ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
17K
510
203
2
twitter
โรงเรียนสอนพิเศษ กักเคน คลาสรูม
FRANCHISE
NEWS
DOWNLOAD
Gakken Classroom โรงเรียนสอนพิเศษรูปแบบใหม่จากประเทศญี่ปุ่น เปิดสอนวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เหมาะสำหรับเด็กๆอายุ 6-12 ปี เรามุ่งพัฒนาความสามารถทางวิชาการของเด็กให้แข็งแกร่ง 

เพื่อสร้างการเรียนรู้อย่างมีความสุข มีความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถคิดวิเคราะห์รอบด้าน พร้อมรับกับสถานการณ์ชีวิตจริง และสนุกกับการใช้ชีวิต เราไม่ได้เน้นแค่การสร้างทักษะทางวิชาการ แต่เรายังมุ่งเน้นการเสริมทักษะการเรียนรู้ให้แก่เด็กๆด้วย
ลักษณะกิจการ
แฟรนไชส์โรงเรียนกวดวิชา | แบบทดสอบความพร้อม
ชื่อธุรกิจ (ไทย)โรงเรียนสอนพิเศษ กักเคน คลาสรูม
ชื่อธุรกิจ (Eng)Gakken Classroom
ปีที่ก่อตั้งพ.ศ. 2523 (ก่อตั้งมา 39 ปี)
ความเป็นมา
Gakken Classroom คือ โรงเรียนพัฒนาการเรียนและทักษะชีวิต ด้วยกระบวนการเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของ Gakken โดยบริษัท Gakken ก่อตั้งขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่น ในปี ค.ศ.1946 ได้สั่งสมประสบการณ์ด้านสำนักพิมพ์เพื่อส่งเสริมการการเรียนรู้มาอย่างยาวนาน และมีความต้องการที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน จึงเป็นเหตุผลที่เริ่มต้นธุรกิจโรงเรียนสอนพิเศษในชื่อ Gakken Classroom เมื่อปี ค.ศ.1980 โดยในปัจจุบันได้ขยายสาขาเข้ามาในประเทศด้วยความร่วมมือจาก บริษัท นานมีบุ๊คส์ ผู้มีประสบการณ์ด้านสำนักพิมพ์ ผลิตหนังสือและสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กเช่นเดียวกัน 

ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้สำหรับเด็กวัย 6-12 ปี และมุ่งหวังที่จะพัฒนาเด็กไทยให้มีความรู้ความสามารถ เสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ได้อย่างรอบด้าน พร้อมรับมือสถานการณ์ในชีวิตจริง เพื่อตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของสังคมในศตวรรษที่ 21 

สินค้าและบริการ
Gakken Classroom มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาความสามารถพื้นฐานทางวิชาการ ซึ่งไม่ได้เน้นเฉพาะความรู้และเทคนิคการคิดเท่านั้น แต่เรายังเน้นถึงทักษะการแก้ปัญหา และทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองอีกด้วย 

Gakken Classroom ประกอบด้วย 2 หลักสูตรคุณภาพ คือ หลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ (Gakken Maths) และ วิชาวิทยาศาสตร์ (Gakken Science) ที่เป็นหลักสูตรเฉพาะของ Gakken Classroom เท่านั้น
หลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ (Gakken Maths) 

เราจะช่วยให้เด็กๆ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ เด็กจะได้คิดและแก้ปัญหาด้วยตัวเอง การเรียนการสอนแบบนี้จะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงกับเด็กๆ และจะส่งผลอย่างมากต่อความสำเร็จในอนาคต

แนวทางการเรียนรู้ของเรา
 1. สร้างทักษะพื้นฐานทางวิชาการ
 2. ไม่อ้างอิงกับระดับชั้นเรียน แต่จะขึ้นอยู่กับกระบวนการเรียนรู้ และความสามารถของเด็กเป็นรายบุคคล
 3. เรียนรู้ด้วยตนเอง ปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการเรียนและส่งเสริมทักษะการคิดด้วยตนเองให้กับเด็กๆผ่านแบบฝึกหัด รวมถึงการให้คำปรึกษาอย่างเหมาะสมแก่เด็กๆแต่ละคน
 4. สร้างทักษะพื้นฐานทางมารยาท ให้เด็กๆมีมารยาททางสังคม เช่น การทักทาย การจัดระเบียบพื้นที่ส่วนตัว เป็นต้น
หลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ (Gakken Science)

เป้าหมายของวิชาวิทยาศาสตร์ของเรา จะเน้นให้เด็กๆเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดขั้นพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเด็กๆ มักจะถามว่า “”ทำไม”” และ “”อย่างไร”” อยู่เสมอ นั่นคือธรรมชาติความอยากเรียนรู้ของเด็ก การเรียนวิทยาศาสตร์จะเป็นการกระตุ้นสติปัญญา จึงจำเป็นต้องทำให้เด็กรู้สึกว่าวิชาวิทยาศาสตร์น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน

การเรียนรู้ในรูปแบบของ Gakken Classroom
 • พัฒนาทักษะการหาคำตอบด้วยการตั้งคำถาม
 • เรียนรู้ด้วยการทดลอง(Hands-on) ที่สนุกสุดยอด
 • ตั้งสมมติฐาน ทดลองทำดู และสรุปความคิด
 • เด็กๆเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
 • ได้รับชุดสื่อการเรียนรู้เป็นรายบุคคล
ประเทศThailand  Thailand | Asia
กลุ่มประเทศASEAN Economic Community (AEC)
สำนักงานใหญ่2 สาขา
แฟรนไชส์ซี่13 สาขา
รวมทั้งหมด15 สาขา
อัตราการขยายสาขา
ปี พศ.สำนักงานใหญ่แฟรนไชส์ซี่ต่างประเทศรวม (สาขา)เปลี่ยนแปลง
2560213-15
รูปแบบธุรกิจ
ความพร้อมในการขยายสาขาไปต่างประเทศ
การลงทุนปรึกษากับทางบริษัทโดยตรง 
คุณสมบัติ
ผู้ลงทุน
 1. เป็นผู้มีแนวความคิดสอดคล้องกับปรัชญาการเรียนรู้ และวิธีการของ Gakken Classroom
 2. มีความต้องการที่จะพัฒนาการศึกษาของเด็กไทย
 3. มีพื้นฐานด้านวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
 4. ให้ความสำคัญกับวิธีการการเรียนรู้ของ Gakken Classroom
 5. เป็นผู้มีความรับผิดชอบและสามารถดำเนินธุรกิจได้
สิ่งที่ได้รับ
 1. สิทธิในการใช้ชื่อเสียงและเครื่องหมายการค้า Gakken Classroom
 2. แบบฝึกหัดสำหรับวิชาคณิตศาสตร์
 3. สื่อการทดลองสำหรับวิชวิทยาศาสตร์
 4. อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน และสื่อประชาสัมพันธ์
 5. การอบรมเบื้องต้น / การอบรมประจำเดือน
 6. การสนับสนุนด้านโปรโมชั่น
อื่นๆ
ความสำเร็จของ Gakken Classroom
 • Gakken Classroom เป็นผู้มีบทบาทมากที่สุดด้านโรงเรียนสอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กๆในระดับประถมศึกษาในญี่ปุ่น ตอนนี้มีถึง 15,000 สาขา และมีเด็กๆกว่า 420,000 คน
 • นอกจากนั้น Gakken Classroom ยังได้รับรางวัลชนะเลิศด้านการบริการด้านการศึกษา 2 ปีซ้อน (ปี 2014-2015) ทั้งในเรื่องตรงความคาดหวัง คุณภาพ ความคุ้มค่า ตอบสนองความพึงพอใจ การบอกต่อ รวมถึงการเรียนอย่างต่อเนื่อง
ชื่อบริษัทบริษัท กักเคน นานมีบุ๊คส์ เอดูเคชั่น จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อคุณก้องพิภพ นรเอี่ยม
ที่อยู่11 อาคารนานมีบุ๊คส์เฮาส์ ซอยสุขุมวิท31(สวัสดี) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร.02-662-3000 ต่อ 4422
โทรสาร02-662-0919
อีเมล์gakkenclassroom@gakken-nanmeebooks.com
rapeepan@gakken-nanmeebooks.com
เว็บไซต์www.th.gakkenclassroom.net
Facebook 
www.facebook.com/gakkenclassroomthailand
Youtube 
www.youtube.com/watch?v=H9uKQFSRGyg&t=10s
ข้อมูล ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2562 
|
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 203 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 17,107 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 510 คน
อันดับที่ 6 แฟรนไชส์ก่อตั้งนานสุด
 
โรงเรียนสอนพิเศษกวดวิชาสถาบันสอนพิเศษ
แฟรนไชส์ ผ่านการรับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด
Budget