473
6
facebook
google plus
2 min
23 เมษายน 2562
Lean Franchise ทฤษฎีการหาแฟรนไชส์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
 

เชื่อว่าหลายๆ คนมีความใฝ่ฝันว่าอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเอง แต่แน่นอนว่า การที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย และไม่ใช่ทุกคนที่จะประสบความสำเร็จ ดังนั้น สำหรับคนที่เป็นมือใหม่ หากอยากลองทำธุรกิจของตัวเอง บางทีการเลือกดำเนินธุรกิจแบบ Franchise อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า การลุยเดี่ยวสร้างแบรนด์ใหม่ก็เป็นได้
 
วันนี้ www.ThaiFranchiseCenter.com จึงมีทฤษฎีหรือหลักการรูปแบบใหม่จากสหรัฐอเมริกา ในการหาธุรกิจแฟรนไชส์มาเปิดร้าน ให้ประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จสูงสุด มาดูกันว่าจะมีหลักการอะไรบ้าง
 
1.การพิจารณาคัดเลือกประเภทธุรกิจ 
 

ปัจจุบันมีธุรกิจเป็นจำนวนมากที่ดำเนินธุรกิจในรูปแบบแฟรนไชส์ ทั้งในส่วนของร้านอาหาร เครื่องดื่ม เบเกอรี่ สปา สุขภาพ ความงาม การศึกษา ไอที ร้านสะดวกซื้อ หนังสือ/วีดิโอ คาร์แคร์ เป็นต้น 
ดังนั้น จึงขึ้นอยู่กับว่าผู้ประกอบการจะเลือกเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ ในรูปแบบประเภทใด ซึ่งอาจเลือกประเภทธุรกิจตามความชอบ มีความเชียวชาญ และเป็นธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตสูง 
 
2.การพิจารณาเงินทุนเปิดแฟรนไชส์
 

ผู้สนใจซื้อแฟรนไชส์อาจชอบรูปแบบของธุรกิจแฟรนไชส์ประเภทหนึ่ง แต่ปัญหาก็คือต้องใช้ทุนดำเนินการที่สูงเกินกว่างบประมาณที่เตรียมไว้ หากว่าผู้สนใจซื้อแฟรนไชส์มีความมุ่งมั่นที่จะทำ ก็ต้องใช้วิธีกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน โดยในการพิจารณาในเรื่องเงินลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์แต่ละแบรนด์ ควรพิจารณาด้วยว่าแบรนด์แฟรนไชส์ที่สนใจใช้เงินลงทุนเท่าไหร่ ผลิตภัณฑ์และบริการมีความน่าสนใจมากน้อยแค่ไหน ถ้าผลิตภัณฑ์ไม่ได้รับความนิยม แต่ลงทุนสูง ควรหลีกเลี่ยง 
 
ขณะเดียวกัน ต้องดูในเรื่องค่าซื้อสิทธิแฟรนไชส์ ตลอดจนค่าดำเนินการต่างๆ จนอาจทำให้เกิดความท้อถอยได้ ดังนั้นในช่วงเริ่มต้นธุรกิจ ควรเริ่มแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยพิจารณาแฟรนไชส์ ที่ใช้ทุนดำเนินการที่เหมาะสม สอดคล้องกับงบประมาณที่มี เพื่อให้กิจการดำเนินไปได้ด้วยความราบรื่น และมีสภาพคล่องเพียงพอที่จะใช้ในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
 
3.การพิจารณาชื่อเสียงของบริษัทแม่แฟรนไชส์ 
 

บริษัทที่มีชื่อเสียงทั้งทางด้านความน่าเชื่อถือ รวมทั้งการมีส่วนแบ่งในตลาดที่สูง ย่อมมีประสบการณ์ทางด้านการทำธุรกิจและมีการลองผิดลองถูกมาระยะหนึ่ง รวมทั้งมีระบบจัดการด้านการบริหารการผลิต การตลาดที่มีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกัน การมีชื่อเสียงของแบรนด์แฟรไชส์ เป็นที่รู้จักของคนทั่วประเทศ ย่อมก่อให้เกิดความนิยมชมชอบของลูกค้า 
 
ดังนั้น โอกาสที่ธุรกิจซื้อแฟรนไชส์ จะประสบความสำเร็จย่อมมีเพิ่มขึ้น ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับแฟรนไชส์ต่างๆ สามารถหาได้จากหลายๆ แหล่ง เพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือ เช่น จากเว็บไซต์ และสื่ออื่นๆ หรือบริษัทที่ทำแฟรนไชส์เอง และหากต้องการลงลึกในรายละเอียด อาจสอบถามจากผู้ที่ซื้อแฟรนไชส์ไปประกอบการรายก่อนๆ ว่า ประสบผลสำเร็จมากน้อยเพียงใด 
 
4.การพิจารณาเงื่อนไขในการซื้อแฟรนไชส์
 

บริษัทแม่ผู้เป็นเจ้าของสิทธิแฟรนไชส์ มักจะมีการกำหนดค่าลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ค่าธรรมเนียม ค่าฝึกอบรมพนักงาน รวมทั้งค่าใช้จ่ายด้านการส่งเสริมการตลาดต่างๆ ขณะเดียวกัน บางธุรกิจอาจมีการกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ซื้อแฟรนไชส์ ต้องใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ รวมทั้งวัตถุดิบต่างๆ จากบริษัทแม่เท่านั้น ดังนั้น ผู้ที่จะประกอบธุรกิจจึงควรศึกษาถึงเงื่อนไข สัญญาต่างๆ ให้รอบคอบก่อนตัดสินใจเลือกลงทุนแฟรนไชส์นั้นๆ
 
5.การพิจารณาการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
 

เมื่อดำเนินธุรกิจไปสักระยะหนึ่ง สินค้าหรือบริการอาจไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในช่วงเวลานั้นๆ ซึ่งอาจเกิดจากสภาพเศรษฐกิจ รายได้ รสนิยม ความเชื่อ วัฒนธรรมและประเพณี ที่เปลี่ยนแปลงไป 
ดังนั้น การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้รูปแบบตลอดจนคุณภาพสินค้าหรือบริการ สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่บริษัทแม่ผู้จำหน่ายแฟรนไชส์ที่ดี ต้องปฏิบัติอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง
 
การพิจารณาด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยปกติเจ้าของแฟรนไชส์จะเก็บค่าธรรมเนียมดำเนินการต่างๆ รวมทั้งค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะให้กับผู้ซื้อแฟรนไชส์ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องศึกษาถึงนโยบายการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต และการตลาดของบริษัทแฟรนไชส์ไปสู่ผู้ซื้อแฟรนไชส์ว่า มีมากน้อยเพียงใด
 
ทั้งหมดเป็นทฤษฎีการพิจารณาในการหาธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ใครที่อยากเปิดร้าน อยากมีกิจการของตัวเอง แต่ไม่มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจ สามารถทำธุรกิจรูปแบบแฟรนไชส์ได้ เพราะเจ้าของแฟรนไชส์จะถ่ายทอดขั้นตอนการทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จให้ แต่ผู้สนใจแฟรนไชส์ต้องมีหลักการพิจารณาในหารหาแฟรนไชส์มาเปิดร้าน เพื่อป้องกันล้มเหลว

ผู้อ่านสามารถติดตามข่าวสาร ทุกความเคลื่อนไหวธุรกิจแฟรนไชส์และ SMEs รวดเร็ว รอบด้าน
 
ติดตามได้ที่ Add LINE id: @thaifranchise


 
อ่านบทความอื่นๆ จากไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ www.thaifranchisecenter.com/document 
เลือกซื้อแฟรนไชส์ไทยขายดี เปิดร้าน www.thaifranchisecenter.com/directory/index.php

Franchise Tips
  1. การพิจารณาคัดเลือกประเภทธุรกิจ 
  2. การพิจารณาเงินทุนเปิดแฟรนไชส์
  3. การพิจารณาชื่อเสียงของบริษัทแม่แฟรนไชส์ 
  4. การพิจารณาเงื่อนไขในการซื้อแฟรนไชส์ 
  5. การพิจารณาการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

อ้างอิงข้อมูล
 
Top 10 Popular Articles
280,903
เลือกเลย! 9 แฟรนไชส์ลงทุนต่ำ (ไม่ถึง 5,000 บา...
บทความแฟรนไชส์ | โอกาสทางธุรกิจ
161,662
น้ำผัก-น้ำผลไม้ คั้นขายสด ๆ ลูกค้าชอบ...
บทความ SMEs | กลยุทธ์สร้างการเติบโตทางธุรกิจ
156,462
สร้างธุรกิจแฟรนไชส์ต้องรู้อะไรบ้าง...
บทความแฟรนไชส์ | การเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์
141,651
สำรวจ 22 แฟรนไชส์ไทยมาแรง 2561...
บทความแฟรนไชส์ | โอกาสทางธุรกิจ
138,610
กลยุทธ์การส่งเสริมการขาย 4.0 SMEsไทย ปรับใช้ไ...
บทความ SMEs | กลยุทธ์สร้างการเติบโตทางธุรกิจ
Articles Type
บทความ SMEs 2,079 
บทความแฟรนไชส์ 1,164 
บทความค้าขาย 707 
บทความสร้างอาชีพ 238 
Top 10
บทความมาใหม่
บทความยอดนิยม
บทความแฟรนไชส์ยอดนิยม Read more
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
รวม 12 แฟรนไชส์ขายดีหน้าหมู่บ้าน
8,913
รวม 12 แฟรนไชส์ขายดีหน้าโรงเรียน
5,352
30 แฟรนไชส์น่าลงทุนจากงาน Thai Franchise & SME E..
4,852
10 เรื่องจริงที่คุณไม่รู้ Tiger Sugar
4,189
11 โปรโมชั่นแฟรนไชส์ น่าซื้อ! ในปี 2019
3,574
รวม 12 แฟรนไชส์ขายดีหน้านิคมฯ
3,230
บทความแฟรนไชส์มาใหม่
บทความอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.