496
5
facebook
google plus
2 min
22 เมษายน 2562
10 เหตุผล ที่อนาคตมีแต่แฟรนไชส์ซี่ Millennials ครองเมือง!

 
Millennials หรือ Gen Me คือ กลุ่มคนในปัจจุบันที่มีอายุระหว่าง 18 ถึง 34 ปี ซึ่งมีกำลังซื้ออย่างมากราว 1.3 ล้านล้านดอลลาร์ของแต่ละปีในสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะต่างจาก Gen Y ตรงที่คน Gen Me คือการแบ่งตามอุปนิสัยมากกว่าอายุ 
 
โดยกลุ่ม Gen Me นั้นจะมีความเป็นตัวของตัวเองสูง และถือตนเองเป็นศูนย์กลาง โดยในอเมริกาคนเหล่านี้มักจะมีการศึกษาค่อนข้างสูง ใช้เทคโนโลยีเก่งและที่สำคัญ เปลี่ยนงานบ่อยด้วย แต่ก็ถือว่ากลุ่มคน Millennials เป็นตลาดสำคัญและเริ่มต้นธุรกิจด้วยการซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จ เพราะมองว่าไม่อยากเสียเวลาในการสร้างธุรกิจขึ้นมาเอง
 
วันนี้ www.ThaiFranchiseCenter.com จะนำเสนอ 10 เหตุผลสำคัญที่ทำให้กลุ่ม Millennials ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจในฐานะการเป็นแฟรนไชส์ซี พวกเขามีความคิด และแนวทางการดำเนินชีวิตที่แตกต่างจากคนกลุ่มอื่นๆ อย่างไร 
 
1.ต้องการสร้างความแตกต่างให้กับชุมชน


ภาพจาก bit.ly/2ZmiUoN

กลุ่มคน Millennials ตระหนักดีกว่าคนรุ่นก่อนพวกเขาใช้ชีวิตในการทำงานอย่างหนัก จึงทำให้พวกเขาต้องการทำในสิ่งที่ตัวเองมีความสุข รู้สึกพึงพอใจ มีผลกระทบต่อผู้คนในสังคม ดังนั้น สิ่งเหล่านี้จะทำให้พวกเขาสามารถออกจากอาชีพดั้งเดิม และนำไปสู่อาชีพ และการทำธุรกิจใหม่ๆ ที่นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ยอดเยี่ยมให้กับชุมชนท้องถิ่น

2.มีไอเดียและความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ
 
กลุ่ม Millennials เป็น Gen ที่หลุดออกจากรูปแบบดั้งเดิมโดยสิ้นเชิง และยังไม่ได้ให้คุณค่ากับอะไรที่เป็นโบราณย้อนยุคมากนัก มีปฏิกิริยาตอบกลับบน Social Media อย่างเร่งด่วน เพราะพวกเขาเกิดมาบนโลก ที่มาพร้อมกับอินเตอร์เน็ต และ Social Media ดังนั้น เวลาที่คนกลุ่มนี้จะคิดหรือทำอะไร มักจะมีความแตกต่างจากคนรุ่นก่อน มีไอเดียใหม่ๆ ออกมาไปใช้งานเสมอ  
 
3.เรียนรู้และเข้าใจในการใช้เทคโนโลยี


ภาพจาก bit.ly/2PmAq7x
 
กลุ่มคน Millennials เติบโตขึ้นอย่างเต็มอิ่มในยุคที่เทคโนโลยีกำลังเบ่งบาน จึงทำให้พวกเขาสามารถเรียนรู้และเข้าใจเทคโนโลยีว่ามีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์อย่างไร โดยเฉพาะการโปรโมทประชาสัมพันธ์ รวมถึงการสร้างเครือข่ายแฟรนไชส์ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อความสำเร็จในยอดขายและกำไร
 
4.ครอบคลุมและใช้ชีวิตไปกับโซเชียลมีเดีย
 
กลุ่มคน Millennials เติบโตขึ้นมาพร้อมกับการเกิดขึ้นของโซลเซียลมีเดีย อาทิ Facebook, Twitter, Instagram, YouTube จึงทำให้กลุ่มคนเหล่านี้ใช้ชีวิตอยู่กับโซเซียลมีเดียตลอด พวกเขาจึงใช้โซเซียลมีเดียในการนำเสนอสินค้าและบริการแก่ลูกค้า รวมถึงการตอบโต้กับลูกค้า นำไปสู่การพัฒนาแฟรนไชส์ให้ประสบความสำเร็จ โดยเรียนรู้จากแฟรนไชส์ซีที่ล้มเหลว 
 
5.ชอบทำงานร่วมกันและทำงานเป็นทีม


ภาพจาก bit.ly/2ZrSZf9
 
การทำงานร่วมกันเป็นทีมถือเป็นความฝันของเจ้าของแฟรนไชส์ทุกคน และกลุ่ม Millennials ก็ชอบที่จะเป็นส่วนหนึ่งของทีมและชอบทำงานร่วมกันเป็นทีม ดังนั้น กลุ่ม Millennials จึงมองหาองค์กรแฟรนไชส์ หรือเจ้าของแฟรนไชส์ ที่จะมาสร้างแรงบันดาลในการดำเนินธุรกิจให้กับพวกเขา จึงทำให้กลุ่มคนเหล่านี้ตั้งใจบริหารแฟรนไชส์และอยู่กับองค์กรแฟรนไชส์ในระยะยาว 
 
6.มีความต้องการเรียนรู้และอยากเป็นที่ปรึกษา
 
กลุ่ม Millennials ถือเป็นนักเรียนที่มีความกระตือรือร้น เมื่อโตขึ้นมาในยุคข้อมูลข่าวสาร พวกเขาเข้าใจดีว่า พวกเขาไม่รู้เรื่องในทุกๆ อย่าง จึงต้องมองหาโอกาสในการศึกษาหาความรู้ กลุ่มคนเหล่านี้มักตอบสนองดีต่อการให้คำปรึกษา ด้วยการสร้างโอกาสในการเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ โดยมองว่าเจ้าของแฟรนไชส์จะให้การสนับสนุนที่ดีต่อพวกเขา และอยู่เบื้องหลัง
 
7.สร้างเครือข่ายและเชื่อมต่อลูกค้าเป้าหมายได้ดี
 
อาจจะขึ้นอยู่ธุรกิจแฟรนไชส์บางประเภท เพราะถ้าเป็นกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวกับเด็กวัยรุ่น การศึกษา จะทำให้กลุ่ม Millennial สามารถสร้างแบรนด์แฟรนไชส์ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ดีขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มผู้ปกครองที่มีเด็กเล็ก ดังนั้น กลุ่ม Millennial จึงมีความเหมาะสมกับการเป็นแฟรนไชส์ซี เพราะพวกเขาจะสามารถนำความคิดในรูปแบบเดียวกับเจ้าของแฟรนไชส์ไปนำเสนอกับลูกค้าได้เหมือนกัน เป็นรูปแบบเดียวกัน ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
 
8.ต้องการอยากทำงานที่มีความยืดหยุ่น


ภาพจาก bit.ly/2ILQzCf
 
กลุ่มคน Millennial มีความเชื่อว่าการซื้อแฟรนไชส์จะสร้างความสมดุลและมีความยืดหยุ่น มากกว่าการสร้างธุรกิจขึ้นมาด้วยตัวเอง เพราะสามารถประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้น อีกทั้งยังได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าของแฟรนไชส์ มีความเป็นอิสระและยังเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายแฟรนไชส์ที่ใหญ่โต โดยมีแรงผลักดันที่จะเติบโตไปพร้อมๆ กับเจ้าของแฟรนไชส์ 
 
9.กระหายอยากประสบความสำเร็จ
 
กลุ่มคน Millennials ไม่ต้องการที่จะเสียเวลาในการสร้างธุรกิจขึ้นมาด้วยตัวเอง เพราะใช้เวลายาวนานกว่าจะสำเร็จได้ หรือบางครั้งอาจไม่ประสบความสำเร็จ ดังนั้น การซื้อแฟรนไชส์จึงเป็นทางลัดให้กลุ่มเหล่านี้ประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้น 
 
10.มีความพร้อมที่จะรับความเสี่ยง


ภาพจาก bit.ly/2PlhPsN
 
กลุ่มคน Millenials ก่อนที่จะเริ่มต้นซื้อแฟรนไชส์ ในฐานะของแฟรนไชส์ซี พวกเขาพร้อมยินดีที่จะรับความเสี่ยง ถ้าเกิดกรณีธุรกิจแฟรนไชส์ไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่คิดเอาไว้ตั้งตอนแรก ความสามารถในการรับความเสี่ยงของแต่ละคนนั้น อาจไม่เท่ากัน และผลตอบแทนก็มักจะสูงขึ้นตามความเสี่ยงที่พวกเขายอมรับได้ด้วยเช่นกัน
 
ทั้งหมดเป็น 10 เหตุผลที่ทำให้กลุ่ม Millennials ประสบความสำเร็จในการซื้อแฟรนไชส์ หรือเป็นแฟรนไชส์ซี โดยสหรัอเมริกาถือว่าคนกลุ่ม Millennials เริ่มต้นธุรกิจด้วยการซื้อแฟรนไชส์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพราะมองว่าแฟรนไชส์ทำให้พวกเขาปรัสบความสำเร็จขึ้นกว่าการเริ่มสร้างธุรกิจขึ้นมาด้วยตัวเอง อีกทั้งยังได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าของแฟรนไชส์ด้วย
 
ผู้อ่านสามารถติดตามข่าวสาร ทุกความเคลื่อนไหวธุรกิจแฟรนไชส์และ SMEs รวดเร็ว รอบด้าน
 
ติดตามได้ที่ Add LINE id: @thaifranchise

 
อ่านบทความอื่นๆ จากไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ www.thaifranchisecenter.com/document
เลือกซื้อแฟรนไชส์ไทยขายดี เปิดร้าน www.thaifranchisecenter.com/directory/index.php
 

Franchise Tips
  1. ต้องการสร้างความแตกต่างให้กับชุมชน
  2. มีไอเดียและความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ 
  3. เรียนรู้และเข้าใจในการใช้เทคโนโลยี
  4. ครอบคลุมและใช้ชีวิตไปกับโซเชียลมีเดีย
  5. ชอบทำงานร่วมกันและทำงานเป็นทีม 
  6. มีความต้องการเรียนรู้และอยากเป็นที่ปรึกษา
  7. สร้างเครือข่ายและเชื่อมต่อลูกค้าเป้าหมายได้ดี 
  8. ต้องการอยากทำงานที่มีความยืดหยุ่น
  9. กระหายอยากประสบความสำเร็จ
  10. มีความพร้อมที่จะรับความเสี่ยง
อ้างอิงข้อมูล
Top 10 Popular Articles
280,760
เลือกเลย! 9 แฟรนไชส์ลงทุนต่ำ (ไม่ถึง 5,000 บา...
บทความแฟรนไชส์ | โอกาสทางธุรกิจ
161,475
น้ำผัก-น้ำผลไม้ คั้นขายสด ๆ ลูกค้าชอบ...
บทความ SMEs | กลยุทธ์สร้างการเติบโตทางธุรกิจ
156,444
สร้างธุรกิจแฟรนไชส์ต้องรู้อะไรบ้าง...
บทความแฟรนไชส์ | การเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์
140,937
สำรวจ 22 แฟรนไชส์ไทยมาแรง 2561...
บทความแฟรนไชส์ | โอกาสทางธุรกิจ
138,523
กลยุทธ์การส่งเสริมการขาย 4.0 SMEsไทย ปรับใช้ไ...
บทความ SMEs | กลยุทธ์สร้างการเติบโตทางธุรกิจ
Articles Type
บทความ SMEs 2,074 
บทความแฟรนไชส์ 1,163 
บทความค้าขาย 707 
บทความสร้างอาชีพ 236 
Top 10
บทความมาใหม่
บทความยอดนิยม
บทความแฟรนไชส์ยอดนิยม Read more
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
รวม 12 แฟรนไชส์ขายดีหน้าหมู่บ้าน
8,488
รวม 12 แฟรนไชส์ขายดีหน้าโรงเรียน
4,889
30 แฟรนไชส์น่าลงทุนจากงาน Thai Franchise & SME E..
4,379
10 เรื่องจริงที่คุณไม่รู้ Tiger Sugar
4,021
11 โปรโมชั่นแฟรนไชส์ น่าซื้อ! ในปี 2019
3,402
รวม 12 แฟรนไชส์ขายดีหน้านิคมฯ
3,076
บทความแฟรนไชส์มาใหม่
บทความอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.