UPDATE
บทความแฟรนไชส์ : Franchise Articles
17 มีนาคม 2559   3,190 ครั้ง   อ่าน 5 นาที
เริ่มต้นทำธุรกิจแฟรนไชส์ ต้องทำอย่างไร?


การเริ่มต้นทำธุรกิจทั่วๆ ไปอาจไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ง่ายนัก เมื่อต้องสร้างจุดขายให้โดดเด่นเป็นที่ดึงดูดความสนใจของลูกค้า รวมถึงต้องคิดสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีอยู่ให้มีความแปลกใหม่ไปกว่าสินค้าและบริการอื่นๆ ที่มีอยู่ในท้องตลาด


ยิ่งหากคุณต้องการเริ่มต้นทำธุรกิจแฟรนไชส์ด้วยแล้ว คุณก็ต้องใช้ความพยายามมากกว่าเดิม ทำการศึกษาเรื่องของระบบธุรกิจแฟรนไชส์ให้ความเข้าใจลึกซึ้งอย่างถ่องแท้ เพราะระบบแฟรนไชส์มีความซับซ้อนกว่าธุรกิจทั่วๆ ไป ต้องวางระบบรากฐานธุรกิจของคุณให้มั่นคง เป็นที่ยอมรับของตลาด ก่อนที่จะขายสิทธิให้กับคนอื่น ภายใต้ระบบและรูปแบบเดียวกัน 


วันนี้ www.ThaiFranchiseCenter.com มีวิธีการเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ง่ายๆ มาฝากท่านที่สนใจอยากจะทำธุรกิจแฟรนไชส์ ว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหน ต้องทำอย่างไรบ้าง

1.มีความรู้และเข้าใจระบบแฟรนไชส์

การเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์นั้น ก่อนอื่นคุณต้องมีความรู้และมีทีมงานที่มีความอดทนและมีความเข้าใจระบบงานแฟรนไชส์ในระดับดีพอสมควร เมื่อคุณมีความรู้เรื่องระบบแฟรนไชส์ดีพอ คุณก็จะตัดสินใจได้ว่าทำไมธุรกิจคุณต้องขายแฟรนไชส์ เพราะระบบแฟรนไชส์มีทั้งข้อดี-ข้อเสีย อีกทั้งคุณยังต้องมีเงินทุนที่มากพอ ทั้งการสร้างแบรนด์ การขยายสาขาต้นแบบ

ซึ่งเงินทุนจะใช้เป็นตัวผลักดันให้ธุรกิจคุณขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ เพราะระบบธุรกิจแฟรนไชส์จำเป็นต้องมีการประชาสัมพันธ์และทำการตลาดให้ธุรกิจของคุณมีชื่อเสียง จนเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ก่อนที่จะขายสิทธิให้กับคนอื่น2.วางแนวทางธุรกิจให้โดนใจลูกค้า

ระบบธุรกิจแฟรนไชส์ ถ้าธุรกิจของคุณยังไม่ใช่คำตอบของลูกค้า ก็ยังเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ไม่ได้ เพราะธุรกิจที่จะทำแฟรนไชส์ได้ต้องมีความโดนเด่นเพียงพอที่จะดึงลูกค้าเข้ามาในร้านได้ต่อเนื่องได้

อย่างไรก็ตามการสร้างแนวทางธุรกิจให้โดดเด่นจึงเป็นเรื่องสำคัญของการทำแฟรนไชส์ ถ้าวางแนวทางผิดก็จะผิดตั้งแต่แรก ดังนั้นการเริ่มต้นแฟรนไชส์ต้องคิดและวางแนวทางให้ถูกเสียตั้งแต่ตอนเริ่มต้น ถ้าผิดก็ต้องค่อยๆ ปรับเปลี่ยนใหม่จนโดนใจลูกค้า

ซึ่งคุณอาจจะใช้วิธีการประเมินความพร้อมของธุรกิจคุณควบคู่ไปด้วย ก่อนที่จะขายแฟรนไชส์ ถ้าไม่ผ่านก็ยังทำแฟรนไชส์ไม่ได้ 


3.การสร้างร้านต้นแบบ

เมื่อคุณคิดดีว่าจะทำแฟรนไชส์ และธุรกิจของคุณโดนใจลูกค้าแล้ว สิ่งที่จะพิสูจน์ต่อไปว่าธุรกิจของคุณเหมาะที่จะทำแฟรนไชส์ได้หรือไม่ นั่นคือ การสร้างร้านต้นแบบ หรือ Pilot Operations ให้เกิดขึ้นชัดเจนก่อน เพราะการสร้างร้านต้นแบบจะเป็นเครื่องมือทดลองว่าธุรกิจของคุณผ่านหรือไม่ ซึ่งร้านต้นแบบจะสามารถสะท้อนได้ถึงปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นได้ดี รู้ถึงยอดการขาย กลุ่มลูกค้าที่เข้าใช้บริการ

ถ้าร้านต้นแบบที่คุณสร้างขึ้นนั้นประสบความสำเร็จ ก็จะช่วยให้เกิดแนวทางการทำงานที่ชัดเจนขึ้น เพราะจะเห็นภาวะของธุรกิจด้านกำไร-ขาดทุนชัดเจนมาก ทำให้เห็นข้อดี-ข้อเสียของระบบงาน รวมถึงการปรับธุรกิจให้เป็นไปตามตลาด

ยิ่งถ้ามีการสร้างได้หลายสาขา คุณก็จะได้เห็นความแตกต่างชัดเจน จากเงื่อนไขของทำเลที่ตั้ง สภาพลูกค้าที่แตกต่างกัน


4.สร้างโปรแกรมแฟรนไชส์


เมื่อธุรกิจคุณที่สร้างขึ้นเป็นต้นแบบที่ชัดเจน พร้อมที่จะขายการลงทุนแล้ว มีตลาดรองรับแน่นอน ขั้นตอนต่อไปคือการสร้างโปรแกรมแฟรนไชส์ ซึ่งเป็นการพัฒนารูปแบบแฟรนไชส์ที่จะนำเสนอให้ถูกต้อง เพื่อที่จะทำให้แฟรนไชซีลดความเสี่ยง และเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จได้มากที่สุด และยังทำให้คุณสามารถควบคุมมาตรฐานทั้งด้านสินค้าและบริการ

โปรแกรมแฟรนไชส์ประกอบด้วย แพ็คเกจให้การสนับสนุนด้านบริการ คู่มือแฟรนไชส์ (Operation Manual) การฝึกอบรม การตลาดและโฆษณา วิธีการควบคุมและข้อปฏิบัติให้แฟรนไชซีทำตามกฎ ระบบบัญชีการเงิน

ซึ่งคุณจะต้องจัดเตรียมไว้ทั้งก่อนเปิดและหลังเปิดขายแฟรนไชส์ ถือเป็นแพ็คเกจที่แฟรนไชซีจะได้รับจากคุณเมื่อซื้อแฟรนไชส์จากคุณไป ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะกำหนดไว้เป็นหลักฐานชัดเจน ถ่ายทอดจากร้านหนึ่งไปสู่อีกร้านหนึ่งได้ ถือเป็นคัมภีร์ที่ใช้ถ่ายทอดไปได้เรื่อยๆ

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจแฟรนไชส์ของคุณจะประสบความสำเร็จหรือไม่นั้น สิ่งหนึ่งที่ต้องพึงระลึกอยู่เสมอว่า คุณต้องมีการวางแผนด้านการตลาดที่จะสนับสนุนการยอมในตราสินค้าได้เป็นอย่างดี สร้างแบรนด์ให้เป็นที่ต้องการของตลาด สร้างฐานลูกค้าให้เป็นผู้บริโภครองรับการขยายสาขาของธุรกิจที่จะเพิ่มมากขึ้น


5.การเลือกแฟรนไชส์ซี

ขั้นตอนต่อมาคือ การพัฒนาแนวทางการเลือกแฟรนไชส์ซี ซึ่งการคัดเลือกรวมถึงการนำเสนอที่มักจะมีหลายขั้นตอนเพื่อที่จะหาผู้ที่มีความเหมาะสมช่วยเราขยายงานได้จริง เมื่อได้ตัวจริงเสียงจริงมาแล้วก็ต้องพึ่งการสร้างระบบการอบรมและวิธีการทำให้นักลงทุนเป็นนักธุรกิจตามที่เราตั้งใจไว้ได้

และสุดท้ายเป็นเรื่องการพัฒนาธุรกิจของคุณให้เป็นองค์กรแฟรนไชส์อย่างแท้จริง มีการสร้างทีมงานให้มีความเข้าใจระบบแฟรไชส์ สามารถสนับสนุนให้แฟรนไชส์ประสบความสำเร็จได้


ทั้งหมดเป็นวิธีการเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์แบบง่ายๆ แม้จะมีความซับซ้อนบ้าง แต่ถ้าคุณมีความรู้ มีความเข้าใจระบบแฟรนไชส์ดีพอ การคิดทำแฟรนไชส์ และการเริ่มต้นของคุณก็จะนำพาธุรกิจคุณไปสู่ความสำเร็จได้ไม่ยาก

สำหรับใครที่สนใจข้อมูลธุรกิจแฟรนไชส์ หรือ ขอคำปรึกษาเรื่องธุรกิจแฟรนไชส์ สอบถามได้ที่ โทร.02-8967330 
 
Top 10 Popular Articles
210,293 ครั้ง
เลือกเลย! 9 แฟรนไชส์ลงทุนต่ำ (ไม่ถึง 5,000 บา...
บทความแฟรนไชส์ | โอกาสทางธุรกิจ
145,448 ครั้ง
สร้างธุรกิจแฟรนไชส์ต้องรู้อะไรบ้าง...
บทความแฟรนไชส์ |
105,974 ครั้ง
แฟรนไชส์ คืออะไร?
บทความแฟรนไชส์ | การเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์
69,140 ครั้ง
มาดูกัน! แฟรนไชส์ ชาพะยอม ทำไมถึงดัง? ...
บทความแฟรนไชส์ | โอกาสทางธุรกิจ
61,002 ครั้ง
6 แฟรนไชส์ ร้านกาแฟสด ที่ใครๆก็อยากเปิด...
บทความแฟรนไชส์ | โอกาสทางธุรกิจ
Articles Type
บทความ SMEs 1,249 
บทความแฟรนไชส์ 708 
บทความค้าขาย 534 
บทความสร้างอาชีพ 165 
Top 10
บทความมาใหม่
บทความยอดนิยม
Infographic
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2017 All Right Reserved.