1.6K
408
twitter
google plus
3 min
7 กุมภาพันธ์ 2560
“Math Home” สถาบันฯ แก้โจทย์คณิต คิดคำนวณ นำกลับไปใช้ได้จริง  

 
ปัจจุบันต้องบอกว่า สถาบันสอนพิเศษหรือสถาบันติวเตอร์ในเมืองไทยมีอยู่มากมาย แต่ที่น่าสนใจอย่างมาก คือ แต่ละสถาบันสอนพิเศษจะมีความโดดเด่นที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะในเรื่องของหลักสูตร ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาตอบโจทย์ให้กับผู้เรียน อาจจะไม่ผิดมากนักหากเราจะพูดว่า สถาบันสอนพิเศษในยุคปัจจุบัน แข่งขันกันด้วย “หลักสูตร” จริงๆ 
 
“Math Home” ก็เป็นอีกหนึ่งสถาบันสอนพิเศษระดับชั้นแนวหน้าของเมืองไทย ผู้ร่วมก่อตั้งทุกคนเป็นผู้เชี่ยวชาญและทำงานอยู่ในแวดวงการศึกษามานาน ไม่แปลกที่ได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรขึ้นมาตอบโจทย์ผู้เรียนได้ดีจริงๆ สถาบันสอนพิเศษแห่งนี้ ได้ถูกก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปี 2556 เพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ให้แก่เด็กไทย 
 
ในอดีตถ้าจะให้พูดถึงวิชาคณิตศาสตร์ หรือวิชาเลข เชื่อว่าหลายๆ คน คงอยากจะร้องไห้ เรียนไปแล้วก็ไม่รู้เรื่อง เพราะเป็นวิชาที่ยากจริงๆ ต้องแก้โจทย์และคิดคำนวณไปพร้อมๆ กัน เด็กนักเรียนที่จะเรียนสายวิทย์-คณิตต้องทำใจ 
 
แต่ในวันนี้ www.ThaiFranchiseCenter.com ขอบอกเลยว่า วิชาคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะการแก้โจทย์คณิต การคิดคำนวณต่างๆ จะไม่ยากอีกต่อไป เด็กที่ไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์ก็อาจจะชอบก็ได้ จากเด็กติด 0 ก็พัฒนาได้เกรด 4  
 
 
“คุณนิติวัฒน์ โพธิปัญญา” ผู้ก่อตั้งสถาบันพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์แม็ธโฮม ได้บอกกับเราว่า ถ้าเด็กนักเรียนที่มีปัญหาดังกล่าว ไม่ว่าจะติด 0 แก้โจทย์คณิตไม่ได้ คิดคำนวณไม่เป็น ทางสถาบันฯ “Math Home” สามารถช่วยแก้ปัญหาให้กับเด็กนักเรียนที่มีปัญหาดังกล่าวได้จริง 
 
เพราะหลักสูตรทางคณิตศาสตร์ของ “Math Home” ได้พัฒนาขึ้นมาตอบโจทย์เด็กนักเรียนที่มีปัญหาดังกล่าวจริงๆ โดยมุ่งส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทางคณิตศาสตร์ให้แก่เด็กไทย เน้นให้ผู้เรียนมีความสุขและสนุกไปกับการเรียนรู้ ที่สำคัญทีมงานครูผู้สอนทุกคนได้ทุ่มเทในการออกแบบ และพัฒนาแบบฝึกหัด เพื่อให้เนื้อหาออกมาเหมาะแก่การเรียนรู้มากที่สุด
 
โดยเนื้อหาของวิชาคณิตศาสตร์ระดับอนุบาล ไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น จะครอบคลุมทั้งการคิดคำนวณและโจทย์ปัญหา อิงตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการอย่างแท้จริง 
 
รูปแบบการเรียนการสอนของ “Math Home” เป็นลักษณะการเรียนแบบรายบุคคล ผู้เรียนจะเริ่มต้นจากระดับง่ายตามพื้นฐานที่แต่ละคนมี และพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องสู่ระดับที่สูงขึ้น ครูผู้สอนจะดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคล ให้คำแนะนำและร่วมวางแผนการเรียน โดยผู้เรียนสามารถมาเรียนที่ศูนย์ 2-3 วันต่ออาทิตย์ได้ 
 
ให้เด็กนักเรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อแก้โจทย์ปัญหาได้ตรงจุด

 
ความโดดเด่นของ “Math Home” ที่ได้รับสนใจจากบรรดาผู้ปกครองและบุตรหลาน คือ ระบบการเรียนของเด็กจะเป็นการเรียนแบบยืดหยุ่นได้ โดยจะผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง แบบฝึกหัดของ “Math Home” จะสามารถตอบโจทย์ให้กับผู้เรียนได้ในทันที ไม่ว่าจะเป็นการแก้โจทย์สมการ เมื่อเด็กนักเรียนจบออกไปแล้ว ก็จะสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงๆ 
 
“หลักการของ “Math Home” ต้องการให้ผู้ที่เข้ามาเรียนในสถาบันแห่งนี้ ได้มีความรู้และสามารพัฒนาทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ของตัวเองดีขึ้น เรียนได้ดี เรียนได้เก่งขึ้นเมื่ออยู่ในโรงเรียน ที่สำคัญสามารถสอบเข้าเรียนต่อในโรงเรียนระดับต่อไปได้ หัวใจสำคัญเด็กที่เข้ามาเรียนต้องเข้าใจในหลักการคณิตศาสตร์อย่างถ่องแท้มากขึ้น”
 
 
สำหรับรูปแบบการเรียนการสอนให้เด็กนักเรียนศูนย์กลางของ “Math Home” คือ ครูผู้สอนจะทำการค้นหาและวิเคราะห์ว่าเด็กที่เข้าไปเรียนในสถาบันแห่งนี้ มีจุดด้อยตรงส่วนไหน แล้วจะช่วยปรับแต่งตรงจุดด้อยให้แก่เด็กนักเรียน

สมมติถ้าเด็กนักเรียนอยู่มัธยมศึกษาปีที่ 1 แต่ไม่สามารถแก้โจทย์สมการได้ พอมาที่ “Math Home” ครูผู้สอนก็จะทำการวิเคราะห์และทดสอบตัวผู้เรียน ก็จะรู้ได้ทันทีว่า ผู้เรียนมีจุดด้อยตรงไหน ไม่ว่าจะเป็นคูณเลข หรือการทำสัดส่วน เป็นต้น
 
 
คุณนิติวัฒน์ บอกว่า เด็กที่เข้ามาเรียนในสถาบัน “Math Home” ส่วนมากจะประสบความสำเร็จ สามารถสอบเข้าเรียนต่อได้ มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยดีขึ้น สอบเก็บคะแนนได้มากขึ้น สอบคะแนนโอเน็ทได้ 100 คะแนนเต็ม และเรียนให้เข้าใจอย่างถ่องแท้
 
สอบเข้าเรียนต่อมัธยมได้ หรือเด็กหลายคนที่ติด 0 วิชาคณิตศาสตร์ แต่พอมาเรียนกับ “Math Home” กลับออกไป จากเด็กหลังห้องกลายเป็นเด็กหน้าห้อง ผลการเรียนจากเกรด 0 กลายเป็น 4 เรียกได้ว่าเด็กนักเรียนที่เข้ามาเรียนใน “Math Home” เด็กนักเรียนทุกคนจะมีความมั่นใจมากขึ้น จากที่เป็นเด็กไม่ชอบคณิตศาสตร์ ก็กลับมาชอบ
 
ขยายแฟรนไชส์รองรับการเติบโตของตลาดสอนพิเศษ 

 
ว่ากันว่า แนวโน้มและตลาดของสถาบันสอนพิเศษในช่วง 1-2 ปีต่อจากนี้ น่าจะเติบโตได้อีกยาวไกล เพราะเรื่องการเรียนของบุตรหลานของผู้ปกครอง จะเหมือนเป็นปัจจัยที่ 5 หรือปัจจัยที่ 6 ที่สำคัญผู้ปกครองหลายๆ คน ยังต้องการให้บุตรหลานได้เรียน และพัฒนาทักษะความรู้ด้านต่างๆ สามารถสอบเข้าเรียนต่อในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยชั้นนำได้ 
 
สถาบันพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ “Math Home” จึงได้เตรียมความพร้อมในเรื่องเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นทีมงานครูผู้สอน รวมถึงการขยายสาขาในรูปแบบศูนย์แฟรนไชส์ ซึ่งในปัจจุบัน “Math Home” มีศูนย์การการเรียนการสอนทั้งหมด 21 สาขา แต่ละศูนย์สามารถรองรับเด็กนักเรียนได้ประมาณ 100 คน 
 
เพราะคุณครูแต่ละคนที่ประจำศูนย์ของ “Math Home” ก็จะมีศักยภาพที่เพียงพอ โดยครูผู้สอนในศูนย์แม็ธโฮมส่วนใหญ่จะเป็นคุณครูจริงๆ ครูผู้สอนทุกคนจะไม่เน้นเรื่องผลตอบแทนจากระบบแฟรนไชส์ แต่จะเน้นในเรื่องระบบการเรียนการสอนเป็นเป็นหลัก ว่าจะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของเด็ก ที่เข้ามาเรียนได้มากน้อยแค่ไหน 
 
 
“ครูผู้สอนทุกคนจะตระหนักเสมอว่า จะทำการสอนให้เด็กที่เข้ามาเรียน แล้วกลับออกไปสอบแข่งขัน สอบเข้าเรียนต่อได้ และประสบความสำเร็จด้านการเรียนจริงๆ เราจะภาคภูมิใจอย่างมาก ถ้าเด็กจบออกไปแล้ว มีผู้ปกครองกลับมาบอกว่า ลูกหลานของตัวเอง สามารถสอบเข้าเรียนต่อที่นั่นที่นี่ได้”  
 
 
สำหรับผู้ที่สนใจที่จะเปิดศูนย์การเรียนการสอน “Math Home” สามารถเข้ามาคุยกันก่อนว่า ระบบแฟรนไชส์ “Math Home” เป็นอย่างไร โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีหัวใจรักการสอน รักความเป็นครู ถ้าอยากอยู่ในวงการศึกษา สิ่งเหล่านี้จะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ผู้ที่ทำธุรกิจแฟรนไชส์ด้านการศึกษา ประสบความสำเร็จและธุรกิจมีการเติบโตไปได้อย่างยั่งยืน 
 
 
ผู้ที่สนใจลงทุนแฟรนไชส์ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดการลงทุนแฟรนไชส์ ได้ที่  https://goo.gl/K05JIE

หรือกรุณาติดต่อสอบถาม คุณนิติวัฒน์ โพธิปัญญา
 
ที่อยู่ Math Home สำนักงานใหญ่ ขอนแก่น  229/2 หมู่บ้านเฮอริเทจ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 062-514-5245
อีเมล์ mathhome_thailand@hotmail.com 
เว็บไซต์ www.mathhomeeducation.com 
LINE: mathhome 
 
Top 10 Popular Articles
261,399 ครั้ง
เลือกเลย! 9 แฟรนไชส์ลงทุนต่ำ (ไม่ถึง 5,000 บา...
บทความแฟรนไชส์ | โอกาสทางธุรกิจ
77,480 ครั้ง
มาดูกัน! แฟรนไชส์ ชาพะยอม ทำไมถึงดัง? ...
บทความแฟรนไชส์ | โอกาสทางธุรกิจ
76,171 ครั้ง
6 แฟรนไชส์ ร้านกาแฟสด ที่ใครๆก็อยากเปิด...
บทความแฟรนไชส์ | โอกาสทางธุรกิจ
48,165 ครั้ง
รวม 5 แฟรนไชส์ลงทุนต่ำ (ไม่ถึง1หมื่น)...
บทความแฟรนไชส์ | โอกาสทางธุรกิจ
41,508 ครั้ง
5 แฟรนไชส์มาใหม่! น่าลงทุนประจำเดือนมิถุนายน ...
บทความแฟรนไชส์ | โอกาสทางธุรกิจ
Articles Type
บทความ SMEs 1,607 
บทความแฟรนไชส์ 857 
บทความค้าขาย 633 
บทความสร้างอาชีพ 184 
Top 10
บทความมาใหม่
บทความยอดนิยม
Popular Articles Read more
5 แฟรนไชส์ค้าปลีกรวยเร็ว ใครๆก็ต้องการ
10,628
8 แฟรนไชส์กำไรดี ที่ทำให้เราเป็นเจ้านายตัวเองได้
6,471
8 แฟรนไชส์เบเกอรี่มาแรง เปิดที่ไหนรวยที่นั่น
6,082
New Articles
บทความอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2018 All Right Reserved.