ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
8.4K
435
211
twitter
สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพ เบรนสแกน
FRANCHISE
NEWS
VDO
Brain Scan เป็นธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีความแข็งแกร่ง มีอัตราการเติบโตจากปี พ.ศ. 2556 -2558 อย่างรวดเร็ว จาก 1 สาขา ขยายเป็น 10 สาขาในปัจจุบัน ผลสำรวจของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เผยแนวโน้มธุรกิจดาวเด่น 11 กลุ่ม

ในปี พ.ศ. 2558 พบว่าธุรกิจแฟรนไชส์เกี่ยวกับการศึกษาเป็น 1 ใน 11 ธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและเติบโตมากกว่า 300% จากปีก่อน เนื่องจากมีการส่งเสริมการศึกษานอกระบบเพิ่มสูงขึ้น เพื่อรองรับการสร้าง Knowledge Economy และเตรียมการเข้าสู่การแข่งขันในกลุ่มประเทศ AEC

สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพ Brain Scan เป็นศูนย์วิเคราะห์ ค้นหาและพัฒนาศักยภาพบุคคล

นำผลที่ได้จากการวิเคราะห์ศักยภาพมาใช้เป็นข้อมูลในการให้คำปรึกษาแนะนำและช่วยสนับสนุนด้านการพัฒนาการศึกษาของบุคลากรทำให้พวกเค้าได้มีโอกาสรู้จักความถนัดที่แท้จริงของตนเอง เข้าใจตนเองและสร้างความมั่นใจให้กับตนเองได้ โดยไม่ต้องรอคำชื่นชมของสังคม มีประโยชน์สำหรับผู้ปกครองและบุตรหลานที่จะทำให้เด็กๆได้มีโอกาสทำในสิ่งที่พวกเค้ารักและถนัดที่สุด

ช่วยประสานความคาดหวังของพ่อแม่กับความฝันของลูก เราอยากให้ท่านเลือกเป็นส่วนหนึ่งกับเราทำให้มั่นใจได้ว่าคุณได้โอกาสที่ดีและข้อเสนอที่ดีที่สุดในการทำธุรกิจเกี่ยวกับการศึกษาและการพัฒนาเด็กเพื่อให้บุคคลนั้นสามารถพัฒนาและเรียนรู้ตามธรรมชาติหรือความถนัดที่แท้จริงทำให้พวกเค้าดำรงชีวิตและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

แฟรนไชส์ของ Brain Scan เป็นแฟรนไชส์ที่มีการจัดเตรียมระบบและเทคโนโลยีไว้ให้ผู้ประกอบการพร้อมใช้งานไว้อย่างสมบูรณ์รวมถึงทำการจัดหาและอบรมบุคลากรเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสาขาไว้ให้พร้อม อุปกรณ์ที่เป็นกรรมสิทธิ์และโปรแกรมที่ใช้งานของ Brain Scan ได้พัฒนาและวิจัยเทคโนโลยีต่างๆบนพื้นฐาน DMIT (Dermatoglyphics Multiple Intelligence Test)

ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน สามารถค้นหาศักยภาพต้นกำเนิดของบุคคลได้จากการเก็บลายผิวนิ้วมือนำมาถอดรหัสและวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมทางสถิติ มีความแม่นยำสูง 95-98% ได้รับผลตอบรับและความนิยมจากลูกค้าเป็นจำนวนมากในขณะนี้ กลุ่มลูกค้าของเรามีทั่วประเทศทั้งในกรุงเทพมหานครฯและต่างจังหวัด นักพัฒนาของเราได้พัฒนาเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่า Brain Scan Fingerprint Stats  เป็นเครื่องมือและโปรแกรมที่ใช้วิธีขั้นสูงของหลักการทาง วิทยาศาสตร์ Dermatoglyphics พันธุศาสตร์ลายผิวและหลักการทางสถิติ ซึ่งทฤษฎีต่างๆที่นำมาใช้ถูกพัฒนาโดยนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของโลกมายาวนาน อาทิ Dr.Sir Francis Galton Dr.Harold Cummins เป็นต้น

Brain Scan Fingerprint Stats ทำงานโดยการสแกนรูปแบบลายนิ้วมือและรูปทรงบนปลายนิ้วของบุคคลนั้นโดยผู้ปฏิบัติงานที่เรียกว่า Dermatoglyphics analyst เป็นผู้สแกนเก็บภาพตามรูปแบบที่กำหนด หลังจากนั้นนำส่งออกไปยัง Lab Center เพื่อประมวลผลถอดรหัสและจำแนกชนิด วัดองศาและจำนวนเส้น นำไปวิเคราะห์และแปรผลโดยนักวิเคราะห์ศักยภาพสมอง Brain analyst และให้คำปรึกษาโดยนักจิตวิทยา เข้ารับบริการเพียงครั้งเดียวแต่สามารถขอคำปรึกษาได้ตลอดหากต้องการที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญโดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

รายงานที่ผลวิเคราะห์ที่ได้เรียกว่า Dermatoglyphics Multiple Intelligence Report ครอบคลุมศักยภาพสมองทั้ง 10 ด้าน บริการให้คำปรึกษาแนะนำในการเลือกสาขาอาชีพ การเลี้ยงดู แนะแนวทางในการพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมส่วนที่เป็นจุดเด่นและเสริมสร้างส่วนที่เป็นจุดด้อยเพื่อให้มีระมัดระวังในการดำเนินชีวิตและช่วยให้ก้าวเดินได้อย่างถูกทาง ทำให้มั่นใจว่า พ่อ แม่ ลูก หรือบุคคลนั้น บริษัทและองค์กรจะสามารถที่จะบรรลุประโยชน์ในการใช้เทคโนโลยีนี้ในการค้นหาศักยภาพที่แท้จริงของตนเอง

จึงเป็นโอกาสที่ดีในการนำเสนอธุรกิจนี้ให้แก่ผู้สนใจ ในจังหวัดที่เรายังไม่มีสาขาตั้งอยู่ เพื่อขยายฐานธุรกิจรองรับความต้องการลูกค้า ร่วมเติบโตและพัฒนาไปด้วยกันพร้อมทั้งแบ่งปันความรู้และโอกาสในการสร้างธุรกิจที่มั่นคงให้กับท่าน เป้าหมายของเราคือ จัดตั้งสาขาแฟรนไชส์ซีให้ครบ 30 สาขาทั่วประเทศในระยะเวลา 5 ปี ผู้ลงทุนหรือผู้ประกอบการแต่ละสาขาสามารถคืนทุนได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 6-8 เดือน ขึ้นอยู่กับความตั้งใจ การทำการตลาดและการบริหารจัดการของสาขา

ทั้งนี้ผู้ประกอบการต้องมีเวลาและมีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงในการทำธุรกิจนี้อย่างต่อเนื่อง ผลตอบแทนจากการลงทุนสูงสุดถึง 70% ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้า หากคุณมีสถาบันเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กอยู่แล้ว Brain Scan จะช่วยเพิ่มพูนทั้งศักยภาพในการทำงานและสร้างรายได้ให้คุณมากยิ่งขึ้น

ลักษณะกิจการ
แฟรนไชส์สถาบันพัฒนาศักยภาพเด็ก
ชื่อธุรกิจ (ไทย)สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพ เบรนสแกน
ชื่อธุรกิจ (Eng)Brain Scan
ปีที่ก่อตั้งพ.ศ. 2556 (ก่อตั้งมา 6 ปี)
ความเป็นมาBrain Scan ก่อตั้งขึ้นในปี 2556 โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และจิตวิทยา รวมกันเป็นทีมงานนักวิจัยที่มีความรู้ ความสามารถ คิดค้นและพัฒนา โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่นำผลงานวิจัยด้าน Dermatoglyphics (พันธุศาสตร์ลายนิ้วมือ) มาสร้างเป็นระบบประมวลผลเพื่อการประเมินศักยภาพต้นกำเนิดของบุคคล เกิดเป็นวิทยาการสมัยใหม่ที่มีความแม่นยำสูง นำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคคลได้อย่างเหมาะสม

งานศึกษาวิจัย เราพบว่า ศาสตร์ที่เรียกว่า Dermatoglyphics (พันธุศาสตร์ลายนิ้วมือ) นั้นเป็นศาสตร์ที่ได้รับความนิยมและได้รับการยอมรับจากวงการแพทย์และนักวิทยาศาสตร์จากนานาประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา เยอรมนี สิงคโปร์ มาเลย์เซีย อินโดนีเซีย อินเดีย จีนและไต้หวัน ซึ่งนักวิจัยแต่ละประเทศได้มีการพัฒนาโปรแกรมขึ้นมาใช้อย่างแพร่หลายขึ้นมาใช้ในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ Dermatoglyphics ฝ่ายงานวิจัยและวิศวกรซอฟแวร์ของสถาบันฯเลือกใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า DMIT(Dermatoglyphics Multiple Intelligence Test) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ทันสมัยที่สุดจากประเทศอินเดีย

ในปัจจุบัน นำมาประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์การตรวจวัดลายผิวนิ้วมือที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสหรัฐอเมริกา โปรแกรมจะทำการประเมินผลเปรียบเทียบกับอัตลักษณ์ของผิวลายนิ้วมือ ถอดรหัสรูปแบบและจำนวนเส้นซึ่งได้รับการถ่ายทอดรหัสทางพันธุกรรมของบุคคลนั้นด้วยระบบ Biometric ได้รายงานผลที่มีความแม่นยำถึง 95-98% ประกอบไปด้วยรายละเอียดที่ครอบคลุมตามทฤษฎีการพัฒนาบุคคลากรที่ทั่วโลกยอมรับ

สินค้าและบริการรายงานผลวิเคราะห์ศักยภาพต้นกำเนิดที่แท้จริงของบุคคล ประกอบด้วย
 • วิเคราะห์ลักษณะบุคลิกภาพและอุปนิสัยที่มีมาแต่‹กำเนิด (Personal Characteristic)
 • วิเคราะห์ความสมดุลของการทำงานสมอง 2 ซีก
 • วิเคราะห์ศักยภาพสมองต้นกำเนิดทั้ง 10 ด้Œาน (10 Inborn Intelligences)
 • วิเคราะห์ IQ  EQ  AQ และ CQ
 • วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าการทำงานของสมองต้นกำเนิดทั้ง 5 ส่วนโดยใช้เกณฑ์สากล 
 • ค้นหา จุดเด่‹น พรสวรรค์ และจุดที่ควรเสริมสร้างที่มีมาแต่‹กำเนิด
 • ค้นหารูปแบบการเรียนรู้ (Learning Styles)
 • ค้นหาช่องทางการสื่อสารเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด (Learning Types)
 • ค้นหา‹แนวทางสาขาอาชีพที่เหมาะสม (8 Multiple Intelligences)
 • ให้คำปรึกษา แนะนำแนวทางและวิธีแก้ไขปรับปรุงโดยนักจิตวิทยา
ควบคุมดูแลการวิเคราะห์ทุกขั้นตอนโดยนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีประสบการณ์ด้านงานวิจัยมากว่า 18 ปี ให้คำปรึกษาแนะนำโดยนักจิตวิทยาที่มีประสบการณ์

กลุ่มลูกค้าแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
 • กลุ่มลูกค้าสถาบันการศึกษา ได้แก่ โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนประถม และโรงเรียนมัธยม ให้บริการผลิตภัณฑ์ประเภท School report ซึ่งเป็นเราสถาบันฯเดียวที่มีรูปแบบรายงานประเภทนี้ เข้าเจาะตลาดนำร่องโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาต่างๆที่เราเรียกว่า “โรงเรียนคู่ธุรกิจ”
 • ลูกค้ารายย่อยทั่วไป เป็นฐานลูกค้ากลุ่มปกติซึ่งประกอบไปด้วยผู้ปกครอง นักเรียน กลุ่มลูกค้าวัยทำงาน ผู้บริหาร ฯลฯ โดยสำนักงานใหญ่ช่วยทำการตลาดและจัดทำความร่วมมือ ส่งเสริมการตลาดอย่างต่อเนื่อง แฟรนไชส์ซีสามารถจัดทำ co-Promotion กับสถาบันสอนพิเศษ ติวเตอร์ที่มีชื่อเสียง โรงเรียนกวดวิชา โรงเรียนสอนศิลปะ โรงเรียนสอนเต้นรำและโรงสอนดนตรี รวมถึง ความร่วมมือกับกลุ่มโรงพยาบาลในส่วนของฝ่ายที่ดูแลเรื่องพัฒนาการเด็กและความร่วมมือกับกลุ่มบัตรเครดิต เป็นต้น
ประเทศThailand  Thailand | Asia
กลุ่มประเทศASEAN Economic Community (AEC)
ค่าแฟรนไชส์450,000 บาท
งบการลงทุน450,000 บาท
เงินทุนหมุนเวียน50,000 บาท ต่อเดือน
สำนักงานใหญ่10 สาขา
รวมทั้งหมด10 สาขา
รูปแบบธุรกิจ
ความพร้อมในการขยายสาขาไปต่างประเทศ
การลงทุนค่าแฟรนไชส์  450,000 บาท ค่าอายุสัญญาเป็นแบบตลอดชีพ จ่ายเพียงครั้งเดียว ไม่มีรายปี  

ระยะเวลาคืนทุน6-8 เดือน ขึ้นอยู่กับความตั้งใจความมุ่งมั่นและการบริหารจัดการของสาขา
คุณสมบัติ
ผู้ลงทุน
 1. มีใจรักในการให้บริการ
 2. มีความมุ่งมั่นในการทำธุรกิจเกี่ยวกับเด็ก
 3. มีความสนใจในธุรกิจเกี่ยวกับการศึกษาหรือการพัฒนาศักยภาพบุคคล
 4. สนใจและเปิดรับในเทคโนโลยีใหม่ๆ
 5. หากเป็นเจ้าของสถาบันการศึกษาจะทำให้เพิ่มศักยภาพมากยิ่งขึ้น
 6. ผู้บริหารหรือผู้รับอนุญาตจบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
 7. เข้าใจในระบบธุรกิจแฟรนไชส์
สิ่งที่ได้รับ
สิ่งที่ท่านจะได้รับแต่ละสาขา สาขาละ 1 set ดังนี้ :
 • Notebook Computer 14”หรือ 15”
 • โปรแกรม Brain Scan Fingerprint 1 ชุด
 • Fingerprint Scanner GSA Approved 1 เครื่อง
 • อุปกรณ์สาหรับการทำรายงาน
  1. Printer สี 1 เครื่อง
  2. อุปกรณ์ประกอบการพิมพ์รายงาน จำนวน 100 ชุด
  3. เครื่องเข้าเล่ม 
 • อบรมบริบทของธุรกิจและการเข้าใจในธุรกิจ (1 วัน) รวมผู้บริหารไม่เกิน 5 คน 
 • อบรมการวิเคราะห์เบื้องต้น (2 วัน) สำหรับนักวิเคราะห์ นักจิตวิทยา จำนวน 1 คน
 • อบรมการวิเคราะห์ศักยภาพต้นกำเนิด สำหรับนักวิเคราะห์ นักจิตวิทยา ( 3 วัน) จำนวน 1 คน
 • อุปกรณ์สำหรับการส่งเสริมการขาย (Roll-Up 2 อัน, Backdrop ขนาด 2X2 เมตร,COUNTER เคลื่อนที่ 1 ชุด ใบปลิว จำนวน 2,000 แผ่น) 
 • ออกแบบ Artwork สำหรับตกแต่งสถานที่ให้ฟรี
การสนับสนุนดูแลด้านเทคนิค ความรู้เฉพาะด้าน ข้อมูลเชิงเทคนิคเกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียนการสอนซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ทั้งหมดใน 1 ปี ตามเงื่อนไขการรับประกันของเครื่องมือ

อื่นๆประมาณการรายได้ต่อเดือน 200,000-250,000 บาทต่อเดือน 

ชื่อผู้ติดต่อคุณสุดสิริ ประสิทธิ์ผล
ที่อยู่371/36 อาคารเบรนสแกน โครงการบิสพอยท์วัน ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทร.
081xxx
อีเมล์
 sudxxx
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2562 
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 211 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 8,426 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 435 คน
 
พัฒนาศักยภาพเด็กสแกนนิ้วมือBRAINSCAN
แฟรนไชส์นี้ ไม่ได้รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด
Budget