เบเกอรี่

การศึกษา
734K
facebook
google plus
4. แฟรนไชส์บริการ (400)
เช่น โมลีแคร์ บาย คาร์แลค68, ซุปเปอร์เอส, เพย์ พอยท์ เซอร์วิส, ชิปป์สไมล์ เซอร์วิส , ร้านน้องฟ้า เซอร์วิส, พีดับบลิวที เอ็กซ์เพรส, เอวัน ออโต้, ควิก เซอร์วิส, เจ ว็อช ซิสเต็ม
แฟรนไชส์ขายดี
ค้นหาแฟรนไชส์ Read more
ลำดับเลือกแฟรนไชส์ประเทศข้อมูลแฟรนไชส์สาขาการรับรอง
1.เอวัน ออโต้
600,000
1
Verified
2.ซุปเปอร์เอส
89,000
201
Verified
3.ชิปป์สไมล์ เซอร์วิส
159,000
41
Verified
4.โมลีแคร์ บาย คาร์แลค68
300,000
24
Verified
5.เพย์ พอยท์ เซอร์วิส
6,900
800
Verified
6.เจ ว็อช ซิสเต็ม
2,200,000
25
Verified
7.ควิก เซอร์วิส
200,000
251
Verified
8.พีดับบลิวที เอ็กซ์เพรส
99,000
35
Verified
9.ร้านน้องฟ้า เซอร์วิส
9,999
1,100
Verified