ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
424
1
145
1
ยู แพชชั่น
(U Passion)
U Passion เป็นสถาบันที่ได้รับอนุญาต จากกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้ Concept “ U Passion ปั้นฝันสู่รั้วมหาลัย ครบจบที่เดียว การันตี 100% สอบติด” ด้วยรูปแบบการเรียนการสอน 3 ระบบที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ง่าย สะดวก ลดต้นทุน ตามวิถี New Normal

U PASSION มีรูปแบบการเรียนการสอน 3 ระบบ
 • ระบบโค้ชส่วนตัว (ผู้ให้สิทธิ์จัดการ)
  • คอยให้คำปรึกษาและวางแผนการเรียนเผื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย
 • ระบบครูสอนสด (ผู้รับสิทธิ์จัดการ)
  • เผื่อให้เด็กเข้าถึงเนื้อหา และเทคนิคได้ดียิ่งขึ้น
 • ระบบวิดีโอ / ข้อสอบ / หนังสือ (ผู้ให้สิทธิ์จัดการ)
  • ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ง่ายต่อการจัดการ และลดต้นทุน
350,000 - 550,000 บาท
70,000 บาท ต่อเดือน
U Passion ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2558 เป็นโรงเรียนที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ การันตี 100% สอบติดมหาวิทยาลัยรัฐ ไม่ติดยินดีคืนเงิน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น ป.4-ม.6 ทั้งหลักสูตรเข้ามหาวิทยาลัยฝั่ง Admission และฝั่ง Inter 

U PASSION มี 3 หลักสูตร (U.4-ม.6)
 1. U PASSION PROJECT
  • สำหรับน้อง ม.4-ม.6 ฝั่ง ADMISION ไทย
 2. U PASSION INTER
  • สำหรับน้อง ม.4-ม.6 ฝั่งอินเตอร์
 3. U PASSION JUNIOR
  • สำหรับน้อง ป4 - ป6 ที่อยากรู้ว่าตัวเองมีความโดคเด่นด้านใด (คณิต, วิทย์, อังกฤษ)
  • สำหรับ น้อง ม.1- ม.3 ที่ต้องการเตรียมความพร้อมในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
รูปแบบของโรงเรียนกวดวิชา U PASSION
 • STAND ALONE เป็นอาคารพาณิชย์ภายใต้เงื่อนไข
  • มี 3-4 ชั้น (กรณีมี 4 ชั้น ต้องมีบันไดหนีไฟ)
  • สามารถใช้พื้นที่ใช้สอยได้ทุกขั้น ในอาคารพาณิชย์
  • เป็นเจ้าของอาคารพาณิชย์เอง หรือมีสัญญาเช่า 3 ปีขึ้นไป
 • SHOP ตั้งอยู่ในศูนย์การค้า อาคารสำนักงานและโครงการพลาซ่า ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 70 ตร.ม.
  • กำหนด 1 ห้องใช้พื้นที่ 30 ตรม. รองรับนักเรียน 25 คน
  • ห้องคอมพิวเตอร์พื้นที่ 20 ตรม.
  • เคาน์เตอร์และพื้นที่รับรอง 20 ตรม. และห้องน้ำ
U PASSION จุดแข็ง
 • เป็นระบบการันตี 100 % สอบติดมหาวิทยาลัยรัฐ สอบไม่ติด หรือ คะแนนไม่ถึง ยินดีคืนเงินเต็มจำนวน
 • เป็นระบบโค้ชส่วนตัวดูแลน้องเป็นรายบุคคล วางแผนการเรียน คอยให้คำปรึกษา แนะแนวทาง
 • เนื้อหาการเรียนการสอนครอบคลุมทุกวิชา ทุกคณะ
 • มีระบบการเรียนทั้งการสอนสดและวิดีโอ โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เข้ามาจัดการ ง่ายและลดต้นทุน
 • มีระบบประเมินผล + REPORT รายบุคคล โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
 • ชื่อเสียงของสถาบัน ทำให้น้องสอบติดมหาวิทยาลัยรัฐ 100% ในทุกรุ่นที่ผ่านมา
สาขารายละเอียด
สำนักงานใหญ่
2 สาขา
รายละเอียดสาขา
 1. สาขาแบริ่ง 
 2. สาขาโรงเรียนเซนโยเซฟทิพวัล 
รวมสาขาทั้งหมด2 สาขา
ปี พศ.สำนักงานใหญ่แฟรนไชส์ซี่ต่างประเทศรวม (สาขา)เปลี่ยนแปลง
25581--1
25631--1เพิ่มขึ้น 0%
อัตราเติบโตเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 0% | กราฟ
1. ค่าแฟรนไชส์ (FRANCHISE FEE)

หลักสูตรละ 250,000 บาท / สัญญา 3 ปี (ชำระครั้งเดียว)

แบ่งชำระ 3 งวด คือ 
 • งวดที่ 1 จองสิทธิ์ จำนวน 10,000 บาท
 • งวดที่ 2 เมื่อลงนามสัญญา จำนวน 75,000 บาท
 • งวดที่ 3 วันแรกของการเปิดทำการ จำนวนเงินที่เหลือที่ต้องชำระทั้งหมค หลังหัก งวดที่ 1 และ 2
2. ค่าส่วนแบ่งผลประโยชน์

ร้อยละ 30 คิดจากรายได้/ยอดขาย ต่อเดือนก่อนหักค่าใช้จ่ายใคๆ

3. เงินประกันหนี้สินและความเสียหาย

30,000 บาท (ชำระครั้งเดียว เมื่อลงนามสัญญา และผู้รับสิทธิ์จะได้คืนหลังการให้ไช้สิทธิสิ้นสุดลง)

4. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ
 • ค่าสำรวจสถานที่ : ไม่คิดค่าดำเนินการ
 • ค่าออกแบบ : ไม่คิดค่าดำเนินการ
 • ค่าตกแต่งสถานที่ : เพื่อให้มีภาพลักษณ์และมาตรฐานเดียวกันทุกสาขาแฟรนไชส์
  • STAND ALONE 235,000 บาท
  • SHOP 535,000 บาท
* ผู้รับสิทธิ์สามารถเลือกใช้บริการขึ้นอยู่กับการพิจารณาตัดสินใจของผู้รับสิทธิ์เอง

ทางสถาบันเป็นผู้ประสานงานให้ข้อมูลและต่อรองราคาให้ในระดับหนึ่ง *

U PASSION ทำไมต้อง..ลงทุน..กับเรา
 • ธุรกิจการศึกษาเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตสูง และทุกคนให้ความสำคัญ เพราะการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนั้น มีการแข่งขันสูง และสถาบันการศึกษาของรัฐมีที่เรียนจำนวนจำกัด
 • ธุรกิจที่ลงทุนต่ำ จุดคุ้มทุนเร็ว 
 • ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ง่าย สะดวก และลดต้นทุน เข้ามาจัดการ
 • เป็นแฟรนไชส์การศึกษาที่มีระบบการเรียนการสอนทั้งรูปแบบสอนสด โค้ชส่วนตัว และวิดีโอ ONLINE สอคคล้อง NEW NORMAL
 • สาขาใหญ่ทำการตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแบรนค์
 • มีแหล่งในการเฟ้นหาครูที่มีคุณภาพ ไม่ต้องกังวลเรื่องครู และมีการอบรมครูจากทางสถาบัน
 • มีทัศนคคิที่ดีต่อการทำธุรกิจการศึกษา
 • มีประสบการณ์ด้านงานบริการ และ/หรือเคยทำธุรกิจการศึกษาจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน อาคารที่จะทำเป็นโรงเรียนกวควิชา หรือมีสัญญาเช่าไม่น้อยกว่า 3 ปื
  • ใกล้โรงเรียนขนาดกลางหรือขนาคใหญ่
  • ใกล้แหล่งชุมชน แหล่งการศึกษา ห้างสรรพสินค้า มีกำลังซื้อสูง
  • เดินทางสะดวก
 • มีสถานภาพทางการเงินที่มั่นคง
 • สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการเป็นผู้รับสิทธิ์ของทางโรงเรียนอย่างเคร่งครัด
 • ให้ความร่วมมือในการจัดรูปแบบโรงเรียนตามแบบที่โรงเรียนแนะนำหรือกำหนด
 • ส่วนแบ่งผลประโยชน์ร้อยละ 70 ของรายได้ทั้งหมคต่อเดือน (ก่อนหักค่าใช้จ่าย)
 • สิทธิ์ในการอนุญาตให้ใช้ เครื่องหมายการค้า และหลักสูตร ของ สถาบันกวดวิชา U PASSION
 • สิทธิ์ในการร่วมใช้วิดิโอ ONLINE และได้รับโค้ชส่วนตัวของนักเรียน จาก สถาบันกวควิชา  U PASSION
 • สิทธิ์ในการได้รับการปรึกษา อบรมและสัมมนา ผู้บริหาร ทีมงาน ครู ตลอดระยะเวลาสัญญา
 • สิทธิ์ในการได้รับการสนับสนุนด้านการตลาด จากส่วนกลาง ไม่รวม LOCAL MARKETING
แผนการตลาด จากส่วนกลาง
 • ออกบูธ งาน DEK-D TCAS FAIR ปีละ 2 ครั้ง
 • ลงโฆษณาในเว็บไซต์ DEK-D
 • ลงโฆษณาในเว็บไซต์ THAI FRANCHISE CENTER
 • สร้างแบรนด์ โดยการจ้าง INFLUENCER และ TIE IN แบรนค์ผ่านช่องทางโซเชียลมีเคีย
 • สร้าง BRAND AWARENESS โดยการทำ CONTENT ผ่านช่องทาง IG และ FB ของ UPASSIONPROJECT
 • สร้าง BRAND AWARENESS โดยการทำ CONTENT ลงช่อง YOUTUBE ของ UPASSIONPROJECT
หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้รับสิทธิ์
 • เตรียมสถานที่ อุปกรณ์ และทีมงาน (ผู้ช่วยโค้ช+แอดมิน+ครู) ให้พร้อมดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ดำเนินงานในสถาบัน รวมถึงงานขาย งานบริการ งานบริหารจัดการ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • ทำการตลาดในทำเลใกล้เคียงกับสาขาตัวเอง (LOCAL MARKETING)
 • สร้างธุรกิจ ให้บรรลุเป้าหมายและเกิดความพึงพอใจสูงสุด
 • ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ที่ระบุในสัญญา อย่างเคร่งครัด
 • ธุรกิจการศึกษาเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตสูง และทุกคนให้ความสำคัญ โดยเฉพาะการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ซึ่งมีอัตราการแข่งขันสูงและสถาบันการศึกษาของรัฐมีที่เรียนจำนวนจำกัด
 • ธุรกิจที่ลงทุนต่ำ จุดคุ้มทุนเร็ว
 • สถาบันใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ง่าย สะดวก และลดต้นทุน เข้ามาจัดการ
 • เป็นแฟรนไชส์การศึกษาที่มีระบบการเรียนการสอนทั้ง รูปแบบสอนสด โค้ชส่วนตัว และวิดีโอ online สอดคล้อง การดำเนินชีวิตแบบ New Normal
 • สาขาหลักทำการตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแบรนด์
 • มีแหล่งการค้นหาครูที่มีคุณภาพ ไม่ต้องกังวลเรื่องครู พร้อมมีการอบรมครูจากทางสถาบัน
ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อบริษัทบริษัท ยูแพชชั่น จำกัด
ชื่อผู้บริหารคุณสรัญยา วงศ์วรชาติกาล
ชื่อผู้ติดต่อคุณกฤตยา ศิลปสุวรรณ
ที่อยู่
341/6 สุขุมวิท 107 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
มือถือ094-9541649
083-4388829
อีเมล์upxfranchise@gmail.com
เว็บไซต์www.upassionfranchise.com
LINE 
เพิ่มเพื่อน
Facebook 
www.facebook.com/upassionfranchise
ข้อมูล ณ วันที่ 14 มกราคม 2564 
|
รายชื่อผู้สนใจแฟรนไชส์  ยู แพชชั่น
ลำดับชื่อ-สกุลโทรE-mail
1. ฐิติมาxxx 06171xxx Thitixxx
ข้อมูล รายละเอียด
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม145 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 424 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 1 คน
เงินลงทุน
สนใจลงทุน