ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
14K
420
205
30
twitter
แฟรนไชส์หุ่นยนต์ เรสจีเนียสสคูล
FRANCHISE
NEWS
แฟรนไชส์หุ่นยนต์ Raise Genius School เป็น แฟรนไชส์การศึกษา ประดิษฐ์หุ่นยนต์ และ Stem Education สำหรับเด็กโดยเน้นเรื่องการ เสริมพัฒนาการเด็กรอบด้าน โดยอาศัยหุ่นยนต์เป็นสื่อการสอน (เราใช้ชุดหุ่นยนต์เพื่อการศึกษา LEGO Mindstorm NXT, EV3 เป็นสื่อการสอน)

ปัจจุบันเปิดทำการมาแล้วร่วม 5 ปี มี 4 สาขา แฟรนไชส์หุ่นยนต์ ของเรสจีเนียสสคูลเป็น แฟรนไชส์การศึกษา ยุคใหม่ที่ช่วยสร้างให้เด็กไทย กล้าคิด กล้าทดลอง โครงงานทางวิทยาศาสตร์,วิศวกรรม กำลังขยายกิจการในรูปแบบแฟรนไชส์  จึงอยากเชิญชวนผู้ที่สนใจทำสถาบันการศึกษา ร่วมกันสร้างโอกาสทางการศึกษาให้น้องๆทั่วประเทศร่วมกันครับ
ลักษณะกิจการ
แฟรนไชส์ศูนย์เรียนรู้หุ่นยนต์, เขียนโปรแกรม
ชื่อธุรกิจ (ไทย)แฟรนไชส์หุ่นยนต์ เรสจีเนียสสคูล
ชื่อธุรกิจ (Eng)Raise Genius School
ปีที่ก่อตั้งพ.ศ. 2555 (ก่อตั้งมา 7 ปี)
ความเป็นมาRaise Genius School เป็นสถาบันสอนเสริมทักษะเด็กผ่านการ ประดิษฐ์หุ่นยนต์ ที่เน้น พัฒนาอัจฉริยะภาพ ของน้องๆ รอบด้าน (IQ,EQ,SQ,AQ,MQ…) ซึ่งเริ่มดำเนินการพ.ศ. 2554  โดยช่วงต้น พัฒนากระบวนการสอนในห้องเรียนสาธิตภายในสำนักงานเทคโนโลยี SMEs (UTO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี KMUTT

โดยผู้มีคุณวุฒิทางด้านการสอนวิชาหุ่นยนต์ และ ระบบอัตโนมัติและ ด้านการศึกษาโดยตรง และมีประสบการณ์การสอนทั้งในระดับเด็กเล็ก เด็กโต และ สอนในโรงเรียน ประถม และ มัธยมชั้นนำต่างๆ (มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์, สตรีวิทยา 3, อัสสัมชัญพระราม 2, สวนกุหลาบธนบุรี, สาธิตเกษตร ) มาอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันได้คิดค้นปรับปรุง แก้ไข หลักสูตร การสอนเสริมทักษะเด็กผ่านการประดิษฐ์หุ่นยนต์จนเหมาะสมกับเด็กที่มีอายุระหว่าง 4 ขวบ ถึง 16 ปี ด้วยหลักและวิธีการบนพื้นฐานทฤษฎี Constructionism ของ Professor Stephen C. Pepper ซึ่งเป็นทฤษฎีฐานของ ทฤษฎีต้นไม้แห่งการเรียนรู้ (Learning Tree) ที่ทางสถาบันเรสฯ ได้พัฒนาและนำมาใช้ตลอดมา

ลักษณะการเรียนการสอนเป็นแนวดึงจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ผ่านการกระตุ้นความสนใจ และ สร้างโจทย์ตามความสนใจและศักยภาพของผู้เรียน (ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง Child’s Center) เน้นลงมือปฏิบัติ เรียนรู้ผ่านการลงมือทำ (Hand-On Activity) เน้นการมีปฏิสัมพันธ์กับครูและเพื่อนๆ (Social Skill) และเน้นการแสดงออก (Human Interactive) สอดแทรกการเรียนรู้แบบบูรณาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันประกอบไปด้วย Science, Technology, Engineering และ Mathematics (STEM Education) เน้นสร้างความสุข ความสนุก และ รอยยิ้มภายในครอบครัว

แฟรนไชส์คือ วิสัยทัศน์ของ เรสจีเนียสสคูล เรามีพันธกิจ ในการมุ่งเน้นสร้างระบบการสอน และระบบแฟรนไชส์หุ่นยนต์ ที่เข้มแข็งในกับประเทศไทย

สินค้าและบริการหลักสูตรสอนเสริมทักษะเด็กผ่านการประดิษฐ์หุ่นยนต์ ในลักษณะพัฒนาทักษะรอบด้าน ทั้งสมองซีกซ้ายและซีกขวาของเด็ก

แฟรนไชส์หุ่นยนต์ ของ Raise Genius School แบ่งออกเป็น 5 Level
 • Level 1 Raise Imagine สอนโดยการดึงจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ผ่านการประประดิษฐ์โครงงานหุ่นยนต์
 • Level 2 Raise Thinking สอนโครงสร้างกลไกภายในของสิ่งต่างๆ
 • Level 3 Raise Programming สอนหลักการเขียนโปรแกรม สอนเรื่อง ลอจิก และ ฝึกปฏิบัติเขียนโปรแกรม
 • Level 4 Raise Solving สอนการประดิษฐ์หุ่นยนต์แก้โจทย์ปัญหา ประดิษฐ์หุ่นยนต์เลียนแบบ เครื่องจักรในอุตสาหกรรม
 • Level 5 Raise Competition สอนฝ่ายการแข่งขันหุ่นยนต์ ด้วยวิธี Coaching & Advice เพื่อให้ได้ทักษะด้านวินัย เคารพตนเอง ทีม Work ฯลฯ
* สอดแทรกการให้ความรู้ และ ประยุกต์ความรู้ด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ วิศวกรรม ( Stem Education )

ประเทศThailand  Thailand | Asia
กลุ่มประเทศASEAN Economic Community (AEC)
Franchise B2Bรุ่นที่ 17
ค่าแฟรนไชส์143,500 บาท
เงินประกัน20,000 บาท
สำนักงานใหญ่4 สาขา
รวมทั้งหมด4 สาขา
รูปแบบธุรกิจ
การลงทุน1. หลักสูตร เสริมทักษะผ่านการประดิษฐ์หุ่นยนต์ Raise Genius Robot

(Size S)
 • Franchise Fee : 70,000 บาท (พิเศษจาก  130,000 บาท) , Startup Fee : 73,500 บาท รวม 143,500 บาท ไม่เก็บ Royalty Fee (ส่วนลด หมดเขต 30 มิถุนายน 2016 นี้นะครับ)
 • สิทธิ์การใช้เครื่องหมายการค้า (โลโก้) Raise Genius School
 • สิทธิ์ ในการเปิดสอนหลักสูตรเสริมทักษะผ่านการประดิษฐ์หุ่นยนต์ Raise Genius Robot 3  Level 
 • ชุดหุ่นยนต์ Lego Mindstorm EV3 (Education Set) 1 ชุด
 • ชุดหุ่นยนต์ Lego Mindstorm EV3 (Home Set) 1 ชุด
 • ชุดขยายชิ้นส่วนหุ่นยนต์ Expansion Set 1 ชุด
 • เสื้อ Uniform ครู 5 ตัว + เสื้อเด็ก 5 ตัว
 • โบร์ชัวร์ 2,000 แผ่น
 • ระยะเวลาอบรม 5 วัน พร้อมอบรมหน้างาน 
 • ระยะเวลาสัญญา 3 ปี
2. หลักสูตร เสริมทักษะผ่านการประดิษฐ์หุ่นยนต์ Raise Genius Robot

(Size M)

 • Franchise Fee : 100,000 บาท (พิเศษจาก  170,000 บาท) , Startup Fee : 158,000 บาท รวม 258,000 บาท ไม่เก็บ Royalty Fee (ส่วนลด หมดเขต 30 มิถุนายน 2016 นี้นะครับ)
 • สิทธิ์การใช้เครื่องหมายการค้า (โลโก้) Raise Genius School
 • สิทธิ์ ในการเปิดสอนหลักสูตรเสริมทักษะผ่านการประดิษฐ์หุ่นยนต์ Raise Genius Robot  7  Level  (2 ช่องทางรายได้)
 • ชุดหุ่นยนต์ Lego Mindstorm EV3 (Education Set) 2 ชุด
 • ชุดหุ่นยนต์ Lego Mindstorm EV3 (Home Set) 2 ชุด
 • ชุดขยายชิ้นส่วนหุ่นยนต์ Expansion Set 2 ชุด
 • เสื้อ Uniform ครู 5 ตัว + เสื้อเด็ก 10 ตัว
 • โบร์ชัวร์ 2,000 แผ่น
 • ระยะเวลาอบรม 10 วัน พร้อมอบรมหน้างาน 
 • ระยะเวลาสัญญา 3 ปี
3. หลักสูตร เสริมทักษะผ่านการประดิษฐ์หุ่นยนต์ Raise Genius Robot

(Size L)
 • Franchise Fee : 120,000 บาท (พิเศษจาก  200,000 บาท) , Startup Fee : 261,000 บาท รวม 381,000 บาท ไม่เก็บ Royalty Fee (ส่วนลด หมดเขต 30 มิถุนายน 2016 นี้นะครับ)
 • สิทธิ์การใช้เครื่องหมายการค้า (โลโก้) Raise Genius School
 • สิทธิ์ ในการเปิดสอนหลักสูตรเสริมทักษะผ่านการประดิษฐ์หุ่นยนต์ Raise Genius Robot  8  Level (3 ช่องทางรายได้)
 • ชุดหุ่นยนต์ Lego Mindstorm EV3 (Education Set) 4 ชุด
 • ชุดหุ่นยนต์ Lego Mindstorm EV3 (Home Set) 4 ชุด
 • ชุดขยายชิ้นส่วนหุ่นยนต์ Expansion Set 4 ชุด
 • เสื้อ Uniform ครู 10 ตัว + เสื้อเด็ก 15 ตัว
 • โบร์ชัวร์ 2,500 แผ่น
 • ระยะเวลาอบรม 12 วัน พร้อมอบรมหน้างาน 
 • ระยะเวลาสัญญา 4 ปี
4. หลักสูตร เสริมทักษะผ่านการประดิษฐ์หุ่นยนต์ Raise Genius Robot

(Size XL) 


Franchise Fee : 200,000 บาท (พิเศษจาก 290,000 บาท), Startup Fee : 377,000 บาท รวม 577,000 บาท ไม่เก็บ Royalty Fee (ส่วนลด หมดเขต 30 มิถุนายน 2016 นี้นะครับ)
 • สิทธิ์การใช้เครื่องหมายการค้า (โลโก้) Raise Genius School
 • สิทธิ์ ในการเปิดสอนหลักสูตรเสริมทักษะผ่านการประดิษฐ์หุ่นยนต์ Raise Genius Robot 10 Level (5 ช่องทางรายได้)
 • ชุดหุ่นยนต์ Lego Mindstorm EV3 (Education Set) 6 ชุด
 • ชุดหุ่นยนต์ Lego Mindstorm EV3 (Home Set) 6 ชุด
 • ชุดขยายชิ้นส่วนหุ่นยนต์ Expansion Set 6 ชุด
 • เสื้อ Uniform ครู 15 ตัว + เสื้อเด็ก 20 ตัว
 • โบร์ชัวร์ 2,500 แผ่น
 • ระยะเวลาอบรม 16 วัน พร้อมอบรมหน้างาน 
 • ระยะเวลาสัญญา 5 ปี
ทุก Size มีค่าประกันการดำเนินงาน =  20,000 บาท (คืนเมื่อครบสัญญา)

สิทธิ์ครอบคลุมพื้นที่ : ตามนโยบายของแฟรนไชส์ซอร์ และความหนาแน่นของตลาดในแต่ละพื้นที่

สิทธิ์ในการต่อสัญญา : ให้สิทธิแฟรนไชส์ซีที่ซื้อแฟรนไชส์ก่อน

แบ่งชำระ 3 งวด
 • งวดที่ 1  60% (วันเซ็นสัญญา) (ของค่า ค่าแฟรนไชส์ฟี + Start-Up Fee) + 20,000 บาท ค่าประกันการดำเนินงาน
 • งวดที่ 2  20% บาท (หลังจากวันเซ็นสัญญา 3 เดือน)
 • งวดที่ 3  20% บาท (หลังจากวันเซ็นสัญญา 6 เดือน)
(รายละเอียดดังกล่าว เป็นการอ้างอิงการดำเนินการที่ร้านสาขาของแฟรนไชส์ซอร์ เท่านั้น ดังนั้นผลประกอบการของสาขาแฟรนไชส์ซี จะขึ้นอยู่กับทำเล การดำเนินงาน และ การทำตลาดท้องถิ่น ของเจ้าของแฟรนไชส์ซีนั้นๆ)

ระยะเวลาคืนทุน6 เดือน – 1 ปี 

(รายละเอียดดังกล่าว เป็นการอ้างอิงการดำเนินการที่ร้านสาขาของแฟรนไชส์ซอร์ เท่านั้น ดังนั้นผลประกอบการของสาขาแฟรนไชส์ซี จะขึ้นอยู่กับทำเล การดำเนินงาน และ การทำตลาดท้องถิ่น ของเจ้าของแฟรนไชส์ซีนั้นๆ)

คุณสมบัติ
ผู้ลงทุน
 1. เป็นผู้รักงานบริการ รักงานสอน กระตือรือร้น ปรารถนาดีต่อนักเรียน
 2. สนใจด้านพัฒนาการเด็ก สามารถอยู่ในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ผ่านการเล่นของเด็กๆได้
 3. มีงบประมาณหรือแหล่งเงินทุนเพื่อบริหารสถาบัน
 4. มีความตั้งใจในการทำโรงเรียนสอนเสริมพัฒนาการเด็กในรูปแบบ แฟรนไชส์การศึกษา
 5. มีเวลาในการบริหารสถาบันฯ
 6. มีทำเลที่เหมาะสม
สิ่งที่ได้รับ
 1. สิทธิ์การใช้เครื่องหมายการค้า (โลโก้) Raise Genius School
 2. สิทธิ์ในการใช้ Artwork, Mascot, บอร์ดความรู้ ฯลฯ เพื่อการโฆษณา,ประชาสัมพันธ์ และ ตกแต่งพื้นที่ (ออกแบบเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง)
 3. ให้คำปรึกษาในการตกแต่งสถานที่
 4. จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ตกแต่ง และชุดหุ่นยนต์เพิ่มในราคาพิเศษ
 5. สิทธิ์ ในการเปิดสอนหลักสูตรเสริมทักษะผ่านการประดิษฐ์หุ่นยนต์ Raise Genius Robot
 6. สิทธิ์ ในการเข้ารับการอบรมและ Training หลักสูตรการสอน การบริการ และการบริหารโรงเรียน รวม 3 ท่าน ระยะเวลาตาม Package  (ณ สำนักงานใหญ่ และ สาขาต้นแบบของ Franchisor)
 7. คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่บริการ,ผู้จัดการ/เจ้าของ,คู่มือครู รวมทั้งแบบประเมินพัฒนาการนักเรียน
 8. มีระบบการจัดการ และ เอกสาร สำหรับการบริหารโรงเรียน ที่เป็นมาตรฐาน
 9. มีระบบ E-Learning และ ระบบฐานข้อมูลนักเรียน
 10. เข้าให้คำแนะนำยังสาขาเป็นช่วงๆ ตลอดอายุสัญญา
 11. ได้รับคำแนะนำในการเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ในลีกต่างๆ ทั้งใน และ ต่างประเทศ
 12. สิทธิ์ในการประชาสัมพันธ์สาขาผ่าน Web ,Fanpage RaiseGeniusSchool ,Youtube ตลอดอายุสัญญา และ ประชาสัมพันธ์ร่วมกับ Partner ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ
 13. ช่วยประชาสัมพันธ์สาขาผ่านการโฆษณาทาง Internet
 14. ประชาสัมพันธ์ Brand ผ่านกิจกรรมการตลาดที่ส่วนกลางจัดขึ้นเช่น การออก Road Show เปิดโลกหุ่นยนต์ ทำเนียบรัฐบาล, จามจุรีแสควร์, TK Park, พิพิธภัณฑ์เด็ก กรุงเทพฯ, ซีคอน บางแค ฯลฯ ,ลงนิตยสารสื่อสิ่งพิมพ์ อนุบาลไหนดี สำนักพิมพ์วัฏฏะ, เส้นทางเศรษฐี สำนักพิมพ์มติชน, อุตสาหกรรมสาร กระทรวงอุตสาหกรรม ออกรายการ Smart SME, เพื่อนคู่คิด ของ ธ.กรุงเทพ (ช่อง 3), Wisdom World ฯลฯ
 15. ช่วยวิเคราะห์ศักยภาพทำเล 
 16. สามารถอัพเกรดแพ็คเกจได้โดยชำระเพิ่มแค่ส่วนต่าง
อื่นๆจุดเด่นของสถาบันเรสจีเนียสสคูล
 • ผู้บริหารจบการศึกษาระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท ด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ รวมถึงมีประสบการณ์ในการสร้างหุ่นยนต์โดยตรง ดังนั้นหลักสูตรที่สร้างจึงมีความถูกต้องตามหลักวิชาการหุ่นยนต์
 • เป็นสมาชิกสมาคมแฟรนไชส์และไลเซนต์ (FLA) 
 • ผ่านการสนับสนุนจาก สำนักงานเทคโนโลยี SME มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
 • เรสจีเนียสสคูลได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการ 84 พรรษามหาราชัน สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 • ผ่านการอบรมการบริหารจัดการ สาขาแฟรนไชส์ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพานิชย์
 • อยู่ในระหว่างการดำเนิน รับรองมาตรฐานแฟรนไชส์จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพานิชย์
 • มีการอบรมพื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการ โดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นวิทยากรพิเศษจาก มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์
 • มีการอบรมความรู้และพื้นฐานหุ่นยนต์รวมทั้ง วิสัยทัศน์ ด้านหุ่นยนต์
 • ทีมงานประกอบด้วยอดีตกรรมการ ตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ
 • ทีมงานประกอบด้วยกรรมการ การคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาระดับอาชีวะศึกษาเพื่อไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นด้านหุ่นยนต์ 
 • เป็นผู้ร่วมดำเนินการ จัดค่ายหุ่นยนต์จาก การประกวดโครงงานนวัตกรรม ปตท.
 • มีการแนะแนวการศึกษาต่อ
 • มีสาขาที่เปิดดำเนินการเองถึง 3 สาขา ซึ่งดำเนินการมาร่วม 5 ปี ทำให้มีประสบการณ์ตรงในการทำสาขา จึงสามารถให้คำปรึกษาได้ทั้งในเรื่องการตลาดท้องถิ่น การจัดการสาขา และ กลยุทธ์ รวมถึง เทคนิคสำคัญ ต่างๆ
 • ทีมบริหารผ่านการอบรมจากศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 • เน้นพัฒนาการเด็กรอบด้าน โดยมีกระบวนการและเทคนิคการสอนที่เด็กๆ และผู้ปกครอง Happy
 • เป็นโค๊ชทีมแข่งขันหุ่นยนต์ให้กลับโรงเรียนชั้นนำต่างๆ มากมายอาทิเช่น 
  • อัชสัมชัญ English Program Campus พระราม 2 (ACEP)
  • อัชสัมชัญ สมุทรปราการ
  • โรงเรียน มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ 
  • โรงเรียน นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
 • สอนประจำในโรงเรียนมัธยมชั้นนำหลายแห่ง ทำให้มั่นใจได้ในคุณภาพของความรู้ด้านหุ่นยนต์
 • ผู้บริหารและทีมงานของสถาบันเรสจีเนียสสคูล ทุ่มเทความรู้ความสามารถอย่างเต็มเวลา ในการสร้าง Brand Raise Genius School และ ดำเนินกิจกรรมของสถาบันฯ 
 • นโยบายชัดเจน เช่น แฟรนไชส์ซีชำระเพียงค่า แฟรนไชส์ฟี เวลาต่อสัญญา ฯลฯ
 • เป็นผู้จัดการแข่งขัน Raise Genius Robot League มาแล้วอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 3 เพื่อให้น้องๆ เรสจีเนียสสคูล ได้ประชันความคิดสร้างสรรค์ และ การกล้าแสดงออก
 • เรสจีเนียสสคูล มี Style การสอนที่เป็นเอกลักษณ์ (Signature) ตรงใจเด็กๆ และ ผู้ปกครอง
 • เรสจีเนียสสคูล มีช่องทางรายได้หลากหลาย ซึ่งครอบคลุมช่วงเวลาตลอดทั้งปี 
 • เรสจีเนียสสคูล เน้นตลาดเสริมทักษะเป็นหลักจึงมีขนาดตลาดที่กว้าง และ ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้หลายช่วงชั้นปี (น้องอายุ 4 - 16 ปี)
 • มีความเป็นกันเอง จริงใจ ยืดหยุน และ เข้าใจผู้ประกอบการ (ทำสาขาตัวเองมาตลอด เข้าใจดี)
 • แฟรนไชส์ซีคุ้มค่า
 • มีผลงานระดับชาติ โดยรวมกลุ่มน้องๆ ของเรสจีเนียส ร่วมทำทีม โดยได้รับ
  • รางวัลที่ 3 Project Award ในการแข่งขัน First Lego League 2012
  • รางวัลที่ 1 ในการแข่งขัน World Robot Olympic 2013 ( WRO ) ประเภทความคิดสร้างสรรค์ ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันหุ่นยนต์ที่ประเทศ อินโดนีเซีย 
  • รางวัลที่ 1 Project Award ในการแข่งขัน First Lego League 2013
  • รางวัล Innovation Award ในการแข่งขัน First Lego League 2014
  • รางวัลที่ 1 Competitor Award ในการแข่งขัน First Lego League 2015
  • รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ครั้งที่ 62 ระดับภาคกลาง เป็นตัวแทนไปแข่งระดับประเทศ 
  • รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันหุ่นยนต์  สพฐ. ครั้งที่ 63 ระดับภาคกลาง
  • ฯลฯ
 • เรสจีเนียสสคูลเปิดมาแล้ว 5 ปี ที่ผ่านมามีผู้ปกครองขอซื้อแฟรนไชส์ ตั้งแต่เรายังไม่รู้ว่า แฟรนไชส์คือ อะไร (ตอนสอนในห้องเรียนสาธิตในมหาวิทยาลัย) คือ ในช่วงนั้นยังเรายังตอบไม่ได้ว่าจะเอาอะไรไปแนะนำแฟรนไชส์ซี (กลัวเอาเขามาเจ๊ง) แต่ตอนนี้ แฟรนไชส์หุ่นยนต์ ของเรสจีเนียสสคูลพร้อมแล้วครับ (ผ่าน Season ต่างๆ ในแต่ละรอบปีมา 5 รอบแหละ) ร่วมเป็นหนึ่งในครอบครัว แฟรนไชส์การศึกษา แห่งอนาคต มาจุดไฟความเป็น ผู้ประกอบการใหม่ ในตัวของคุณกันนะครับ แล้วพบกันครับ พี่เรส
ชื่อผู้ติดต่อคุณอิษฏา เหล่าสุนทรากุล
ที่อยู่89 เพชรเอกชัยพลาซ่า แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทร.
086xxx
อีเมล์
 numxxx
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2562 
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 205 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 13,885 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 420 คน
 
แฟรนไชส์หุ่นยนต์แฟรนไชส์การศึกษาแฟรนไชส์คือ
แฟรนไชส์นี้ ไม่ได้รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด
Budget