UPDATE
บทความแฟรนไชส์ : Franchise Articles
20 กรกฎาคม 2559   2,981 ครั้ง   อ่าน 5 นาที
6 ข้อเตรียมตัวให้พร้อม ก่อนออกบูธงานแสดงสินค้า งานแฟรนไชส์
 
 
ก่อนตัดสินใจเข้าร่วมงานแสดงสินค้าแฟรนไชส์ ผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ต้องศึกษาข้อมูลพื้นฐานก่อนตัดสินใจเข้าร่วมออกบูธ เพราะการเข้าร่วมออกบูธแฟรนไชส์แต่ละงานจะมีรูปแบบการจัดไม่เหมือนกัน ค่าใช้จ่ายมีความแตกต่างกัน กลุ่มลูกค้าเป้าหมายก็มีความแตกต่างกันด้วย

รวมถึงสถานที่ที่ใช้จัดงานแสดงสินค้าแฟรนไชส์ก็อาจไม่ใช่ที่เดียวกันด้วย ดังนั้น ผู้ประกอบการควรเลือกงานแสดงสินค้าแฟรนไชส์ให้เหมาะสมกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด 
 
วันนี้ www.ThaiFranchiseCenter.com มีวิธีการเตรียมตัวออกบูธแสดงสินค้าแฟรนไชส์ มาฝากเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ทุกท่าน ที่มีความต้องการอยากออกบูธแสดงสินค้าแฟรนไชส์ เพื่อขยายตลาดและประชาสัมพันธ์ธุรกิจแฟรนไชส์ให้สำเร็จ
 
1.ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของงานออกบูธแฟรนไชส์

 
ก่อนตัดสินใจเข้าร่วมออกบูธ เจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ต้องทราบรายละเอียดของงานอย่างถี่ถ้วน เพื่อเลือกงานแสดงสินค้าแฟรนไชส์ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยคุณต้องดูข้อมูลการจัดงานคร่าวๆว่า ตรงตามประเภทธุรกิจของตัวเองหรือไม่ ตรงตามกลุ่มเป้ามายทางการตลาด

ดังนั้น คุณต้องทราบก่อนว่างานแฟรนไชส์ดังกล่าวเป็นการจัดงานรูปแบบใด เป็นการรวมธุรกิจแฟรนไชส์ทุกประเภท หรือแยกตามประเภท จำนวนตัวเลขผู้เข้าร่วมงานและผู้เข้าชมงานในปีก่อนๆ 
 
นอกจากนี้ คุณต้องดูความสำเร็จของงานแสดงแฟรนไชส์ในปีก่อนๆ การประชาสัมพันธ์ของผู้จัดงาน สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในงาน ตลอดจนการเดินทางมีความสะดวกมากน้อยแค่ไหน ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมออกบูธ รวมถึงระยะเวลาในการจองเข้าร่วมงานแสดงสินค้าแฟรนไชส์ด้วย
 
2.กำหนดเป้าหมายของการเข้าร่วมงานออกบูธแฟรนไชส์ให้ชัดเจน

 
เจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์จะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่า เหตุใดจึงเข้าร่วมงานออกบูธแฟรนไชส์นั้นๆ เช่น เพื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจ และประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการแฟรนไชส์ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง หรือเพื่อต้องการหาตัวแทนจำหน่าย และหาผู้ที่ต้องการซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ เพื่อขยายธุรกิจ ขยายฐานกลุ่มลูกค้า เพื่อทดลองสินค้าในตลาด เพื่อสำรวจตลาด-คู่แข่ง ฯลฯ
 
3.ต้องรู้ว่าลูกค้าเป้าหมายเป็นใครบ้าง    

 
ก่อนการเข้าร่วมออกบูธแฟรนไชส์ เจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ต้องทราบว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายของคุณเป็นใคร มาจากไหน เป็นผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าหรือเปล่า หรือเป็นกลุ่มผู้เข้าชมงาน หรือเป็นผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก ผู้ซื้อแฟรนไชส์จากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งถ้าคุณรู้ว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นใครแล้ว จะช่วยให้คุณสามารถนำเสนอธุรกิจและผลิตภัณฑ์ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ล่าม โบชัวร์ เทคนิคดึงดูดคามสนใจ เป็นต้น 
 
4.ศึกษาคู่มือการเข้าร่วมออกบูธแฟรนไชส์อย่างละเอียด 

 
เมื่อเลือกงานออกบูธและสมัครเข้าร่วมงานเรียบร้อยแล้ว คุณศึกษาคู่มือการออกบูธแฟรนไชส์อย่างละเอียด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณเข้าร่วมงานแสดงสินค้าเป็นครั้งแรก คุณจำเป็นต้องรู้ว่า สัญญาค่าเช่าบูธเป็นอย่างไร รายละเอียดของสิ่งของหรืออุปกรณ์ที่ผู้จัดเตรียมไว้ให้ ขนาดพื้นที่ของบูธ

การเตรียมสินค้าและอุปกรณ์เพื่อนำไปออกบูธ ช่วงเวลาการนำสินค้าเข้าร่วมงาน พื้นที่สำหรับเก็บสินค้าและอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในงาน แผนผังพื้นที่การจัดงาน แผนผังการเข้า-ออก แผนผังเวทีกลาง ตลอดจนข้อห้าพึงปฏิบัติในการออกบูธแฟรนไชส์นั้นๆ 
 
5.การเชิญชวนลูกค้าเข้าร่วมงานออกบูธ

 
นอกจากผู้จัดงานแสดงสินค้าจะประชาสัมพันธ์การจัดงานให้เป็นที่รู้จักแล้ว เจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ที่เข้าร่วมออกบูธก็สามารถที่จะเชิญชวนผู้ที่สนใจ หรือกลุ่มลูกค้าเก่า ลูกค้าใหม่ เข้าร่วมชมงานและเยี่ยมบูธของตัวเองก็ได้ โดยอาศัยช่องทางต่างๆ เช่น การส่งข่าวประชาสัมพันธ์ตามสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ต่างๆ การส่งจดหมายเชิญชวนลูกค้าโดยตรงทางอีเมล์ ทางโทรศัพท์ หรือประชาสัมพันธ์เชิญชวนลูกค้าบนเว็บไซต์ของบริษัท ระบุสถานที่จัดงาน การเดินทาง ตำแหน่งบูธ
 
6.เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ บุคลากร สินค้า ก่อนเข้าร่วมออกบูธแฟรนไชส์ 

 
ก่อนที่เจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์จะเข้าร่วมออกบูธแฟรนไชส์ จำเป็นต้องมีสิ่งเหล่านี้ไปด้วย เช่น นามบัตรมีชื่อที่อยู่ติดต่อได้สะดวก ทีมงาน ชุดยูนิฟอร์มสวมใส่ในงาน พริตตี้ ล่าม โบร์ชัวร์ แผ่นพับ ใบปลิว สิ่งของแจกสมนาคุณลูกค้าในงาน ปลั๊กไฟฟ้า โต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์เพื่อฉายวิดีโอนำเสนอสินค้า แผ่นป้ายโฆษณาสินค้าและธุรกิจ หลอดไฟเพิ่มสว่างหรือเพิ่มสีสันให้กับบูธ รวมไปถึงเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการประกอบอาหาร เครื่องดื่ม กาแฟ สินค้าทดลอง 
 
สำหรับผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ท่านใด สนใจเข้าร่วมงานแสดงสินค้า งานออกบูธแฟรนไชส์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สามารถดูตารางวันและเวลา การจัดงานแสดงสินค้าออกบูธแฟรนไชส์ได้ที่ 

http://goo.gl/ccC0MR หรือถ้าหากผู้ประกอบการ SMEs และเจ้าของแฟรนไชส์ท่านใด สนใจเข้าร่วมงานแสดงสินค้า งานออกบูธทั่วไทย งานแสดงธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สามารถดูตารางวันและเวลา การจัดงานได้ที่
 
 
ทั้ง 6 ข้อข้างต้น เป็นวิธีการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนออกบูธแฟรนไชส์ให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งเจ้าของแฟรนไชส์สามารถนำไปปฏิบัติได้ แต่อย่าลืมนะว่าการออกบูธให้ประสบความสำเร็จ คุณต้องมีความพร้อม และเป้าหมายที่ชัดเจน  
 
Top 10 Popular Articles
209,415 ครั้ง
เลือกเลย! 9 แฟรนไชส์ลงทุนต่ำ (ไม่ถึง 5,000 บา...
บทความแฟรนไชส์ | โอกาสทางธุรกิจ
145,337 ครั้ง
สร้างธุรกิจแฟรนไชส์ต้องรู้อะไรบ้าง...
บทความแฟรนไชส์ |
105,820 ครั้ง
แฟรนไชส์ คืออะไร?
บทความแฟรนไชส์ | การเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์
69,020 ครั้ง
มาดูกัน! แฟรนไชส์ ชาพะยอม ทำไมถึงดัง? ...
บทความแฟรนไชส์ | โอกาสทางธุรกิจ
60,788 ครั้ง
6 แฟรนไชส์ ร้านกาแฟสด ที่ใครๆก็อยากเปิด...
บทความแฟรนไชส์ | โอกาสทางธุรกิจ
Articles Type
บทความ SMEs 1,244 
บทความแฟรนไชส์ 708 
บทความค้าขาย 533 
บทความสร้างอาชีพ 165 
Top 10
บทความมาใหม่
บทความยอดนิยม
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2017 All Right Reserved.