UPDATE
4 เมษายน 2559   1,328   6 min
6 สิ่งสำคัญ ทำให้แฟรนไชส์สตรอง!


การขยายธุรกิจแฟรนไชส์ในต่างประเทศ นับว่าเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์หลายๆ คน เพราะถือเป็นการก้าวออกไปเล่นในตลาดที่กว้างขึ้น เพิ่มโอกาสการเติบโตที่มั่นคงให้กับธุรกิจแฟรนไชส์สูง

ยิ่งหากระบบธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศของคุณมีความแข็งแกร่ง มีหลายสาขา สินค้าและบริการเป็นที่ชื่นชอบและได้รับความนิยมในท้องตลาด เมื่อคุณนำธุรกิจแฟรนไชส์ก้าวออกไปต่างประเทศ ก็อาจจะได้ค่าแฟรนไชส์มากกว่าอยู่ในประเทศก็ได้ แล้วแต่การเจรจาตกลง 
 
 
วันนี้ www.ThaiFranchiseCenter.com มี 6 สิ่งที่ผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ควรรู้และต้องทำ ก่อนที่จะขยายธุรกิจแฟรนไชส์ไปในต่างประเทศ มาฝากเจ้าของธุรกิจที่กำลังวางแผนขยายแฟรนไชส์ในต่างประเทศได้พิจารณาครับ     
 
1.ศึกษาและวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศ

 
 
แน่นอนว่าสภาพตลาดในแต่ละประเทศอาจไม่เหมือนกัน รสนิยมผู้บริโภคแตกต่างกัน จำนวนประชากรไม่เหมือนกัน พื้นที่หนึ่งอาจชอบหรือไม่ชอบสินค้าและบริการของคุณ

ดังนั้นผู้ประกอบการแฟรนไชส์ที่วางแผนขยายธุรกิจในต่างประเทศ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาและเรียนรู้สภาพตลาดของแต่ละประเทศก่อน ทำการทดลองตลาดก่อนว่าสินค้าและบริการของคุณจะขายได้หรือไม่ได้ เป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคในพื้นที่หรือไม่

บางครั้งอาจจะต้องใช้เวลาในการทำตลาด ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดในแต่ละประเทศอย่างต่อเนื่อง แม้จะใช้เวลา 2-3 ปีก็ต้องทำ เพื่อปรับปรุงตัวคุณให้ดีขึ้น 
 
2.เรียนรู้กฎระเบียบการลงทุน 

 
ปัจจุบันหลายๆ ประเทศทั่วโลกยังไม่มีกฎหมายแฟรนไชส์บังคับใช้ แต่สำหรับประเทศในกลุ่มอาเซียนเริ่มมีกฎหมายแฟรนไชส์ (Franchise Law) บังคับใช้แล้ว โดยปัจจุบันมี 3 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม

ส่วนประเทศที่ยังไม่มีกฎหมายแฟรนไชส์โดยเฉพาะมี 7 ประเทศ ได้แก่ ไทย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ เมียนมาร์ สปป.ลาว กัมพูชา และบรูไน สำหรับประเทศที่คุณต้องการขยายแฟรนไชส์ไปนั้น

อาจต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของประเทศนั้นๆ ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ที่คิดขยายแฟรนไชส์ในต่างประเทศ จะต้องทำความเข้าใจกฎระเบียบการลงทุนของแต่ละประเทศให้ถ่องแท้ หรือไม่ก็ต้องมีทีมกฎหมายที่เชี่ยวชาญการลงทุนในประเทศนั้นๆ คอยช่วยเหลือ 

3.สร้างความสัมพันธ์และเรียนรู้แฟรนไชส์ซี

 
ถือเป็นสิ่งสำคัญหากคุณคิดที่จะขยายธุรกิจในต่างประเทศในรูปแบบของแฟรนไชส์ ถ้าคุณเลือกผู้ซื้อแฟรนไชส์ที่ดี มีความเข้าใจในเรื่องธุรกิจที่ตรงกัน ก็จะทำให้แฟรนไชส์ของคุณประสบความสำเร็จ

ก่อนที่คุณจะขายแฟรนไชส์ให้ใครต้องทำการศึกษาผู้ซื้อแฟรนไชส์อย่างละเอียดรอบคอบ ว่าเขาเป็นใคร มีความรู้ความสามารถในการบริหารธุรกิจให้ประสบความสำเร็จหรือไม่ เขามีเครือข่ายในประเทศมากน้อยแค่ไหน

คุณอาจต้องสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับแฟรนไชส์ซีอย่างต่อเนื่อง เดินทางไปมาหาสู่กันเรื่อยๆ เพื่อสร้างความคุ้นเคย ซึ่งจะนำไปสู่การไว้เนื้อเชื่อใจกัน เพราะคุณไม่สามารถรู้ได้ว่าแฟรนไชส์ซีในประเทศนั้นคิดและทำอะไรบ้างเมื่อคุณกลับประเทศไทย

เพราะนานๆ กว่าที่คุณจะได้ไปตรวจเยี่ยม ยิ่งถ้าแฟรนไชส์ซีมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคุณ เขาก็จะรักและบริหารสาขาแฟรนไชส์ของคุณเหมือนกับว่าเขาเป็นคนสร้างธุรกิจขึ้นมาเอง
 
4.มีความรู้ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ (ท้องถิ่น) 

 
ถือว่ามีความสำคัญอยู่ไม่น้อยครับ เพราะระบบธุรกิจแฟรนไชส์จะประสบความสำเร็จในขั้นต้นได้ อย่างแรกคุณและผู้ซื้อแฟรนไชส์ในประเทศนั้นๆ ต้องสื่อสารกันรู้เรื่องก่อน มีความเข้าใจตรงกัน สินค้าและบริการของคุณต้องไม่เป็นสิ่งต้องห้ามในพื้นที่นั้นๆ แฟรนไชส์ซอร์ต้องมีความสามารถที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ทางธุรกิจให้กับแฟรนไชส์ซีได้

เพราะฉะนั้นแฟรนไชส์ซอร์และแฟรนไชส์ซีจะต้องสื่อสารและเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน ถ้าคุณคิดจะขยายแฟรนไชส์ในต่างประเทศ จะต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจในภาษาและวัฒนธรรมของเขาด้วย เพราะอย่างน้อยทุกเดือนคุณอาจจะต้องไปตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำ และฝึกอบรมให้กับพนักงานในสาขาต่างประเทศด้วย
 
5.กำหนดรูปแบบขยายแฟรนไชส์
 
 
ธุรกิจแฟรนไชส์ส่วนใหญ่ถ้าขยายสาขาในต่างประเทศ ส่วนใหญ่จะใช้รูปแบบขยายแฟรนไชส์แบบตัวแทน หรือ Master Franchise โดยจะให้สิทธิ์แก่ผู้ซื้อแฟรนไชส์หรือบริษัทในประเทศนั้นๆ รายแรกเพียงผู้เดียว สามารถทำการขยายสาขา หรือให้สิทธิ์แก่ผู้อื่นได้อีกตามแต่ได้ตกลงกันก่อนที่จะทำการเซ็นสัญญาซื้อขายแฟรนไชส์

แต่ถ้าคุณใช้รูปแบบอื่นๆ อาจมีความยุ่งยากกว่ามาก ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการขยายแบบบุคคล และแบบพัฒนาพื้นที่ ดังนั้น ก่อนขยายแฟรนไชส์ในต่างประเทศ คุณต้องศึกษารูปแบบการขยายแฟรนไชส์ ว่าในแต่ละประเทศเหมาะกับรูปแบบการขยายแฟรนไชส์แบบไหน

6.วางแผนพัฒนาธุรกิจต่อเนื่อง 

 
ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ไทยหลายคนอาจคิดว่า ถ้าตนเองสามารถขยายสาขาแฟรนไชส์ในต่างประเทศได้ 1 สาขา ก็ถือว่าตัวเองประสบความสำเร็จแล้ว แต่ความจริงไม่เป็นแบบนั้น เพราะระบบธุรกิจแฟรนไชส์เป็นระบบที่จะต้องมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน คล้ายๆกับธุรกิจเครือข่าย ถ้ามีสาขามากเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีอำนาจต่อรองมากยิ่งขึ้น

ทั้งสั่งซื้อสินค้าจำนวนมากๆ ได้ส่วนลด อีกทั้งระบบการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบก็จะถูกลงด้วย เพราะขนส่งครั้งเดียวได้หลายสาขาในประเทศนั้นๆ ดังนั้น ถ้าคุณมีสาขาเพียงแค่ 1 สาขาในต่างประเทศ รับรองว่าไม่คุ้มกับค่าเดินทางและการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบแน่

ถ้าจะให้ดีใน 1 ประเทศ คุณต้องวางเป้าหมายขยายสาขาให้ได้อย่างน้อย 10 สาขา ไม่ใช่ 10 ประเทศ 1 สาขา 
 

 
จะเห็นได้ว่าการขยายธุรกิจแฟรนไชส์ในต่างประเทศ มีความยุ่งยากซับซ้อนอยู่ไม่น้อย เพราะอย่างที่เรารู้กันกฎระเบียบและสภาพตลาดในแต่ละประเทศไม่เหมือนกัน ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ที่คิดจะขยายธุรกิจในต่างประเทศ

ควรที่จะทำการศึกษาและวิเคราะห์เรื่องการลงทุนในประเทศต่างๆ ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ รวมถึงการเรียนรู้ภาษาวัฒนธรรม และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับสิทธิ์หรือซื้อแฟรนไชส์ในประเทศนั้นๆ เพราะถ้าคุณจะทำการรบต้อง “รู้เขารู้เรา” 
 
 
ทั้งนี้ข้อมูลรายละเอียดข้างต้นนี้ เหมาะสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ที่เปิดดำเนินธุรกิจมาแล้วหลายปี ธุรกิจมีผลกำไรการเติบโตต่อเนื่อง มีการขยายสาขาในประเทศทั้งด้วยตัวเอง และระบบแฟรนไชส์ มากกว่า 10-15 สาขา 
 
Top 10 Popular Articles
147,523 ครั้ง
สร้างธุรกิจแฟรนไชส์ต้องรู้อะไรบ้าง...
บทความแฟรนไชส์ | การเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์
108,728 ครั้ง
แฟรนไชส์ คืออะไร?
บทความแฟรนไชส์ | การเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์
61,620 ครั้ง
ขั้นตอนการสร้างแฟรนไชส์ (ชัดๆ)...
บทความแฟรนไชส์ | การเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์
34,698 ครั้ง
วิธีการสร้างและบริหารธุรกิจแฟรนไชส์ ให้ประสบค...
บทความแฟรนไชส์ | การเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์
32,706 ครั้ง
ประเภทของแฟรนไชส์ มีอะไรบ้าง?...
บทความแฟรนไชส์ | การเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์
Articles Type
บทความ SMEs 1,347 
บทความแฟรนไชส์ 738 
บทความค้าขาย 553 
บทความสร้างอาชีพ 172 
Top 10
บทความมาใหม่
บทความยอดนิยม
Popular Articles Read more
รวม 10 แฟรนไชส์ น่าลงในปั๊มน้ำมัน
4,358
รวมแฟรนไชส์อาหาร จ่ายค่าแฟรนไชส์ครั้งเดียว
3,108
12 แง่คิดซื้อแฟรนไชส์ หรือ ขายเอง อันไหนดีกว่า!
2,504
New Articles
บทความอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2017 All Right Reserved.