากในการจะออกแบบการตลาดให้กับธุรกิจของเราที่กำลังจะเริ่ม หรือ กำลังจะพัฒนาต่อยอด และเราคงเคยได้ยินคำว่า SWOT Analysis ที่มีทั้งสภาวะแวดล้อมภายในองค์การและสภาวะแวดล้อมภายนอกองค์กร เพื่อให้รู้จุดอ่อนและจุดแข็งขององค์กรเราเสียก่อน ก่อนที่จะเริ่มต้นธุรกิจ 
                                          
อีก 1 กลยุทธ์ ที่เราเรียกว่า Ansoff Matrix เป็นเครื่องมือสำหรับรวางแผนเชิงกลยุทธ์และใช้เป็นกรอบแนวคิดสำหรับช่วยนักการตลาด ในการวางแผนกลยุทธ์จัดเป็นเครื่องมือ 1 ตัวที่จะเห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เรามาทำความรู้จักกันหน่อย

Ansoff Matrix ได้มาจากชื่อของผู้พัฒนาแนวคิดชาวรัสเซีย-อเมริกัน Mr.Igor Ansoff ในปี ค.ศ. 1957  และได้ตีพิมพ์บทความ โดยให้คำนิยามสำหรับกลยุทธ์สำหรับสร้างผลิตภัณฑ์ทางการตลาด การออกแบบเพื่อตอบสนองความต้องการ   โดยแบ่งเป็น 4 ช่องทาง ในการสร้างความเติบโตของสินค้าและตลาดได้อย่างน่าสนใจ ดังนี้ 
 
1.Market Penetration

 
ภาพจาก https://bit.ly/2VP7trC

การแข่งขันในตลาดเก่า ที่ยังคงใช้สินค้าเก่าในการทำตลาด อธิบายเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้น คือ การแข่งขันในจุดเดิมๆที่ไม่ได้มีอะไรใหม่ในตัวของสินค้า ตลาดเดิมที่มีลูกค้ากลุ่มเดิม ซึ่งอาจจะมีการแชร์ตลาดกับเจ้าอื่นอยู่แล้ว เมื่อไม่ปรับปรุงสินค้าก็ต้องไปปรับปรุงการบริการให้ดีขึ้น เพื่อขายให้ได้มากขึ้น ลดต้นทุนเพื่อให้มีกำไรสูงขึ้น 
 
2.Product Development

การแข่งขันตลาดเก่าแต่เป็นสินค้าใหม่ คล้ายกับแบบที่ 1 มาก แต่เป็นการเพิ่มสินค้าใหม่หรือจากการพัฒนาสินค้าเก่าให้ดีขึ้น เพิ่มรสชาติใหม่มากขึ้นเปลี่ยนรูปแบบของสินค้าให้ทันสมัยมากขึ้น สร้างกลุ่มลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น ปรับราคาสินค้าสูงขึ้น ก็ทำให้มีกำไรเพิ่มขึ้น ยกตัวอย่างที่เราเห็นบ่อยๆ เช่น ยาสระผมออกสูตรใหม่ มาม่าออกรสชาติใหม่ เป็นต้น

3.Market Development

 
ภาพจาก https://bit.ly/2WWczia

สินค้าเดิม สร้างตลาดใหม่ๆ การขยายลูกค้าให้มากขึ้น อาจจะเจาะกลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่ เป็นสินค้าทางเลือกให้กับกลุ่มสินค้าที่คล้ายกันก็ย่อมทำได้ การขยายจากตลาดเดิม จากตลาดค้าปลีก ไปตลาดค้าส่ง หรือการสร้างตลาดจากตัวแทนในการจัดจำหน่ายก็ย่อมทำได้ รวมถึงการขยายไปขายยังประเทศเพื่อนบ้านก็ย่อมทำได้ ถ้าเรามีกำลังการผลิตที่มากพอและเป็นสินค้าที่มีความต้องการของตลาด

4.Diversification

สินค้าใหม่ที่ต่างจากเดิม แต่ใช้องค์ความรู้เก่าในการสร้างธุรกิจใหม่และตลาดกลุ่มใหม่ๆ อาจจะทำได้ดีมากกว่าเดิมก็ย่อมเป็นไปได้ เนื่องจากอุตสาหกรรมเดิมอิ่มตัว จากประสบการณ์เดิม เห็นช่องทางใหม่ก็เป็นอีก 1 แนวทางที่จะสร้างสินค้าใหม่ในตลาดที่แตกต่างไปจากเดิม เราอาจจะเรียกว่าการสร้างสินค้าหรือธุรกิจที่มี นวัตกรรม ก็ได้ เพราะการสร้างนวัตกรรมต้องมาจากความรู้ ความคิดสร้างสรรค์และที่สำคัญต้องทำกำไรได้ด้วย เมื่อเราเข้าใจรูปแบบของสินค้าและตลาดของธุรกิจเรามากขึ้นก็จะทำให้เราวางแผนด้านการตลาดได้ง่ายขึ้น
 
เครื่องมือทางด้านการตลาดยังมีอีกหลายตัวที่น่าศึกษาและน่าสนใจที่ต้องเรียนให้รู้ไว้บ้างเพราะมันเสมือนการตรวจสอบว่าเรายังคงขาดอะไรในการทำด้านการตลาดอยู่หรือเปล่า
 
อย่างเรื่องของ Product หรือ ผลิตภัณฑ์ที่ต้องเลือกใช้ ส่วนประสมทางการตลาด เรามักจะคุ้นกับศัพท์ที่ว่า Marketing Mix Strategy อย่าง 4P and 4C เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าของเรา
 
บทความต่อไปจะนำตัวอย่างของ 4P  ที่ใช้กับสินค้า 7P ที่ใช้กับงานบริการมาเล่าสู่กันฟัง เพื่อให้เกิดแนวคิดด้านการตลาดที่กว้างขึ้นครับ
 
อาจารย์อ๊อด น้ำดี