บทความทั้งหมด    บทความแฟรนไชส์    การเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์    ความรู้ทั่วไประบบแฟรนไชส์
678
5
2 min
22 เมษายน 2562
10 เหตุผล ที่อนาคตมีแต่แฟรนไชส์ซี่ Millennials ครองเมือง!

 
Millennials หรือ Gen Me คือ กลุ่มคนในปัจจุบันที่มีอายุระหว่าง 18 ถึง 34 ปี ซึ่งมีกำลังซื้ออย่างมากราว 1.3 ล้านล้านดอลลาร์ของแต่ละปีในสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะต่างจาก Gen Y ตรงที่คน Gen Me คือการแบ่งตามอุปนิสัยมากกว่าอายุ 
 
โดยกลุ่ม Gen Me นั้นจะมีความเป็นตัวของตัวเองสูง และถือตนเองเป็นศูนย์กลาง โดยในอเมริกาคนเหล่านี้มักจะมีการศึกษาค่อนข้างสูง ใช้เทคโนโลยีเก่งและที่สำคัญ เปลี่ยนงานบ่อยด้วย แต่ก็ถือว่ากลุ่มคน Millennials เป็นตลาดสำคัญและเริ่มต้นธุรกิจด้วยการซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จ เพราะมองว่าไม่อยากเสียเวลาในการสร้างธุรกิจขึ้นมาเอง
 
วันนี้ www.ThaiFranchiseCenter.com จะนำเสนอ 10 เหตุผลสำคัญที่ทำให้กลุ่ม Millennials ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจในฐานะการเป็นแฟรนไชส์ซี พวกเขามีความคิด และแนวทางการดำเนินชีวิตที่แตกต่างจากคนกลุ่มอื่นๆ อย่างไร 
 
1.ต้องการสร้างความแตกต่างให้กับชุมชน


ภาพจาก bit.ly/2ZmiUoN

กลุ่มคน Millennials ตระหนักดีกว่าคนรุ่นก่อนพวกเขาใช้ชีวิตในการทำงานอย่างหนัก จึงทำให้พวกเขาต้องการทำในสิ่งที่ตัวเองมีความสุข รู้สึกพึงพอใจ มีผลกระทบต่อผู้คนในสังคม ดังนั้น สิ่งเหล่านี้จะทำให้พวกเขาสามารถออกจากอาชีพดั้งเดิม และนำไปสู่อาชีพ และการทำธุรกิจใหม่ๆ ที่นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ยอดเยี่ยมให้กับชุมชนท้องถิ่น

2.มีไอเดียและความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ
 
กลุ่ม Millennials เป็น Gen ที่หลุดออกจากรูปแบบดั้งเดิมโดยสิ้นเชิง และยังไม่ได้ให้คุณค่ากับอะไรที่เป็นโบราณย้อนยุคมากนัก มีปฏิกิริยาตอบกลับบน Social Media อย่างเร่งด่วน เพราะพวกเขาเกิดมาบนโลก ที่มาพร้อมกับอินเตอร์เน็ต และ Social Media ดังนั้น เวลาที่คนกลุ่มนี้จะคิดหรือทำอะไร มักจะมีความแตกต่างจากคนรุ่นก่อน มีไอเดียใหม่ๆ ออกมาไปใช้งานเสมอ  
 
3.เรียนรู้และเข้าใจในการใช้เทคโนโลยี


ภาพจาก bit.ly/2PmAq7x
 
กลุ่มคน Millennials เติบโตขึ้นอย่างเต็มอิ่มในยุคที่เทคโนโลยีกำลังเบ่งบาน จึงทำให้พวกเขาสามารถเรียนรู้และเข้าใจเทคโนโลยีว่ามีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์อย่างไร โดยเฉพาะการโปรโมทประชาสัมพันธ์ รวมถึงการสร้างเครือข่ายแฟรนไชส์ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อความสำเร็จในยอดขายและกำไร
 
4.ครอบคลุมและใช้ชีวิตไปกับโซเชียลมีเดีย
 
กลุ่มคน Millennials เติบโตขึ้นมาพร้อมกับการเกิดขึ้นของโซลเซียลมีเดีย อาทิ Facebook, Twitter, Instagram, YouTube จึงทำให้กลุ่มคนเหล่านี้ใช้ชีวิตอยู่กับโซเซียลมีเดียตลอด พวกเขาจึงใช้โซเซียลมีเดียในการนำเสนอสินค้าและบริการแก่ลูกค้า รวมถึงการตอบโต้กับลูกค้า นำไปสู่การพัฒนาแฟรนไชส์ให้ประสบความสำเร็จ โดยเรียนรู้จากแฟรนไชส์ซีที่ล้มเหลว 
 
5.ชอบทำงานร่วมกันและทำงานเป็นทีม


ภาพจาก bit.ly/2ZrSZf9
 
การทำงานร่วมกันเป็นทีมถือเป็นความฝันของเจ้าของแฟรนไชส์ทุกคน และกลุ่ม Millennials ก็ชอบที่จะเป็นส่วนหนึ่งของทีมและชอบทำงานร่วมกันเป็นทีม ดังนั้น กลุ่ม Millennials จึงมองหาองค์กรแฟรนไชส์ หรือเจ้าของแฟรนไชส์ ที่จะมาสร้างแรงบันดาลในการดำเนินธุรกิจให้กับพวกเขา จึงทำให้กลุ่มคนเหล่านี้ตั้งใจบริหารแฟรนไชส์และอยู่กับองค์กรแฟรนไชส์ในระยะยาว 
 
6.มีความต้องการเรียนรู้และอยากเป็นที่ปรึกษา
 
กลุ่ม Millennials ถือเป็นนักเรียนที่มีความกระตือรือร้น เมื่อโตขึ้นมาในยุคข้อมูลข่าวสาร พวกเขาเข้าใจดีว่า พวกเขาไม่รู้เรื่องในทุกๆ อย่าง จึงต้องมองหาโอกาสในการศึกษาหาความรู้ กลุ่มคนเหล่านี้มักตอบสนองดีต่อการให้คำปรึกษา ด้วยการสร้างโอกาสในการเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ โดยมองว่าเจ้าของแฟรนไชส์จะให้การสนับสนุนที่ดีต่อพวกเขา และอยู่เบื้องหลัง
 
7.สร้างเครือข่ายและเชื่อมต่อลูกค้าเป้าหมายได้ดี
 
อาจจะขึ้นอยู่ธุรกิจแฟรนไชส์บางประเภท เพราะถ้าเป็นกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวกับเด็กวัยรุ่น การศึกษา จะทำให้กลุ่ม Millennial สามารถสร้างแบรนด์แฟรนไชส์ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ดีขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มผู้ปกครองที่มีเด็กเล็ก ดังนั้น กลุ่ม Millennial จึงมีความเหมาะสมกับการเป็นแฟรนไชส์ซี เพราะพวกเขาจะสามารถนำความคิดในรูปแบบเดียวกับเจ้าของแฟรนไชส์ไปนำเสนอกับลูกค้าได้เหมือนกัน เป็นรูปแบบเดียวกัน ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
 
8.ต้องการอยากทำงานที่มีความยืดหยุ่น


ภาพจาก bit.ly/2ILQzCf
 
กลุ่มคน Millennial มีความเชื่อว่าการซื้อแฟรนไชส์จะสร้างความสมดุลและมีความยืดหยุ่น มากกว่าการสร้างธุรกิจขึ้นมาด้วยตัวเอง เพราะสามารถประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้น อีกทั้งยังได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าของแฟรนไชส์ มีความเป็นอิสระและยังเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายแฟรนไชส์ที่ใหญ่โต โดยมีแรงผลักดันที่จะเติบโตไปพร้อมๆ กับเจ้าของแฟรนไชส์ 
 
9.กระหายอยากประสบความสำเร็จ
 
กลุ่มคน Millennials ไม่ต้องการที่จะเสียเวลาในการสร้างธุรกิจขึ้นมาด้วยตัวเอง เพราะใช้เวลายาวนานกว่าจะสำเร็จได้ หรือบางครั้งอาจไม่ประสบความสำเร็จ ดังนั้น การซื้อแฟรนไชส์จึงเป็นทางลัดให้กลุ่มเหล่านี้ประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้น 
 
10.มีความพร้อมที่จะรับความเสี่ยง


ภาพจาก bit.ly/2PlhPsN
 
กลุ่มคน Millenials ก่อนที่จะเริ่มต้นซื้อแฟรนไชส์ ในฐานะของแฟรนไชส์ซี พวกเขาพร้อมยินดีที่จะรับความเสี่ยง ถ้าเกิดกรณีธุรกิจแฟรนไชส์ไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่คิดเอาไว้ตั้งตอนแรก ความสามารถในการรับความเสี่ยงของแต่ละคนนั้น อาจไม่เท่ากัน และผลตอบแทนก็มักจะสูงขึ้นตามความเสี่ยงที่พวกเขายอมรับได้ด้วยเช่นกัน
 
ทั้งหมดเป็น 10 เหตุผลที่ทำให้กลุ่ม Millennials ประสบความสำเร็จในการซื้อแฟรนไชส์ หรือเป็นแฟรนไชส์ซี โดยสหรัอเมริกาถือว่าคนกลุ่ม Millennials เริ่มต้นธุรกิจด้วยการซื้อแฟรนไชส์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพราะมองว่าแฟรนไชส์ทำให้พวกเขาปรัสบความสำเร็จขึ้นกว่าการเริ่มสร้างธุรกิจขึ้นมาด้วยตัวเอง อีกทั้งยังได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าของแฟรนไชส์ด้วย
 
ผู้อ่านสามารถติดตามข่าวสาร ทุกความเคลื่อนไหวธุรกิจแฟรนไชส์และ SMEs รวดเร็ว รอบด้าน
 
ติดตามได้ที่ Add LINE id: @thaifranchise

 
อ่านบทความอื่นๆ จากไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ www.thaifranchisecenter.com/document
เลือกซื้อแฟรนไชส์ไทยขายดี เปิดร้าน www.thaifranchisecenter.com/directory/index.php
 

Franchise Tips
  1. ต้องการสร้างความแตกต่างให้กับชุมชน
  2. มีไอเดียและความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ 
  3. เรียนรู้และเข้าใจในการใช้เทคโนโลยี
  4. ครอบคลุมและใช้ชีวิตไปกับโซเชียลมีเดีย
  5. ชอบทำงานร่วมกันและทำงานเป็นทีม 
  6. มีความต้องการเรียนรู้และอยากเป็นที่ปรึกษา
  7. สร้างเครือข่ายและเชื่อมต่อลูกค้าเป้าหมายได้ดี 
  8. ต้องการอยากทำงานที่มีความยืดหยุ่น
  9. กระหายอยากประสบความสำเร็จ
  10. มีความพร้อมที่จะรับความเสี่ยง
อ้างอิงข้อมูล