กองจูปิ้งย่างสไตล์เกาหลี

แฟรนไชส์ รสเด็ด ก๋วยเตี๋ยวกระทุ่มแบน
ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
5.5K
262
65
99
twitter
google plus
จีเนียส สแควร์
FRANCHISE
NEWS
DOWNLOAD
ขณะนี้ศูนย์จีเนียส สแควร์ เปิดรับองค์ความรู้แห่งศตวรรษที่ 21 จึงเป็นโรงเรียนแห่งแรกที่ผสมผสานระหว่างศาสตร์ความรู้ด้านตะวันตก Neuro Linguistic Programing (NLP) by Dr. John Grinder ผู้ก่อตั้ง NLP Academy จากสหรัฐอเมริกา และศาสตร์ความรู้ด้าน ตะวันออกด้านเทคนิคการสอน และการจดจำจาก Tetsuya Yasukochi ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนของประเทศญี่ปุ่น

โดยมุ่งหวังให้ เด็กไทยพัฒนาศักยภาพของตนเอง ภายใต้หลักการที่ว่า “ถ้ามนุษย์คนหนึ่งทำสิ่งหนึ่งได้ มนุษย์คนอื่นๆ ก็สามารถเรียนรู้และทำมันได้เช่นกัน” จึงเป็นที่มาของ “ศูนย์รวมการเรียนรู้สู่อัจฉริยะ”
ลักษณะกิจการ
โรงเรียนกวดวิชา | แบบทดสอบความพร้อม
ชื่อธุรกิจ (ไทย)จีเนียส สแควร์
ชื่อธุรกิจ (Eng)Genius Square
ปีที่ก่อตั้งพ.ศ. 2545 (ก่อตั้งมา 16 ปี)
ปีที่ขาย
แฟรนไชส์
พ.ศ. 2560 (ขายแฟรนไชส์มา 1 ปี)
ความเป็นมา
ปี 2545 จุดเริ่มต้นเล็กๆ ของการสอนในระบบพี่สอนน้อง ได้สะสมประสบการณ์เป็นระยะเวลานานกว่า 15 ปี ได้รับรางวัลโรงเรียนคุณภาพดีเยี่ยม 5 ปีซ้อน พัฒนาหลักสูตรการสอนอย่างต่อเนื่อง จนเป็นหลักสูตร และระบบการบริหารจัดการที่เหมาะสำหรับคนไทยมากกว่า

ขณะนี้ศูนย์จีเนียส สแควร์ เปิดรับองค์ความรู้แห่งศตวรรษที่ 21 จึงเป็นโรงเรียนแห่งแรกที่ผสมผสานระหว่างศาสตร์ ความรู้ด้านตะวันตก Neuro Linguistic Programing (NLP) by Dr. John Grinder ผู้ก่อตั้ง NLP Academy จากสหรัฐอเมริกา และ ศาสตร์ความรู้ด้าน ตะวันออกด้านเทคนิคการสอน และการจดจำจาก Tetsuya Yasukochi ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนของประเทศญี่ปุ่น

โดยมุ่งหวังให้เด็กไทยพัฒนาศักยภาพของตนเอง ภายใต้หลักการที่ว่า “ถ้ามนุษย์คนหนึ่งทำสิ่งหนึ่งได้ มนุษย์คนอื่นๆ ก็สามารถเรียนรู้และทำมันได้เช่นกัน” จึงเป็นที่มาของ “ศูนย์รวมการเรียนรู้สู่อัจฉริยะ” ขณะนี้จึงพร้อมขยายสาขาโดยใช้ระบบแฟรนไชส์ เพื่อให้ทุกคนที่ก้าวเข้ามาในระบบจีเนียส สแควร์ พัฒนาศักยภาพของเด็กไทยไปพร้อมกัน เพราะ “ศักยภาพของเด็กไทยไว้ใจเรา”

รวมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาตัวคุณ และเด็กไทยไปพร้อมกับเราสิครับ ศึกษาประวัดิที่มาเพิ่มเติมได้ที่เว็ปไซต์ www.geniussquare.ac.th

สินค้าและบริการ
เนื้อหา 3 วิชาหลัก คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ระดับชั้น ป.1 – ม.3

โดยใช้เทคนิค 4G Brain Square และ NLP เข้ามาพัฒนาศักยภาพของนักเรียน เนื้อหาสามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งการเรียนแบบตัวต่อตัว พัฒนาตามศักยภาพรายบุคคล และการเรียนแบบรวม โดยอ้างอิงตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิจึงเหมาะสมกับเด็กไทย

อัตราส่วนรายได้
 • กำหนดอัตราค่าเล่าเรียนต่อคอร์ส 1,700 - 2,200 บาท/ คน / วิชา / 4 เดือน และมีการจัดรายการส่งเสริมการขายตามวิธีการที่ศูนย์จีเนียส สแควร์ สำนักงานใหญ่กำหนด
 • ถึงจุดคุ้มทุนเฉพาะค่า Franchise เฉลี่ยในทุก option ภายใน 5 เดือน โดยให้บริหารจำนวนนักเรียนอย่างน้อย 40 - 50 คน
ประเทศThailand  Thailand | Asia
กลุ่มประเทศASEAN Economic Community (AEC)
ค่าแฟรนไชส์59,000 บาท
ระยะเวลาสัญญา5 ปี
ค่ารอยัลตี้ฟีส์10% จากยอดขาย
สำนักงานใหญ่1 สาขา
แฟรนไชส์ซี่6 สาขา
รวมทั้งหมด7 สาขา
อัตราการขยายสาขา
ปี พศ.สำนักงานใหญ่แฟรนไชส์ซี่ต่างประเทศรวม (สาขา)เปลี่ยนแปลง
255913-4
256013-4เพิ่มขึ้น 0%
อัตราเติบโตเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 0%
รูปแบบธุรกิจ
การลงทุน
แบบที่ 1 สัญญาการใช้สิทธิ์ 5 ปี 

Total Package
 • ป. 1- ม. 3 ค่าแฟรนไชส์ 190,000 บาท (คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ)
 • สิทธิพิเศษสำหรับ 15 รายแรก 100,000 บาท
One Subject Package
 • คณิตศาสตร์ ป. 1- ม. 3 ค่าแฟรนไชส์ 100,000 บาท Promotion 15 รายแรก 50,000 บาท 
 • อังกฤษ ป. 1 –ม. 3 ค่าแฟรนไชส์ 100,000 บาท Promotion 15 รายแรก 50,000 บาท 
 • วิทยาศาสตร์ ป. 4 –ม. 3 ค่าแฟรนไชส์ 100,000 บาท Promotion 15 รายแรก 50,000 บาท

แบบที่ 2 สัญญาการใช้สิทธิ์ตลอดชีพ
(ไม่มีค่ารายเดือน หรือ Royalty fee)

Total Package
 • ป. 1- ม. 3 ค่าแฟรนไชส์ 190,000 บาท (คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ)
One Subject Package
 • คณิตศาสตร์ ป. 1- ม. 3 ค่าแฟรนไชส์ 100,000 บาท 
 • อังกฤษ ป. 1 –ม. 3 ค่าแฟรนไชส์ 100,000 บาท 
 • วิทยาศาสตร์ ป. 4 –ม. 3 ค่าแฟรนไชส์ 100,000 บาท
ค่า Royalty Fee 7,000 บาท หรือ 10% ของยอดขาย

ระยะเวลาคืนทุน5 เดือน
คุณสมบัติ
ผู้ลงทุน
 1. ควรเป็นผู้ที่มีใจรักในการศึกษา งานบริการ และปรารถนาดีต่อนักเรียน
 2. มีทัศนคติที่ดีในการบริหารสถานศึกษา 
 3. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
 4. สามารถสอน และบริหารศูนย์ได้ด้วยตนเอง
 5. มีความรับผิดชอบสูง คำนึงถึงคุณภาพ และภาพลักษณ์ของสถาบัน
 6. เป็นผู้ที่สามารถยอมรับและเข้าใจในกฎเกณฑ์กติกาของการเป็นแฟรนไชส์ของสถาบันฯ
 7. มีทำเลที่ดีในการประกอบธุรกิจ
สิ่งที่ได้รับ
 1. สิทธิในการใช้ชื่อและเครื่องหมายการ (โลโก้)
 2. สิทธิในการสัมมนา และอบรม (Neuro Business Mastery และ Neuro Linguistic programing)
 3. แฟ้มข้อมูล ศูนย์จีเนียส สแควร์ 1 ชุด
 4. ดูแล และให้คำแนะนำปรึกษาก่อนการเปิดโรงเรียนอย่างใกล้ชิด
 5. สิทธิในการโฆษณาผ่าน web site
 6. โบรชัวร์ 1,000 แผ่น
 7. ป้ายไวนิลโลโก้ ขนาด 1m x 4m หรือ 1m x 8m  อย่างใดอย่าง 1 หนึ่งผืน
 8. แท่นปั๊มพร้อมหมึกในตัว Genius Square
 9. คู่มือจัดการภายในร้าน  ใบสมัคร 1 เล่ม ใบเสร็จ 5 เล่ม ใบแจ้งชำระค่าเรียน 2 เล่ม
 10. แฟ้มข้อมูล ศูนย์จีเนียส สแควร์ 1 ชุด
 11. คู่มือ 24 ชุด ต่อรายวิชา
 12. สื่อประกอบการสอนวิดีโอ File เสียง 
 13. เสื้อ Uniform Genius Square 2 ตัว
 14. กระเป๋า Genius Square 10 ใบ
 15. สิทธิในการสแกนลายนิ้วมือ ด้วยเทคโนโลยีการวิเคราะห์ลายนิ้วมือสิทธิบัตรจากสหรัฐอเมริกาเพื่อใช้ในการบริหารจัดการสาขาในราคาพิเศษสุดโดย My DNA
อื่นๆ
การให้คำแนะนำ และสนับสนุนจากเรา
ทำไมต้องเลือกเรา
 • คืนทุนรวดเร็วกว่า ได้กำไรมากกว่า เนื่องจาก วิชาที่หลากหลาย ตอบรับความเป็นศูนย์รวมการเรียนรู้
 • เราเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพเด็กทั้งทางด้าน IQ EQ และ MQ อย่างแท้จริง ดึงศักยภาพของนักเรียนควบคุมกับคุณธรรมที่ควรประพฤติ ปฏิบัติ ของนักเรียน
 • เป็นโรงเรียนเดียวที่มีระบบการเรียนผสมผสานระหว่างศาสตร์ตะวันออก โดยใช้เทคนิคจาก Tetsuya Yasukochi  ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนในประเทศญี่ปุ่นกว่า 20 ปี และมีผลงานการเขียนตำรา มากกว่า 60 เล่ม
 • และศาสตร์ตะวันตก NLP (Neuro Linguistic Programing) จาก Dr. John Grinder จนมาเป็นหลักสูตร 4G Brain Square ซึ่งเป็นวิธีการดึงศักยภาพของเด็กไทยให้ไร้ขีดจำกัด
 • คอร์สอบรม NLP แด่ผู้ประกอบการและครูผู้สอน
 • อัตราค่าเรียนถูกกว่าที่อื่น ๆ ในระดับมาตรฐานที่เท่ากัน  จึงดึงดูดลูกค้าให้ตัดสินใจสมัครได้ง่าย
 • ค่าแฟรนไชส์ราคาถูก ไม่มีค่า loyalty fee เพียงเสียค่าหลักสูตรรายเดือนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งทำให้กำไรระยะยาว มากกว่า แฟรนไชส์การศึกษาอื่น ๆ
Pro
แจ้งว่า "ทราบจาก ThaiFranchiseCenter"
 • จากราคาปกติ 190,000 ลดเหลือ 89,000 ภายใน 31 ธค. 2561 ตามเงื่อนไขที่กำหนด
หมดเขต 30 ธันวาคม 2561 (เหลืออีก 42 วัน)
ชื่อบริษัทจีเนียส สแควร์
ชื่อผู้บริหารคุณเทวราช ธรรมารักษ์วัฒนะ
ชื่อผู้ติดต่อคุณนิวัฒน์ บุญลักษณาวงศ์
ที่อยู่76/14 ถ.เศรษฐสัมพันธ์ ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
โทร.099-4159715, 080-934-9526, 080-456-2682
อีเมล์nivat_4@hotmail.com
bossoning@yahoo.com
เว็บไซต์www.geniussquares.com
LINE 
pyongkrab
Facebook 
www.facebook.com/geniussquare.academiccenter
Youtube 
www.youtube.com/watch?v=0VcWsFtSr8s
ข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 
|
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 65 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 5,471 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 262 คน
 
แฟรนไชส์การศึกษากวดวิชาเรียนพิเศษ
แฟรนไชส์ ผ่านการรับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด
Budget