ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
19K
457
85
โรงเรียนดนตรียามาฮ่า
(Yamaha Music School)
เป็นธุรกิจเพื่อสอนวิชาดนตรีสากลให้กับเด็กตั้งแต่อายุ 3 ขวบขึ้นไป จนถึงผู้ใหญ่ และมีธุรกิจขายเครื่องดนตรีและเครื่องเสียงยี่ห้อยามาฮ่า
7,000,000 - 9,000,000 บาท
โรงเรียนดนตรีสยามกลการ (ชื่อเดิม) เป็นโรงเรียนดนตรีแห่งแรกในประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2509 ณ ถนนพระราม 1 ตรงข้ามสนามกีฬาแห่งชาติ 

โดยรับรองมาตรฐานการเรียนการสอนตามหลักสูตรวิชาดนตรีจาก Yamaha Music Foundation ประเทศญี่ปุ่น จนสามารถขยายจำนวนโรงเรียนดนตรีสยามกลการเครือข่ายไปทั่วประเทศ รองรับความต้องการและการเจริญเติบโตทางธุรกิจ ได้เป็นอย่างดี และเพื่อเป็นการเปิดรับการค้าเสรี AEC ภายในปี 2558 นี้ จึงได้ปรับเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนดนตรียามาฮ่า” ทั่วประเทศ

ระบบการศึกษาดนตรีด้วยหลักสูตรของยามาฮ่า ไม่เหมือนกับสถาบันใดๆ ในโลก เพราะยามาฮ่าได้เริ่มค้นคว้าหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาดนตรีมาตั้งแต่ปี 1959 โดยระดมเอาผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการแต่ละแขนงเช่น นักจิตวิทยา, นักวิทยาศาสตร์การแพทย์, นักการศึกษา, นักดนตรี เป็นต้น มาร่วมกันค้นคว้าและพัฒนาการศึกษาด้านดนตรีให้ก้าวหน้า และเหมาะสมกับเด็กในวัยต่างๆ ให้สามารถเรียนรู้วิชาดนตรีได้ เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีความสนุกสนานเพลิดเพลินกับดนตรี 

ดังนั้นสถาบันดนตรียามาฮ่า จึงได้นำเอาวิชาการ ด้านการเล่นการแสดงมาพัฒนาให้กับทุกๆ คน ให้เล่นดนตรีด้วยวิธีที่ถูกต้องตามขั้นตอน ได้อย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน  และเพื่อจะได้มีความสามารถเล่นดนตรีให้เก่งขึ้นต่อไปอีกด้วย

ดังนั้น การดำเนินธุรกิจดนตรีในชื่อโรงเรียนดนตรียามาฮ่า จึงนับได้ว่า เป็นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี และยังสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่ต้องการประกอบธุรกิจประเภทนี้ 

ด้วยจำนวนสาขาที่ปัจจุบันมีมากกว่า 90 แห่งทั่วประเทศ และมีจำนวนนักเรียนมากกว่า 25,000 คน เป็นสิ่งยืนยันถึงความสำเร็จกับธุรกิจประเภทนี้ จึงไม่ต้องสงสัยเลยว่า ธุรกิจดนตรีกับโรงเรียนดนตรียามาฮ่า เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับผู้ที่มีความสนใจในการประกอบธุรกิจดนตรี และทางบริษัทฯ พร้อมให้คำปรึกษาในเรื่องการประกอบธุรกิจนี้ต่อท่าน ด้วยความจริงใจ มุ่งมั่น และพร้อมก้าวเดินไปด้วยกัน เพื่อความสำเร็จของท่านในธุรกิจดนตรี ภายใต้ชื่อ “โรงเรียนดนตรียามาฮ่า”

โรงเรียนดนตรียามาฮ่า ประกอบธุรกิจเป็นโรงเรียนในระบบกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้กฎหมายการศึกษานอกระบบมาตรา 15(2)  ซึ่งจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้เฉพาะธุรกิจโรงเรียนฯ

โดยธุรกิจจะเปิดเป็นโรงเรียนฯเพื่อสอนให้นักเรียนได้เรียนและได้รู้จักกับโน้ตสากล ซึ่งถือได้ว่าโน้ตสากลเป็นภาษาเพียงภาษาเดียวที่ใช้เหมือนกันทั่วโลก

โดยการเรียนจำเป็นต้องเรียนผ่านเครื่องมือกำเนิดเสียงที่เรียกว่าเครื่องดนตรี ซึ่งจะทำให้นักเรียนได้รู้จักกับโน้ตสากลผ่านการเล่นและการได้ยินเสียงจากเครื่องดนตรี

ดังนั้นธุรกิจนี้จึงได้พ่วงระบบขายสินค้าเครื่องดนตรีสากลทุกประเภท ภายใต้ยี่ห้อ “YAMAHA” ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงเรียนนี้ด้วย เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานที่ดีให้แก่นักเรียนผ่านสินค้าที่มีคุณภาพ จากผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะทำให้ผู้ดำเนินธุรกิจโรงเรียนทุกคน เกิดความมั่นใจทั้งในระบบการเรียนการสอน และคุณภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องเสียงและเครื่องดนตรียามาฮ่า

สาขารายละเอียด
สำนักงานใหญ่
92 สาขา
รวมสาขาทั้งหมด92 สาขา
ค่าแฟรนไชส์ มี 2 แบบ ได้แก่
 1. ค่าแฟรนไชส์ 200,000 บาท ในเขตต่างจังหวัดหัวเมืองเล็ก
 2. ค่าแฟรนไชส์ 500,000 บาท ในเขตกรุงเทพ-ปริมณฑล และเขตต่างจังหวัดหัวเมืองใหญ่
 • ค่าตกแต่งสถานที่ 12,000-15,000 บาท / ตร.ม. (ต้องมีพื้นที่อย่างน้อย 250 ตร.ม.)
 • ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน (เครื่องเสียงและเครื่องดนตรียามาฮ่า) เริ่มต้นที่ 3,000,000 บาท
 • ค่า Royalty Fee คิด 7.5% จากค่าเล่าเรียน / คน / เดือน
 • ค่า Management fee 25,000 บาท ในเขตกรุงเทพ-ปริมณฑล และเขตต่างจังหวัดหัวเมืองใหญ่ และ 15,000 บาท ในเขตต่างจังหวัดหัวเมืองเล็ก
 1. เป็นผู้มีความสนใจในธุรกิจ
 2. มีความรักในเสียงดนตรี
 3. รักในการพบปะบุคคลหลากหลายประเภท
 4. ต้องการลงทุนในธุรกิจ
 5. ไม่คาดหวังผลกำไรแบบรวดเร็วเกินไป
 6. มีหัวใจรักการบริการ
 1. รับคู่มือการดำเนินธุรกิจโรงเรียนดนตรียามาฮ่า
 2. รับหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันดนตรียามาฮ่า และหลักสูตร PMC (Popular Music Course)
 3. รับสิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายการค้าต่างๆ ของโรงเรียนดนตรียามาฮ่า ในการโฆษณาในเขตพื้นที่ดำเนินกิจการ
 4. รับคำปรึกษาในเรื่องทำเลที่ตั้ง พร้อมให้คำปรึกษาการออกแบบตกแต่งภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานโรงเรียนดนตรียามาฮ่า
 5. รับสิทธิ์การจัดสอบเลื่อนลำดับของนักเรียนและครูผู้สอน ตามมาตรฐาน Yamaha Music Foundation ประเทศญี่ปุ่น และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก
 6. รับสิทธิ์การจัดซื้อเครื่องดนตรีและเครื่องเสียงราคาพิเศษ เพื่อเป็นอุปกรณ์ในการเรียนการสอน กำหนดโดยสถาบันดนตรียามาฮ่า
 7. รับสิทธิ์การจัดซื้อเครื่องดนตรีและเครื่องเสียงราคาพิเศษ เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์จัดจำหน่าย กำหนดโดยฝ่ายขายของบริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด
 8. รับสิทธิ์ฝึกอบรม ณ ศูนย์ฝึกอบรม เพื่อพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรที่สมบูรณ์แบบที่สุดในประเทศไทย
 9. รับสิทธิ์คำแนะนำในการวางแผนการตลาด การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ และการบริหารงาน ฯลฯ
 10. มีกิจกรรมรองรับหลักสูตรการเรียนการสอน ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ เช่น การแข่งขัน Yamaha Thailand Music Festival ในระดับเขตและรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ, การแข่งขันลูกทุ่งคอนเทสต์, การแข่งขันวงโยธวาฑิตแห่งประเทศไทย, การจัด Music Camp, การจัดการแสดงของนักเรียนยามาฮ่า เช่น PMS on stage, และอื่นๆ
ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อบริษัทบริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อคุณแนท
ที่อยู่
เลขที่ 891/1 อาคารสยามกลการ ชั้น 3, 4, 15 และ 16 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์
02-xxx
โทรสาร
 02-xxx
อีเมล์
 musxxx
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 27 มกราคม 2563 
รายชื่อผู้สนใจแฟรนไชส์  โรงเรียนดนตรียามาฮ่า
ลำดับชื่อ-สกุลโทรE-mail
1. วัฒนโชติ xxx 08259xxx wizarxxx
2. คุณวีร์ เสxxx 08976xxx porkaxxx
3. ชนินาถ ศิรxxx 09172xxx Aomsixxx
4. สุรเดช ศรีxxx 08469xxx boy_pxxx
5. สุดา ภัทตพxxx 08189xxx Suea.xxx
ข้อมูล รายละเอียด
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม85 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 18,653 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 63 คน
เงินลงทุน
สนใจลงทุน