ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
1.5K
55
400
61
ท็อปวัน
FRANCHISE
NEWS
DOWNLOAD
Top One เป็นระบบการเรียนที่มุ่งพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเป็นรายบุคคล ตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 6 เปิดสอนใน 5 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และปั้นดินเกาหลี โดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ทางด้านการศึกษามากกว่า 25 ปี
ลักษณะกิจการ
แฟรนไชส์โรงเรียนกวดวิชา | แบบทดสอบความพร้อม
ชื่อธุรกิจ (ไทย)ท็อปวัน
ชื่อธุรกิจ (Eng)Top One
ปีที่ก่อตั้งพ.ศ. 2554 (ก่อตั้งมา 8 ปี)
ปีที่ขาย
แฟรนไชส์
พ.ศ. 2558 (ขายแฟรนไชส์มา 4 ปี)
ความเป็นมาด้วยประสบการณ์ทางด้านการศึกษามากกว่า 25 ปี และทีมงานมืออาชีพที่จบปริญญาเอกทางด้านการศึกษาและผู้เชี่ยวชาญทางด้านพัฒนาการเด็ก เราจึงสร้างระบบการเรียนแบบ Top One ซึ่งเป็นระบบการเรียนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ คุณครูจะสังเกตนักเรียน และนำสิ่งที่สังเกตนั้นไปประกอบการประเมินผล และพิจารณาออกแบบแบบฝึกหัดให้นักเรียนได้เรียนรู้ เพื่อให้แน่ใจได้ว่านักเรียนจะสามารถเรียนก้าวหน้าไปได้อย่างราบรื่นและมีความสุข

สินค้าและบริการ
หลักสูตร Top One เปิดสอน 5 วิชา ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่6

1.วิชาคณิตศาสตร์
  • Basic (คิดเลขเร็ว)
  • Advance (ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ เนื้อหาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ)
  • Practice (สูตรลับเฉพาะ)
  • Test (แนวข้อสอบกลางภาคและปลายภาค, สอบเข้าป.1, ม.1, ม.4, สสวท., O-Net, GAT, PAT)
2.วิชาภาษาอังกฤษ
  • Phonics (หลักการถอดรหัสเสียงและการผสมเสียงตัวอักษร)
  • Listening (ฟัง)
  • Speaking (พูด)
  • Reading (อ่าน)   
  • Writing (เขียน)
  • Grammar (ไวยากรณ์)
  • Expert (หลักสูตรและแบบทดสอบตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ)
  • Test (แนวข้อสอบกลางภาคและปลายภาค, สอบเข้าป.1, ม.1, ม.4, สสวท., O-Net, GAT, PAT)
3.วิชาวิทยาศาสตร์
  •  Theory (ทฤษฎี)
  • Practice (สูตรลับเฉพาะ)
  • Summary (การจับใจความสำคัญ)
  • Mind Map (แผนที่ความคิด)
  • Test (แนวข้อสอบกลางภาคและปลายภาค, สอบเข้าป.1, ม.1, ม.4, สสวท., O-Net)
4.วิชาภาษาไทย 
  • ฟัง 
  • พูด 
  • อ่าน 
  • เขียน 
  • หลักภาษาไทย
  • สร้างนิสัยรักการอ่าน
  • การจับใจความสำคัญ
  • ข้อสอบ (แนวข้อสอบกลางภาคและปลายภาค, สอบเข้าป.1, ม.1, สสวท., O-Net)
5.วิชาปั้นดินเกาหลี (Clay Art)
  • 2 และ 3 มิติ สำหรับเด็กอายุ 2 ขวบขึ้นไป
  • เสริมสร้างสมาธิ จินตนาการ พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก และความสุข
ประเทศThailand  Thailand | Asia
กลุ่มประเทศASEAN Economic Community (AEC)
ค่าแฟรนไชส์100,000 บาท
ระยะเวลาสัญญา3 ปี
งบการลงทุน100,000 - 500,000 บาท
ค่ารอยัลตี้ฟีส์15% ต่อเดือน
สำนักงานใหญ่12 สาขา
แฟรนไชส์ซี่38 สาขา
รวมทั้งหมด50 สาขา
รูปแบบธุรกิจ
ความพร้อมในการขยายสาขาไปต่างประเทศ
การลงทุน
 1. ค่าแฟรนไชส์ 100,000 บาท ตลอดชีพ
 2. ค่าตกแต่งอาคาร และค่าเฟอร์นิเจอร์ภายในศูนย์ 
ระยะเวลาคืนทุน1 ปี
คุณสมบัติ
ผู้ลงทุน
 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 2. รักเด็กและมีความเป็นครู
 3. สามารถสอนและบริหารศูนย์ด้วยตนเอง
 4. มีความพร้อมด้านการลงทุน
สิ่งที่ได้รับ
 1. สิทธิในการเปิดแฟรนไชส์ และใช้เครื่องหมาย Top One
 2. เอกสารหลักสูตรสำหรับจัดการเรียนการสอนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 3. คู่มือการบริหารจัดการศูนย์ 
 4. ระบบโปรแกรมบริหารจัดการศูนย์ออนไลน์
 5. คอร์สฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้
 6. ที่ปรึกษาช่วยเหลือดูแลเรื่องการบริหารจัดการศูนย์ 
 7. ทีมสนับสนุนด้านการตลาด
อื่นๆ
 • ลงทุนน้อย คืนทุนเร็ว
 • กลุ่มลูกค้ากว้างด้วยหลักสูตรครอบคลุมใน 5 วิชา ตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 6
 • ทีมงานมืออาชีพที่จบปริญญาเอกทางด้านการศึกษาและผู้เชี่ยวชาญทางด้านพัฒนาการเด็ก
 • ประสบการณ์กว่า 25 ปีในธุรกิจการศึกษา
 • ฟรีเอกสารหลักสูตร สำหรับจัดการเรียนการสอน
 • ฟรีระบบโปรแกรมบริหารจัดการศูนย์ออนไลน์
ชื่อบริษัทบริษัท ท็อปวันธุรกิจ จำกัด
ชื่อผู้บริหารดร.ภราดร เขมะกนก
ชื่อผู้ติดต่อดร.ภราดร เขมะกนก
ที่อยู่299 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม ชั้น5 ถ.เจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทร.
089xxx
อีเมล์
 infxxx
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2562 
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 400 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 1,502 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 55 คน
 
กวดวิชาเรียนพิเศษการศึกษาแฟรนไชส์กวดวิชาแฟรนไชส์การศึกษา
แฟรนไชส์นี้ ไม่ได้รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด
Budget