ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มค้าปลีก
1.3K
1
185
ซิก้า สโตร์ แฟรนไชส์เหล็ก
(ZIGA FC COMPANY LIMITED)
Vision เพิ่มมูลค่าธุรกิจด้วยนวัตกรรม

Mission
 1. ผลิตสินค้าเหล็กนวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า สร้างลูกค้าเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) ด้วยเทคโนโลยีการป้องกันสนิมแบบต่างๆ
 2. ขับเคลื่อนองค์กรด้วยการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิ่มประสิทธิภาพมุ่งสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรมที่มีการบริหารห่วงโซ่อุปทาน ลดต้นทุนบริหาร
 3. วิจัยพัฒนาสินค้าระบบการสร้างร้านค้าสำเร็จรูป I-RETAIL เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและรองรับสังคมผู้สูงวัย ลดการพึ่งพิงแรงงาน
ซิก้า เราเชื่อว่าความยั่งยืนเกิดจากกระบวนการความคิดริเริ่มหรือสารตั้งต้น ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น คือ เหล็ก Pre-Zinc ซึ่งเป็นเหล็กที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Product) ที่ลดกระบวนการใช้เคมี (Green Process) หรือไม่มีการชุบเคมีในกระบวนการ เป็นตัวอย่างการสร้างนวัตกรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่คุณค่า
1,800,000 - 3,000,000 บาท
20,000 บาท ต่อเดือน
10,000 บาท ต่อเดือน
 • 2541 ก่อตั้งบริษัท จิตรเจริญโปรเกรส จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาทผลิตท่อโค้งและท่อร้อยสายไฟ
 • 2548 เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท“ไดว่า อินดัสตรี จำกัด /ถถ-ก่อตั้ง บริษัท ซิก้า สตีลคอร์ปอเรชั่น จำกัดเพื่อจำหน่ายเหล็กโครงสร้าง
 • 2560 แปรสภาพบริษัทเป็นมหาชน บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI
 • 2561 เริ่มสร้างโรงงานใหม่เพิ่มสาขา Ziga Outlet
 • 2562 เปิดใช้โรงงานใหม่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่
 • 2563 เริ่มเปิด Line ผลิตสินค้าที่โรงงานใหม่ปรับส่วน Non-steel transform to online
 1. เหล็กรูปพรรณ GI
 2. สินค้า ลวดเชื่อม สี ปลั๊กไฟ
 3. สินค้า DIY
สาขารายละเอียด
สำนักงานใหญ่
5 สาขา
รายละเอียดสาขา
 1. สาขาสัตหีบ
 2. สาขาอรัญญประเทศ
 3. สาขาพนมสารคาม
 4. สาขากระทิงลาย ชลบุรี 
 5. สาขาพระสมุทรเจดีย์ 
รวมสาขาทั้งหมด5 สาขา
ปี พศ.สำนักงานใหญ่แฟรนไชส์ซี่ต่างประเทศรวม (สาขา)เปลี่ยนแปลง
2564110-11
มี 2 รูปแบบ
 1. รูปแบบในพื้นที่เช่า ไดนาสตี้
 2. รูปแบบในตึกแถว หรือ อาคารพานิชย์
เงื่อนไขการลงทุน
 • Initial Franchise Fee : 520,000 บาท
 • Cash Guarantee : 500,000 บาท
 • Initial Raw Material : 1,000,000 บาท
 • Term of Contract : 5 ปี สามารถต่อได้อีก 5 ปี
 • Royalty FEE : 20,000-40,000 บาท ต่อเดือน
 • Local Store Marketing : 10,000 บาท ต่อเดือน

 1. สามารถจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลได้ 
 2. มีใจรักงานบริการ 
 3. ต้องการความสำเร็จ (มีเป้าหมายที่ชัดเจน)
 4. มีความรู้ /ความเข้าใจ/ ในการทำธุรกิจขายเหล็ก จะดีมาก
 5. สามารถเข้ารับการฝึกอบรม/ได้ครบตามระยะเวลาที่กำหนด /เฟสแรก 20 วัน เฟสที่สอง 5 วัน
 6. สามารถควบคุมดูแล เอาใจใส่/ พนักงานได้เป็นอย่างดี
 7. มีเครือข่ายนักธุรกิจในพื้นที่ / ที่สามารถสนับสนุนธุรกิจได้
 8. มีทำเลใกล้ย่านธุรกิจ / ชุมชน / หรือ สามารถเดินทางได้สะดวก
 1. ได้รับการออกแบบร้าน จากสำนักงานใหญ่
 2. ได้สิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า ZIGA’s Store (ตามที่กำหนด)
 3. มีทีมสนับสนุนมืออาชีพ เพื่อช่วยเหลือและให้คำปรึกษา ในการทำธุรกิจ
 4. ได้สิทธิในการจัดจำหน่ายสินค้าใหม่ ของซิก้า
 5. ได้โอกาสในการจำหน่ายเหล็กที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพและต้นทุนที่แข่งขันได้
 6. สามารถเพิ่มรายได้ ด้วยการนำเสนองานโครงการโดยได้รับการสนับสนุน ด้านกระบวนการขาย การคัดเลือกสินค้า การขนส่งสินค้า จากสำนักงานใหญ่
 7. ระบบการบริหารจัดการธุรกิจขายเหล็ก ที่มีมาตรฐาน
 8. สนับสนุนด้านการตลาด ในเชิงมหภาค จากสำนักงานใหญ่
 1. ลงทุนน้อย คืนทุนเร็ว
 2. ใช้พนักงานน้อย มีระบบที่ทันสมัย
ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อบริษัทบริษัท ซิก้าเอฟซี จำกัด
ชื่อผู้บริหารคุณธนอนันต์ บุญมา
ชื่อผู้ติดต่อคุณพนม หอกระโทก
ที่อยู่
196 ชั้น 5 ถ.สุขสวัสดิ์ ราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
มือถือ082-6835878
โทรศัพท์02-1253339
อีเมล์franchise@zigafc.com
เว็บไซต์www.ziga.co.th
LINE 
เพิ่มเพื่อน
Facebook 
www.facebook.com/zigafc
ข้อมูล ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2564 
|
รายชื่อผู้สนใจแฟรนไชส์  ซิก้า สโตร์ แฟรนไชส์เหล็ก
ลำดับชื่อ-สกุลโทรE-mail
1. Nattapon Hxxx 09874xxx Hiranxxx
ข้อมูล รายละเอียด
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม185 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 1,331 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 1 คน
เงินลงทุน
สนใจลงทุน