UPDATE
1.7K
31
twitter
google plus
2 min
14 มีนาคม 2560
7 ปัจจัยช่วยกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์

 
ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ (Franchise Fee) ถือเป็นค่าตอบแทนที่เป็นจำนวนเงินที่แน่นอน โดยแฟรนไชส์ซีจะต้องจ่ายก่อนเริ่มดำเนินงาน หรือเรียกว่าค่าธรรมเนียมแรกเข้า ซึ่งถือว่าเป็นการจ่ายค่าสิทธิต่างๆ เรียกให้เข้าใจง่ายๆ ว่า เงินที่จ่ายให้แก่แฟรนไชส์ซอร์เพื่อตอบแทนการให้สิทธิแฟรนไชส์แก่แฟรนไชส์ซี ตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาแฟรนไชส์นั่นเอง 
 
มองอีกมุม ถือเป็นเงินที่แฟรนไชส์ซีจ่ายล่วงหน้าให้แก่แฟรนไชส์ซอร์ เพื่อตอบแทนที่แฟรนไชส์ซอร์ยอมให้แฟรนไชส์ซีมีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้า ความรู้ ประสบการณ์ เทคนิค วิธีการในการบริหารจัดการธุรกิจของแฟรนไชส์ซอร์ บางคนจึงมองเงินค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ว่า เหมือนกับเงินกินเปล่า เหมือนเงินแปะเจี๊ยะตอนเซ้งบ้านอะไรทำนองนั้น
 
วันนี้ www.ThaiFranchiseCenter.com จะพาเจ้าของแฟรนไชส์ หรือคนที่กำลังจะสร้างธุรกิจให้เป็นแฟรนไชส์ ไปทำความรู้จักกับ ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ หรือ เงินค่าธรรมเนียมแรกเข้า มีความสำคัญอย่างไร ที่เจ้าของแฟรนไชส์จะต้องเรียกเก็บจากผู้ซื้อแฟรนไชส์ หรือแฟรนไชส์ซี ซึ่งการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ไม่ว่าจะสูงหรือต่ำมาจากปัจจัยอะไรบ้าง 
 
1.องค์ความรู้ 


 
องค์ความรู้ถือเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ เพราะคนที่อยากซื้อแฟรนไชส์ ก็เพราะต้องการอยากได้องค์ความรู้จากธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมาแล้ว องค์ความรู้เหล่านี้เจ้าของแฟรนไชส์ได้ผ่านการลองผิดลองถูก โดยที่คนอื่นไม่รู้ หรือทำได้ไม่ดีเท่า ซึ่งแฟรนไชส์ซอร์ก็จะถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่านี้ต่อให้กับผู้ซื้อแฟรนไชส์หรือแฟรนไชส์ซีด้วย
 
การพัฒนาวิธีการทำงานต่างๆ อาจจะเห็นจากคู่มือการประกอบการ ที่รวบรวมสารพัดวิธีในการดำเนินธุรกิจทุกๆ ด้าน ซึ่งก็คือความรู้ที่จะต้องสะสม จัดเก็บ และรวบรวมไว้อย่างเป็นหมวดหมู่อย่างดี 
 
2.เครื่องหมายการค้า

คือเงินลงทุนชนิดหนึ่งของธุรกิจ เพราะตราสินค้ากว่าจะได้รับการยอมรับจากลูกค้า มีชื่อติดใจ ติดปากคน ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายนั้น ต้องลงทุนโฆษณา ทั้งเวลาและเงินทุนทั้งทางตรง ทางอ้อม และตราที่ดีจำนำลูกค้ามาสู่ธุรกิจแฟรนไชส์ ดังนั้น จึงต้องมีค่าใช้จ่ายในการสร้างตราสินค้า ที่แฟรนไชส์ซอร์ต้องมาคิดจากแฟรนไชส์ซี 
 
3.การสร้างองค์กร

 
การจัดทีมงาน การบริหารงาน ที่มีระบบต้องมีทีมงานที่เข้ามารับผิดชอบงานแต่ละส่วน การสร้างระบบงานแฟรนไชส์ จะมีทีมงานที่หน่วยงานกลางรับผิดชอบคอยช่วยเหลือร้านค้าในระบบทั้งหมด จึงต้องมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ด้วย
 
4.การอบรม
 
ทีมงานของแฟรนไชส์ซอร์ที่มีการพัฒนาอย่างเข้มแข็ง จะต้องให้การช่วยเหลือด้านการอบรมแก่ผู้ซื้อแฟรนไชส์ ไม่ว่าจะเดินทางไปอบรมในสถานที่ของแฟรนไชส์ซี หรืออบรมที่สำนักงานใหญ่ การสร้างทีมงานเพื่อช่วยเหลือด้านการอบรมแก่แฟรนไชส์ต้องใช้ทั้งเวลา และงบประมาณ ดังนั้น ค่าแฟรนไชส์ที่เรียกเก็บจากแฟรนไชส์ซี ต้องมาจากส่วนนี้ด้วย

5.การเลือกทำเล 

 
แฟรนไชส์ซอร์ที่ดีต้องคัดเลือกผู้ลงทุนอย่างรอบคอบ จำเป็นต้องมีการเดินทางไปตรวจสอบพื้นที่ทำเลที่ตั้งร้าน มีค่าเดินทาง และตรวจสอบความเป็นไปได้ในการลงทุน ทำการสำรวจกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นหลัก

ตรงนี้จะเป็นการสร้างความมั่นใจ ให้ทั้งแฟรนไชส์ซอร์และผู้ที่ต้องการซื้อแฟรนไชส์ด้วย ทำให้เห็นภาพการลงทุนล่วงหน้าที่คาดการณ์ไว้ชัดเจน ดังนั้น การสำรวจที่ดีจะต้องมีการใช้งบประมาณ และเวลาในการจัดทำอย่างรอบคอบเช่นกัน 

6.ความช่วยเหลือจนกระทั่งเปิดดำเนินงาน 
 
ถือเป็นส่วนสำคัญของระบบงานแบบแฟรนไชส์ ที่จะต้องมีทีมงานที่พร้อมในการเปิดร้านในพื้นที่ โดยคอยให้ความช่วยเหลือแฟรนไชส์ซีในระยะแรก และสร้างระบบงานให้ดำเนินไปได้ดี ก่อนที่จะให้แฟรนไชส์ซีรับผิดชอบต่อไป 
 
เรียกได้ว่า แฟรนไชส์ซอร์มีค่าใช้จ่ายในการจัดการทุกอย่างให้เข้าที่เข้าทาง เพื่อให้ร้านของแฟรนไชส์ซีเปิดได้ตามกำหนดเวลา ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ส่วนหนึ่ง จึงนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ด้วย 

7.การออกแบบร้านต้นแบบ

 
ร้านต้นแบบมีความสำคัญอย่างมากสำหรับธุรกิจที่จะทำเป็นแฟรนไชส์ เพราะร้านต้นแบบจะเป็นหน้าตาของธุรกิจ ที่จะสื่อออกไปให้ลูกค้าและผู้บริโภคได้เห็น ได้สัมผัส ร้านต้นแบบต้องดึงดูดความสนใจ มีเอกลักษณ์ โดดเด่น บ่งบอกถึงประเภทธุรกิจ

ผู้ซื้อแฟรนไชส์ไปจะได้ร้านค้าที่หมืนกันกับร้านต้นแบบหมด เป็นรูปแบบมาตรฐานเดียวกัน ถ้าร้านต้นแบบใหญ่ก็จะช่วยให้เจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์สามารถกำหนดค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ในอัตราที่สูงได้ครับ 
 
คุณได้เห็นแล้วว่า การที่จะทำการเปิดร้านแฟรนไชส์สักสาขา แม้แฟรนไชส์ซีเป็นผู้ลงทุนทั้งหมด แต่อย่าลืมว่าแฟรนไชส์ซอร์ก็มีบทบาทสำคัญในการทำให้ร้านเกิดขึ้น

การเตรียมพร้อมของแฟรนไชส์ซอร์ทั้งระบบการทำงาน แผนงาน บุคลากร จึงเป็นหัวใจของความสำเร็จในระบบแฟรนไชส์ สิ่งเหล่านี้เป็นค่าใช้จ่ายที่คิดเป็นค่าธรรมเนียมจะต้องเก็บจากแฟรนไชส์ซี 
 
ดูตัวอย่างการเก็บค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ ของแบรนด์แฟรนไชส์แต่ละประเภท ที่ถูกจัดรวบรวมเป็นหมวดหมู่ ดูง่าย เข้าใจง่าย ได้ที่ goo.gl/ddMsOq
 

Franchise Tips
  1. องค์ความรู้ 
  2. เครื่องหมายการค้า
  3. การสร้างองค์กร
  4. การอบรม
  5. การเลือกทำเล 
  6. ความช่วยเหลือจนกระทั่งเปิดดำเนินงาน
  7. การออกแบบร้านต้นแบบ
Top 10 Popular Articles
23,140 ครั้ง
อยากเปิด แฟรนไชส์ Cafe Amazonในสถานีปั๊มน้ำมั...
บทความแฟรนไชส์ | การบริหารธุรกิจ
20,291 ครั้ง
อยากเปิด แฟรนไชส์คาเฟ่อเมซอน(Cafe Amazon)แบบเ...
บทความแฟรนไชส์ | การบริหารธุรกิจ
14,246 ครั้ง
การตั้งค่ารอยัลตี้ฟีส์...
บทความแฟรนไชส์ | การบริหารธุรกิจ
13,855 ครั้ง
การสร้างมาตรฐานร้านอาหาร เพื่อขยายเครือข่าย...
บทความแฟรนไชส์ | การบริหารธุรกิจ
11,846 ครั้ง
กระบวนการการขาย (The Selling Process) เป็นยัง...
บทความแฟรนไชส์ | การบริหารธุรกิจ
Articles Type
บทความ SMEs 1,408 
บทความแฟรนไชส์ 759 
บทความค้าขาย 567 
บทความสร้างอาชีพ 177 
Top 10
บทความมาใหม่
บทความยอดนิยม
Popular Articles Read more
ส่องแนวโน้ม 20 แฟรนไชส์ไทยมาแรง! ในปี 2561
5,086
รวม 25 แฟรนไชส์ลูกชิ้น ลงทุนต่ำ ทำกำไรดี
3,964
เปิดโผ 10 แฟรนไชส์ชั้นนำ คนไทยนิยมลงทุน ตลอดปี 2..
2,793
New Articles
บทความอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2018 All Right Reserved.