บทความทั้งหมด    บทความแฟรนไชส์    โอกาสทางธุรกิจ    แฟรนไชส์ขายดี
3.5K
3 นาที
31 พฤษภาคม 2560
นานมีบุ๊คส์จับมือกักเคน เปิดสถาบันสอนพิเศษ Gakken Classroom ในประเทศไทย “วิทย์-คณิต” รูปแบบใหม่ เน้นความเข้าใจอย่างแท้จริง

 
หากพูดถึงระบบการศึกษาแล้ว หลายคนมองว่าประเทศญี่ปุ่นคือหนึ่งในต้นแบบของวิธีการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้ผู้ปกครองจำนวนไม่น้อย จึงมุ่งหวังให้บุตรหลานได้เข้าเรียนในสถาบันของญี่ปุ่น โดยสิ่งสำคัญที่ทำให้การเรียนการสอนแบบญี่ปุ่นดูก้าวล้ำนั้น เป็นเพราะการรู้จักฝึกให้เด็กสามารถเอาความรู้ที่เรียนไปประยุกต์ใช้ได้กับชีวิตประจำวัน 
 
วันนี้ www.ThaiFranchiseCenter.com จะพาคุณผู้อ่านไปลอดรั้วสำรวจความนิยมของสถาบันกวดวิชา ที่มีรูปแบบการสอนฉบับของญี่ปุ่นอย่างแท้จริง “โรงเรียนสอนพิเศษ กักเคน คลาสรูม” (Gakken Classroom) โรงเรียนสอนพิเศษรูปแบบใหม่จากประเทศญี่ปุ่น เปิดสอนวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เหมาะสำหรับเด็กๆ อายุ 6-12 ปี
 
 
 
โดย “โรงเรียนสอนพิเศษ กักเคน คลาสรูม” มีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาเด็กไทยให้มีความรู้ความสามารถ เสริมทักษะการคิดวิเคราะห์รอบด้าน พร้อมรับสถานการณ์ในชีวิตจริง ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของสังคมในศตวรรษที่ 21 
 
ขณะเดียวกัน Gakken Classroom ยังมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาความสามารถพื้นฐานทางวิชาการ ซึ่งไม่ได้เน้นเฉพาะความรู้และเทคนิคการคิดเท่านั้น แต่ยังเน้นถึงทักษะการแก้ปัญหา และทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองอีกด้วย 
 
ประวัติความเป็นมาของ Gakken Classroom คุณโคสุเกะ อิเดะ (Mr. Kosuke Ide) กรรมการผู้จัดการบริษัท กักเคน นานมีบุ๊คส์ เอดูเคชั่น จำกัด และคุณคิม จงสถิตย์วัฒนา (Ms. Kim Chongsatitwatana) กรรมการผู้จัดการบริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ผู้บริหารแฟรนไชส์โรงเรียนสอนพิเศษ “วิทย์-คณิต” Gakken Classroom ในประเทศไทย ได้เล่าถึงที่มาที่ไปของสถาบันสอนพิเศษแห่งนี้ว่า 
 
บริษัท GAKKEN HOLDINGS CO.,LTD ก่อตั้งขึ้นโดยนายฮิเดะโตะ ฟุรุโอะกะ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในปี ค.ศ.1946 โดยได้สั่งสมประสบการณ์ด้านสำนักพิมพ์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้มาอย่างยาวนาน 
 
มีความต้องการที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน และมีความเชื่อว่าเด็กแต่ละคนมีความสามารถที่แตกต่างกัน จึงเป็นเหตุผลที่เริ่มต้นธุรกิจสถาบันสอนพิเศษในชื่อ  Gakken Classroom เมื่อปี ค.ศ.1980 
 
โดยในปัจจุบันได้ขยายสาขาเข้ามาในประเทศไทยด้วยความร่วมมือกับ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ผู้มีประสบการณ์ด้านสำนักพิมพ์ ผลิตหนังสือและสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชนเช่นเดียวกัน 
ทั้งนี้เนื่องจากเราเล็งเห็นปัญหาของการศึกษาไทย และต้องการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้สำหรับเด็กวัย 5-12 ปี  และมุ่งหวังที่จะพัฒนาเด็กไทยให้มีความรู้ความสามารถ เสริมทักษะการคิดวิเคราะห์รอบด้าน พร้อมรับสถานการณ์ในชีวิตจริง ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของสังคมในศตวรรษที่ 21

รูปแบบการสอนของ Gakken Classroom Gakken Classroom มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาความสามารถพื้นฐานทางวิชาการ ซึ่งไม่ได้เน้นเฉพาะความรู้และเทคนิคการคิดเท่านั้น แต่เรายังเน้นถึงทักษะการแก้ปัญหา และทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และนอกจากนี้เรายังมุ่งสร้างทักษะพื้นฐานของใช้ชีวิตให้เด็กๆ รู้และเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ มีระเบียบวินัย และมารยาทที่ดี 
 
เช่น การกล่าวคำทักทาย การดูแลความสะอาด จัดระเบียบพื้นที่ส่วนตัว ที่จะสอดแทรกอยู่ในกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมด เพราะเราคิดว่าเด็กๆ จะมีความรู้อย่างเดียวไม่ได้ แต่ต้องเข้าใจการใช้ชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วย
 
โดยสถาบันสอนพิเศษ Gakken Classroom ประกอบด้วย 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ (Gakken Maths) และ วิชาวิทยาศาสตร์ (Gakken Science) ที่เป็นหลักสูตรเฉพาะของ Gakken Classroom เท่านั้น
 
 
หลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ (Gakken Maths) เราจะช่วยให้เด็กๆ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ ผ่านการที่ให้เด็กๆ ได้พยายามคิด และแก้ปัญหาผ่านโจทย์คณิตศาสตร์ที่หลากหลายด้วยตนเอง โดยครูผู้สอนของ Gakken Classroom ไม่ได้ทำหน้าที่สอนคณิตศาสตร์ให้กับเด็กโดยตรง แต่จะอยู่เบื้องหลังกระบวนการแก้ปัญหาต่างๆ 
 
โดยผู้สอนจะคอยให้คำแนะนำกับนักเรียนเป็นรายบุคคล และจัดเตรียมใบงานที่เหมาะสมกับความสามารถของเด็กๆ ซึ่งการเรียนการสอนแบบนี้จะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงกับเด็ก และจะส่งผลอย่างมากต่อความสำเร็จในอนาคต ซึ่งวิธีการนี้ไม่สามารถทำได้ในโรงเรียนปกติ เนื่องจากมีนักเรียนเป็นจำนวนมากในแต่ละห้อง
 
 
 
หลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ (Gakken Science) วิชาวิทยาศาสตร์ของเราออกแบบการเรียนโดยแบ่งเป็นหัวข้อต่างๆ เช่น อากาศ แสง แบตเตอรี่ เป็นต้น เพื่อให้เด็กๆ เข้าใจคุณสมบัติที่หลากหลาย สามารถเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันได้ โดยหลักสูตรของเรามุ่งหวังให้เด็กๆ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการคิดขั้นพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเด็กๆ มักจะถามว่า “ทำไม” และ “อย่างไร”อยู่เสมอ 
 
นั่นคือธรรมชาติความอยากเรียนรู้ของเด็ก ซึ่งเราจะทำให้พวกเขาได้ค้นหาคำตอบด้วยตนเองผ่านการทำการทดลองที่สนุกสนาน ซึ่งจะทำให้เข้าใจ จดจำ และรู้สึกรักวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น การเรียนวิทยาศาสตร์จะเป็นการกระตุ้นสติปัญญา จึงจำเป็นต้องทำให้เด็กรู้สึกว่าวิชาวิทยาศาสตร์น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเขามากที่สุด

ความโดดเด่นของแฟรนไชส์ Gakken Classroom แม้ว่า Gakken Classroom จะเป็นสถาบันสอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ที่ใหม่สำหรับประเทศไทย แต่ในประเทศญี่ปุ่นนั้น เราสั่งสมประสบการณ์ด้านการสอนพิเศษมายาวนานกว่า 40 ปี เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย มีการสมัครเรียนอย่างต่อเนื่อง นักเรียนและผู้ปกครองต่างพึงพอใจเป็นอย่างมากกับแนวทางการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์ 
 
ส่งผลให้เราได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง ด้านความพึงพอใจของลูกค้า 2 ปีซ้อน (2014-2015) และก้าวขึ้นมาเป็นผู้ที่บทบาทมากที่สุดด้านโรงเรียนสอนพิเศษสำหรับเด็กระดับประถมศึกษาในประเทศญี่ปุ่น 
 
การขยายสาขารูปแบบแฟรนไชส์รองรับเด็กทั่วประเทศ สำหรับการศึกษาไทยคงต้องยอมรับว่าเราติดอยู่ในวงจรอุบาทว์ที่เลี่ยงไม่ได้ กล่าวคือ เราให้ความสำคัญกับการสอบมากเกินไปจนละเลยเรื่องทักษะการเรียนรู้ของเด็กๆ เด็กๆถูกปลูกฝังให้เรียนเพื่อให้สอบผ่าน และได้คะแนนสูงๆ แต่ไม่ใช่เรียนเพราะสนใจ หรือเรียนให้เข้าใจ จึงมักถูกติวให้ทำข้อสอบให้เร็ว ให้ถูก แต่ไม่เข้าใจหลักการคิดอย่างแท้จริง 
 
เด็กหลายคนถูกทิ้ง ทั้งๆ ที่ยังไม่เข้าใจเนื้อหา เพราะโรงเรียนไม่ได้จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับศักยภาพเป็นรายบุคคล เพราะครูกลัวสอนไม่ทัน ผลคือเด็กจึงสอบไม่ได้ ครอบครัวไทยจึงต้องติดกับการที่ต้องส่งลูกเรียนพิเศษ เพราะต้องการหลีกจากวงจรอุบาทว์นี้ 
 
เราจึงมีความหวังว่าจะขยายสาขาให้ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้เด็กไทยได้มีโอกาสเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพของตนเอง โดยเราต้องการผู้ที่มีความสนใจ และให้ความสำคัญเกี่ยวกับการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมเป็นแฟรนไชส์ Gakken Classroom และพัฒนาเด็กไทยไปพร้อมกันกับเรา 
 

 
ประโยชน์ที่ผู้ซื้อแฟรนไชส์จะได้รับจาก Gakken Classroomสำหรับผู้ที่สนใจลงทุนแฟรนไชส์ Gakken Classroom ทางสถาบันได้มีระบบการให้ความช่วยเหลืออย่างยั่งยืนตลอดการประกอบธุรกิจ ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งไปจนตลอดการดำเนินงานต่างๆ การให้สิทธิในการใช้ชื่อเสียงและเครื่องหมายการค้า Gakken Classroom สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนพร้อมการอบรมเบื้องต้นและการติดตามการสอน เพื่อให้ครูสามารถสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
 

 
สำหรับท่านผู้อ่านที่สนใจลงทุนแฟรนไชส์ Gakken Classroom กรุณาติดต่อ
คุณก้องพิภพ นรเอี่ยม
โทร. 02-662-3000 ต่อ 4422

โทรสาร 02-662-0919
 
อีเมล์ gakkenclassroom@gakken-nanmeebooks.com, kongpipob@gakken-nanmeebooks.com 
 
เว็บไซต์ th.gakkenclassroom.net