เบเกอรี่

การศึกษา
744K
facebook
google plus
4. แฟรนไชส์บริการ (398)
เช่น ชิปป์สไมล์ เซอร์วิส , ร้านน้องฟ้า เซอร์วิส, แฟรนไชส์นายหน้าออนไลน์, ควิก เซอร์วิส, วิซาร์ด ออโต้ แคร์, พีดับบลิวที เอ็กซ์เพรส, คิว ก๊อปปิ้ แอน เซอร์วิส, เจ วอช ซิสเท็ม
แฟรนไชส์ขายดี
ค้นหาแฟรนไชส์ Read more
ลำดับเลือกแฟรนไชส์ประเทศข้อมูลแฟรนไชส์สาขาการรับรอง
1.วิซาร์ด ออโต้ แคร์
600,000
40
Verified
2.คิว ก๊อปปิ้ แอน เซอร์วิส
30,000
5
Verified
3.แฟรนไชส์นายหน้าออนไลน์
9,900
-
Verified
4.ชิปป์สไมล์ เซอร์วิส
29,999
361
Verified
5.เจ วอช ซิสเท็ม
2,200,000
25
Verified
6.ควิก เซอร์วิส
200,000
321
Verified
7.พีดับบลิวที เอ็กซ์เพรส
99,000
35
Verified
8.ร้านน้องฟ้า เซอร์วิส
9,999
1,100
Verified