2.2K
15
facebook
google plus
3 min
2 สิงหาคม 2560
“TopScience” สถาบันการศึกษาวิทยาศาสตร์จากเกาหลี หลักสูตรดีที่ทั่วโลกยอมรับ! มาเรียนกันเลย!
 
ปัจจัยสำคัญที่ทุกประเทศมองเห็นว่าเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศคือการสร้างระบบการศึกษาที่ดีมาพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพอันจะนำมาสู่การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนในอนาคต โดยเฉพาะกับวิชาสำคัญอย่างวิทยาศาสตร์ที่ไม่ควรเป็นแค่การเรียนรู้แบบท่องจำธรรมดาแต่ความหมายที่แท้จริงของการเรียนวิทยาศาสตร์คือการฝึกวิธีคิด วิเคราะห์ ทดลอง และสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ขึ้นมาได้

วิชาวิทยาศาสตร์จึงเป็นวิชาหลักในหลายประเทศที่มีการปรับปรุงให้เนื้อหาสอดคล้องกับยุคสมัย โดยที่ผ่านมาประเทศเกาหลีถือว่ามีความโดดเด่นในสาขาวิชานี้จากหลากหลายผลงานที่สร้างสรรค์ออกมาจนเกาหลีได้ชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีระบบวิชาวิทยาศาสตร์ดีที่สุดในโลก และด้วยจุดเด่นที่ว่านี้ทำให้เกิดเป็นแนวคิดสำคัญกับธุรกิจการศึกษาในประเทศไทยที่เราจะเห็นการสอนในวิชาอื่นมากมายแต่ในเรื่องวิทยาศาสตร์นั้นยังมีน้อยมาก

www.ThaiFranchiseCenter.com มีหนึ่งธุรกิจการศึกษาน่าสนใจที่ดึงเอาเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์หลักสูตรที่ได้การยอมรับจากทั่วโลกเข้ามาเป็นระบบการเรียนการสอนในเมืองไทยนั้นคือธุรกิจการศึกษาของ TopScience ที่มีใจรักในการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และมีความต้องการอย่างยิ่งที่จะพัฒนาเยาวชนไทยให้กลายเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีความสามารถในอนาคตมากขึ้น
 
TopScience วิทยาศาสตร์พัฒนาประเทศ

 
อาจารย์ภูดิท พรรักษมณี ประธานบริษัท เลิร์นเพาเวอร์ จำกัด ผู้ที่นำหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์จากเกาหลีมาเปิดเป็นธุรกิจการศึกษาในเมืองไทยภายใต้ชื่อสถาบัน TopScience ได้พูดถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ที่มีบทบาทในการพัฒนาประเทศเกาหลีและเปลี่ยนจากประเทศที่เคยยากจนให้กลายเป็นประเทศชั้นนำระดับโลกจากการใช้วิทยาศาสตร์ในการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาประเทศ

โดยอาจารย์ภูดิทกล่าวว่า ปัจจุบันบริษัทชั้นนำในเกาหลีมีการจ้างพนักงานที่มีความรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ขั้นสูงถึงปริญญาเอกจำนวนมากบางบริษัทมีพนักงานที่ว่านี้อยู่กว่าหนึ่งพันคนสะท้อนให้เห็นว่าเขาใส่ใจในเรื่องการคิด การทดลอง และพร้อมลงมือทำให้เห็นผล ซึ่งความสำเร็จของเกาหลีที่ว่านี้ต่างก็มาจากระบบการศึกษาเป็นหลัก
 
อาจารย์ภูดิทกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าการศึกษาของเกาหลีน่าสนใจมาก และนักเรียนก็จริงจังกับการเรียนมากส่วนใหญ่หลังจากเลิกเรียนในเวลาปกติก็จะไปลงเรียนเพิ่มเติมนอกเวลาซึ่งส่วนใหญ่ก็จะจัดขึ้นในโรงเรียนนั้นๆ และโดยพื้นฐานของอาจารย์ภูดิทเองที่มีความสนใจในวิชาวิทยาศาสตร์และเป็นอาจารย์ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมด้วย ก็จึงเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่นำหลักสูตรวิทยาศาสตร์จากเกาหลีเข้ามาเปิดเป็นธุรกิจการศึกษาในประเทศไทย
 
วิทยาศาสตร์สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้

 
หลายคนยังสงสัยว่าแล้วทำไมต้องเป็นวิทยาศาสตร์เพราะมีวิชาอื่นๆมากมายที่จะพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าได้เช่นกัน อย่างไรก็ดีอาจารย์ภูดิทเองให้แนวคิดเรื่องนี้ว่าประเทศไทยมีวัตถุดิบสำคัญหลายอย่างทั้งทางเกษตรกรรมและการประมงแต่ที่ผ่านมาเรากลับไม่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเหล่านี้ได้ส่วนใหญ่เป็นการส่งออกวัตถุดิบแล้วก็กลายเป็นสินค้าสำเร็จรูปที่ตีกลับเข้ามาขายในประเทศไทยทำให้เราเสียดุลในเรื่องนี้มาก

อย่างเช่นยางรถยนต์ที่เราเป็นผู้ผลิตยางพาราส่งออกแต่กลับไม่มีการผลิตยางรถยนต์ใช้ในประเทศ เรื่องเหล่านี้เป็นทักษะของการใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งหมดดังนั้น TopScience จึงมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้มีโอกาสในการพัฒนาทักษะเหล่านี้ให้มากขึ้นอันจะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย
 
หลักสูตรสำคัญของ TopScience

 
การเรียนของ TopScience จะเน้นให้เด็กทุกคนได้ลงมือทำในลักษณะ Learning by doing ให้เกิดทักษะความชำนาญ ความคุ้นเคยที่ต่อยอดได้ TopScience มีชุดเรียนรู้และทดลองทั้งหมด 576 ชุดการทดลอง โดยที่ 288 ชุดการทดลอง ตรงกับหลักสูตรปกติ ส่วนที่เหลือคือเรื่องลงลึกในสิ่งที่นักเรียนสนใจเช่น บูรณาการความรู้STEAM ดาราศาสตร์ ไฟฟ้าอิเลคโทรนิคส์ เป็นต้น

ความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนคือนักเรียนจะตื่นเต้นกับการทดลอง มีความสุขกับการลงมือทำจริง และสามารถอธิบายได้ว่าทำการทดลองอย่างไร โดยปัจจุบันมีหลักสูตรในระดับประถมเป็นหลักแต่คาดว่าในอนาคตจะพัฒนาระบบการเรียนการสอนนีให้คลอบคลุมทุกระดับชั้นตั้งแต่อนุบาล-ระดับมัธยมศึกษา รวมถึงมีการพัฒนาเนื้อหาไปถึงกลุ่มเด็กอัจฉริยะที่ต้องการเรียนวิทยาศาสตร์แบบเจาะลึกมากขึ้นด้วย
 
3 จุดเด่นของสำคัญทำให้เลือกเรียนกับ TopScience

1.การทดลองที่สนุก ตรงตามเนื้อหาในชั้นเรียน

 
การทดลองจากประเทศเกาหลีใต้ที่ไม่เหมือนใคร ทำให้เด็กสนุก และตื่นเต้นอย่างมาก พร้อมทำให้เขาใจหลักการได้อย่างลึกซึ้ง ทำเป็นชิ้นงานที่สามารถนำกลับบ้านไปอธิบายให้ผู้ปกครองฟังได้ ทำให้เห็นถึงพัฒนาการและภูมิใจในตัวลูก โดยหลักสูตรของ TopScience มีทั้งที่ตรงตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการและหลักสูตรเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้ที่เจาะลึกมากขึ้น ตอบโจทย์เด็กทุกกลุ่ม
 
2.เรียนครบทั้ง ทฤษฎี ลงมือทดลอง ฝึกฝนให้เก่ง 
 
โดยแบ่งการเรียนใน 1 ครั้ง เป็น 6 ขั้นตอนการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ อันเริ่มต้นจาก (1) อนิเมชั่นกระตุ้นความคิดและความสงสัย นำไปสู่  (2) การเรียนรู้ภาคทฤษฏี และ (3) เชื่อมโยงให้เห็นถึงประโยชน์และความสำคัญของวิทยาศาสตร์ที่อยู่รอบตัว จากนั้นก็เริ่ม (4) ทำการทดลองเพื่อให้เห็นข้อเท็จจริง (5) วิเคราะห์และสรุปผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสุดท้าย (6) ฝึกฝนและทบทวนความรู้ด้วยแบบทดสอบท้ายบท และแบบฝึกหัดเสริม 100 ข้อต่อเดือน 
 
3. สอนสดพร้อมสื่อที่ทันสมัย

 
คุณครูเป็นคนดำเนินการสอน โดยมีการถามตอบและแบ่งปันความคิดเพื่อให้เกิดการเรียนแบบ Active Learning ที่มีประสิทธิภาพ ไม่ใช่เพียงแค่อาจารย์พูดหน้าชั้นเรียนไปเรื่อยๆ พร้อมหนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่แสดงบนหน้าจอทีวีให้เด็กดูไปพร้อมกับอาจารย์ มีทั้งรูปภาพ เนื้อหา เสียง อนิเมชั่นสร้างความสงสัย และวิดิโอทำการทดลอง ทำให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
 
แฟรนไชส์ TopScience การลงทุนที่แข็งแกร่งเพื่ออนาคต

 
สำหรับท่านใดที่กำลังมองหาธุรกิจการศึกษาเป็นการลงทุนสำหรับตัวเอง การเลือกลงทุนกับ TopScience ที่ได้ชื่อว่าเน้นวิชาวิทยาศาสตร์เป็นหลักและถือเป็นวิชาสำคัญที่น่าสนใจซึ่งมีทิศทางการเติบโตที่น่าสนใจมากโดยปัจจุบัน TopScience มีสาขาทั่วประเทศรวมแล้วกว่า 7 แห่งภายใต้ระยะเวลาเพียง 5 เดือน

โดยตั้งเป้าไว้ว่าจะต้องขยายสาขาทั่วประเทศไม่น้อยกว่า 30 แห่งภายใน 1 ปี เพื่อให้ครอบคลุมกับความต้องการของผู้เรียนที่มีจำนวนมากขึ้นด้วย ในส่วนของการลงทุนนั้นค่าแฟรนไชส์เริ่มต้นตั้งแต่ 100,000-250,000 บาทตามแต่ขนาดของจังหวัด ซึ่งระยะเวลาในการคืนทุนอยู่ที่ประมาณ 1 ปี โดยสิ่งที่ผู้ลงทุนจะได้รับจาก TopScience  นั้นคือระบบการจัดการ เนื้อหาการเรียนการสอน การอบรมบุคลากร  และเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็น

โดยปัจจุบันมีผู้ที่สนใจติดต่ออยากทำธุรกิจนี้กันเป็นจำนวนมากคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ที่อยากทำธุรกิจกับ TopScience นอกจากมีเงินทุนที่พร้อมทำเลที่ดีจะต้องพกพาใจที่รักในวิทยาศาสตร์และมีความต้องการอย่างเต็มเปี่ยมที่จะถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพได้อย่างสูงสุดด้วย
 
อาจารย์ภูดิทได้กล่าวในตอนท้ายสำหรับทิศทางของ TopScience ในอนาคตว่าสิ่งที่ต้องการเห็นคือการที่เด็กไทยได้พัฒนาตัวเองและกลายเป็นนักวิทยาศาสตร์มากขึ้น และนั่นก็หมายถึงโอกาสอันดีที่ประเทศจะมีการพัฒนาได้มากขึ้นด้วยโดยทางสถาบันตั้งใจที่จะเป็นศูนย์กลางเพาะบ่มวิชาวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปถึงขั้นสูงสุดเพราะเชื่อว่าวิทยาศาสตร์เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการพัฒนาคน พัฒนาประเทศได้
 
สนใจลงทุนแฟรนไชส์ ติดต่อ คุณเอกรินทร์ ศุภชวโรจน์ (ผู้ประสานงาน)
 
โทร : 081-393-4653 (คุณภูดิท), 085-3458227 (คุณเอกรินทร์)
 
ที่อยู่  :  99/23 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
E-Mail  : m5.learnpower@gmail.com , learnpower@gmail.com
LINE  : topscience.th
 
Top 10 Popular Articles
279,736
เลือกเลย! 9 แฟรนไชส์ลงทุนต่ำ (ไม่ถึง 5,000 บา...
บทความแฟรนไชส์ | โอกาสทางธุรกิจ
160,409
น้ำผัก-น้ำผลไม้ คั้นขายสด ๆ ลูกค้าชอบ...
บทความ SMEs | กลยุทธ์สร้างการเติบโตทางธุรกิจ
156,264
สร้างธุรกิจแฟรนไชส์ต้องรู้อะไรบ้าง...
บทความแฟรนไชส์ | การเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์
138,132
กลยุทธ์การส่งเสริมการขาย 4.0 SMEsไทย ปรับใช้ไ...
บทความ SMEs | กลยุทธ์สร้างการเติบโตทางธุรกิจ
137,193
สำรวจ 22 แฟรนไชส์ไทยมาแรง 2561...
บทความแฟรนไชส์ | โอกาสทางธุรกิจ
Articles Type
บทความ SMEs 2,016 
บทความแฟรนไชส์ 1,145 
บทความค้าขาย 705 
บทความสร้างอาชีพ 222 
Top 10
บทความมาใหม่
บทความยอดนิยม
บทความแฟรนไชส์ยอดนิยม Read more
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
แนะนำ 20 แฟรนไชส์ สำหรับมนุษย์เงินเดือน!
11,714
แนะนำ 20 แฟรนไชส์ สำหรับคนว่างงาน!
8,488
ไขข้อข้องใจ! ทำไมซื้อแฟรนไชส์ Cafe Amazon ถึงใช้..
5,909
แนะนำ 20 แฟรนไชส์ สำหรับคนเงินน้อย!
5,719
รวม 6 แฟรนไชส์บริการ มาแรงปี 2562
3,806
6 แฟรนไชส์มาใหม่! น่าลงทุนประจำเดือนมีนาคม
3,718
บทความแฟรนไชส์มาใหม่
บทความอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.