บทความทั้งหมด    บทความแฟรนไชส์    โอกาสทางธุรกิจ    สุดยอดแฟรนไชส์
1.6K
20
5 นาที
5 กันยายน 2560
รวม 25 สุดยอดธุรกิจแฟรนไชส์แห่งการศึกษา มาเปลี่ยนความรู้เป็นรายได้กันดีกว่า!

 
ปัจจุบันผู้ปกครองต่างให้ความสำคัญกับเรื่องการศึกษาของบุตรหลานมากขึ้นดังจะเห็นได้จากสถาบันกวดวิชาต่างๆที่เปิดตัวกันเป็นจำนวนมากซึ่งมูลค่าการตลาดของธุรกิจการศึกษาในปี 2560 นั้นภาพรวมแล้วก็ยังถือว่าไม่ได้เติบโตไปมากกว่าที่คาดนัก อันเกิดจากปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเป็นสำคัญ แต่สถาบันกวดวิชาทั้งหลายต่างก็พัฒนาคุณภาพของตัวเองมากขึ้นเพื่อให้มีส่วนแบ่งการตลาดมากขึ้นด้วย

อย่างไรก็ตาม www.ThaiFranchiseCenter.com มองว่าปัจจุบันมีแฟรนไชส์การศึกษาที่น่าสนใจและน่าลงทุนมากมายโดยแฟรนไชส์เหล่านี้ล้วนแต่มีประสบการณ์ที่จะสนับสนุนผู้ลงทุนที่สนใจให้สามารถเปลี่ยนความรู้ในตำราให้มาเป็นรายได้ที่มั่นคงอย่างดี
 
1.ไอแคนรีด

 
สถาบันสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กแนวใหม่ เป็นการสอนด้วยหลักสูตรที่คิดค้นโดยนักจิตวิทยาสำหรับเด็ก เน้นการสร้างทักษะ สมาธิ และสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษให้เด็กสามารถสนทนาได้อย่างชัดเจนเช่นเดียวกับเจ้าของภาษาปัจจุบันมี 18 สาขาในประเทศไทยโดยมีคอนเซปต์ของแฟรนไชส์ว่าเริ่มต้นที่นี่ ภาษาอังกฤษดีตลอดชีวิต นับเป็นอีกหนึ่งสถาบันภาษาที่เหมาะกับการลงทุนยุคนี้มาก
 
รายละเอียดเพิ่มเติม goo.gl/R4BCe3
โทร. 095-9152951, 02-9867588 
 

2. S.A.M สิงคโปร์แมทส์ 

 
แฟรนไชส์คณิตศาสตร์โดยตรงจากประเทศสิงคโปร์ มุ่งเน้นการสอนให้นักเรียนเข้าในพื้นฐานเชิงลึกตั้งแต่ยังเด็ก ส่งเสริมให้เด็กได้คิดวิเคราะห์ สร้างทัศนคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์เพื่อสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ในระดับสูงค่าแฟรนไชส์ในการลงทุนเบื้องต้น 220,000 บาท ซึ่งจะได้รับระบบบริหารจัดการภายในและฝึกอบรมการสอนพร้อมอุปกรณ์ที่สำคัญให้เราเริ่มต้นธุรกิจได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น
 
รายละเอียดเพิ่มเติม goo.gl/X182ij
โทร. 06-1020-3336 
 

3.สถาบันพัฒนาความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ ท็อปซายน์

 
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่สำคัญมากเช่นกัน ท็อปซายน์จึงเป็นธุรกิจการศึกษาที่มุ่งเน้นให้เยาวชนได้มีพัฒนาการทางความรู้ที่ทันต่อโลกยุคใหม่ โดยหลักสูตรจะเน้นให้เด็กได้ทดลองควบคู่กับทฤษฏีที่ถูกต้อง และยังมีการประเมินผลให้รู้ความสามารถของเด็กเพื่อเติมเต็มในส่วนที่ต้องแก้ไขได้อย่างตรงจุด โดยค่าแฟรนไชส์เริ่มต้น 100,000 – 250,000 บาท
 
รายละเอียดเพิ่มเติม goo.gl/oCSZxj
โทร. 081-393-4653 , 085-3458227 
 

4.โรงเรียนเรือสำราญและการโรงแรม

 
แฟรนไชส์นี้มุ่งเน้นผลิตบุคลากรเพื่อเป็นพนักงานเรือสำราญระดับโลก โดยมีอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ในเรือสำราญระดับโลกมากว่า 10 ปี การเรียนจะเน้นพัฒนาด้านภาษา บุคลิกภาพ และทักษะในการทำงานบนเรือสำราญสามารถเห็นผลได้ใน 3 เดือนและยังได้รับการฝึกภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการจริงที่จบมาสามารถสมัครงานในตำแหน่งเหล่านี้ได้อย่างดีโดยค่าแฟรนไชส์สำหรับธุรกิจนี้ 300,000 บาทจะได้หลักสูตรการสอนต่างๆรวมถึงการสนับสนุนด้านการตลาดต่อเนื่องด้วย
 
รายละเอียดเพิ่มเติม goo.gl/fJztdg
โทร. 089-7323015 
 

5.สถาบันสอนภาษาอังกฤษฟันอิงลิช


 
สถาบันสอนภาษาอังกฤษทุกระดับชั้นที่ก่อตั้งมายาวนานกว่า 20 ปี ใช้วิธีการสอนด้วยหลักสูตรโฟนิคส์ที่เน้นการออกเสียงสำเนียงภาษาอังกฤษและสามารถใช้ได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้แฟรนไชส์มีการสนับสนุนผู้ลงทุนด้วยการช่วยวิเคราะห์คู่แข่ง ส่งเสริมการตลาดด้านต่างๆ ค่าแฟรนไชส์เบื้องต้นสำหรับการลงทุน 450,000 บาท
 
รายละเอียดเพิ่มเติม goo.gl/3evwvH
โทร. 062-992-6455, 02-993-8338 
 

6.โรงเรียนสอนพิเศษ กักเคน คลาสรูม

 
ธุรกิจโรงเรียนสอนพิเศษรูปแบบจากประเทศญี่ปุ่น เปิดสอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กอายุ 6-12 ปี โดยเนให้เด็กมีความเชื่อมั่นกับการคิดวิเคราะห์รอบด้านและสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเองอันจะเป็นการเพิ่มคุณภาพที่ส่งผลต่อความสำเร็จของเด็กในอนาคต ผู้ที่สนใจร่วมลงทุนจะได้สิทธิ์การใช้หลักสูตรและการฝึกอบรมเบื้องต้นพร้อมการสนับสนุนด้านโปรโมชั่นต่างๆ ตลอดอายุสัญญาด้วย
 
รายละเอียดเพิ่มเติม goo.gl/vDh8Nn
โทร. 02-662-3000 ต่อ 4422 
 

7.สถาบันสมาร์ทคิดส์

 
เป็นสถาบันสำหรับการสอนคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กอายุ 3-12 ปี การสอนเริ่มตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน จนสามารถประยุกต์ใช้เป็นให้ผู้เรียนสามารถตะลุยโจทย์เพื่อสอบเข้าสถาบันการศึกษาที่ตัวเองตั้งใจ โดยเน้นทั้งภาคทฤษฏีและการปฏิบัติจริงโดยเฉพาะการใช้ภาษาที่ทำให้ผู้เรียนได้เพิ่มทักษะตัวเองอย่างสูงสุดค่าแฟรนไชส์เบื้องต้น 200,000 บาท กับระยะเวลาสัญญา 3 ปีการคืนทุนสำหรับธุรกิจนี้อยู่ที่ประมาณ 6 เดือนขึ้นอยู่กับทำเลเป็นสำคัญ
 
รายละเอียดเพิ่มเติม goo.gl/gqNfWe
โทร. 02-938-4399, 086-310-1013 
 

8.สถาบันสมาร์ทติวเตอร์

 
สถาบันกวดวิชาสมาร์ทติวเตอร์ติวภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์สำหรับผู้ใหญ่ที่เปิดมานานกว่า 15 ปี มีผลงานการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษามาแล้วอย่างดี เป็นการเรียนที่มุ่งให้ผู้เรียนสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักสูตรที่พัฒนามาเป็นอย่างดี สนใจในการทำธุรกิจนี้มีค่าแรกเข้า 400,000 – 900,000 บาท กับอายุสัญญา 5 ปี
 
รายละเอียดเพิ่มเติม goo.gl/PPBmjY
โทร. 086-310-1013, 02-938-4568 
 

9.ฟิวเจอร์

 
เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะที่ดีจากพื้นฐานไปสู่ระดับสูงทั้งในวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ศิลปะ และภาษาอังกฤษ สามารถคิดวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงให้เห็นภาพจนเข้าใจและแก้ไขโจทย์ได้อย่างแม่นยำ ปัจจุบันมีสาขากว่า 32 แห่งทั่วประเทศผู้สนใจสามารถเลือกรูปแบบการลงทุนได้ 3 แบบ ราคาแฟรนไชส์เริ่มต้นที่ 45,000 บาท จนถึง 100,000 บาท กับระยะเวลาคืนทุนประมาณ 6 เดือนขึ้นอยู่กับทำเลเป็นสำคัญ

 
รายละเอียดเพิ่มเติม goo.gl/qNHpuY
โทร. 087-2629361, 089-6296735, 044-000958 
 

10.คิดเอเบิ้ล

 
ถือเป็นสถาบันพัฒนาทักษะด้านภาษาชั้นนำของประเทศเน้นการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีนอันเป็นภาษาสำคัญที่มีการใช้ทั่วโลก คิดเอเบิ้ลไม่ได้เน้นให้เด็กอ่านออก เขียนได้อย่างเดียวแต่ยังเน้นในการนำภาษาไปใช้ รวมถึงการกล้าพูดและกล้าแสดงความคิดเห็น โดยเน้นการเรียนเป็นหลักสูตรเด็กเล็ก หลักสูตรอนุบาล และระดับประถม รวมถึงมีหลักสูตรแกรมม่าสำหรับเด็กทุกช่วงวัย การลงทุนในแฟรนไชส์นี้มีค่าแฟรนไชส์เบื้องต้น 100,000 บาท
 
รายละเอียดเพิ่มเติม goo.gl/RyW3GN
โทร. 063-5598956 , 089-2011107 
 

11.แม็ธโฮม

 
มุ่งเน้นการสอนวิชาคณิตศาสตร์เป็นหลัก เน้นให้ผู้เรียนมีความสุขและสนุกไปกับการเรียนรู้เนื้อหาการสอนครอบคลุมตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ลักษณะการสอนจะเน้นเป็นรายบุคคลโดยผู้เรียนสามารถเลือกมาเรียนที่สถาบันได้ 2-3 วันต่อสัปดาห์ ผู้สนใจลงทุนในธุรกิจนี้มีค่าแฟรนไชส์ 55,000 บาท ยิ่งมีทำเลดีการคืนทุนก็ยิ่งเร็วมากขึ้น
 
รายละเอียดเพิ่มเติม goo.gl/rtR6Wf
โทร. 062-514-5245 
 

12.เอ็มยูติวเตอร์ โดยทีมงานพี่ ม.มหิดลติวเตอร์

 
โรงเรียนกวดวิชาที่ก่อตั้งมานานกว่า 11 ปีมีผลงานอย่างมากในการทำให้ผู้เรียนสอบเข้า สองตรง สอบโควตาในสถาบันการศึกษาต่างๆ เน้นการสอนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย และในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในหลากหลายกลุ่มวิชาที่มีบุคลากรผู้มีความรู้มาถ่ายทอดเนื้อหาที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง การลงทุนร่วมกับแฟรนไชส์นี้มีค่าแฟรนไชส์ 149,000 บาท กับสิ่งที่ได้คือเนื้อหาหลักสูตร ระบบการจัดการต่างๆที่ทำให้เป็นโรงเรียนกวดวิชาที่มีคุณภาพอย่างยิ่ง
 
รายละเอียดเพิ่มเติม goo.gl/wmfASj
โทร. 086-9070061, 02-8893400 ต่อ 109 
 

13.จัมปิ้งเคลย์

 
สถาบันสอนศิลปะดินปั้นที่มีชื่อเสียงมาก เป็นผู้นำการศึกษาศิลปะดินปั้นจากเกาหลีใต้มาทำเป็นธุรกิจในเมืองไทย ซึ่งหลักสูตรนี้ได้การยอมรับกว่า 40 ประเทศทั่วโลก สำหรับการลงทุนมีค่าแฟรนไชส์ 300,000 บาท ที่ผู้สอนจะต้องได้รับการอบรมตามหลักสูตร นอกจากนี้ยังได้รับรูปแบบการบริหารจัดการด้านต่างๆภายในสถาบันรวมถึงการส่งเสริมการตลาดอย่างเป็นระบบด้วย
 
รายละเอียดเพิ่มเติม goo.gl/xQGJCb
โทร. 081-8692051, 02-7218968 
 

14.อายเลเวล สถาบันเสริมทักษะคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ

 
เป็นสถาบันเรียนเสริมรูปแบบนานาชาติ เน้นทางด้านภาษาและคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นวิชาสำคัญในปัจจุบัน โดยเปิดสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พัฒนาความรู้5ด้านคือ ความรู้ ความชำนาญ การคิดวิเคราะห์ ทัศนคติ และกล้าแสดงออก ค่าแฟรนไชส์สำหรับการเริ่มต้น 150,000 บาท กับสิทธิ์ด้านต่างๆทั้งหลักสูตร การจัดการ การตลาดที่มีให้ผู้ลงทุนอย่างเต็มที่
 
รายละเอียดเพิ่มเติม goo.gl/KaLvwN
โทร. 02-934-9911-2 
 

15.บ้านรักภาษา


 
สโลแกนของแฟรนไชส์คือ เรียนสนุก ได้ความรู้ ต้องบ้านรักภาษา ถือเป็นสถาบันชื่อดังที่ได้รางวัลแฟรนไชส์มาตรฐานในปี 2558-2559 เน้นการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน ในรูปแบบบูรณาการที่ให้ผู้เรียนฟัง พูด ใช้ภาษาในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ คนสนใจการลงทุนมีค่าแฟรนไชส์ 250,000 บาท กับสิ่งที่จะได้รับมากมายทั้งในเรื่องอุปกรณ์การสอน ระบบการสอน การฝึกอบรมต่างๆ รวมถึงการสนับสนุนในเรื่องการตลาดที่ดีตลอดอายุสัญญาด้วย
 
รายละเอียดเพิ่มเติม goo.gl/dffeVB
โทร. 02-985-2887, 083-009-4999, 089-668-9171 
 

16.โรบอทชายด์แอนด์สมาร์ทเวดิกแมท

 
ฉีกแนวของธุรกิจการศึกษากับสถาบันเรียนรู้อัจฉริยภาพหุ่นยนต์สมองกลและคณิตศาสตร์สำหรับเด็ก มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนการคิด ค้นคว้า วิเคราะห์ พร้อมด้วยหลักสูตรคณิตศาสตร์วิธีคิดเลขเร็วด้วยเวทคณิต การเรียนแบ่งออกเป็น 3 หลักสูตรและแต่ละหลักสูตรมีหลายระดับ รวมถึงยังเป็นสถาบันที่มีเวทีการประลองเรื่องของหุ่นยนต์ให้เด็กได้ใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ด้วย ค่าแฟรนไชส์สำหรับธุรกิจนี้ 230,000 บาท
 
รายละเอียดเพิ่มเติม goo.gl/8xDwih
โทร. 086-8781100, 089-6683571 
 

17.แฮ็พพิแมธ

 
ระบบการเรียนคณิตศาสตร์แบบเฉพาะตัว ที่พัฒนาทั้งผู้เรียนในด้านการคิดคำนวณ แก้โจทย์ปัญหา เป็นการเพิ่มคุณภาพของผู้เรียนให้ก้าวหน้าไปถึงเนื้อหาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอย่างแข็งแกร่ง การพัฒนาหลักสูตรนั้นสอดคล้องกับหลักสูตรของประเทศไทยค่าแฟรนไชส์เริ่มต้นในธุรกิจนี้ 70,000 บาท
 
รายละเอียดเพิ่มเติม goo.gl/UzbMFx
โทร. 081-855-2309, 065-509-5455 
 

18.แมทคอนเนอร์

 
สถาบันสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นการทำความเข้าใจ และกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ผ่านการแก้โจทย์ปัญหาแบบต่างๆทำซ้ำๆเพื่อความรวดเร็ว รวมถึงมีการทดสอบความเข้าใจหลังจากเรียนจบทุกครั้งด้วย การศึกษาแบ่งเป็น 9 ระดับ เป็นไปตามหลักสูตรที่สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ ผู้สนใจลงทุนมีค่าแฟรนไชส์เบื้องต้น 200,000 บาท
 
รายละเอียดเพิ่มเติม goo.gl/nRLBci
โทร. 02-586-9732, 089-9002644 
 

19.สถาบันสอนภาษาต่างประเทศ จี อิงลิช อะคาเดมี่

 
เป็นสถาบันสอนภาษาต่างประเทศที่มีชื่อเสียงในด้านการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่โดยใช้ครูเจ้าของภาษา ผสมผสานหลักสูตรESL ที่เข้ากับธรรมชาติของเด็กไทยช่วยพัฒนาให้การเรียนเห็นผลภายใน 48 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันสำหรับนักเรียน นักศึกษา และวัยทำงานด้วย การลงทุนในแฟรนไชส์นี้มีค่าแฟรนไชส์ 390,000 บาท 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม goo.gl/MeqR1T
โทร. 089-4337834, 083-2000084 
 

20.อิงลิช คอร์นเนอร์

 
แฟรนไชส์สำหรับการสอนภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยม มีสาขากว่า 100 แห่งทั่วประเทศ เป็นธุรกิจที่มีประสบการณ์ในแวดวงการศึกษามานานกว่า 11 ปี มีค่าแฟรนไชส์สำหรับผู้สนใจ 250,000 บาท ซึ่งจะได้รับสิทธิด้านต่างๆไม่ว่าจะหลักสูตรการสอน การอบรมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ การเซตอัพระบบภายใน รวมถึงโลโก้ต่างๆ ด้วย
 
รายละเอียดเพิ่มเติม goo.gl/4NYuBa
โทร. 081-8390860, 083-8394696, 02-5869732-4 
 

21.ศูนย์ศิลปะ 3 มิติ เคลย์เวิร์คส

 
เคลย์เวิร์คส เป็นสถาบันการศึกษาศิลปะแห่งแรกและแห่งเดียวที่ได้รับมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์แห่งชาติ Franchise Quality Award 2009 รวมถึงมีรางวัลการันตีคุณภาพอีกมากมาย โดยผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาทั้งด้าน IQ , EQ , CQ (ความคิดสร้างสรรค์) รวมถึงการได้ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กของร่างกายให้ดียิ่งขึ้น เป็นแฟรนไชส์ที่ผู้ปกครองให้ความสนใจมากซึ่งมีการลงทุนค่าแฟรนไชส์ 350,000 บาท ที่มีแนวโน้มเติบโตได้อย่างดี
 
รายละเอียดเพิ่มเติม goo.gl/RjLAho
โทร. Call Center 089-689-3322 
 

22.นาด้า

 
แนวการสอนจินตคณิตที่ใช้โจทย์ วัน เดือน ปี เป็นเกมการสอนใช้รูปแบบของปฏิทิน 1,000 ปีมาเป็นแนวการสอนที่ทำให้คำนวณโจทย์ต่างๆ ได้อย่างแม่นยำและทำให้ผู้เรียนรู้สึกมีความสุขและสนุกกับการเรียนคณิตศาสตร์มากขึ้นปัจจุบันมี 32 สาขาทั่วประเทศ ค่าแฟรนไชส์เบื้องต้น 50,000 บาท 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม goo.gl/f9iowW
โทร. 085-1371677 
 

23.คิงคลาส อะคาเดมี่

 
สถาบันพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เป็นหลักสูตรจากเกาหลีใต้ สอนวิชาสำคัญได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ทุกหลักสูตรเน้นกระบวนการคิด การแก้ปัญหา ส่งเสริมอัจฉริยภาพของเด็กไทย ปัจจุบันมีกว่า 80 สาขาทั่วประเทศ มีค่าแฟรนไชส์แรกเข้า 300,000 บาทและสามารถเลือกเปิดหลักสูตรได้ไม่จำกัดจำนวนด้วย
 
รายละเอียดเพิ่มเติม goo.gl/BcuJ4w
โทร. 02-747-3800, 086-3359376 
 

24.สถาบันกวดวิชา ไฮ-สปีด แมธ เซ็นเตอร์

 
สถาบันกวดวิชาที่เปิดสอนครบทุกวิชา ทุกระดับ ตั้งแต่ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย จนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย เน้นตั้งแต่โจทย์พื้นฐานสำหรับการเรียนจนถึงโจทย์สำหรับการแข่งขันระดับโอลิมปิค โดยเป็นสถาบันกวดวิชาที่ติดอันดับ 1 ใน 5 ของเมืองไทยจากการสำรวจของสื่อต่างๆ เรียกว่ามีหลักสูตรการเรียนกว่า 500 หลักสูตรครอบคลุมทุกความต้องการ มีค่าแฟรนไชส์ในการลงทุน 159,000 บาท โดยได้รับสิทธิในการสอนครบทุกวิชาที่ทางแฟรนไชส์มีเปิดสอน
 
รายละเอียดเพิ่มเติม goo.gl/Giiooe
โทร. 089-119-5013, 02-731-0147 
 

25.คุมอง

 
สถาบันคณิตศาสตร์ชื่อดังที่เราน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีระบบการเรียนของคุมองมุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้ไปถึงจุดสูงสุดโดยไม่จำกัดอายุหรือชั้นเรียน มีลักษณะการเรียนแบบเฉพาะตัวนักเรียนแต่ละคนจะได้เรียนในระดับที่พอเหมาะกับความสามารถ นับเป็นแฟรนไชส์ที่มีประสบการณ์มียาวนานกว่า 63 ปี มีสาขาทั่วประเทศกว่า 452 แห่ง ผู้สนใจลงทุนในแฟรนไชส์ชื่อดังนี้มีค่าแฟรนไชส์ 150,000 บาท ซึ่งแฟรนไชส์พร้อมสนับสนุนการลงทุนในทุกด้านให้ประสบความสำเร็จในการลงทุนได้อย่างรวดเร็ว
 
รายละเอียดเพิ่มเติม goo.gl/d7a7Hr
โทร. 02-626-6555 
 
เรื่องของการลงทุนในธุรกิจการศึกษาเป็นสิ่งที่น่าสนใจยิ่งในยุคปัจจุบันที่การแข่งขันมีสูงขึ้น ผู้ปกครองต่างก็มุ่งหวังที่จะเห็นบุตรหลานประสบความสำเร็จในชีวิต ดังนั้นการเลือกแฟรนไชส์การศึกษาที่ตัวเองชื่นชอบมาลงทุนจึงน่าจะเป็นทางออกระยะยาวสำหรับการสร้างรายได้ที่มั่นคงมากขึ้น
 
สำหรับท่านใดที่สนใจในการลงทุนธุรกิจการศึกษาเรามีแฟรนไชส์ที่ได้รวบรวมได้อย่างหลากหลายให้ท่านเลือกลงทุนได้ตามความเหมาะสม ดูรายละเอียดเพิ่มเติม goo.gl/oJojXm