UPDATE
30 มิถุนายน 2559   5,895   7 min
รวมเทคนิค ทำให้แฟรนไชส์ขายดิบขายดี จนคนต้องบอกต่อ!
 


การทำธุรกิจในยุคที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้ประกอบการธุรกิจแต่ละประเภทจำเป็นต้องรู้จักนำเอาเทคนิคด้านการตลาดมาปรับใช้กับเพื่อธุรกิจ เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงทางการแข่งขันของธุรกิจยุคใหม่ ที่สู้กันด้วยความรวดเร็วและความสร้างสรรค์ของนวัตกรรมที่แปลกใหม่ตลอดเวลา 
 
ธุรกิจแฟรนไชส์ก็เช่นกัน หากต้องการให้แบรนด์ของตัวเองมีความโดดเด่นและแตกต่างจากคู่แข่งในตลาด ผู้ประกอบการธุรกิจก็ต้องรู้จักนำเสนอสิ่งใหม่ๆ ให้กับลูกค้าและผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายของตนเอง

โดยผ่านเครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดทุกรูปแบบ เพื่อจะช่วยให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการ เข้าถึงผู้บริโภคและลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ทั้งนี้ ในการเลือกใช้ช่องทางการตลาดต่างๆ คุณต้องดูงบประมาณให้มีความคุ้มค่าต่อการลงทุนด้วย 
 
วันนี้ www.ThaiFranchiseCenter.com มี 5 เทคนิคแนวคิดการตลาด เพื่อสร้างแบรนด์และสร้างชื่อให้กับธุรกิจแฟรนไชส์ให้โด่งดัง เป็นที่รู้จักของลูกค้าและผู้บริโภค มาฝากเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ และผู้ที่สนใจทำธุรกิจด้วยระบบแฟรนไชส์ครับ 

1.การซื้อโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ  

 
 
นับว่าเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่จะช่วยให้ธุรกิจแฟรนไชส์ สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าและผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม

โดยใช้งบประมาณซื้อสื่อต่างๆ ทั้งโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร สื่อกลางแจ้ง เว็บไซต์ที่รับความนิยมและมีความน่าเชื่อถือเกี่ยวกับข้อมูลธุรกิจแฟรนไชส์ต่างๆ โดยเฉพาะ www.ThaiFranchiseCenter.com เป็นต้น
 
 
ข้อดีของการทำตลาดด้วยการโฆษณาผ่านช่องทางสื่อต่างๆ เหล่านี้ จะช่วยลดความยุ่งยาก ลดขั้นตอน ลดเวลา ลดการใช้บุคลากร ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ได้อย่างมาก
 
 

สิ่งสำคัญถ้าคุณเลือกใช้สื่อที่มีความน่าเชื่อถือและได้รับความนิยมจากผู้บริโภค ยิ่งช่วยให้ธุรกิจแฟรนไชส์เป็นที่รู้จักแพร่หลาย และประสบความสำเร็จได้เร็วยิ่งขึ้น 
 
ตัวอย่าง ธุรกิจแฟรนไชส์ที่ลงโฆษณาบนเว็บ ThaiFranchiseCenter.com และประสบความสำเร็จ มีผู้สนใจอยากซื้อแฟรนไชส์มากมาย
 

อาทิ แฟรนไชส์ 7-11, ร้านปังสด ขนมปัง-นมสด, เอ็มมิลค์ นมสดแท้ 100%, คอฟฟี่ ทูเดย์ และแฟรนไชส์อื่นๆ อีกหลายประเภท อีกหลายแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จจากโฆษณา คุณสามารถคลิกดูอันดับแฟรนไชส์นิยมลงทุนได้ที่  goo.gl/UQnRHX
 
2.การประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ 

 
 
ถือเป็นกิจกรรมทางการตลาดที่เสียค่าใช้จ่ายน้อย แต่ได้ผลคุ้มค่า โดยวิธีการเลือกใช้ช่องทางการประชาสัมพันธ์ธุรกิจแฟรนไชส์ คุณอาจจะต้องทำในรูปแบบของการจัดแถลงข่าว การทำข่าวแจกส่งไปตามสำนักข่าวต่างๆ การจัดให้สัมภาษณ์ผู้บริหารหรือเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ รวมถึงผู้ซื้อแฟรนไชส์ด้วยก็ได้
 

รวมไปถึงการเขียนบทความ การเปิดตัวสินค้าและบริการใหม่ๆ หรือคุณอาจจะเชิญนักข่าว และกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเข้าเยี่ยมบริษัทและกระบวนการผลิต การบริหาร เป็นต้น 
 
ข้อดีของการทำตลาดด้วยการประชาสัมพันธ์ เสียค่าใช้จ่ายน้อย ช่วยสร้างความใกล้ชิดระหว่างผู้บริหารกับนักข่าวและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว มีความเป็นกันเองที่ใกล้ชิด และสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
ตัวอย่างแฟรนไชส์ที่ทำการตลาดด้วยการประชาสัมพันธ์ อาทิ แฟรนไชส์เดอะวอฟเฟิล ได้เปิดให้นักข่าวสัมภาษณ์ผู้บริหารและแฟรนไชส์ซี เพื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจแฟรนไชส์ผ่านข่าวและบทความลงเว็บไซต์ ThaiFranchiseCenter.com สามารถคลิกดูบทความสัมภาษณ์ผู้บริหารได้ที่  http://goo.gl/HB6H96
 
และบทความสัมภาษณ์แฟรนไชส์ซีได้ที่ http://goo.gl/CI3P0N
 
3.การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย 

 
นับว่าเป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมสื่อสารการตลาดอีกหนึ่งช่องทาง ที่ผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ไม่ควรพลาด หากต้องการให้แบรนด์ธุรกิจแฟรนไชส์เป็นรู้จักของผู้คนในวงกว้าง

หากคุณเลือกใช้ช่องทางการตลาดด้วยวิธีนี้ จะช่วยให้สามารถกระตุ้นพฤติกรรมผู้บริโภคและลูกค้ากลุ่มเป้าหมายให้ตัดสินใจซื้ออย่างรวดเร็ว เพราะเป็นรูปแบบของกิจกรรมที่เข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง สามารถสื่อสาร ชักจูงใจ ให้เกิดการซื้อได้ในตรงนั้นและในทันที 
 
 
ข้อดีของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย จะช่วยให้ผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ประหยัดค่าใช้จ่าย สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคและลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง เพราะเป็นการจัดกิจกรรมภายในร้าน หรือหน้าร้าน หรือจัดกิจกรรมนอกพื้นที่ตามหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ลด แลก แจก แถม เล่นเกม หรือการสมัครเป็นสมาชิก เป็นต้น 
 
ยกตัวอย่าง แบรนด์แฟรนไชส์ที่จัดกิจกรรมการตลาดด้วยการส่งเสริมการขาย อาทิ แฟรนไชส์ไส้กรอก OMG “อร่อยถูกปาก ราคาถูกใจ” แจกลูกค้ากินฟรีในงานออกบูธ Franchise Guide เมื่อวันที่ 10-11 มิถุนายน 2559 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ แจ้งวัฒนะ
 

และในวันและงานเดียวกัน แฟรนไชส์ไก่ทอดชิกกี้ชิก ที่เปิดให้ลูกค้าได้ชิมและให้เล่นกิจกรรมถ่ายเซลฟีกับคีออสไก่ทอดแล้วส่งไปที่เฟสบุ๊ค รับไก่ทิด 1 กล่องแบบฟรีๆ 
 
4.การจัดงานสัมมนา และเวิร์คช็อปแม้จะเป็นกิจกรรมทางการตลาดที่ไม่ได้เน้นขายสินค้าและบริการโดยตรง แต่ก็เป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรหรือบริษัทได้เป็นอย่างดี

คุณอาจจะทำในรูปแบบการจัดสัมมนาวิชาการ การเสวนาธุรกิจ เวิร์คช็อปเปิดบ้านสอนทำธุรกิจให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย หรือการจัดสัมมนาเฉพาะให้กับผู้ที่สนใจซื้อและลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์โดยตรง ซึ่งทำให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้เร็วขึ้น อาจมีการสาธิต หรือโชว์รูปแบบของร้านค้าต้นแบบด้วย  
 
ข้อดีของการจัดกิจกรรมการตลาดด้วยการจัดงานสัมมนาและเวิร์คช็อปต่างๆ จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธุรกิจแฟรนไชส์ สร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์แฟรนไชส์ เพราะนอกจากคุณจะดึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเข้ามาร่วมงานแล้ว
 

คุณยังสามารถที่จะให้ความรู้และข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการทำธุรกิจแฟรนไชส์ให้ประสบความสำเร็จแก่ลูกค้าด้วย ลูกค้าหรือผู้ที่สนใจซื้อแฟรนไชส์จะรู้สึกว่าคุณไม่เอาเปรียบ พร้อมเปิดเผยข้อมูลแฟรนไชส์ต่างๆ ให้กับเขา 
 
ตัวอย่างแบรนด์แฟรนไชส์ทำการตลาดผ่านการจัดสัมมนาและเวิร์คช็อป อาทิ Ido4idea งานสัมมนางานพิมพ์สร้างเงิน กับ สัมมนาชีวิต Print เองได้ (ครั้งที่ 2) ในวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2559 ที่สำนักงานใหญ่รังสิตคลอง 4 และ แฟรนไชส์ N&B พิซซ่าเครป ได้ปิดบ้านจัดสัมมนา “ธุรกิจเครป ธุรกิจเงินล้าน” ในวันที่ 25 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30-16.00 น. 

5.การจัดโรดโชว์และออกงานแสดงสินค้า


 
เป็นกิจกรรมทางการตลาดที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมาก เพราะถือเป็นรูปแบบใหม่ของการนำเสนอศักยภาพของธุรกิจ และโอกาสลงทุนทางธุรกิจสู่สายตากลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยตรง

ซึ่งผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ สามารถที่จะจัดกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมกับทางหน่วยงานรัฐบาลและเอกชนก็ได้ ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี โดยกิจกรรมโรดโชว์และการออกงานแสดงสินค้า สามารถทำได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 
ข้อดีของกาสรการออกงานโรดโชว์และออกงานแสดงสินค้า จะช่วยให้ผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ สามารถที่จะนำเสนอศักยภาพและโอกาสทางธุรกิจได้อย่างเต็มที่
 

รวมถึงผลงานความสำเร็จและนวัตกรรมใหม่ๆ เพราะงานออกงานรูปแบบนี้จะมีระยะเวลาการจัดงานที่ยาวนานตั้งแต่ 2 วันขึ้นไป ทำให้คุณสามารถศึกษาและสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคว่าเป็นอย่างไร มีความต้องการแบบไหน แนวโน้มตลาดเป็นอย่างไร

สิ่งสำคัญคุณสามารถนำข้อมูลทางการตลาดและความต้องการของผู้บริโภคมาปรับปรุงและพัฒนาสินค้าหรือบริการให้ตรงกับความต้องการของตลาดได้ 
 
ยกตัวอย่าง แบรนด์แฟรนไชส์ที่กำลังทำการตลาดด้วยการจัดโรดโชว์และออกงานแสดงสินค้างาน Commart Joy 2016 ในวันที่ 23-26 มิถุนายน 2559 คือ Ido4idea (แฟรนไชส์ขายส่งเครื่องพิมพ์เคสไอโฟน พิมพ์เสื้อ พิมพ์แก้วและวัสดุต่างๆ)
 

และแฟรนไชส์ส้มตำมาละเด้อ ร่วมออกงาน Franchise Guide เมื่อวันที่ 10-11 มิถุนายน 2559 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ แจ้งวัฒนะ ที่ผ่านมานี้ ได้รับความสนใจจากลูกค้าเป็นอย่างมาก
 
 
เห็นได้ว่าการทำธุรกิจแฟรนไชส์ให้ประสบความสำเร็จ นอกจากผู้ประกอบการธุรกิจจะมีระบบแฟรนไชส์ที่มีมาตรฐานระดับสากล รวมถึงมีการผลิตสินค้าและบริการที่ดีมีคุณภาพแล้ว
 

 
เรื่องของการทำการตลาดก็ถือเป็นเรื่องที่สำคัญที่ผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ไม่อาจมองข้ามได้ โดยต้องรู้จักกำหนดทิศทางขององค์กรธุรกิจ และเลือกใช้ช่องทางการตลาดให้เหมาะสม เพื่อที่จะสื่อสารไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างตรงจุด และมีประสิทธิภาพสูงสุด   
 
Top 10 Popular Articles
22,611 ครั้ง
อยากเปิด แฟรนไชส์ Cafe Amazonในสถานีปั๊มน้ำมั...
บทความแฟรนไชส์ | การบริหารธุรกิจ
18,160 ครั้ง
อยากเปิด แฟรนไชส์คาเฟ่อเมซอน(Cafe Amazon)แบบเ...
บทความแฟรนไชส์ | การบริหารธุรกิจ
13,504 ครั้ง
การตั้งค่ารอยัลตี้ฟีส์...
บทความแฟรนไชส์ | การบริหารธุรกิจ
13,403 ครั้ง
การสร้างมาตรฐานร้านอาหาร เพื่อขยายเครือข่าย...
บทความแฟรนไชส์ | การบริหารธุรกิจ
10,697 ครั้ง
กระบวนการการขาย (The Selling Process) เป็นยัง...
บทความแฟรนไชส์ | การบริหารธุรกิจ
Articles Type
บทความ SMEs 1,286 
บทความแฟรนไชส์ 715 
บทความค้าขาย 538 
บทความสร้างอาชีพ 169 
Top 10
บทความมาใหม่
บทความยอดนิยม
Popular Articles Read more
Paris Baguette แฟรนไชส์ขนมปังเกาหลีทุ่มงบขยายสาข..
514
New Articles
บทความอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2017 All Right Reserved.