ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
8.3K
437
41
twitter
อินไซท์ อิงลิช
FRANCHISE
ที่ Insight IntelliLearn พวกเรามุ่งมั่นพัฒนาและเผยแพร่ระบบการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผลสูง แต่ราคาไม่แพง และสามารถขยายตัวออกไปได้อย่างมหาศาลสำหรับทุกๆ คนในโลก
ลักษณะกิจการ
แฟรนไชส์สถาบันสอนภาษาอังกฤษ
ชื่อธุรกิจ (ไทย)อินไซท์ อิงลิช
ชื่อธุรกิจ (Eng)Insight English
ปีที่ก่อตั้งพ.ศ. 2552 (ก่อตั้งมา 10 ปี)
ความเป็นมา
บริษัท อินไซท์ อินเทลลิเลิร์น (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ออกแบบระบบโปรแกรมภาษาอังกฤษแนวใหม่ Insight English ที่ช่วยพัฒนาภาษาอังกฤษแก่ผู้เรียนได้เร็วขึ้นหลายเท่าตัว  

โดยใช้ศาสตร์การเรียนรู้หลายแขนง โดยรวมถึงการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) มาใช้ในการเรียนรู้เป็นรายแรกและรายเดียวของประเทศไทย ซึ่งทำให้ผู้เรียนสามารถศึกษาภาษาอังกฤษเนื้อหา 1 ชั้นปี ได้สำเร็จภายในเวลาเพียง 30 ชั่วโมง หรือน้อยกว่า  

ในระบบดังกล่าวนอกจากจะสามารถเพิ่มศักยภาพผู้เรียนเป็นรายคนแล้ว ทางองค์กรยังสามารถดูข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ของพนักงานที่ใช้โปรแกรมอยู่ได้อย่างต่อเนื่อง และมีระบบรายงานผลผ่าน Email ให้กับผู้ดูแลโดยตรง สามารถดูข้อมูลได้ทั้งรายกลุ่มและรายบุคคล 

ผู้นำทีมงานผู้เชี่ยวชาญ  
 • อ.นภดล กมลวิลาศเสถียร ทุน Fulbright อันดับหนึ่งประเทศไทย ปริญญาโทด้านปัญญาประดิษฐ์ จากมหาวิทยาลัยระดับ Top 10 ด้านคอมพิวเตอร์ของโลก ผู้เชี่ยวชาญด้านวิธีการเรียนรู้ที่มีผลงานตีพิมพ์หลายเล่ม
 • Mrs. Carole Hiver ประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษกว่า 20 ปีในประเทศไทย ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมหาวิทยาลัย 
 • Mr. Forrest Akers ประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษที่ญี่ปุ่น ฮ่องกง และไทย ตั้งแต่ระดับประถมถึงมหาวิทยาลัย 
 • Dr. Andrew Davison  ปริญญาเอกจาก Imperial College มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศอังกฤษและของโลก ประสบการณ์เป็นอาจารย์ที่ Melbourne University ผู้เขียนตำราด้านคอมพิวเตอร์ติดอันดับขายดีระดับโลกหลายเล่ม
สินค้าและบริการ
 • ระบบการเรียนภาษาอังกฤษที่ได้ผลเร็วที่สุดในปัจจุบัน โดยมีเทคนิคปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้ในการปรับเนื้อหาที่เรียนรู้ไปตามผู้เรียนแต่ละคน (บริษัทผู้พัฒนา Insight English นำเทคโนโลยีนี้มาใช้ในการเรียนรู้เป็นรายแรกของโลกและในปัจจุบันยังเป็นรายเดียวของประเทศไทย) ซึ่งทำให้ผู้เรียนสามารถศึกษาภาษาอังกฤษเนื้อหา 1 ชั้นปี ได้สำเร็จภายใน 30 ชั่วโมงหรือน้อยกว่า 

 • Insight พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของผู้เชี่ยวชาญในสาขาปัญญาประดิษฐ์ ศาสตร์การทำงานของสมอง (cognitive science) วิศวกรรมซอฟต์แวร์ และศาสตร์การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างชาติ (English as a Foreign Langage Pedagogy) และพัฒนาโดยใช้ผลการวิจัยจากประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา รวมถึงฐานข้อมูลด้านภาษากว่า 100 ล้านคำ

 • ในแต่ละระดับของ Insight มีเนื้อหา 50 บท ผู้เรียนแต่ละคนจะได้ทำแบบฝึกหัดฝึกฝนกว่า 3,500 ข้อต่อระดับ (ทั้ง 20 ระดับรวมแล้วกว่า 70,000 ข้อ)

  โดยผู้เรียนแต่ละคนจะได้แบบฝึกหัดที่ทำไม่เหมือนกับของคนอื่น ๆ เนื่องจากระบบปัญญาประดิษฐ์จะเลือกแบบฝึกหัดข้อที่เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคนมากที่สุดมาให้ฝึกฝน

  โดยพิจารณาจากประวัติการเรียนรู้และความก้าวหน้าที่ผ่านมาทั้งหมด  (ใช้เวลาเรียนประมาณ 12-15 ชั่วโมงต่อระดับ)
ประเทศThailand  Thailand | Asia
กลุ่มประเทศASEAN Economic Community (AEC)
ค่าแฟรนไชส์55,000 บาท
ระยะเวลาสัญญา3 ปี
สำนักงานใหญ่21 สาขา
รวมทั้งหมด21 สาขา
รูปแบบธุรกิจ
ความพร้อมในการขยายสาขาไปต่างประเทศ
การลงทุน
ผู้ร่วมลงทุนทำสัญญาและชำระเงินเรียบร้อยแล้วสามารถเริ่มได้ทันที

สมาชิก Silver ลงทุน 55,000 บาท 
 • Insight English ทั้งหมด 100 ระดับ Bonus 10 ระดับ รวมเป็น 110 ระดับ
 • หนังสือ 19 สุดยอดเทคนิคการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 20 เล่ม 
 • ต้นทุนเฉลี่ยจะเหลือเพียงระดับละ 500 บาท 
 • ผู้ลงทุนสามารถที่จะเลือกได้ว่าจะจัดเป็นชุดแบบ 20 ระดับ 10 ระดับ 5 ระดับ หรือชุดขนาดอื่น ๆ ได้ตามต้องการให้ครบ 110 ระดับ
สมาชิก Gold ลงทุน 80,000 บาท 
 • Insight English ทั้งหมด 150 ระดับ Bonus 30 ระดับ รวมเป็น 180 ระดับ
 • หนังสือ 19 สุดยอดเทคนิคการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 40 เล่ม 
 • DVD Mario’s Incredible Day จำนวน 40 แผ่น
 • ต้นทุนเฉลี่ยจะเหลือต่ำกว่าระดับละ 450 บาท 
 • ผู้ลงทุนสามารถที่จะเลือกได้ว่าจะจัดเป็นชุดแบบ 20 ระดับ 10 ระดับ 5 ระดับ หรือชุดขนาดอื่น ๆ ได้ตามต้องการให้ครบ 180 ระดับ
สมาชิก Platinum ลงทุน 120,000 บาท 
 • Insight English ทั้งหมด 200 ระดับ Bonus 100 ระดับ รวมเป็น 300 ระดับ
 • หนังสือ 19 สุดยอดเทคนิคการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 60 เล่ม 
 • DVD Mario’s Incredible Day จำนวน 60 แผ่น
 • ต้นทุนเฉลี่ยเพียงระดับละ 400 บาท 
 • ผู้ลงทุนสามารถที่จะเลือกได้ว่าจะจัดเป็นชุดแบบ 20 ระดับ 10 ระดับ 5 ระดับ หรือชุดขนาดอื่น ๆ ได้ตามต้องการให้ครบ 300 ระดับ
ระยะเวลาคืนทุน6 เดือน
คุณสมบัติ
ผู้ลงทุน
 1. สนใจงานด้านการศึกษา มีความมุ่งหวังพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและมีความรักในภาษาอังกฤษ 
 2. มีความสามารถในการจัดการ โดยเฉพาะในด้านการสื่อสารกับผู้ปกครองและครูอาจารย์ในโรงเรียนใกล้เคียงได้
 3. สามารถจัดหาสถานที่ในทำเลที่ดี เหมาะสมกับการเปิดสถาบันสอนภาษา
สิ่งที่ได้รับ
อื่นๆ
ชื่อผู้ติดต่อบริษัท อินไซท์ อินเทลลิเลิร์น (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่สำนักงานใหญ่กรุงเทพ
128/166 อาคารสำนักงานพญาไทพลาซ่า ชั้น 15 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.
02-xxx
อีเมล์
 conxxx
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2562 
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 41 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 8,320 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 437 คน
 
Insight Englishภาษาอังกฤษระบบซอฟต์แวร์
แฟรนไชส์นี้ ไม่ได้รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด
Budget