ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
4.3K
17
52
18
twitter
072 จินตคณิต ดร.เมี่ยง
FRANCHISE
DOWNLOAD
สถาบัน 072 จินตคณิต ดร.เมี่ยง ได้พัฒนาหลักสูตรจินตคณิตโดย ดร.เมี่ยงผู้ก่อตั้งสถาบัน 072 จินตคณิต มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ ให้กับเยาวชนไทยให้มีความสามารถทัดเทียมนานาชาติ โดยบินข้ามฟ้าไปอบรม และเข้าเป็นสมาชิก ของสมาคมลูกคิดและคณิตศาสตร์นานาชาติ I.A.M.A. (International Abacus and Mathematics) สำนักงานใหญ่ที่ประเทศไต้หวัน ประเทศต้นฉบับของจินตคณิตที่สุดยอดที่สุดในโลก ซึ่งก่อตั้งมายาวนานกว่า 30 ปี มีสมาชิก 20 กว่าประเทศทั่วโลก อาทิเช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อเมริกา แคนาดา บราซิล มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย เป็นต้น 

และด้วยประสบการณ์สอนกว่า 20 ปี สร้างเยาวชนให้มีความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์กว่า 10,000 คน อบรมครูและผู้ปกครองกว่า 200 คน ผ่านการพิสูจน์จากรายการเช้านี้ที่ช่อง 3 รายการข่าว ITV และสื่อมวลชน หลายฉบับ จึงได้เล็งเห็นความจำเป็นในการขยายความรู้สู่ทุกชุมชนในประเทศไทย จึงได้เปิดรับผู้ร่วมอุดมการณ์ที่สนใจธุรกิจการศึกษาในระบบแฟรนไชส์ ที่มีโอกาสเติบโตอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาอันสั้น จนได้รับการยอมรับและประสบผลสำเร็จ และได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพานิชย์เป็น “แฟรนไชส์ที่มีผลปฏิบัติงานเป็นเลิศ 2018”
ลักษณะกิจการ
แฟรนไชส์โรงเรียนจินตคณิต, คณิตคิดเร็ว
ชื่อธุรกิจ (ไทย)072 จินตคณิต ดร.เมี่ยง
ชื่อธุรกิจ (Eng)072 jintakanit Dr.Miang
ปีที่ก่อตั้งพ.ศ. 2540 (ก่อตั้งมา 22 ปี)
ปีที่ขาย
แฟรนไชส์
พ.ศ. 2542 (ขายแฟรนไชส์มา 20 ปี)
ความเป็นมา
สถาบัน 072 จินตคณิต ดร.เมี่ยง จัดตั้งขึ้นในปี 1997 นำหลักสูตรเข้ามาจากประเทศไต้หวัน โดย ดร.จิตรา พีชะพัฒน์ นายกสมาคมลูกคิดและคณิตศาสตร์นานาชาติ (ประเทศไทย) มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ไต้หวัน และมีเครือข่ายประเทศสมาชิกทั่วโลก กว่า 30 ประเทศ อาทิเช่น จีน ไต้หวันฮ่องกง ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย สิงคโปร์ อินเดีย จีน กัมพูชา เป็นต้น ทางสถาบัน 072 จินตคณิต ดร.เมี่ยง ได้พัฒนาหลักสูตรซึ่งเป็นการใช้ตัวเลขและทักษะการคำนวณผ่านจินตนาการ เป็นเครื่องมือในการพัฒนาสมองทั้ง 2 ข้าง ให้ทำงานควบคู่กันไป เพื่อศักยภาพที่สูงขึ้น นอกจากนี้เด็กๆ จะได้รับการฝึกฝนความจำ การสังเกต การตัดสินใจที่คล่องแคล่วว่องไว การพัฒนาสมาธิในการทำงาน ความใจเย็น ความมีเหตุผล

จากจุดเริ่มต้นที่คิดจะพัฒนาเด็ก เพียงกลุ่มหนึ่ง สอนจนมีประสบการณ์และพัฒนา หลักสูตรและระบบให้เหมาะสมกับบริบทไทย ยาวนาน 10 ปี จึงขยายสู่การเปิดสาขาที่ 2, 3, 4, จนถึงปัจจุบัน มีสาขา 50 สาขา ทั้งประเภทสถานศึกษานอกระบบ และนำเข้าสอนในโรงเรียนในระบบ รวมทั้งขยายสู่ประเทศกัมพูชา

สินค้าและบริการ
สถาบันสอนจินตคณิตโดยการใช้ลูกคิด และจำภาพลูกคิด
 1. หลักสูตร นักเรียนวัย 3.6 ปีถึง 14 ปี มีทั้งสิ้น 4 ระดับ คือ
  • พื้นฐานลูกคิด ระบบ 10 เม็ด และ 4:1
  • จินตคณิต ขั้นต้น
  • จินตคณิต ขั้นกลาง
  • จินตคณิต ขั้นสูง
 2. จินตคณิตสำหรับครู
 3. หลักสูตร สำหรับ Franchise
 4. จินตคณิตสำหรับผู้ปกครอง หรือ ผู้สูงอายุ
ประเทศThailand  Thailand | Asia
กลุ่มประเทศASEAN Economic Community (AEC)
Franchise B2Bรุ่นที่ 20
ค่าแฟรนไชส์200,000 บาท
ระยะเวลาสัญญา5 ปี
ค่ารอยัลตี้ฟีส์15% ต่อเดือน
เงินประกัน10,000 บาท
สำนักงานใหญ่1 สาขา
แฟรนไชส์ซี่49 สาขา
รวมทั้งหมด50 สาขา
รูปแบบธุรกิจ
การลงทุน
รายละเอียดและเงื่อนไข
 1. ค่าสัญญา 200,000 บาท /5 ปี
 2. ค่าลิขสิทธิ์รายเดือนและค่าที่ปรึกษาการตลาด ร้อยละ 15 % ของรายรับค่าธรรมเนียม(ไม่รวมค่าขายแบบฝึกหัดและอุปกรณ์) ขั้นต่ำ 3,000 บาท ต่อเดือน
 3. เงินประกัน การผิดนัดชำระค่าลิขสิทธิ์ 10,000 บาท คืนเมื่อเลิกสัญญาโดยไม่ผิดสัญญา
 4. ค่าต่อสัญญาเมื่อครบกำหนด 5 ปี ชำระอีก 100,000 บาท ต่อสัญญาอีก 5 ปี เมื่อครบการต่อสัญญารอบที่ 2 (10 ปี) หลังจากนี้จะต่อสัญญาทุก 5 ปี ชำระปีละ 10,000 บาท 
 5. ตำรา และอุปกรณ์ สาขาสามารถขายให้ลูกค้าในราคาที่ได้กำไร ร้อยละ 20
ระยะเวลาคืนทุน12 เดือน
คุณสมบัติ
ผู้ลงทุน
คุณสมบัติผู้บริหารสาขาและเกณฑ์การคัดเลือกแฟรนไชส์ซี
 1. วุฒิปริญญาตรี
 2. มีใจรักการศึกษาและการบริการ
 3. มีเงินทุนขั้นต่ำ
 4. มีอาคารสถานที่ที่เหมาะสม และมีที่จอดรถที่สะดวกสำหรับลูกค้า และปลอดภัย
 5. มีความสามารถในการบริหารธุรกิจ
สิ่งที่ได้รับ
รายการและสิทธิพิเศษที่แฟรนไชส์จะได้รับ
 1. อบรมครู 4 คน รวม 44 คอร์ส มูลค่า 220,000 บาท
 2. ลูกคิดครู 2 ระบบ มูลค่า 6,000 บาท
 3. แผ่นพับ 500 แผ่น ใบปลิว 2,000 ใบ เสื้อผู้บริหาร มูลค่า 6,000 บาท
 4. ชุดอุปกรณ์สำหรับอบรมครู 44 ชุด มูลค่า 17,000 บาท
 5. แผนการสอน เฉลยแบบฝึกหัด คู่มือต่างๆ มูลค่า 5,000 บาท
 6. การเข้าใช้งานระบบ web base application มูลค่า 50,000 บาท
 7. การใช้ระบบบัตร E-wallet (บัตรนักเรียน) มูลค่า 30,000 บาท
 8. การเข้าเป็นสมาชิกสมาคมลูกคิดและคณิตศาสตร์ มูลค่า 1,500 บาท
 9. สิทธิเรียนฟรีลูกผู้บริหารสาขา มูลค่า 50,000 บาท/คน
รวมมูลค่า 385,500 บาท

อื่นๆ
หลักสูตรจินตคณิต ดร.เมี่ยง เป็นหลักสูตรเดียวในประเทศไทยที่มีลูกคิด 2 ระบบ คือ ลูกคิดแบบ 10 เม็ด และ ลูกคิดแบบ 4:1 สามารถรองรับสำหรับเด็กได้ตั้งแต่อายุ 3 ปี 6 เดือนขึ้นไป เป็นหลักสูตรที่มาจากต้นฉบับประเทศไต้หวันโดยตรง 
 • ได้รับรางวัล The Best Practice Award 2018
ชื่อบริษัทบริษัทโฟกัส ฮิวแมนนิตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ชื่อผู้บริหารดร.จิตรา พีชะพัฒน์
ชื่อผู้ติดต่อคุณวรางคณา เซ็นชัด
ที่อยู่เลขที่ 8/7 ซอยปรีดีพนมยงค์ 26 ถ.สุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร.
02-xxx
โทรสาร
 02-xxx
อีเมล์
 jinxxx
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 52 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 4,347 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 17 คน
 
จินตคณิต072จินตคณิต ดร.เมี่ยงคิดเลขเร็ว
แฟรนไชส์นี้ ไม่ได้รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด
Budget