Directory Franchise World Education Franchises
12K
410
5
บีมายด์ ครีเอทีฟ มาสเทอรี่

โปรแกรม Beamind Mastery of Languages นั้นมีการออกแบบที่โดดเด่น เพื่อให้เด็กสามารถรวบรวมความคิด ทั้งทางด้านเหตุผล การสร้างสรรค์ ภาษา สี ทำนองดนตรี การวิเคราะห์ และการจินตนาการ 

การสอนมีแนวคิดที่สร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กนำเอาทักษะด้านภาษาและด้านอื่นๆ มาใช้ในลักษณะเชิงตอบโต้

กรุณาติดต่อสอบถามที่ Tenations Global
ก่อตั้งในปี 1995 บริษัทพัฒนาและสร้างโปรแกรมภาษาอังกฤษ สำหรับรัฐ Terrenganu ในประเทศมาเลเซีย  ที่สร้างการเรียนรู้ที่มีคุณประโยชน์แก่เด็กมาแล้วกว่า 30,000 คน

วันนี้  Beamind Creative Mastery of Languages ได้เสนอให้มีการสร้างศูนย์สำหรับเด็กก่อนวัยเรียนกว่า 72 แห่งในประเทศมาเลเซีย และโปรแกรมหลังเลิกเรียน

นอกจากนั้น บริษัทฯยังสร้างความสำเร็จไปในระดับโลก โดยการเพิ่ม Master และ Unit Licensees ทางเครือข่ายของเราในประเทศที่เราเลือกสรรแล้ว

โปรแกรม Beamind Creative Mastery of Languages

Tenations Global  เน้นในด้านโปรแกรมการศึกษาที่พัฒนาแล้วเพื่อขยายการพัฒนาของแนวคิดเด็ก และการส่งเสริมความสามารถการเรียนรู้ของเด็กๆ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ
สาขารายละเอียด
Abroad
72 Branches
Detail

ในประเทศมาเลเซีย

Sum Branch72 Branch

เปิดรับมาสเตอร์ ไลเซ่น ML (Master Licensee) ในกรุงเทพ เชียงใหม่ หาดใหญ่ พัทยา และ ภูเก็ต

ทำหน้าที่รับผิดชอบในอาณาเขตที่กำหนด รวมถึงการทำโฆษณา, ประชาสัมพันธ์ และการรับสมัคร ผู้ที่สนใจเปิดสาขาใหม่ในส่วนของ Unit Licensees (UL) ในอาณาเขตนั้นๆ

ขณะเดียวกันก็ขึ้นตรงกับ Licensor (Tenations Global)

ค่าแฟรนไชส์ กรุณาติดต่อ Q-dees สำนักงานใหญ่

มาถึงแล้ว! โอกาสทองที่ท่านจะได้เป็นเจ้าของธุรกิจการศึกษา รายแรกของประเทศไทย ในการสมัครขอไลเซ่นส์ ของสถาบันการศึกษาชั้นนำในประเทศมาเลเซีย

สมัครด่วน วันนี้... จองก่อน-ได้ก่อน
ใครจะได้เป็นเจ้าของไลเซ่นส์แรก ในเมืองไทย?

 

  1. เป็นทั้งผู้ดำเนินการบริหาร และเป็นเจ้าของพร้อมกัน
  2. มุ่งเน้นการเป็นศูนย์กลางสร้างความสำเร็จ และวางแผนการพัฒนาเพื่อนักเรียน
  3. มีความตั้งใจเข้าร่วมกับระบบของ Licensor
  4. มีความตั้งใจในการประกอบธุรกิจการศึกษาในระยะยาว
  5. มีงบประมาณในการลงทุนที่เพียงพอ

กรุณาติดต่อสอบถามที่ Tenations Global

ท่านสามารถติดต่อได้ โดย

  1. กรอกแบบฟอร์มข้อมูลแฟรนไชส์ ทางด้านล่างของหน้าเว็บเพจนี้ ถ้าเป็นไปได้ กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อติดต่อ เจ้าหน้าที่ บีมายด์ ครีเอทีฟ มาสเทอรี่ ที่เป็นชาวมาเลยเซีย โดยตรง

  2. เขียน e-mail แจ้งความประสงค์ ในการขอรับเงื่อนไข ของการสมัครเป็นมาสเตอร์แฟรนไชส์ ในประเทศไทย (กรุณาเขียน e-mail เป็นภาษาอังกฤษ)

  3. โทรศัพท์ทางไกลไปยังต่างประเทศ เพื่อติดต่อคุณ Perry Koh หมายเลข +603 77299211 (เป็นเบอร์โทรศัพท์ของประเทศมาเลเซีย)
ข้อมูลรายละเอียด
Contactคุณ Perry Koh
Address
Tenations Global Sdn. Bhd.
B-2-07, SME Technopreneur Centre Cyberjaya 2270 Jalan Usahawan 2, 63000 Cyberjaya, Selangor Malaysia
Mobile+603 77299211
Fax.+603 77221601
E-mailperry@tenationsglobal.com
Information as 2 December 2018 
รายชื่อผู้สนใจแฟรนไชส์  บีมายด์ ครีเอทีฟ มาสเทอรี่
ลำดับชื่อ-สกุลโทรE-mail
1. kamolthipxxx 08767xxx kamolxxx
2. Pinpradab xxx 66818xxx Pinprxxx
3. Saixxx 08350xxx chadcxxx
4. Edithaxxx 08412xxx edithxxx
5. phenyupaxxx 08631xxx a_phexxx
ข้อมูล รายละเอียด
Vote
Popularity
Results for 5 points
Visited 11,954 times
Prospect Customer 16 persons
Budget
Invest Time