UPDATE
1.4K
408
twitter
google plus
3 min
7 กุมภาพันธ์ 2560
“Math Home” สถาบันฯ แก้โจทย์คณิต คิดคำนวณ นำกลับไปใช้ได้จริง  

 
ปัจจุบันต้องบอกว่า สถาบันสอนพิเศษหรือสถาบันติวเตอร์ในเมืองไทยมีอยู่มากมาย แต่ที่น่าสนใจอย่างมาก คือ แต่ละสถาบันสอนพิเศษจะมีความโดดเด่นที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะในเรื่องของหลักสูตร ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาตอบโจทย์ให้กับผู้เรียน อาจจะไม่ผิดมากนักหากเราจะพูดว่า สถาบันสอนพิเศษในยุคปัจจุบัน แข่งขันกันด้วย “หลักสูตร” จริงๆ 
 
“Math Home” ก็เป็นอีกหนึ่งสถาบันสอนพิเศษระดับชั้นแนวหน้าของเมืองไทย ผู้ร่วมก่อตั้งทุกคนเป็นผู้เชี่ยวชาญและทำงานอยู่ในแวดวงการศึกษามานาน ไม่แปลกที่ได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรขึ้นมาตอบโจทย์ผู้เรียนได้ดีจริงๆ สถาบันสอนพิเศษแห่งนี้ ได้ถูกก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปี 2556 เพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ให้แก่เด็กไทย 
 
ในอดีตถ้าจะให้พูดถึงวิชาคณิตศาสตร์ หรือวิชาเลข เชื่อว่าหลายๆ คน คงอยากจะร้องไห้ เรียนไปแล้วก็ไม่รู้เรื่อง เพราะเป็นวิชาที่ยากจริงๆ ต้องแก้โจทย์และคิดคำนวณไปพร้อมๆ กัน เด็กนักเรียนที่จะเรียนสายวิทย์-คณิตต้องทำใจ 
 
แต่ในวันนี้ www.ThaiFranchiseCenter.com ขอบอกเลยว่า วิชาคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะการแก้โจทย์คณิต การคิดคำนวณต่างๆ จะไม่ยากอีกต่อไป เด็กที่ไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์ก็อาจจะชอบก็ได้ จากเด็กติด 0 ก็พัฒนาได้เกรด 4  
 
 
“คุณนิติวัฒน์ โพธิปัญญา” ผู้ก่อตั้งสถาบันพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์แม็ธโฮม ได้บอกกับเราว่า ถ้าเด็กนักเรียนที่มีปัญหาดังกล่าว ไม่ว่าจะติด 0 แก้โจทย์คณิตไม่ได้ คิดคำนวณไม่เป็น ทางสถาบันฯ “Math Home” สามารถช่วยแก้ปัญหาให้กับเด็กนักเรียนที่มีปัญหาดังกล่าวได้จริง 
 
เพราะหลักสูตรทางคณิตศาสตร์ของ “Math Home” ได้พัฒนาขึ้นมาตอบโจทย์เด็กนักเรียนที่มีปัญหาดังกล่าวจริงๆ โดยมุ่งส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทางคณิตศาสตร์ให้แก่เด็กไทย เน้นให้ผู้เรียนมีความสุขและสนุกไปกับการเรียนรู้ ที่สำคัญทีมงานครูผู้สอนทุกคนได้ทุ่มเทในการออกแบบ และพัฒนาแบบฝึกหัด เพื่อให้เนื้อหาออกมาเหมาะแก่การเรียนรู้มากที่สุด
 
โดยเนื้อหาของวิชาคณิตศาสตร์ระดับอนุบาล ไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น จะครอบคลุมทั้งการคิดคำนวณและโจทย์ปัญหา อิงตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการอย่างแท้จริง 
 
รูปแบบการเรียนการสอนของ “Math Home” เป็นลักษณะการเรียนแบบรายบุคคล ผู้เรียนจะเริ่มต้นจากระดับง่ายตามพื้นฐานที่แต่ละคนมี และพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องสู่ระดับที่สูงขึ้น ครูผู้สอนจะดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคล ให้คำแนะนำและร่วมวางแผนการเรียน โดยผู้เรียนสามารถมาเรียนที่ศูนย์ 2-3 วันต่ออาทิตย์ได้ 
 
ให้เด็กนักเรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อแก้โจทย์ปัญหาได้ตรงจุด

 
ความโดดเด่นของ “Math Home” ที่ได้รับสนใจจากบรรดาผู้ปกครองและบุตรหลาน คือ ระบบการเรียนของเด็กจะเป็นการเรียนแบบยืดหยุ่นได้ โดยจะผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง แบบฝึกหัดของ “Math Home” จะสามารถตอบโจทย์ให้กับผู้เรียนได้ในทันที ไม่ว่าจะเป็นการแก้โจทย์สมการ เมื่อเด็กนักเรียนจบออกไปแล้ว ก็จะสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงๆ 
 
“หลักการของ “Math Home” ต้องการให้ผู้ที่เข้ามาเรียนในสถาบันแห่งนี้ ได้มีความรู้และสามารพัฒนาทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ของตัวเองดีขึ้น เรียนได้ดี เรียนได้เก่งขึ้นเมื่ออยู่ในโรงเรียน ที่สำคัญสามารถสอบเข้าเรียนต่อในโรงเรียนระดับต่อไปได้ หัวใจสำคัญเด็กที่เข้ามาเรียนต้องเข้าใจในหลักการคณิตศาสตร์อย่างถ่องแท้มากขึ้น”
 
 
สำหรับรูปแบบการเรียนการสอนให้เด็กนักเรียนศูนย์กลางของ “Math Home” คือ ครูผู้สอนจะทำการค้นหาและวิเคราะห์ว่าเด็กที่เข้าไปเรียนในสถาบันแห่งนี้ มีจุดด้อยตรงส่วนไหน แล้วจะช่วยปรับแต่งตรงจุดด้อยให้แก่เด็กนักเรียน

สมมติถ้าเด็กนักเรียนอยู่มัธยมศึกษาปีที่ 1 แต่ไม่สามารถแก้โจทย์สมการได้ พอมาที่ “Math Home” ครูผู้สอนก็จะทำการวิเคราะห์และทดสอบตัวผู้เรียน ก็จะรู้ได้ทันทีว่า ผู้เรียนมีจุดด้อยตรงไหน ไม่ว่าจะเป็นคูณเลข หรือการทำสัดส่วน เป็นต้น
 
 
คุณนิติวัฒน์ บอกว่า เด็กที่เข้ามาเรียนในสถาบัน “Math Home” ส่วนมากจะประสบความสำเร็จ สามารถสอบเข้าเรียนต่อได้ มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยดีขึ้น สอบเก็บคะแนนได้มากขึ้น สอบคะแนนโอเน็ทได้ 100 คะแนนเต็ม และเรียนให้เข้าใจอย่างถ่องแท้
 
สอบเข้าเรียนต่อมัธยมได้ หรือเด็กหลายคนที่ติด 0 วิชาคณิตศาสตร์ แต่พอมาเรียนกับ “Math Home” กลับออกไป จากเด็กหลังห้องกลายเป็นเด็กหน้าห้อง ผลการเรียนจากเกรด 0 กลายเป็น 4 เรียกได้ว่าเด็กนักเรียนที่เข้ามาเรียนใน “Math Home” เด็กนักเรียนทุกคนจะมีความมั่นใจมากขึ้น จากที่เป็นเด็กไม่ชอบคณิตศาสตร์ ก็กลับมาชอบ
 
ขยายแฟรนไชส์รองรับการเติบโตของตลาดสอนพิเศษ 

 
ว่ากันว่า แนวโน้มและตลาดของสถาบันสอนพิเศษในช่วง 1-2 ปีต่อจากนี้ น่าจะเติบโตได้อีกยาวไกล เพราะเรื่องการเรียนของบุตรหลานของผู้ปกครอง จะเหมือนเป็นปัจจัยที่ 5 หรือปัจจัยที่ 6 ที่สำคัญผู้ปกครองหลายๆ คน ยังต้องการให้บุตรหลานได้เรียน และพัฒนาทักษะความรู้ด้านต่างๆ สามารถสอบเข้าเรียนต่อในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยชั้นนำได้ 
 
สถาบันพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ “Math Home” จึงได้เตรียมความพร้อมในเรื่องเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นทีมงานครูผู้สอน รวมถึงการขยายสาขาในรูปแบบศูนย์แฟรนไชส์ ซึ่งในปัจจุบัน “Math Home” มีศูนย์การการเรียนการสอนทั้งหมด 21 สาขา แต่ละศูนย์สามารถรองรับเด็กนักเรียนได้ประมาณ 100 คน 
 
เพราะคุณครูแต่ละคนที่ประจำศูนย์ของ “Math Home” ก็จะมีศักยภาพที่เพียงพอ โดยครูผู้สอนในศูนย์แม็ธโฮมส่วนใหญ่จะเป็นคุณครูจริงๆ ครูผู้สอนทุกคนจะไม่เน้นเรื่องผลตอบแทนจากระบบแฟรนไชส์ แต่จะเน้นในเรื่องระบบการเรียนการสอนเป็นเป็นหลัก ว่าจะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของเด็ก ที่เข้ามาเรียนได้มากน้อยแค่ไหน 
 
 
“ครูผู้สอนทุกคนจะตระหนักเสมอว่า จะทำการสอนให้เด็กที่เข้ามาเรียน แล้วกลับออกไปสอบแข่งขัน สอบเข้าเรียนต่อได้ และประสบความสำเร็จด้านการเรียนจริงๆ เราจะภาคภูมิใจอย่างมาก ถ้าเด็กจบออกไปแล้ว มีผู้ปกครองกลับมาบอกว่า ลูกหลานของตัวเอง สามารถสอบเข้าเรียนต่อที่นั่นที่นี่ได้”  
 
 
สำหรับผู้ที่สนใจที่จะเปิดศูนย์การเรียนการสอน “Math Home” สามารถเข้ามาคุยกันก่อนว่า ระบบแฟรนไชส์ “Math Home” เป็นอย่างไร โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีหัวใจรักการสอน รักความเป็นครู ถ้าอยากอยู่ในวงการศึกษา สิ่งเหล่านี้จะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ผู้ที่ทำธุรกิจแฟรนไชส์ด้านการศึกษา ประสบความสำเร็จและธุรกิจมีการเติบโตไปได้อย่างยั่งยืน 
 
 
ผู้ที่สนใจลงทุนแฟรนไชส์ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดการลงทุนแฟรนไชส์ ได้ที่  https://goo.gl/K05JIE

หรือกรุณาติดต่อสอบถาม คุณนิติวัฒน์ โพธิปัญญา
 
ที่อยู่ Math Home สำนักงานใหญ่ ขอนแก่น  229/2 หมู่บ้านเฮอริเทจ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 062-514-5245
อีเมล์ mathhome_thailand@hotmail.com 
เว็บไซต์ www.mathhomeeducation.com 
LINE: mathhome 
 
Top Share on Facebook
เลือกเลย! 9 แฟรนไชส์ลงทุนต่ำ (ไม่ถึง 5,000 บา...
บทความแฟรนไชส์ | โอกาสทางธุรกิจ
มาดูกัน! แฟรนไชส์ ชาพะยอม ทำไมถึงดัง? ...
บทความแฟรนไชส์ | โอกาสทางธุรกิจ
แฟรนไชส์นมเหนียวปังปิ้ง! อร่อยล้ำ กำไรเลิศ ดี...
บทความแฟรนไชส์ | โอกาสทางธุรกิจ
20 อันดับ แฟรนไชส์ยอดนิยมในประเทศไทย...
บทความแฟรนไชส์ | โอกาสทางธุรกิจ
5 แฟรนไชส์มาใหม่! น่าลงทุนประจำเดือนมิถุนายน ...
บทความแฟรนไชส์ | โอกาสทางธุรกิจ
Top 10 Popular Articles
243,171 ครั้ง
เลือกเลย! 9 แฟรนไชส์ลงทุนต่ำ (ไม่ถึง 5,000 บา...
บทความแฟรนไชส์ | โอกาสทางธุรกิจ
72,989 ครั้ง
มาดูกัน! แฟรนไชส์ ชาพะยอม ทำไมถึงดัง? ...
บทความแฟรนไชส์ | โอกาสทางธุรกิจ
68,360 ครั้ง
6 แฟรนไชส์ ร้านกาแฟสด ที่ใครๆก็อยากเปิด...
บทความแฟรนไชส์ | โอกาสทางธุรกิจ
46,315 ครั้ง
รวม 5 แฟรนไชส์ลงทุนต่ำ (ไม่ถึง1หมื่น)...
บทความแฟรนไชส์ | โอกาสทางธุรกิจ
40,836 ครั้ง
5 แฟรนไชส์มาใหม่! น่าลงทุนประจำเดือนมิถุนายน ...
บทความแฟรนไชส์ | โอกาสทางธุรกิจ
Top Comment on Facebook
212 Comment
มาดูกัน! แฟรนไชส์ ชาพะยอม ทำไมถึงดัง? ...
บทความแฟรนไชส์ | โอกาสทางธุรกิจ
153 Comment
แฟรนไชส์นมเหนียวปังปิ้ง! อร่อยล้ำ กำไรเลิศ ดี...
บทความแฟรนไชส์ | โอกาสทางธุรกิจ
134 Comment
เลือกเลย! 9 แฟรนไชส์ลงทุนต่ำ (ไม่ถึง 5,000 บา...
บทความแฟรนไชส์ | โอกาสทางธุรกิจ
47 Comment
อยากเปิด แฟรนไชส์ Cafe Amazonในสถานีปั๊มน้ำมั...
บทความแฟรนไชส์ | การบริหารธุรกิจ
33 Comment
20 อันดับ แฟรนไชส์ยอดนิยมในประเทศไทย...
บทความแฟรนไชส์ | โอกาสทางธุรกิจ
Articles Type
บทความ SMEs 1,416 
บทความแฟรนไชส์ 763 
บทความค้าขาย 571 
บทความสร้างอาชีพ 178 
Top 10
บทความมาใหม่
บทความยอดนิยม
Popular Articles Read more
สำรวจ 22 แฟรนไชส์ไทยมาแรง 2561
6,412
รวม 25 แฟรนไชส์ลูกชิ้น ลงทุนต่ำ ทำกำไรดี
4,486
เปิดโผ 10 แฟรนไชส์ชั้นนำ คนไทยนิยมลงทุน ตลอดปี 2..
3,336
New Articles
บทความอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2018 All Right Reserved.