เบเกอรี่

การศึกษา
738K
facebook
google plus
4. แฟรนไชส์บริการ (397)
เช่น แฟรนไชส์นายหน้าออนไลน์, ร้านน้องฟ้า เซอร์วิส, พีดับบลิวที เอ็กซ์เพรส, เพย์ พอยท์ เซอร์วิส, โมลีแคร์ บาย คาร์แลค68, เจ ว็อช ซิสเต็ม, ชิปป์สไมล์ เซอร์วิส , ควิก เซอร์วิส
แฟรนไชส์ขายดี
ค้นหาแฟรนไชส์ Read more
ลำดับเลือกแฟรนไชส์ประเทศข้อมูลแฟรนไชส์สาขาการรับรอง
1.แฟรนไชส์นายหน้าออนไลน์
5,000
-
Verified
2.ชิปป์สไมล์ เซอร์วิส
29,999
41
Verified
3.โมลีแคร์ บาย คาร์แลค68
300,000
24
Verified
4.เพย์ พอยท์ เซอร์วิส
6,900
800
Verified
5.เจ ว็อช ซิสเต็ม
2,200,000
25
Verified
6.ควิก เซอร์วิส
200,000
251
Verified
7.พีดับบลิวที เอ็กซ์เพรส
99,000
35
Verified
8.ร้านน้องฟ้า เซอร์วิส
9,999
1,100
Verified