บทความทั้งหมด    บทความค้าขาย    การบริหารจัดการร้านค้า    การเช่าพื้นที่ หาทำเล เปิดร้าน
1.1K
5
2 min
27 มีนาคม 2562
เคล็ดลับเลือกทำเลที่ตั้งธุรกิจค้าปลีกให้ปัง! ตั้งแต่เริ่มต้น

 
การเลือกทำเลในการเริ่มต้นธุรกิจ มีความสำคัญอย่างมากในยุคปัจจุบัน ถ้าคุณทำธุรกิจค้าปลีก อาจให้ความสำคัญกับทำเลที่มีผู้ซื้อหนาแน่น ความสะดวกสบาย แต่ถ้าเป็นเจ้าของกิจการโรงงาน ก็คำนึงถึงความสะดวกในการส่งมอบสินค้าให้ทันเวลา แรงจูงใจจากภาครัฐ ความใกล้แหล่งวัตถุดิบและลูกค้า และองค์ประกอบอีกมากมายเป็นข้อควรพิจารณาตามมา
 
วันนี้ www.ThaiFranchiseCenter.com มีเคล็ดลับการเลือกทำเลที่ตั้ง สำหรับการเริ่มต้นธุรกิจค้าปลีกให้โดน ดึงดูดลูกค้าเข้ามาใช้บริการ มาฝากเจ้าของธุรกิจค้าปลีกทุกๆ ท่าน ทั้งพ่อค้าแม่ค้า รวมถึงผู้ประกอบในธุรกิจแฟรนไชส์

หลักการพิจารณาเลือกทำเลที่ตั้งธุรกิจค้าปลีก


ภาพจาก goo.gl/images/Atuu4Y
 
1.จำนวนประชากร

ความหนาแน่นของประชากร ถ้ามีความหนาแน่นมาก จุดผู้คนสัญจรผ่าน จะได้เปรียบ เช่น 7-11 จะใช้ปัจจัยเหล่านี้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจเปิดสาขาในแต่ละพื้นที่
 
2.ปัจจัยทางเศรษฐกิจ

เช่น รายได้ของประชากรในแต่ละพื้นที่ อำนาจการซื้อของผู้บริโภคบริเวณนั้น เช่น ทำเลในเมืองจะมีอำนาจการซื้อที่ดีกว่า ย่านชานเมือง
 
3.อำนาจซื้อของประชากร

ในอาณาบริเวณนั้นเป็นผู้มีงานทำ มีรายได้เป็นส่วนมาก ทั้งหญิงชาย อาจเป็นย่านที่มีโรงงานอุตสาหกรรมมากจะมีอำนาจซื้อมาก


ภาพจาก goo.gl/images/S5PrBc
 
4.พฤติกรรมการซื้อผู้บริโภคอยู่ในเมือง

หรือสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ จะมีความต้องการซื้อสินค้ามาก
 
5.โครงสร้างพื้นฐานที่อำนวยความสะดวก แก่ประชากรในพื้นที่นั้นๆ

เช่น รถไฟฟ้า ถนนหนทาง สิ่งเหล่าจะบ่งบอกถึงความเจริญของเมืองว่ามีมากน้อยเพียงใด เช่น เซ็นทรัลไปตั้งศูนย์การค้าย่านบางใหญ่ นนทบุรี ที่รถไฟฟ้าไปถึง
 
6.คู่แข่งขันธุรกิจค้าปลีกประเภทเดียวกัน หรือคล้ายกันในบริเวณนั้น

ถ้ามีคู่แข่งมาก อาจต้องเหนื่อยหน่อย แต่ต้องรู้จักสร้างความแตกต่างที่โดดเด่น ให้กับร้านค้า สินค้า การบริการ เพื่อดึงดูดลูกค้า
 
ทฤษฎีการวิเคราะห์เลือกทำเลที่ตั้งธุรกิจค้าปลีก

ภาพจาก facebook.com/nopparat20
 
1.การคำนวณระยะทาง และระยะเวลา

ที่ลูกค้าเดินทางมาจับจ่ายซื้อสินค้า ซึ่งศูนย์การค้าขนาดใหญ่มักใช้ทฤษฎีนี้ผสมผสานในการเลือกทำเลที่ตั้งศูนย์การค้า ส่วนใหญ่จะใกล้ชุมชน จังหวัด เป็นต้น
 
2.การวิเคราะห์ผู้ใช้บริการจากระยะทางในรัศมีรอบๆ กิจการค้าปลีก

โดยใช้แผนที่กำหนดให้ศูนย์การค้าของเราเป็นศูนย์กลาง เช่น 7-11 ตั้งในชุมชน อาคาร ริมถนน ปั้มน้ำมัน ที่ผู้คนสัญจรผ่าน
 
3.ใช้หลักการวิเคราะห์ การคาดการณ์แนวโน้ม และความเป็นไปได้ของตลาด

คือ การประมาณการยอดขายรวมของตลาดค้าปลีกทั้งตลาดในแต่ละพื้นที่ ถ้าทำเลพื้นที่ไหนมียอดการขายสูง โอกาสที่จะประสบความสำเร็จในพื้นที่นั้นๆ สูง


ภาพจาก facebook.com/Happyhomebg71
 
4.การประเมินความเป็นไปได้ของยอดขาย

จะมีผลในการตัดสินใจวางแผนการดำเนินงาน ตรงนี้จะเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีกของคุณเอง ถ้าสาขาแรกมีการเติบโต ยอดขายเพิ่มอย่างต่อเนื่อง ก็จะทำให้ตัดสินใจเลือกทำเลขยายสาขาได้ง่ายขึ้น
 
5.ดัชนีความอิ่มตัวของธุรกิจค้าปลีก

ไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ หรือต้องเลิกกิจการ คือมีผู้ประกอบการค้าปลีกเข้ามาในตลาดมากจนเกินไป ทำให้เกิดการแข่งขันกันสูง ต้องมีกลยุทธ์ต่างๆ เข้ามาช่วย บางครั้งอาจต้องลดราคาแข่งขันกัน ซึ่งกลยุทธ์ราคาอาจทำให้ธุรกิจไปไม่รอด ส่งผลต่อตลาดค้าปลีกโดยรวมต้องพัง
 
6.การออกไปจับจ่ายนอกพื้นที่

มักจะเป็นการซื้อสินค้าหรือบริการพิเศษเฉพาะอย่าง ซึ่งผู้ซื้อเชื่อว่าต้องไปซื้อจากแหล่งที่ดีที่สุด หรือจากร้านที่เชื่อถือได้ เช่น การซื้อเครื่องเสียง ผู้ซื้อจะเข้าไปซื้อในเมือง เพื่อซื้อจากโชว์รูมของบริษัทโดยตรง หรือธุรกิจขายอุปกรณ์ตกแต่ง สร้างบ้าน ส่วนใหญ่จะเลือกทำเลที่ตั้งย่านชานเมือง รอบๆ ตัวเมือง


ภาพจาก goo.gl/images/c7Jhyo
 
การเลือกทำเลที่ตั้งสำหรับธุรกิจค้าปลีก ควรพิจารณาดูยอดขายที่คาดว่าจะได้รับ ต้นทุน การลงทุน สิ่งแวดล้อม จำนวนประชากร สาธารณูปโภค การเลือกทำเลที่ตั้งที่ดี จะส่งผลทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้ ผู้ประกอบการจึงต้องเลือกทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมกับประเภทของธุรกิจ ควรคำนึงถึงต้นทุนค่าใช้จ่าย และแนวทางในการประกอบธุรกิจ 

ผู้อ่านสามารถติดตามข่าวสาร ทุกความเคลื่อนไหวธุรกิจแฟรนไชส์และ SMEs รวดเร็ว รอบด้าน
 
ติดตามได้ที่ Add LINE id: @thaifranchise


ต้องการข้อมูลทำเลค้าขาย ติดต่อหาพื้นที่เช่า ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ goo.gl/gkLS6n
 
อ้างอิงจาก www.entrepreneur.com/slideshow/299849