ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
3.8K
362
54
อาร์ต เทรนเนอร์
(Art Trainer)
อาร์ต เทรนเนอร์ เป็นสถาบันสอนศิลปะ ที่สร้างสรรค์การสอน เสริมสร้างสุนทรีย์ แก่ผู้เรียน ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทักษะทางด้านศิลปะที่เหมาะสมกับตนเอง ควบคู่ไปกับความสุขในการทำชิ้นงานศิลปะ จนได้รับรางวัลโรงเรียนสอนศิลปะที่ดีที่สุดในกรุงเทพมหานคร จาก Top Best Brand Award ในปี 2560 นี้ 
30,000 บาท ต่อเดือน
Art Trainer ได้รับรางวัลโรงเรียนสอนศิลปะที่ดีที่สุดในกรุงเทพฯ จากการจัดอันดับของ Top Best Brand Award ในปี 2560 

โดย Art Trainer ก่อตั้งโดยคุณกิตติธเนศ เปรมศิริไพศาล ผู้มีประสบการณ์การสอนศิลปะมาร่วม 10 ปี 

โดยเล็งเห็นว่าควรมีหลักสูตรการสอนศิลปะที่เหมาะสมกับเด็กไทยและสามารถต่อยอดทักษะทางด้านศิลปะที่หลากหลายกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

รวมถึงการเรียนศิลปะควรเป็นไปอย่างมีความสุขควบคู่กับการต่อยอดการเรียน โดยมีแนวทางการทำสถาบันสอนศิลปะที่ว่า “สร้างสรรค์การสอน เสริมสร้างสุนทรีย์”

และนอกจากการทำหลักสูตรที่มีความหลากหลายแตกต่างจากที่อื่นแล้ว ยังเน้นให้ผู้ร่วมทำธุรกิจแฟรนไชส์สามารถดำเนินธุรกิจไปได้อย่างราบรื่นภายใต้เงื่อนไขที่เอื้อต่อการทำธุรกิจและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงทางเศรษฐกิจ

มีการวัดระดับความพร้อมในการเรียนเพื่อจัดแบบฝึกหัดที่เหมาะสมแก่ผู้เรียน โดยแบ่งการเรียนเป็น 3 ระดับดังนี้

Art Start Up สำหรับเด็กอายุ 4-5 ปี เหมาะสำหรับเด็กเล็กตั้งต้นที่ไม่เคยเรียนศิลปะมาก่อน เน้นให้เด็กได้เริ่มต้นเรียนอย่างมีความสุข ซึมซับทักษะผ่านการทำงานอย่างมีความสุข 

ในส่วนนี้จะเน้นให้เด็กได้พัฒนาทักษะต่างๆควบคู่ไปด้วย ทั้งการคิด การเลือก การตัดสินใจ รวมถึงการสื่อสาร ระดับนี้มีแบบฝึกหัด 2 เล่ม

Art Study สำหรับเด็กอายุ 6-10 ปี หรือเด็กเล็กที่มีทักษะทางศิลปะมาบ้างแล้ว ในระดับนี้จะเน้นให้เด็กได้ต่อยอดทักษะทางศิลปะด้วยเทคนิคต่างๆ ได้สนุกกับการเรียนรู้ไปในตัว 

ในระดับนี้จะมีแบบฝึกหัดทั้งหมด 9 เล่ม โดยเด็กจะเริ่มต้นที่เล่ม1ทุกคน

Art Advance สำหรับเด็กอายุ 10 ปีขึ้นไป หรือผ่านการเรียนรู้ระดับ Art Study มาแล้ว ในระดับนี้จะเน้นให้เด็กได้ทำงานศิลปะในเชิงลึก ทั้งการวาดภาพเหมือนด้วยดินสอ การระบายสีด้วยสีน้ำและสิอะคริลิค 

โดยเด็กทุกคนจะเริ่มต้นเรียนการวาดภาพเหมือนด้วยดินสอเหมือนกันหมด เพื่อปูพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการเรียนศิลปะในเชิงลึกด้านอื่นๆ ระดับนี้จะมีแบบฝึกหัดเป็นชิ้นงานที่ผู้สอนมอบหมายให้แก่ผู้เรียนแต่ละคน

นอกจากนี้ในแต่ละระดับจะมีการทำชิ้นงานเพื่อรับใบรับรองผลการเรียนจากสถาบันด้วย

สาขารายละเอียด
สำนักงานใหญ่
1 สาขา
แฟรนไชส์ซี่
1 สาขา
รวมสาขาทั้งหมด2 สาขา
 • ค่า Franchise License 150,000 บาท (ปีที่ 1 - ปีที่ 5) 
 • ปีที่ 6 เป็นต้นไป ต่อสัญญาปีต่อปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
**ค่ารอยัลตี้ฟี 15% (ต่ำสุด9% หากเป็นไปตามเงื่อนไข)**

ค่าตกแต่ง (ขึ้นอยู่กับสถานที่) 200,000 – 300,000 บาท

ขั้นตอนการเปิดศูนย์อาร์ตเทรนเนอร์
 1. ลงทะเบียนเข้าฟังสัมมนาหลักสูตรและการลงทุน
 2. พูดคุยประเมินความเป็นไปได้ในการลงทุน –ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
 3. ประเมินทำเล
 4. เซ็นสัญญา 
 5. ตกแต่งศูนย์ ควบคู่กับการอบรมหลักสูตรการสอนและการบริหารศูนย์ใช้ระยะเวลา6วันทำการ
 1. สัญญาติไทย อายุ 25-50 ปี
 2. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
 3. ชอบศิลปะ เห็นความสำคัญของการศึกษาและการพัฒนาเด็กด้วยศิลปะ
 4. มีความพร้อมในการลงทุนและมองธุรกิจดังกล่าวเป็นรายได้เสริม
 5. ผ่านขั้นตอนการพูดคุยและตกลงเห็นชอบร่วมกันในการทำธุรกิจ
 1. การอบรมหลักสูตร การบริหารศูนย์ในเบื้องต้นทั้งเจ้าของศูนย์และผู้สอนฟรีรวม 3 ท่าน
 2. การอบรมความรู้ต่างๆที่มีประโยชน์ต่อการสอนและการบริหารศูนย์ทุก 3 เดือน
 3. การสนับสนุนด้านสื่อและการประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ 
 4. การออกเยี่ยมศูนย์เพื่อให้คำแนะนำด้านหลักสูตรและการบริหารทุก 6 เดือน
อาร์ต เทรนเนอร์ มีเป้าหมายที่จะส่งเสริมการเรียนศิลปะของเด็กไทยในแง่ของการต่อยอดและเพิ่มความหลากหลายในการเรียนที่เหมาะสมแก่ผู้เรียน 

รวมถึงในส่วนของการทำธุรกิจที่สอดคล้องกับความเป็นจริงและให้ผู้ประกอบการสามารถทำธุรกิจได้อย่างราบรื่น

ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อบริษัทบริษัท อาร์ต เทรนนิ่ง ไทย จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อคุณกรกฎ เพ็ชรพินิจ (แอ้ม)
ที่อยู่
455/895 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
มือถือ
090xxx
โทรศัพท์
02-xxx
อีเมล์
 artxxx
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2563 
รายชื่อผู้สนใจแฟรนไชส์  อาร์ต เทรนเนอร์
ลำดับชื่อ-สกุลโทรE-mail
1. วัฒนโชติ xxx 08259xxx wizarxxx
2. กันยาวีร์xxx 08175xxx Kanyaxxx
3. กันยาวีร์xxx 08175xxx Kanyaxxx
4. พรปวีณ์ สวxxx 09733xxx ggoogxxx
5. ชิดชนกxxx 08548xxx Chidcxxx
ข้อมูล รายละเอียด
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม54 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 3,754 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 10 คน
เงินลงทุน
สนใจลงทุน