ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
4.3K
21
70
17
twitter
อาร์ต คอร์นเนอร์
FRANCHISE
DOWNLOAD
สถาบันสอนศิลปะและการออกแบบสำหรับเด็ก Art Corner มุ่งเน้นให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านการใช้จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มพัฒนาการทางด้านสังคม สมาธิ และฝึกการทำงานอย่างเป็นระบบให้กับผู้เรียน มีกิจกรรมที่หลากหลาย 

ไม่เพียงแต่มุ่งเน้นการวาดภาพระบายสี หรือการปั้นเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับการทำงานประดิษฐ์อีกด้วย โดยยึดหลักการเรียนรู้ควบคู่กับการเล่น (Play & Learn) และเสริมสร้างจินตนาการ ผ่านการทำงานศิลปะ 
ลักษณะกิจการ
แฟรนไชส์สอนศิลปะ
ชื่อธุรกิจ (ไทย)อาร์ต คอร์นเนอร์
ชื่อธุรกิจ (Eng)Art Corner
ปีที่ก่อตั้งพ.ศ. 2557 (ก่อตั้งมา 5 ปี)
ปีที่ขาย
แฟรนไชส์
พ.ศ. 2561 (ขายแฟรนไชส์มา 1 ปี)
ความเป็นมา
เนื่องจากคณะผู้บริหารได้เล็งเห็นว่าเด็กไทยควรได้รับการส่งเสริมการพัฒนาสมองทั้งสองด้านควบคู่กัน ภายหลังจากการก่อตั้ง English Corner และ Math Corner ที่เน้นพัฒนาสมองซีกขวาเป็นหลักมาเป็นเวลาร่วม 10 ปีแล้ว จึงได้มีการคิดหลักสูตร Art Corner เพิ่มเติมขึ้นมา เพื่อเน้นพัฒนาสมองซีกซ้าย ในด้านการใช้จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ 

อีกทั้งยังช่วยเพิ่มพัฒนาการทางด้านสังคม อารมณ์ ให้กับเด็ก ๆ รวมถึงเป็นการช่วยเพิ่มกิจกรรมและทางเลือกให้กับนักเรียนภายในสถาบันอีกด้วย

สินค้าและบริการโรงเรียนสอนศิลปะและการออกแบบสำหรับเด็ก 4-12 ปี

ประเทศThailand  Thailand | Asia
กลุ่มประเทศASEAN Economic Community (AEC)
ค่าแฟรนไชส์150,000 บาท
ระยะเวลาสัญญา4 ปี
งบการลงทุน350,000 - 500,000 บาท
เงินทุนหมุนเวียน30,000 บาท ต่อเดือน
ค่ามาร์เก็ตติ้งฟีส์2,000 บาท ต่อเดือน
สำนักงานใหญ่1 สาขา
แฟรนไชส์ซี่18 สาขา
รวมทั้งหมด19 สาขา
รูปแบบธุรกิจ
การลงทุน
 • ค่าแฟรนไชส์ 150,000 บาท
 • สัญญาการให้ใช้สิทธิ์มีอายุ 4 ปี 
 • ผู้ประกอบการต้องหาสถานที่เอง และทาง Franchisor จะช่วยในการวิเคราะห์ทำเลให้ฟรี
 • ผู้ประกอบการรับผิดชอบในการปรับปรุง ตกแต่ง อาคาร พร้อมทั้งอุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น Air Condition, โต๊ะเรียน, เป็นต้น
 • บุคลากรต่างๆ เช่น เจ้าหน้าที่ / ครู ทางบริษัทจะมีการสนับสนุนเป็นตัวกลางในการจัดหา และฝึกอบรมให้ฟรี ตลอดอายุสัญญา
ระยะเวลาคืนทุน12-18 เดือน
คุณสมบัติ
ผู้ลงทุน
 1. วุฒิปริญญาตรี
 2. มีเวลาในการดูแล เอาใจใส่ธุรกิจ
 3. มีใจรักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 4. มีเงินลงทุนที่เหมาะสมกับธุรกิจ
สิ่งที่ได้รับ
 1. สิทธิ์ในการใช้ชื่อ เครื่องหมาย สื่อ และวิธีการเรียนการสอนแบบ Art Corner ทั้งหมด
 2. อบรมหลักสูตรผู้บริหาร 1 วัน
 3. อบรมเจ้าหน้าที่ประสานงาน 1 วัน (ไม่จำกัดจำนวน, ฟรีตลอดอายุสัญญา)
 4. อบรมครูตามหลักสูตร (ไม่จำกัดจำนวน, ฟรีตลอดอายุสัญญา)
 5. ป้ายโลโก้ Art Corner
 6. คู่มือหลักสูตร Art Corner
 7. อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 1 ชุด (ต่อ 1 คอร์ส)
 8. CD ข้อมูลแบบฟอร์ม และเอกสารต่างๆ 1 แผ่น
 9. โบรชัวร์เริ่มต้น 2,000 แผ่น พร้อมออกแบบ
 10. Set up ระบบงานและงานสนับสนุน การจัดการภายในสาขา
 11. ให้คำปรึกษาตลอดอายุสัญญา
อื่นๆ
 1. มีกิจกรรม และชิ้นงานที่หลากหลาย
 2. ยืดหยุ่น สามารถปรับรูปแบบการเรียนให้เข้ากับความต้องการของผู้เรียนได้
 3. ให้ความสำคัญกับผลที่ได้จากการเรียน โดยควบคุมจำนวนเด็กต่อครูผู้สอนในอัตรา 8 : 1
 4. สอนสด 100% โดยอาจารย์ที่ผ่านการอบรมการสอน จากสำนักงานใหญ่
 5. สามารถเลือกเรียนสาขาที่ใกล้บ้าน ไม่ต้องเดินทางไกล โดยมีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ
ชื่อบริษัทบริษัท มัช แอนด์ มอร์ ซัคเซส จำกัด
ชื่อผู้บริหารคุณนริศร อุไรกิจ
ชื่อผู้ติดต่อคุณรพีพร สรุชัยสิขวิทย์
ที่อยู่9/197 อาคาร GOT ชั้น 4 ถนนรัชดาภิเษก 29 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร.
083xxx
โทรสาร
 02-xxx
อีเมล์
 ec_xxx
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 70 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 4,309 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 21 คน
 
แฟรนไชส์ศิลปะศิลปะเด็กแฟรนไชส์การศึกษา
แฟรนไชส์นี้ ไม่ได้รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด
Budget