ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
8.9K
438
41
อินไซท์ อิงลิช
(Insight English)
ที่ Insight IntelliLearn พวกเรามุ่งมั่นพัฒนาและเผยแพร่ระบบการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผลสูง แต่ราคาไม่แพง และสามารถขยายตัวออกไปได้อย่างมหาศาลสำหรับทุกๆ คนในโลก
บริษัท อินไซท์ อินเทลลิเลิร์น (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ออกแบบระบบโปรแกรมภาษาอังกฤษแนวใหม่ Insight English ที่ช่วยพัฒนาภาษาอังกฤษแก่ผู้เรียนได้เร็วขึ้นหลายเท่าตัว  

โดยใช้ศาสตร์การเรียนรู้หลายแขนง โดยรวมถึงการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) มาใช้ในการเรียนรู้เป็นรายแรกและรายเดียวของประเทศไทย ซึ่งทำให้ผู้เรียนสามารถศึกษาภาษาอังกฤษเนื้อหา 1 ชั้นปี ได้สำเร็จภายในเวลาเพียง 30 ชั่วโมง หรือน้อยกว่า  

ในระบบดังกล่าวนอกจากจะสามารถเพิ่มศักยภาพผู้เรียนเป็นรายคนแล้ว ทางองค์กรยังสามารถดูข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ของพนักงานที่ใช้โปรแกรมอยู่ได้อย่างต่อเนื่อง และมีระบบรายงานผลผ่าน Email ให้กับผู้ดูแลโดยตรง สามารถดูข้อมูลได้ทั้งรายกลุ่มและรายบุคคล 

ผู้นำทีมงานผู้เชี่ยวชาญ  
 • อ.นภดล กมลวิลาศเสถียร ทุน Fulbright อันดับหนึ่งประเทศไทย ปริญญาโทด้านปัญญาประดิษฐ์ จากมหาวิทยาลัยระดับ Top 10 ด้านคอมพิวเตอร์ของโลก ผู้เชี่ยวชาญด้านวิธีการเรียนรู้ที่มีผลงานตีพิมพ์หลายเล่ม
 • Mrs. Carole Hiver ประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษกว่า 20 ปีในประเทศไทย ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมหาวิทยาลัย 
 • Mr. Forrest Akers ประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษที่ญี่ปุ่น ฮ่องกง และไทย ตั้งแต่ระดับประถมถึงมหาวิทยาลัย 
 • Dr. Andrew Davison  ปริญญาเอกจาก Imperial College มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศอังกฤษและของโลก ประสบการณ์เป็นอาจารย์ที่ Melbourne University ผู้เขียนตำราด้านคอมพิวเตอร์ติดอันดับขายดีระดับโลกหลายเล่ม
 • ระบบการเรียนภาษาอังกฤษที่ได้ผลเร็วที่สุดในปัจจุบัน โดยมีเทคนิคปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้ในการปรับเนื้อหาที่เรียนรู้ไปตามผู้เรียนแต่ละคน (บริษัทผู้พัฒนา Insight English นำเทคโนโลยีนี้มาใช้ในการเรียนรู้เป็นรายแรกของโลกและในปัจจุบันยังเป็นรายเดียวของประเทศไทย) ซึ่งทำให้ผู้เรียนสามารถศึกษาภาษาอังกฤษเนื้อหา 1 ชั้นปี ได้สำเร็จภายใน 30 ชั่วโมงหรือน้อยกว่า 

 • Insight พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของผู้เชี่ยวชาญในสาขาปัญญาประดิษฐ์ ศาสตร์การทำงานของสมอง (cognitive science) วิศวกรรมซอฟต์แวร์ และศาสตร์การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างชาติ (English as a Foreign Langage Pedagogy) และพัฒนาโดยใช้ผลการวิจัยจากประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา รวมถึงฐานข้อมูลด้านภาษากว่า 100 ล้านคำ

 • ในแต่ละระดับของ Insight มีเนื้อหา 50 บท ผู้เรียนแต่ละคนจะได้ทำแบบฝึกหัดฝึกฝนกว่า 3,500 ข้อต่อระดับ (ทั้ง 20 ระดับรวมแล้วกว่า 70,000 ข้อ)

  โดยผู้เรียนแต่ละคนจะได้แบบฝึกหัดที่ทำไม่เหมือนกับของคนอื่น ๆ เนื่องจากระบบปัญญาประดิษฐ์จะเลือกแบบฝึกหัดข้อที่เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคนมากที่สุดมาให้ฝึกฝน

  โดยพิจารณาจากประวัติการเรียนรู้และความก้าวหน้าที่ผ่านมาทั้งหมด  (ใช้เวลาเรียนประมาณ 12-15 ชั่วโมงต่อระดับ)
สาขารายละเอียด
สำนักงานใหญ่
21 สาขา
รายละเอียดสาขา
 1. Insight ราษฎร์บูรณะ
 2. Insight วงเวียนใหญ่
 3. Insight บึงกาฬ
 4. Insight สันทราย เชียงใหม่
 5. Insight อำเภอเมือง เชียงใหม่ 
 6. Insight สันโค้งหลวง เชียงราย 
 7. Insight ม.แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 
 8. Insight อำเภอเมือง ลำปาง
 9. Insight อำเภอเมือง เลย
 10. Insight เชียงคาน
 11. Insight อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช
 12. Insight ท่าอิฐ นนทบุรี
 13. Insight อำเภอเมือง พัทลุง
 14. Insight เชียงคำ พะเยา
 15. Insight อำเภอเมือง แพร่
 16. Insight อำเภอเมือง ภูเก็ต
 17. Insight อำเภอเมือง ระยอง
 18. Insight หาดใหญ่ สงขลา
 19. Insight อำเภอเมือง สุราษฎร์ธานี
 20. Insight อำเภอเมือง อุบลราชธานี
 21. Insight อำเภอเมือง อุดรธานี
รวมสาขาทั้งหมด21 สาขา
ผู้ร่วมลงทุนทำสัญญาและชำระเงินเรียบร้อยแล้วสามารถเริ่มได้ทันที

สมาชิก Silver ลงทุน 55,000 บาท 
 • Insight English ทั้งหมด 100 ระดับ Bonus 10 ระดับ รวมเป็น 110 ระดับ
 • หนังสือ 19 สุดยอดเทคนิคการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 20 เล่ม 
 • ต้นทุนเฉลี่ยจะเหลือเพียงระดับละ 500 บาท 
 • ผู้ลงทุนสามารถที่จะเลือกได้ว่าจะจัดเป็นชุดแบบ 20 ระดับ 10 ระดับ 5 ระดับ หรือชุดขนาดอื่น ๆ ได้ตามต้องการให้ครบ 110 ระดับ
สมาชิก Gold ลงทุน 80,000 บาท 
 • Insight English ทั้งหมด 150 ระดับ Bonus 30 ระดับ รวมเป็น 180 ระดับ
 • หนังสือ 19 สุดยอดเทคนิคการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 40 เล่ม 
 • DVD Mario’s Incredible Day จำนวน 40 แผ่น
 • ต้นทุนเฉลี่ยจะเหลือต่ำกว่าระดับละ 450 บาท 
 • ผู้ลงทุนสามารถที่จะเลือกได้ว่าจะจัดเป็นชุดแบบ 20 ระดับ 10 ระดับ 5 ระดับ หรือชุดขนาดอื่น ๆ ได้ตามต้องการให้ครบ 180 ระดับ
สมาชิก Platinum ลงทุน 120,000 บาท 
 • Insight English ทั้งหมด 200 ระดับ Bonus 100 ระดับ รวมเป็น 300 ระดับ
 • หนังสือ 19 สุดยอดเทคนิคการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 60 เล่ม 
 • DVD Mario’s Incredible Day จำนวน 60 แผ่น
 • ต้นทุนเฉลี่ยเพียงระดับละ 400 บาท 
 • ผู้ลงทุนสามารถที่จะเลือกได้ว่าจะจัดเป็นชุดแบบ 20 ระดับ 10 ระดับ 5 ระดับ หรือชุดขนาดอื่น ๆ ได้ตามต้องการให้ครบ 300 ระดับ
 1. สนใจงานด้านการศึกษา มีความมุ่งหวังพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและมีความรักในภาษาอังกฤษ 
 2. มีความสามารถในการจัดการ โดยเฉพาะในด้านการสื่อสารกับผู้ปกครองและครูอาจารย์ในโรงเรียนใกล้เคียงได้
 3. สามารถจัดหาสถานที่ในทำเลที่ดี เหมาะสมกับการเปิดสถาบันสอนภาษา
ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อผู้ติดต่อบริษัท อินไซท์ อินเทลลิเลิร์น (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่
สำนักงานใหญ่กรุงเทพ
128/166 อาคารสำนักงานพญาไทพลาซ่า ชั้น 15 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์
02-xxx
อีเมล์
 conxxx
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 27 มกราคม 2563 
รายชื่อผู้สนใจแฟรนไชส์  อินไซท์ อิงลิช
ลำดับชื่อ-สกุลโทรE-mail
1. ณัชชา สัตนxxx 08123xxx Nachcxxx
2. Natakorn Txxx 09371xxx Natakxxx
3. Ratichaxxx 06241xxx goldexxx
4. พ.จ.อ.พันธxxx 06294xxx Pantaxxx
5. gregor walxxx 08010xxx gregoxxx
ข้อมูล รายละเอียด
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม41 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 8,866 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 44 คน
เงินลงทุน
สนใจลงทุน