แฟรนไชส์ธุรกิจท่องเที่ยว (ออนไลน์-ออฟไลน์)

ชานมไข่มุก บาบูแบร์
แฟรนไชส์ไทย : Thai Franchise
ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
15.2K
35
1.1K
41
สถาบัน คิด เอเบิ้ล (ไทยแลนด์)
FRANCHISE
NEWS
VDO
DOWNLOAD
Kid Able Thailand เราคือสถาบันสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน ด้วยโปรแกรมแบบพิเศษที่เน้นการทำกิจกรรมภายในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต เพราะทุกก้าวของชีวิตล้วนเป็นโอกาสในการเรียนรู้

Kid Able Thailand แบ่งวิธีการสอนเป็นโปรแกรม 3 แบบ คือสำหรับ เด็กวัยเริ่มหัดเดิน เด็กวัยประถมต้น และ เด็กวัยประถมปลาย เพราะความสามารถในการเรียนรู้ของเด็กแต่ละวัยต่างกัน ดังนั้นวิธีการสอนจึงควรมีการปรับไปตามแต่ละช่วงวัยของเด็ก
ลักษณะกิจการ
สถาบันสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน
ชื่อธุรกิจ (ไทย)สถาบัน คิด เอเบิ้ล (ไทยแลนด์)
ชื่อธุรกิจ (Eng)Kid Able Language School
ปีที่ก่อตั้งพ.ศ. 2552 (ก่อตั้งมา 8 ปี)
ความเป็นมา
จากความสำเร็จของการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ภาษานานาชาติ เช่น อังกฤษ จีน เวียดนาม และฝรั่งเศสให้กับนักเรียนตั้งแต่ เด็กเล็กจนถึงเด็กโต จนถึงวัยผู้ใหญ่ ที่คุณจินตนา ดาเนียล หรือ ครูจี้ ริเริ่มขึ้น ใต้ชื่อสถาบันว่า เฟอร์เฟค เอ็ดดูเคชั่น มาตั้งแต่ปี 2552

แต่ต่อมาคุณจินตนา พบว่า กลุ่มผู้เรียนที่เป็นเด็กเล็กมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงได้เกิดสถาบันใหม่ คิดเอเบิ้ล ภายใต้สแกนที่ว่า Early leaning starts here เพื่อรองรับกลุ่มเด็กโดยตรง
 
ด้วยประสบการณ์ทางด้านภาษาของ คุณจินตนา ผู้บริหารสถาบัน ซึ่งสำเร็จการศึกษาด้านอักษรศาสตร์ เอกภาษา ฝรั่งเศส จากมหาวิทยาลัยศิลปากร จึงมีแนวคิดที่จะสร้างสรรค์หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ให้เด็กไทยได้เรียนกัน ซึ่งก็คือการเน้นใช้วิธีการสอนผ่านการทำกิจกรรม (Based on Activities) เช่น การร้องเพลง เกมส์ภาษาอังกฤษ การประดิษฐ์ เป็นต้น

ซึ่งทำให้นักเรียนได้ฝึกภาษาอังกฤษ ขณะได้ทำกิจกรรมควบคู่กันไปด้วยกันอย่างมีความสุข ซึ่งมีผลทำให้นักเรียนซึมซับภาษาที่ครูใช้ และสื่อสารซึ่งกันและกันได้อย่างไม่รู้ตัว  

การพัฒนาองค์กรอย่างไม่หยุดยั้ง ครูจี้ได้เข้าอบรมทฤษฏี Montessori รับรองโดยสถาบัน MMI โดยได้รับคะแนนดีเยี่ยมปี 2559 ได้เรียนจบหลักสูตรการประเมินพัฒนาการของเด็ก จากมหาวิทยาลัยมหิดลและในปีเดียวกัน ทางสถาบันได้รับใบประกาศเกียรติคุณ มาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ โดยได้คะแนนในกลุ่ม 10 อันดับแรก ที่มีคะแนน
สินค้าและบริการ
หลักสูตรที่เปิดสอน ในสถาบัน “คิด เอเบิ้ล” เหมาะสำหรับเด็กวัย 1 ขวบ - 12 ปี  ที่สามารถเลือกเรียนตาม โปรแกรม 3 แบบ คือ โปรแกรมภาษาอังกฤษ,โปรแกรมภาษาจีน, โปรแกรมสองภาษา  อังกฤษ และ จีน โดยมีการเรียนการสอน ดังนี้
 1. หลักสูตรภาษาอังกฤษ จัดการเรียนการสอนโดย ครูชาวไทย และเจ้าของภาษา ในการสร้างเสริมประสบการณ์ทาง ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม เรียนรู้ความหลากหลาย และสีสัน ของภาษาอันเป็นภาษาสากลของนักเดินทาง 

 2. หลักสูตรภาษาจีน จัดการเรียนการสอนโดยเจ้าของ ภาษาจากประเทศจีน เพื่อการเรียนรู้และเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ ภาษาเดียวกับชุมชนที่ใหญ่ที่สุดของโลก 

 3. หลักสูตรสองภาษา เรียนรู้สองภาษาจากที่แห่งเดียว และเพลิดเพลินไปกับโรงเรียนสอนภาษาที่ทันสมัยเพื่อสร้าง ประสบการณ์ที่น่าค้นหา
การจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กในแต่ละกลุ่มนั้น ต่างก็มีเทคนิคที่แตกแตกกันออกไป เพราะเด็กในแต่ละช่วงมีพัฒนาการที่ต่างกัน

ประเทศThailand  Thailand | Asia
กลุ่มประเทศASEAN Economic Community (AEC)
ค่าแฟรนไชส์250,000 บาท
ระยะเวลาสัญญา4 ปี
ค่ารอยัลตี้ฟีส์10% จากยอดขาย ต่อเดือน
สำนักงานใหญ่9 สาขา
รวมทั้งหมด9 สาขา
อัตราการขยายสาขา
ปี พศ.สำนักงานใหญ่แฟรนไชส์ซี่ต่างประเทศรวม (สาขา)เปลี่ยนแปลง
2552-1-1
2557-3-3เพิ่มขึ้น 200%
2558-9-9เพิ่มขึ้น 200%
อัตราเติบโตเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 134%
รูปแบบธุรกิจ
ความพร้อมในการขยายสาขาไปต่างประเทศ
การลงทุน
 • Management fee : 100,000 บาท
 • ค่าแฟรนไชส์ : 250,000 บาท ต่อ 1 ภาษา (อังกฤษ หรือจีน) สุดพิเศษ 400,000 บาท สำหรับ 2 ภาษา(อังกฤษและจีน)
 • Entry fee : 150,000-THB (teaching material,poster,lesson plan books,teacher uniform,language school decoration,story books)
 • royalty fee :10%
ระยะเวลาคืนทุนเมื่อมีนักเรียน 100 ขึ้นไป
คุณสมบัติ
ผู้ลงทุน
 1. รักและมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้เด็กไทยมีพัฒนาการด้านภาษาที่ดีขึ้น
 2. มีความเป็นครู มีจิตวิทยาในการพูดคุยกับพ่อแม่ และผู้ปกครอง
 3. มีความพร้อมในการลงทุนและพร้อมที่จะดูแลกิจการด้วยตนเอง
 4. มีสถานที่อยู่ในทำเลที่ดี (ใกล้โรงเรียน และ/หรือ ใกล้แหล่งที่อยู่อาศัย และ/หรือ อยู่ในพื้นที่โซนการศึกษาในห้างสรรพสินค้า หรือแหล่งชุมชนต่างๆ
 5. มองความสำเร็จของธุรกิจในระยะยาว
สิ่งที่ได้รับ
 1. ชื่อหลักสูตรและเครื่องหมายการค้า
 2. เขตพื้นที่ในการทำธุรกิจ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯและอุปสงค์ของตลาด
 3. การอบรมครู ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 4. ชุดข้อสอบวัดระดับความรู้ก่อนเรียน
 5. ชุดข้อสอบวัดผลหลังเรียน
 6. หนังสือ / เอกสาร ชุดเฉลยแบบฝึกหัดทั้งหมดในทุกๆระดับ
 7. โบรชัวร์ และเอกสารของหลักสูตรจานวน 500 ใบ (เฉพาะกรณี เปิดสาขาใหม่)
 8. ตัวอย่างแบบในการตกแต่งสถาบัน
 9. การประสานงาน และการสนับสนุนจากทีมวิชาการ ของสถาบัน คิด เอเบิ้ล
อื่นๆ
 1. การตรวจมาตรฐานคุณภาพเรียนการสอนทุก ๆ 2 เดือน
 2. ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอน เด็กที่มาเรียนกับทางสถาบัน  จะมีพัฒนาการทางด้านภาษาที่ดีขึ้น ดังนั้นจะทำสาขาได้ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และการบอกต่อจากระหว่างผู้ปกครอง
 3. การอบรมพนักงาน และครู เมื่อมีการเข้ามาทำงานใหม่
 4. แผนการตลาดสำหรับกลุ่มผู้ปกครองในเขตพื้นที่แฟรนไชส์ซี
ชื่อผู้ติดต่อคุณจินตนา ดาเนียล
ที่อยู่98/193 หมู่บ้านบ้านกลางเมือง พระราม 9-รามคำแหง ถ.รามคำแหง 39 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร.081-860-8385, 089-2011107
โทรสาร02-641-0656
อีเมล์Jintana.d@kidablethailand.com
managing.director.gotopec@gmail.com
เว็บไซต์www.kidablethailand.com
LINE 
kidablethailand
Google+ 
goo.gl/4DAEkQ
Facebook 
www.facebook.com/kidablethailand
Youtube 
www.youtube.com/watch?v=geNbTx2J2Uk
ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2560 
|
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 1,096 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 15,210 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 35 คน
 
สถาบันเด็กการศึกษาสถาบันภาษา
แฟรนไชส์นี้ ได้รับการรับรองแล้ว
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด
Budget