ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
9.5K
403
50
คณิตศาสตร์สิงคโปร์ เซ็นโตซ่า แม็ธ และหลักสูตรคิดเลขเร็ว ซีตาร์ แม็ธ
(Zentosa (Singapore Math) and Seetah Math)
หลักสูตร Zentosa เป็นหลักสูตรสำหรับนักเรียนชั้น อ.1-ป.6 ที่เรียนโรงเรียน inter หรือ English Program ซึ่งเป็นโจทย์ปัญหาที่สอดคล้องกับหลักสูตรคณิตศาสตร์ ประเทศสิงคโปร์
100,000 บาท ต่อเดือน
2,000 บาท ต่อเดือน
แฟรนไชส์คณิตศาสตร์ สัญชาติไทยแท้ 100% ในนามบริษัท เซ็นส์แมธ ไมนด์ จำกัด โดยนายอรรถสิทธิ์ ปัญจวรานนท์ ประธานกรรมการ 

มีความมุ่งหวังให้นักเรียนไทยทั่วประเทศ ได้เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์อย่างมีความสุข เพื่อให้เป็นคนเก่ง ดี และมีความสุข
 • ปี 2551 พัฒนาหลักสูตร SenseMath (วิชาคณิตศาสตร์)
 • ปี 2554 พัฒนาหลักสูตร SenseArt (วิชาศิลปะ)
 • ปี 2555 พัฒนาหลักสูตร SenseThai (วิชาภาษาไทย)
 • ปี 2559 พัฒนาหลักสูตร Zentosa (Singapore Math) และ Seetah Math (คิดเลขเร็ว)
หลักสูตร Zentosa เป็นหลักสูตรสำหรับนักเรียนชั้น อ.1-ป.6 ที่เรียนโรงเรียน inter หรือ English Program ซึ่งเป็นโจทย์ปัญหาที่สอดคล้องกับหลักสูตรคณิตศาสตร์ ประเทศสิงคโปร์

หลักสูตร ตรงตามกระทรวงศึกษาประเทศไทย สำหรับนักเรียนชั้น อ.1 – ม.3 

หลักสูตร Seetah Math เป็นหลักสูตรเพิ่มทักษะสมาธิ ด้วยลูกคิดญี่ปุ่น ผ่านการฝึกฝนคิดเลขเร็ว สำหรับนักเรียนชั้น อ.3 – ม.3

สาขารายละเอียด
สำนักงานใหญ่
10 สาขา
รวมสาขาทั้งหมด10 สาขา
 • ค่าแฟรนไชส์ 150,000 บาท
 • ค่าตกแต่งสถานที่ พร้อมอุปกรณ์สำนักงาน 200,000 บาท
 • ค่าจ้างครู และค่าเช่าที่ต่อเดือน 40,000 บาท
 • เงินทุนหมุนเวียน 100,000 บาท
 1. มีใจรักงานด้านการศึกษา มีความเอาใจใส่ต่อเด็กๆ
 2. มีความสามารถในการบริหาร และการจัดการ
 3. มีความพร้อมในการลงทุน
 4. มีสถานที่อยู่ในทำเลที่ดี
 1. ลิขสิทธิ์ในเขตพื้นที่
 2. อบรมครู ทุกระดับชั้น 
 3. อบรมเอกสารและการประชาสัมพันธ์
 4. เอกสารตำราเรียนเบื้องต้น ตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 1 – ป.6  พร้อมเฉลย  
 5. ข้อสอบวัดระดับ (Placement Test)  พร้อมเฉลย 
 6. ข้อสอบเพื่อเลื่อนระดับชั้น (Achievement Test) พร้อมเฉลย 
 7. Knowledge Test for Teacher พร้อมเฉลย 
 8. ใบปลิว 4 สี A5 
 9. ใบสมัคร
 10. ใบเสร็จรับเงิน
 11. งบประมาณสนับสนุนค่าป้าย
 12. Operation Manual for Teacher 
 13. ประกาศนียบัตร รับรองผลการเรียนสำหรับผู้เรียนทุกคน 
 14. ตัวอย่างเอกสาร ภายในสถาบัน เช่น บัตรผู้เรียน
จุดเด่นของ senseMath ในด้านการลงทุน
 1. จุดคุ้มทุนที่ต่ำ ทำให้คืนทุนเร็ว
 2. สัญญา 2 ปี แต่ต่อสัญญาไม่เสียค่า Franchise เพิ่ม
 3. มีการปกป้องเขตพื้นที่
 4. ค่าเรียนไม่แพง และมีมาตรฐานเท่ากันทั้งประเทศ
 5. สามารถเปิดควบคู่กับวิชาอื่นได้
 6. ได้รับความช่วยเหลือ คำแนะนำในการดำเนินธุรกิจ
 7. มีการฝึกอบรมครู
 8. มีการพัฒนาหลักสูตรอยู่เสมอ
 9. มีประกาศนียบัตร รับรองผลการเรียนสำหรับผู้เรียนทุกคน
ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อผู้ติดต่อคุณอรรถสิทธิ์ ปัญจวรานนท์
ที่อยู่
43/10 เอกสินโฮมออฟฟิศ ถนนสุคนธสวัสดิ์ ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
มือถือ
02-xxx
โทรสาร
 02-xxx
อีเมล์
 Senxxx
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2563 
รายชื่อผู้สนใจแฟรนไชส์  คณิตศาสตร์สิงคโปร์ เซ็นโตซ่า แม็ธ และหลักสูตรคิดเลขเร็ว ซีตาร์ แม็ธ
ลำดับชื่อ-สกุลโทรE-mail
1. นันทัชพร อxxx 09721xxx n.nunxxx
2. Sukanda Joxxx 08144xxx sukanxxx
3. โสตถิกันย์xxx 09100xxx clcsexxx
4. รุ่งฤทัย ทxxx 08916xxx rungrxxx
5. วรวรรณ ชูเxxx 08193xxx aileexxx
ข้อมูล รายละเอียด
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม50 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 9,507 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 46 คน
เงินลงทุน
สนใจลงทุน