บทความทั้งหมด    บทความ SMEs    การตลาด บริหารธุรกิจ    การสร้างแบรนด์ สร้างตราสินค้า
1.0K
2
2 นาที
12 เมษายน 2560
ธุรกิจเล็กก็ทำให้คนรู้จักได้! 3 องค์ประกอบสร้างแบรนด์ให้โด่งดัง 

 
ต้องยอมรับว่า สินค้าหรือบริการของคุณจะเป็นที่รู้จักและขายได้อย่างกว้างขวาง จำเป็นต้องมี “แบรนด์” หรือ “ยี่ห้อ” ในการสร้างการจดจำสินค้าหรือบริการกับลูกค้า เพราะไม่ว่าพวกเราจะซื้อสินค้าอะไร ก็จะมียี่ห้อ หรือ “แบรนด์” ติดอยู่กับสินค้านั้นๆ ตลอด หรือแม้แต่ร้านค้าปลีกเล็กๆ ก็จำเป็นต้องมีแบรนด์ เพื่อให้ลูกค้าได้จดจำ ไปบอกต่อคนอื่น 
 
“แบรนด์” นอกจากจะช่วยในเรื่องของการจดจำแล้ว ยังสามารถช่วยในเรื่องของการ “สร้างความน่าเชื่อถือ” แต่ความน่าเชื่อถือของแบรนด์นั้น ไม่ได้เกิดจากตัวของแบรนด์โดยตรง แต่จะเกิดจากองค์ประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น คุณภาพของสินค้า, ราคา, การบริการ ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้สามารถใช้เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของแบรนด์ได้
 
เมื่อรู้ความสำคัญของแบรนด์แล้ว วันนี้ www.ThaiFranchiseCenter.com จะพาท่านผู้ประกอบการธุรกิจ เจ้าของร้านค้าต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่ม SMEs ไปศึกษาพร้อมๆ กันว่า วิธีการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่จดจำ เป็นที่รู้จัก เป็นที่กล่าวขาน จนนำไปสู่การบอกต่อไปยังคนอื่นๆ ได้ เพราะลูกค้าเกิดความน่าเชื่อถือแบรนด์ มีอะไรบ้าง มาดูกันเลยครับ  

1.คุณภาพ (Quality) 
 

 
คุณภาพของสินค้าและบริการ มีความสำคัญอย่างมากในการทำธุรกิจ เพราะคุณภาพก่อให้เกิดความน่าชื่อถือจนทำให้ “แบรนด์” เป็นที่ยอมรับของลูกค้า อาจเนื่องมาจากการบริการ ระบบบริหารจัดการ การจัดเรียงสินค้า ความรวดเร็ว มีสิ่งอำนวยคามสะดวกครอบครัน เช่น 7-11 คนจะทำอะไรก็นึกถึงแต่แบรนด์นี้ เพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวชี้วัดคุณภาพขององค์กรและบุคคลากร ดังนั้น “คุณภาพ” จึงถือเป็นหัวใจสำคัญในการสร้าง “แบรนด์” ให้ประสบความสำเร็จ
 
2.อัตลักษณ์ (Identity) 


 
หมายถึงการแสดงความเป็นตัวตน ถ้าเป็นองค์กร หรือธุรกิจของคุณ ก็อาจจะเป็นเรื่องราวความเป็นมา หรือ พัฒนาการต่างๆ ตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงปัจจุบัน ถ้าเป็นสินค้าอาจจะเป็นเรื่องราวต่างๆ ซึ่งเป็นที่มาของสินค้าว่าเริ่มต้นมาอย่างไร ซึ่งการที่ลูกค้าได้รับรู้ถึงประวัติความเป็นมาขององค์กร หรือสินค้าบริการแล้ว นอกจากจะช่วยให้เกิดความน่าเชื่อถือแล้ว ยังช่วยให้ลูกค้ามีความรู้สึกร่วมเหมือนเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร หรือสินค้าบริการนั้นๆ ด้วย 
 
เช่น คนที่เกิดอยู่บุรีรัมย์ ทำไมต้องชื่นชอบ และหลงรักในทีมฟุตบอลบุรีรัมย์อย่างคลั่งไคล้ ชุดกีฬาต่างๆ ได้กลายเป็นของฝากที่คนนิยมซื้อไปให้กัน ที่เป็นเช่นนี้เพราะคนบุรีรัมย์รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของทีมฟุตบอลที่เขารัก 
 
3.ความแตกต่าง (Difference) 


 
เป็นองค์ประกอบสำคัญอีกตัวหนึ่ง ที่สามารถใช้บ่งชี้ถึงโอกาสในความสำเร็จ เพราะหากสินค้าหรือบริการของคุณ ไม่มีความแตกต่างจากคู่แข่ง ผู้บริโภคก็จะไม่เห็นคุณค่า ดังนั้น หากคุณต้องการที่จะให้แบรนด์สินค้าหรือบริการของคุณเป็นที่รู้จัก เป็นที่จดจำ คุณจะต้องมีความโดดเด่น หรือมีความแตกต่างจากคู่แข่ง โดยจะต้องเป็นความแตกต่างอย่างมีคุณค่า
 
ไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างด้านสินค้าหรือบริการ ด้านการแต่งกาย จัดจำหน่าย ด้านรูปลักษณ์ของธุรกิจหรือร้านค้า ด้านช่วงเวลาการเปิดให้บริการแก่ลูกค้า รูปแบบและทำเลที่ตั้งของธุรกิจหรือร้านค้า ตรงนี้จะทำให้ผู้คนจดจำแบรนด์ของคุณได้
 
ทั้งหมดเป็น 3 องค์ประกอบในการสร้างแบรนด์ให้โด่งดัง เป็นที่จดจำ และรู้จักของผู้คนอย่างแพร่หลาย ผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆ ร้านค้าขนาดเล็ก ถ้าอยากให้ธุรกิจ สินค้า ร้านค้าของคุณเป็นที่จดจำของลูกค้า ก็ลองนำเอาเคล็ดลับการสร้างแบรนด์ให้โด่ดังจากข้างบนไปปรับเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับสินค้าหรือบริการได้ครับ 
 

Tips
  1. คุณภาพ (Quality) 
  2. อัตลักษณ์ (Identity) 
  3. ความแตกต่าง (Difference)