ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
3.2K
359
54
33
อาร์ต เทรนเนอร์
FRANCHISE
อาร์ต เทรนเนอร์ เป็นสถาบันสอนศิลปะ ที่สร้างสรรค์การสอน เสริมสร้างสุนทรีย์ แก่ผู้เรียน ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทักษะทางด้านศิลปะที่เหมาะสมกับตนเอง ควบคู่ไปกับความสุขในการทำชิ้นงานศิลปะ จนได้รับรางวัลโรงเรียนสอนศิลปะที่ดีที่สุดในกรุงเทพมหานคร จาก Top Best Brand Award ในปี 2560 นี้ 
ลักษณะกิจการ
แฟรนไชส์สอนศิลปะ
ชื่อธุรกิจ (ไทย)อาร์ต เทรนเนอร์
ชื่อธุรกิจ (Eng)Art Trainer
ปีที่ก่อตั้งพ.ศ. 2558 (ก่อตั้งมา 4 ปี)
ความเป็นมา
Art Trainer ได้รับรางวัลโรงเรียนสอนศิลปะที่ดีที่สุดในกรุงเทพฯ จากการจัดอันดับของ Top Best Brand Award ในปี 2560 

โดย Art Trainer ก่อตั้งโดยคุณกิตติธเนศ เปรมศิริไพศาล ผู้มีประสบการณ์การสอนศิลปะมาร่วม 10 ปี 

โดยเล็งเห็นว่าควรมีหลักสูตรการสอนศิลปะที่เหมาะสมกับเด็กไทยและสามารถต่อยอดทักษะทางด้านศิลปะที่หลากหลายกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

รวมถึงการเรียนศิลปะควรเป็นไปอย่างมีความสุขควบคู่กับการต่อยอดการเรียน โดยมีแนวทางการทำสถาบันสอนศิลปะที่ว่า “สร้างสรรค์การสอน เสริมสร้างสุนทรีย์”

และนอกจากการทำหลักสูตรที่มีความหลากหลายแตกต่างจากที่อื่นแล้ว ยังเน้นให้ผู้ร่วมทำธุรกิจแฟรนไชส์สามารถดำเนินธุรกิจไปได้อย่างราบรื่นภายใต้เงื่อนไขที่เอื้อต่อการทำธุรกิจและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงทางเศรษฐกิจ

สินค้าและบริการ
มีการวัดระดับความพร้อมในการเรียนเพื่อจัดแบบฝึกหัดที่เหมาะสมแก่ผู้เรียน โดยแบ่งการเรียนเป็น 3 ระดับดังนี้

Art Start Up สำหรับเด็กอายุ 4-5 ปี เหมาะสำหรับเด็กเล็กตั้งต้นที่ไม่เคยเรียนศิลปะมาก่อน เน้นให้เด็กได้เริ่มต้นเรียนอย่างมีความสุข ซึมซับทักษะผ่านการทำงานอย่างมีความสุข 

ในส่วนนี้จะเน้นให้เด็กได้พัฒนาทักษะต่างๆควบคู่ไปด้วย ทั้งการคิด การเลือก การตัดสินใจ รวมถึงการสื่อสาร ระดับนี้มีแบบฝึกหัด 2 เล่ม

Art Study สำหรับเด็กอายุ 6-10 ปี หรือเด็กเล็กที่มีทักษะทางศิลปะมาบ้างแล้ว ในระดับนี้จะเน้นให้เด็กได้ต่อยอดทักษะทางศิลปะด้วยเทคนิคต่างๆ ได้สนุกกับการเรียนรู้ไปในตัว 

ในระดับนี้จะมีแบบฝึกหัดทั้งหมด 9 เล่ม โดยเด็กจะเริ่มต้นที่เล่ม1ทุกคน

Art Advance สำหรับเด็กอายุ 10 ปีขึ้นไป หรือผ่านการเรียนรู้ระดับ Art Study มาแล้ว ในระดับนี้จะเน้นให้เด็กได้ทำงานศิลปะในเชิงลึก ทั้งการวาดภาพเหมือนด้วยดินสอ การระบายสีด้วยสีน้ำและสิอะคริลิค 

โดยเด็กทุกคนจะเริ่มต้นเรียนการวาดภาพเหมือนด้วยดินสอเหมือนกันหมด เพื่อปูพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการเรียนศิลปะในเชิงลึกด้านอื่นๆ ระดับนี้จะมีแบบฝึกหัดเป็นชิ้นงานที่ผู้สอนมอบหมายให้แก่ผู้เรียนแต่ละคน

นอกจากนี้ในแต่ละระดับจะมีการทำชิ้นงานเพื่อรับใบรับรองผลการเรียนจากสถาบันด้วย

ประเทศThailand  Thailand | Asia
กลุ่มประเทศASEAN Economic Community (AEC)
ค่าแฟรนไชส์150,000 บาท
ระยะเวลาสัญญา5 ปี
เงินทุนหมุนเวียน30,000 บาท ต่อเดือน
ค่ารอยัลตี้ฟีส์15% ต่อเดือน
สำนักงานใหญ่1 สาขา
แฟรนไชส์ซี่1 สาขา
รวมทั้งหมด2 สาขา
รูปแบบธุรกิจ
การลงทุน
 • ค่า Franchise License 150,000 บาท (ปีที่ 1 - ปีที่ 5) 
 • ปีที่ 6 เป็นต้นไป ต่อสัญญาปีต่อปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
**ค่ารอยัลตี้ฟี 15% (ต่ำสุด9% หากเป็นไปตามเงื่อนไข)**

ค่าตกแต่ง (ขึ้นอยู่กับสถานที่) 200,000 – 300,000 บาท

ขั้นตอนการเปิดศูนย์อาร์ตเทรนเนอร์
 1. ลงทะเบียนเข้าฟังสัมมนาหลักสูตรและการลงทุน
 2. พูดคุยประเมินความเป็นไปได้ในการลงทุน –ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
 3. ประเมินทำเล
 4. เซ็นสัญญา 
 5. ตกแต่งศูนย์ ควบคู่กับการอบรมหลักสูตรการสอนและการบริหารศูนย์ใช้ระยะเวลา6วันทำการ
ระยะเวลาคืนทุน1-2 ปี
คุณสมบัติ
ผู้ลงทุน
 1. สัญญาติไทย อายุ 25-50 ปี
 2. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
 3. ชอบศิลปะ เห็นความสำคัญของการศึกษาและการพัฒนาเด็กด้วยศิลปะ
 4. มีความพร้อมในการลงทุนและมองธุรกิจดังกล่าวเป็นรายได้เสริม
 5. ผ่านขั้นตอนการพูดคุยและตกลงเห็นชอบร่วมกันในการทำธุรกิจ
สิ่งที่ได้รับ
 1. การอบรมหลักสูตร การบริหารศูนย์ในเบื้องต้นทั้งเจ้าของศูนย์และผู้สอนฟรีรวม 3 ท่าน
 2. การอบรมความรู้ต่างๆที่มีประโยชน์ต่อการสอนและการบริหารศูนย์ทุก 3 เดือน
 3. การสนับสนุนด้านสื่อและการประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ 
 4. การออกเยี่ยมศูนย์เพื่อให้คำแนะนำด้านหลักสูตรและการบริหารทุก 6 เดือน
อื่นๆอาร์ต เทรนเนอร์ มีเป้าหมายที่จะส่งเสริมการเรียนศิลปะของเด็กไทยในแง่ของการต่อยอดและเพิ่มความหลากหลายในการเรียนที่เหมาะสมแก่ผู้เรียน 

รวมถึงในส่วนของการทำธุรกิจที่สอดคล้องกับความเป็นจริงและให้ผู้ประกอบการสามารถทำธุรกิจได้อย่างราบรื่น

ชื่อบริษัทบริษัท อาร์ต เทรนนิ่ง ไทย จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อคุณกรกฎ เพ็ชรพินิจ (แอ้ม)
ที่อยู่455/895 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
โทร.
02-xxx
อีเมล์
 artxxx
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 54 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 3,222 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 359 คน
 
อาร์ต เทรนเนอร์สถาบันสอนศิลปะArt Trainer
แฟรนไชส์นี้ ไม่ได้รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด
Budget