บทความทั้งหมด    บทความ SMEs    การบริหารจัดการองค์กร    สร้างความสมดุลของชีวิตกับการทำงาน
1.3K
15
facebook
2 min
12 มิถุนายน 2561
5 ตำแหน่งในยุคนี้ที่ทุกธุรกิจต้องการมาก
 

คำถามว่าเรียนจบเดี๋ยวนี้แล้วจะหางานอะไรทำดี ฟังดูเป็นเรื่องที่ตอบยาก หากให้ตอบแบบกลาง ๆก็คือเลือกเรียนในสิ่งที่รักและทำในสิ่งที่ชอบ แต่ก็ต้องยอมรับว่าปัจจุบันเด็กจบใหม่หางานยากขึ้น และจากผลการสำรวจขององค์กรกว่า 700 บริษัทในหลากหลายกลุ่มธุรกิจ พบว่าในปี 2561 ทุกธุรกิจมีแนวโน้มในการขยายตัว และพร้อมที่จะจ้างงานมากถึงร้อยละ 50 ซึ่งเติบโตจากปี 2560 ถึงร้อยละ 3 
 
ซึ่ง www.ThaiFranchiseCenter.com มองว่าแม้จะดูเหมือนเป็นสัญญาณในการหางานที่ดีขึ้นง่ายขึ้นแต่การจ้างงานทั้งหลายที่ว่านี้ส่วนใหญ่ก็เพื่อมาทดแทนตำแหน่งที่จำเป็นเท่านั้น

ซึ่งผู้หางานร้อยละ 53 จึงมองว่า หากต้องการหางานในยุคนี้ได้จริง ๆ ควรพิจารณาให้ถ่องแท้ว่าแต่ละธุรกิจมีความต้องการในสาขาอาชีพใด และตำแหน่งไหนที่ทุกธุรกิจมีความต้องการมาก จะช่วยเปิดโอกาสให้การสมัครงานในยุคนี้ง่ายขึ้น ด้วยเหตุนี้เราจึงได้รวบรวมเอา 5 ตำแหน่งงานในยุคนี้ที่ทุกๆธุรกิจมีความต้องการแน่นอน
 
1.พนักงานขายและพัฒนาธุรกิจ


เป็นตำแหน่งที่ทุกธุรกิจต้องการส่วนนี้เพื่อโอกาสในการขยายธุรกิจตัวเองมากขึ้น แม้ปัจจุบันจะมีการตลาดแบบออนไลน์ให้ใช้งานง่ายขึ้นแต่โดยรวมพนักงานขายก็ยังเป็นสิ่งที่จำเป็นโดยเฉพาะในการติดต่อลูกค้า การเข้าพบลูกค้า ซึ่งจิตวิทยาของการเป็นนักขายระบบไอทีใดๆ ในโลกก็ไม่สามารถเลียนแบบได้

รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ไม่อาจใช้แค่การตลาดออนไลน์อย่างเดียวได้ นั้นรวมถึงฝ่ายพัฒนาธุรกิจที่ต้องทำงานสัมพันธ์กับฝ่ายขายเพื่อกำหนดทิศทางของธุรกิจให้สอดคล้องกับสังคมยุคใหม่เพื่อเป็นธุรกิจที่ก้าวหน้าได้เร็วยิ่งขึ้น
 
2.วิศวกร
 

วิศวกรแตกแขนงออกเป็นหลายสาขาในโลกของธุรกิจถ้าไม่นับรวมด้านอสังหาริมทรัพย์ที่คาดว่าในปี 2561 จะมีการเติบโตในธุรกิจนี้ค่อนข้างมาก การเป็นวิศวกรก่อสร้าง โยธา ต่างก็มีความต้องการมากขึ้นด้วย ในส่วนของธุรกิจอื่นๆ วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรโรงงานต่างก็เป็นตำแหน่งที่ผู้ประกอบการต้องให้ความสำคัญ

แม้จะมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการผลิตแต่โดยหลักใหญ่ใจความแล้ว เครื่องยนต์กลไกทั้งหลายก็ไม่สามารถทดแทนมนุษย์ทั้งหมดได้ รวมถึงการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์กลไก และระบบต่าง ๆที่ต้องใช้ความสามารถของวิศวกรเท่านั้น
 
3.ธุรการและงานบุคคล
 

เป็นตำแหน่งที่อยู่คู่กับทุกธุรกิจหน้าที่ของธุรการ งานบุคคล รวมไปถึงพวกการเงินคือการจัดการด้านงานเอกสารและความเรียบร้อยในด้านต่างๆ แก่ธุรกิจ ในยุคออนไลน์นี้ตำแหน่งธุรกิจการและงานบุคคลก็ต้องมีการปรับตัวเองด้วยการผสมผสานใช้เทคโนโลยีร่วมด้วยช่วยกันในการทำงาน

และแม้ระบบไอทีจะมีฟังก์ชั่นต่างๆ ที่อาจมาแทนตำแหน่งอื่นๆ ได้แต่งานด้านธุรการ ฝ่ายบุคคลที่ต้องอาศัยความละเอียดอ่อนและการทำงานที่เรียบร้อย ก็ยังจำเป็นต้องใช้แรงงานคนอยู่ดี
 
4.เจ้าหน้าที่ไอที
 

สอดคล้องกับวิถีทางของโลกยุคใหม่ซึ่งตำแหน่งเจ้าหน้าที่ไอที มีความสำคัญมากนับแต่นี้เพราะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเล็กหรือใหญ่ก็ต้องมีการใช้เทคโนโลยี เข้ามาเกี่ยวข้องในการผลิต ในการทำตลาด ซึ่งเจ้าหน้าที่ไอทีมีหน้าที่สำคัญคือการสร้างระบบให้องค์กรหรือธุรกิจทำงานได้ง่าย และคอยอัพเดทการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีใหม่ๆให้ทราบเพื่อให้ธุรกิจมีความทันสมัยและก้าวทันโลก ทันคู่แข่งได้ตลอดเวลา
 
5.พนักงานการตลาดและประชาสัมพันธ์
 

พนักงานด้านการตลาดเป็นอีกตำแหน่งที่อัตราการลาออกสูง โดยความกดดันจากการทำงานหรือระบบของงานที่ไม่เป็นธรรม แต่อย่างไรก็ตามพนักงานการตลาดเป็นสิ่งที่ทุกธุรกิจต้องให้ความสำคัญ

เนื่องจากฝ่ายการตลาดจะเปรียบเสมือนฐานข้อมูลธุรกิจอย่างดีซึ่งหากองค์กรใดมีทีมการตลาดที่แข็งแกร่งนั้นหมายถึงโอกาสในการเข้าถึงลูกค้ามีมาก ซึ่งธุรกิจส่วนใหญ่มักมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงฝ่ายการตลาดนี้ก็เพราะต้องการความคิดใหม่ๆที่เข้ามาทดแทนความคิดของคนเก่าๆ ที่อาจก้าวตามกระแสโลกยุคใหม่ไม่ทัน
 
อย่างไรก็ตามนอกจากการหาตำแหน่งที่ธุรกิจมีความต้องการ หลายคนตัดสินใจเลือกที่จะเป็นนายตัวเองด้วยการลงทุนทำธุรกิจ เพราะมองเห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีกว่าการทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือน ซึ่งปัจจุบันมีหลากหลายแฟรนไชส์ที่ทำให้เราสามารถเริ่มต้นธุรกิจต่างๆ ได้ง่ายขึ้นด้วย
 

SMEs Tips 
 
  1. พนักงานขายและพัฒนาธุรกิจ
  2. วิศวกร
  3. ธุรการและงานบุคคล
  4. เจ้าหน้าที่ไอที
  5. พนักงานการตลาดและประชาสัมพันธ์
สำหรับท่านใดที่ต้องการข้อมูลข่าวสาร ต้องการอัพเดทข้อมูลการตลาด หรือแนวทางการทำธุรกิจเรามีรวบรวมบทความมากมาย ติดตามได้ที่  goo.gl/Io5k2S