ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มค้าปลีก
426
16
65
13
twitter
เพชรน้ำหนึ่ง โรงงานปุ๋ยประจำอำเภอ
FRANCHISE
NEWS
เพชรน้ำหนึ่ง เป็นปุ๋ยเคมีที่รับประกันธาตุอาหารเต็มสูตรทุกกระสอบ เพราะผลิตโดยเครื่องผสมปุ๋ยนวัตกรรมใหม่ที่เที่ยงตรง แม่นยำ ทันสมัย ช่วยแก้ปัญหาปุ๋ยปลอม ปุ๋ยแพง และปุ๋ยไม่ถูกสูตร เป็นธุรกิจที่ลงทุนน้อยกำไรดีคืนทุนไว สามารถลงทุนได้อำเภอละ 1 รายทั่วประเทศ
ลักษณะกิจการ
โรงงานผลิตปุ๋ย
ชื่อธุรกิจ (ไทย)เพชรน้ำหนึ่ง โรงงานปุ๋ยประจำอำเภอ
ชื่อธุรกิจ (Eng)Phet Nam Ngung a District Fertilizer Factory
ปีที่ก่อตั้งพ.ศ. 2554 (ก่อตั้งมา 8 ปี)
ปีที่ขาย
แฟรนไชส์
พ.ศ. 2560 (ขายแฟรนไชส์มา 2 ปี)
ความเป็นมา
ปุ๋ยเพชรน้ำหนึ่ง เริ่มต้นจากบริษัทฯ เป็นทำธุรกิจจำหน่ายแม่ปุ๋ยและวัตถุดิบให้กับโรงงานผลิตปุ๋ยเคมีขนาดเล็กหลายแห่งพบว่าโรงงานผลิตปุ๋ยเคมีเหล่านั้นส่วนมากผลิตปุ๋ย ไม่เต็มคุณภาพ สหกรณ์การเกษตรหลายแห่งที่เป็นลูกค้าแม่ปุ๋ยของบริษัทฯ ไดรั้บผลกระทบจากปุ๋ยปลอม สมาชิกซื้อปุ๋ยไปใช้แล้วไม่ได้ผลผลิต ขาดทุน เป็นหนี้เป็นสิน จึงขอให้บริษัทฯ ช่วยผลิตปุ๋ยเต็มสูตรจัดส่งให้สหกรณ์ด้วย

บริษัทฯ จึงเริ่มผลิตปุ๋ยเคมีเต็มสูตรจำหน่ายให้สหกรณ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ได้รับเสียงตอบรับด้วยคำชื่นชมอย่างมากว่าเป็นปุ๋ยดี ใช้แล้วได้ผลผลิตสูงขึ้น 1.5-2.0 เท่า ในราคาปุ๋ยที่เท่ากัน บริษัทฯ มีความมุ่งหวังจะกระจายปุ๋ยคุณภาพดีธาตุอาหารเต็มสูตรแบบนี้ให้เกษตรกรทั่วประเทศได้ใช้กัน อย่างน้อยก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของการได้ช่วยเหลือเกษตรกรที่เป็นคนไทยด้วยกัน

แต่ด้วยระบบจัดจำหน่ายปุย๋ ที่ส่วนมากต้องขายผ่านพ่อค้าคนกลางหลายทอดหลายต่อ ทำให้กว่าปุย๋ จะถึงมือเกษตรกรราคาก็ถูกบวกเพิ่มจนสูงเกินจริงไปมาก บริษัทฯ จึงพยายามออกแบบเครื่องผสมปุ๋ยเคมีขึ้นใหม่ให้มีขนาดเล็ก ราคาถูก เพื่อให้สหกรณ์หรือ SME ในแต่ละอำเภอสามารถใช้ผลิตปุ๋ยขายให้เกษตรกรได้โดยตรงไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ทำให้ปุ๋ยราคาถูกลง และโรงงานมีกำไรโดยไม่จำเป็นต้องผลิตปุ๋ยปลอม

พ.ศ. 2559 บริษัทฯ พัฒนาเครื่องผสมปุ๋ยเคมีอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่สำเร็จ จดทะเบียนสิทธิบัตรกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้านวัตกรรมโดย สวทช. ด้วยเทคโนโลยีใหม่นี้ทำให้การผลิตปุ๋ยเคมีเป็นเรื่องง่ายมาก สหกรณ์และ SME สามารถตั้งโรงงานผลิตปุ๋ยเคมีประจำอำเภอด้วยเงินลงทุนน้อย และขายปุ๋ยให้เกษตรกรในแต่ละอำเภอได้โดยตรงไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ทำให้สามารถขายปุ๋ยเต็มสูตร คุณภาพดี ราคาไม่แพง แต่ยังเหลือกำไรอีกมาก

ต้นปี พ.ศ. 2561 บริษัทฯ เริ่มเปิดรับผู้สนใจลงทุนโรงงานปุ๋ยประจำอำเภอ โดยให้ใช้เครื่องหมายการค้าปุ๋ยตราเพชรน้ำหนึ่งร่วมกัน ผลิตปุย๋ เคมีภายใต้มาตรฐานที่บริษัทกำหนด และคุม้ ครองพื้นที่ให้ผู้ลงทุนอำเภอละ 1 ราย ป้องกันปัญหาลงทุนทับซ้อนพื้นที่และแย่งลูกค้ากันเอง ปัจจุบันมี SME และสหกรณ์การเกษตรลงทุนแล้ว 8 ราย และมีที่ขอจองพื้นที่ไว้อีกหลายอำเภอ แต่พื้นที่ยังเปิดกว้างมาก เพราะสามารถทำได้มากถึง 800 อำเภอทั่วประเทศ

สินค้าและบริการ
ปุ๋ยเคมีตราเพชรน้ำหนึ่ง ปุ๋ยดีที่หนึ่ง

สินค้าปุ๋ยเคมีที่ผลิต ทุกกระสอบเป็นปุ๋ยเต็มสูตร น้ำหนักครบ บรรจุในกระสอบโปร่งใสให้เกษตรกรเห็นเนื้อในตั้งแต่ก่อนซื้อสร้างความเชื่อมั่นว่าเป็นปุ๋ยคุณภาพดี ไม่ใช่ซื้อไปแล้วไปเปิดกระสอบปุ๋ยดูที่บ้านเห็นแต่เม็ดดินเม็ดทรายปนเต็มไปหมด นอกจากนี้

ปุ๋ยทุกกระสอบยังมี QR-Code กำกับ สามารถใช้มือถือสแกนเพื่อตรวจสอบรายละเอียดว่าเป็นปุ๋ยสูตรอะไร ผลิตจากที่ไหน เมื่อวันที่เท่าไร และมีวิธีการใช้งานอย่างไร และถ้ามีข้อสงสัยก็สามารถแจ้งให้บริษัทฯ ตรวจสอบย้อนหลังได้ด้วยว่าปุ๋ยกระสอบนั้นใส่วัตถุดิบอะไรลงไปบ้าง เป็นการรับประกันว่าปุ๋ยเต็มสูตรสามารถตรวจสอบได้ทุกกระสอบจริง ๆ

ด้านการตลาด โรงงานปุ๋ยประจำอำเภอตราเพชรน้ำหนึ่งเน้นให้ผู้ลงทุนทำการตลาดระดับอำเภอเท่านั้น เพราะเป็นพื้นที่ใกล้ชิด ดูแลทั่วถึง ได้เปรียบการแข่งขัน และใช้งบการตลาดต่ำ ซึ่งพื้นที่รอบโรงงานเพียงแค่รัศมี 10 กิโลเมตรก็มีพื้นที่มากถึง 2 แสนไร่ มีเกษตรกรที่พร้อมจะเป็นลูกค้าเฉลี่ยประมาณ 6,700 คน ความต้องการใช้ปุ๋ยปีละประมาณ 10,000-15,000 ตัน เป้าหมายปีแรกควรขายปุ๋ยได้ 1,000 ตัน และเป้าหมายตั้งแต่ปีที่สามเป็นต้นไปควรมีส่วนแบ่งตลาดอย่างน้อย 30% หรือมียอดขายปุ๋ย 3,000-5,000 ตันต่อปี ทำให้ธุรกิจมีกำไรสูงมาก

ประเทศThailand  Thailand | Asia
กลุ่มประเทศASEAN Economic Community (AEC)
ค่าแฟรนไชส์150,000 บาท
ระยะเวลาสัญญา5 ปี
งบการลงทุน2,000,000 - 4,000,000 บาท
เงินทุนหมุนเวียน600,000 บาท ต่อเดือน
เงินประกัน300,000 บาท
แฟรนไชส์ซี่8 สาขา
รวมทั้งหมด8 สาขา
อัตราการขยายสาขา
ปี พศ.สำนักงานใหญ่แฟรนไชส์ซี่ต่างประเทศรวม (สาขา)เปลี่ยนแปลง
2561-4-4
2562-8-8เพิ่มขึ้น 100%
อัตราเติบโตเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 50%
รูปแบบธุรกิจ
การลงทุน
ค่าแฟรนไชส์ 150,000 บาท
ยกเว้นค่าแฟรนไชส์สำหรับผู้ลงทุนภายใน พ.ศ. 2565

ระยะเวลา

สัญญา 5 ปี (ต่อสัญญาอัตโนมัติ +5+5+5 ปี กรณีผู้ลงทุนไม่ทำผิดเงื่อนไข หรือไม่ขอเป็นฝ่ายยกเลิกสัญญาเอง)

งบลงทุน
 • 2.0-4.0 ล้านบาท ขึ้นอยู่กับความพร้อมของอาคารสถานที่
เงินทุนหมุนเวียน
 • 0.6-1.5 ล้านบาท ขึ้นอยู่กับยอดขาย ยอดขายมากต้องสต๊อกแม่ปุ๋ยมากและใช้เงินหมุนเวียนมากขึ้น
ค่ารอยัลตี้ฟี
 • 5 บาท/กระสอบ
ยกเว้นสำหรับผู้ลงทุนที่ไม่ทำผิดเงื่อนไข บริษัทฯ ต้องการให้ช่วยกันผลิตปุ๋ยดีมีคุณภาพเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรอย่างแท้จริงมากกว่าต้องการผลกำไรจากค่ารอยัลตี้ฟี

เงินประกัน 300,000 บาท โดยบริษัทฯ จ่ายดอกเบี้ยให้ทุกสิ้นเดือนมกราคมของทุกปี คำนวณอัตราดอกเบี้ยเท่ากับดอกเบี้ยเงินฝากประจำธนาคารกรุงไทย ณ วันที่ 15 มกราคม ของปีที่จ่ายดอกเบี้ย และคืนให้ผู้ลงทุนเมื่อเลิกสัญญา

ขั้นตอนการลงทุน
 1. ผู้ลงทุนเสนอพื้นที่ที่ต้องการ บริษัทฯ ตรวจสอบขั้นต้นว่าเป็นพื้นที่ว่างจึงจะพิจารณารายละเอียดในขั้นต่อไป
 2. บริษัทฯ พิจารณาศักยภาพของผู้ลงทุนว่ามีความพร้อมทางด้านการเงินและความพร้อมทางด้านการตลาด
 3. ผู้ลงทุนรับผิดชอบก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารสำหรับตั้งเครื่องจักร ขนาดไม่เล็กกว่า 12x12 ตารางเมตร พร้อมเตรียมระบบไฟฟ้า 3 เฟส (ไฟฟ้า 1 เฟสใช้ได้กับเครื่องจักรรุ่นเล็กเท่านั้น)
 4. ผู้ลงทุนต้องมีรถ Forklift ขนาด 3 ตัน เสาสูง 4.0-4.5 เมตร (ใช้รถมือสองได้)
 5. ผู้ลงทุนซื้อเครื่องผสมปุ๋ยอัตโนมัติจากบริษัทฯ
 6. 6. ผู้ลงทุนขออนุญาต อ.บต.ให้เรียบร้อย บริษัทฯ ดำเนินการขอใบอนุญาตผลิตปุ๋ยและขึ้นทะเบียนปุ๋ยให้
 7. ผู้ผลิตเลือกสูตรปุ๋ยที่จะขึ้นทะเบียนเพื่อจำหน่ายได้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยบริษัทฯ กำหนดส่วนผสมให้ โดยแนะนำว่าควรหลีกเลี่ยงปุ๋ยสูตรตลาดเนื่องจากมีการแข่งขันราคาสูงมากจากปุ๋ยปลอม และเป็นปุ๋ยการเมือง คือ อาจถูกควบคุมราคาจนต่ำกว่าต้นทุน แต่ควรผลิตและจำหนา่ ยปุ๋ยสั่งตัดที่เหมาะกับพืชและดินในอำเภอนั้น
ประมาณการเงินลงทุน
 1. โกดังตั้งเครื่องจักรขนาด 12x12 ตารางเมตร 0.8 ล้านบาท
 2. เครื่องผสมปุ๋ยอัตโนมัติรุ่น 12 ตันต่อชั่วโมง 2.59 ล้านบาท
 3. รถ Forklift มือสองสภาพดี 0.3 ล้านบาท
 4. เงินทุนหมุนเวียนกระสอบบรรจุปุ๋ย 0.4 ล้านบาท
 5. เงินทุนหมุนเวียนซื้อแม่ปุ๋ย 0.5 ล้านบาท
 6. เงินค้ำประกัน 0.3 ล้านบาท
รวมงบประมาณการลงทุน 4.9 ล้านบาท

จำนวนเงินลงทุนนี้ปรับเปลี่ยนตามสภาพจริง เช่น มีโกดังแล้ว มีรถ Forklift แล้ว หรือซื้อเครื่องผสมปุ๋ยอัตโนมัติรุ่นเล็ก

ระยะเวลาคืนทุน1-3 ปี
คุณสมบัติ
ผู้ลงทุน
 1. สามารถจัดตั้งนิติบุคคลในประเทศไทยได้
 2. มีสถานที่สำหรับติดตั้งเครื่องจักรและกองเก็บปุ๋ยเคมี
 3. มีความพร้อมด้านเงินลงทุน ใช้เงินลงทุนรวมประมาณ 3.5-5.5 ล้าน ขึ้นอยู่กับแผนการขายที่ต่างกัน
 4. มีศักยภาพในการทำการตลาดปุ๋ยเคมีในพื้นที่
 5. มีความขยัน ทุ่มเท ระยะเปิดตัวต้องออกไปพบปะลูกค้าที่เป็นเกษตรกร และหัวหน้ากลุ่มต่าง ๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์และแนะนำสินค้าให้เป็นที่รู้จัก
 6. มีทัศนคติที่ดีและเข้าใจการทำงานของระบบแฟรนไชส์ สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และมาตรฐานที่กำหนดได้อย่างเคร่งครัด เพื่อการรักษาคุณภาพปุ๋ยให้เต็มสูตร ขายราคายุติธรรม
 7. ยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าสำหรับผู้ลงทุนภายในปี 2565 และยกเว้นค่ารอยัลตี้สำหรับผู้ลงทุนที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขได้อย่างเคร่งครัด
สิ่งที่ได้รับ
 1. สิทธิการซื้อเครื่องผสมปุ๋ยอัตโนมัติราคาพิเศษ
 2. สิทธิการใช้เครื่องหมายการค้าปุ๋ยตราเพชรน้ำหนึ่ง
 3. ได้รับการคุ้มครองพื้นที่ 1 อำเภอ 1 โรงปุ๋ย
 4. บริษัทฯ สอนการใช้งานเครื่องผสมปุ๋ยอัตโนมัติจนชำนาญ
 5. บริษัทฯ ขอใบอนุญาตผลิตปุ๋ย และขึ้นทะเบียนปุ๋ยให้ฟรี 4 สูตร
 6. บริษัทฯ คำนวณส่วนผสมให้ด้วยมาตรฐานปุ๋ยเพชรน้ำหนึ่งปุ๋ยดีที่หนึ่ง
 7. บริษัทฯ บริการจัดส่งแม่ปุ๋ยคุณภาพดี ราคายุติธรรม
 8. บริษัทฯ กำหนดนโยบายราคาขายเพื่อวางตำแหน่งสินค้าหรือ Positioning ให้ตรงกัน
 9. สิทธิเข้าใช้งานระบบออนไลน์ผ่านมือถือแบบ real time ผ่านเว็บไซต์ www.npkthailand.com
 10. สิทธิพิเศษเข้าร่วมแพลตฟอร์ม Smart Farmer ที่บริษัทฯ กำลังพัฒนาขึ้นใช้ในอนาคตเพื่อช่วยเกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกทุกขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยวิเคราะห์ดินและพยากรณ์น้ำประจำปีจาก Big Data เป็นรายแปลง
อื่นๆ
ชื่อบริษัทบริษัท สยามแท็ปโก้ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อคุณศิริวรรตน์
ที่อยู่99/135 ถ.ปทุมสามโคก ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทร.099-7826965
อีเมล์siriwat.bkk@gmail.com
เว็บไซต์www.npkthailand.com
Facebook 
www.facebook.com/npkthailand.startup
Youtube 
www.youtube.com/watch?v=4z02S7txlgA
ข้อมูล ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2562 
|
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 65 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 426 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 16 คน
 
แฟรนไชส์โรงงานปุ๋ยแฟรนไชส์ปุ๋ยเคมีอยากซื้อแฟรนไชส์ปุ๋ย
แฟรนไชส์ ผ่านการรับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด
Budget