ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
14K
290
25K
183
twitter
จีเนียส สแควร์
FRANCHISE
NEWS
DOWNLOAD
AWARDS
ขณะนี้ศูนย์จีเนียส สแควร์ เปิดรับองค์ความรู้แห่งศตวรรษที่ 21 จึงเป็นโรงเรียนแห่งแรกที่ผสมผสานระหว่างศาสตร์ความรู้ด้านตะวันตก Neuro Linguistic Programing (NLP) by Dr. John Grinder ผู้ก่อตั้ง NLP Academy จากสหรัฐอเมริกา และ ศาสตร์ความรู้ด้านตะวันออกด้านเทคนิคการสอน และการจดจำจาก Tetsuya Yasukochi ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนของประเทศญี่ปุ่น โดยมุ่งหวังให้ เด็กไทยพัฒนาศักยภาพของตนเอง ภายใต้หลักการที่ว่า “ถ้ามนุษย์คนหนึ่งทำสิ่งหนึ่งได้ มนุษย์คนอื่นๆ ก็สามารถเรียนรู้และทำมันได้เช่นกัน” จึงเป็นที่มาของ “ศูนย์รวมการเรียนรู้สู่อัจฉริยะ”
ลักษณะกิจการ
แฟรนไชส์โรงเรียนกวดวิชา | แบบทดสอบความพร้อม
ชื่อธุรกิจ (ไทย)จีเนียส สแควร์
ชื่อธุรกิจ (Eng)Genius Square
ปีที่ก่อตั้งพ.ศ. 2545 (ก่อตั้งมา 17 ปี)
ปีที่ขาย
แฟรนไชส์
พ.ศ. 2560 (ขายแฟรนไชส์มา 2 ปี)
ความเป็นมา
ปี 2545 จุดเริ่มต้นเล็กๆ ของการสอนในระบบพี่สอนน้อง ได้สะสมประสบการณ์เป็นระยะเวลานานกว่า 15 ปี ได้รับรางวัลโรงเรียนคุณภาพดีเยี่ยม 5 ปีซ้อน พัฒนาหลักสูตรการสอนอย่างต่อเนื่อง จนเป็นหลักสูตร และระบบการบริหารจัดการที่เหมาะสำหรับคนไทย มากกว่า 

ขณะนี้ศูนย์จีเนียส สแควร์ เปิดรับองค์ความรู้แห่งศตวรรษที่ 21 จึงเป็นโรงเรียนแห่งแรกที่ผสมผสานระหว่างศาสตร์ความรู้ด้านตะวันตก Neuro Linguistic Programing (NLP) by Dr. John Grinder ผู้ก่อตั้ง NLP Academy จากสหรัฐอเมริกา และ ศาสตร์ความรู้ด้าน ตะวันออกด้านเทคนิคการสอน และการจดจำจาก Tetsuya Yasukochi ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนของประเทศญี่ปุ่นโดยมุ่งหวังให้เด็กไทยพัฒนาศักยภาพของตนเอง 

ภายใต้หลักการที่ว่า “ถ้ามนุษย์คนหนึ่งทำสิ่งหนึ่งได้ มนุษย์คนอื่นๆ ก็สามารถเรียนรู้และทำมันได้เช่นกัน” จึงเป็นที่มาของ “ศูนย์รวมการเรียนรู้สู่อัจฉริยะ” ขณะนี้จึงพร้อมขยายสาขาโดยใช้ระบบแฟรนไชส์เพื่อให้ทุกคนที่ก้าวเข้ามาในระบบจีเนียส สแควร์ พัฒนาศักยภาพของเด็กไทยไปพร้อมกัน เพราะ “ศักยภาพของเด็กไทยไว้ใจเรา” รวมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาตัวคุณ และเด็กไทยไปพร้อมกับเรา

สินค้าและบริการ
เนื้อหา 3 วิชาหลัก คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ระดับชั้น ป. 1 – ม. 3 โดยใช้เทคนิค 4G Brain Square และ NLP เข้ามาพัฒนาศักยภาพของนักเรียน เนื้อหาสามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งการเรียนแบบตัวต่อตัว พัฒนาตามศักยภาพรายบุคคล และการเรียนแบบรวมโดยอ้างอิงตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิจึงเหมาะสมกับเด็กไทย

อัตราส่วนรายได้
 • กำหนดอัตราค่าเล่าเรียนต่อคอร์สตามความเหมาะสมแต่ละพื้นที่ และมีการจัดรายการส่งเสริมการขายตามวิธีการที่ศูนย์จีเนียส สแควร์ สำนักงานใหญ่กำหนด
 • ถึงจุดคุ้มทุนเฉพาะค่า Franchise เฉลี่ยในทุก option ภายใน 5 เดือน โดยให้บริหารจำนวนนักเรียนอย่างน้อย 40 - 50 คน
ประเทศThailand  Thailand | Asia
กลุ่มประเทศASEAN Economic Community (AEC)
ค่าแฟรนไชส์190,000 บาท
ระยะเวลาสัญญา5 ปี
ค่ารอยัลตี้ฟีส์20% ต่อเดือน
สำนักงานใหญ่1 สาขา
แฟรนไชส์ซี่5 สาขา
รวมทั้งหมด6 สาขา
รูปแบบธุรกิจ
การลงทุน
สัญญาการใช้สิทธิ์ 5 ปี 

Total Package พร้อมสิทธิพิเศษรับคอร์สใหม่ที่จีเนียส สแควร์พัฒนาไปใช้สอนได้ทันที

ป. 1- ม. 3 ชำระค่าแฟรนไชส์ 190,000 บาท (คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ)

แยกรายวิชา (ทั้งนี้ต้องใช้ Brand ของจีเนียส สแควร์เป็นหลัก)
 • คณิตศาสตร์ ป. 1- ม. 3 ชำระค่าแฟรนไชส์ 90,000 บาท 
 • อังกฤษ ป. 1 –ม. 3 ชำระค่าแฟรนไชส์ 90,000 บาท 
 • วิทยาศาสตร์ ป. 4 –ม. 3 ชำระค่าแฟรนไชส์ 90,000 บาท 
ระยะเวลาคืนทุน5 เดือน
คุณสมบัติ
ผู้ลงทุน
 • ควรเป็นผู้ที่มีใจรักในการศึกษา งานบริการ และปรารถนาดีต่อนักเรียน
 • มีทัศนคติที่ดีในการบริหารสถานศึกษา 
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
 • สามารถสอน และบริหารศูนย์ได้ด้วยตนเอง
 • มีความรับผิดชอบสูง คำนึงถึงคุณภาพ และภาพลักษณ์ของสถาบัน
 • เป็นผู้ที่สามารถยอมรับและเข้าใจในกฎเกณฑ์กติกาของการเป็นแฟรนไชส์ของสถาบันฯ
 • มีทำเลที่ดีในการประกอบธุรกิจ
สิ่งที่ได้รับ
 • สิทธิในการใช้ชื่อและเครื่องหมายการ (โลโก้)
 • สิทธิในการสัมมนา และอบรม (Neuro Business Mastery และ Neuro Linguistic programing)
 • แฟ้มข้อมูล ศูนย์จีเนียส สแควร์ 1 ชุด
 • ดูแล และคำแนะนำปรึกษาก่อนการเปิดโรงเรียนอย่างใกล้ชิด
 • สิทธิในการโฆษณาผ่าน web site
 • โบรชัวร์ 1,000 แผ่น
 • Sticker Genius ติดกระจก 2 ชุด
 • แท่นปั๊มพร้อมหมึกในตัว Genius Square
 • คู่มือจัดการภายในร้าน  ใบสมัคร 1 เล่ม ใบเสร็จ 5 เล่ม ใบแจ้งชำระค่าเรียน 2 เล่ม
 • แฟ้มข้อมูล ศูนย์จีเนียส สแควร์ 1 ชุด
 • คู่มือคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
 • สื่อประกอบการสอนวิดีโอ File เสียง* 
 • เสื้อ Uniform Genius Square 2 ตัว**
 • กระเป๋า Genius Square 5 ใบ**
หมายเหตุ  
* ให้ตามรายวิชาทื่แบบ แยกรายวิชา
** ไม่รวมอยู่ใน แยกรายวิชา

อื่นๆ
การให้คำแนะนำ และสนับสนุนจากเรา
ทำไมต้องเลือกเรา
 • คืนทุนรวดเร็วกว่า ได้กำไรมากกว่า เนื่องจาก วิชาที่หลากหลาย ตอบรับความเป็นศูนย์รวมการเรียนรู้
 • เราเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพเด็กทั้งทางด้าน IQ EQ และ MQ อย่างแท้จริง ดึงศักยภาพของนักเรียนควบคุมกับคุณธรรมที่ควรประพฤติ ปฏิบัติ ของนักเรียน
 • เป็นโรงเรียนเดียวที่มีระบบการเรียนผสมผสานระหว่างศาสตร์ตะวันออก โดยใช้เทคนิคจาก Tetsuya Yasukochi  ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนในประเทศญี่ปุ่นกว่า 20 ปี และมีผลงานการเขียนตำรา มากกว่า 60 เล่มและศาสตร์ตะวันตก NLP (Neuro Linguistic Programing) จาก Dr. John Grinder จนมาเป็นหลักสูตร 4G Brain Square ซึ่งเป็นวิธีการดึงศักยภาพของเด็กไทยให้ไร้ขีดจำกัด
 • คอร์สอบรม NLP แด่ผู้ประกอบการและครูผู้สอน
 • อัตราค่าเรียนถูกกว่าที่อื่น ๆ ในระดับมาตรฐานที่เท่ากัน  จึงดึงดูดลูกค้าให้ตัดสินใจสมัครได้ง่าย
 • ค่าแฟรนไชส์ราคาถูก ไม่มีค่า loyalty fee เพียงเสียค่าหลักสูตรรายเดือนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งทำให้กำไรระยะยาว มากกว่า แฟรนไชส์การศึกษาอื่นๆ
ชื่อบริษัทจีเนียส สแควร์
ชื่อผู้บริหารคุณเทวราช ธรรมารักษ์วัฒนะ
ชื่อผู้ติดต่อคุณนิวัฒน์ บุญลักษณาวงศ์
ที่อยู่76/14 ถ.เศรษฐสัมพันธ์ ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
โทร.
099xxx
อีเมล์
 nivxxx
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2562 
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 24,766 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 13,452 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 290 คน
 
แฟรนไชส์การศึกษากวดวิชาเรียนพิเศษ
แฟรนไชส์นี้ ไม่ได้รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด
Budget