สเต็ก ลุงใหญ่

โรงเรียนเรือสำราญและการโรงแรม
แฟรนไชส์ไทย : Thai Franchise
ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
16.6K
42
1.3K
41
คิดเอเบิ้ล
FRANCHISE
NEWS
VDO
DOWNLOAD
สถาบันพัฒนาทักษะทางด้านภาษาคิดเอเบิ้ล มุ่งเน้นในการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาผ่านการเรียนระบบบูรณาการ

โดยอ้างอิงถึงการเรียนการสอนในแบบมอนเตสเซอรี่ ที่ผ่านการปรับปรุงและพัฒนาให้เข้ากับสังคม และวัฒนธรรมการเรียนรู้ของนักเรียนไทยหลักสูตรที่เราใช้เป็นหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นให้เกิดประสิทธิผลแก่นักเรียนรายบุคคล 

คิดเอเบิ้ลไม่ได้มุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถอ่านออก เขียนได้แต้เพียงอย่างเดียว แต่เราเน้นที่การนำภาษาไปใช้ การคิดวิเคราะห์ การกล้าพูดและกล้าแสดงความคิดเห็น 

นอกจากนี้เรายังออกหลักสูตรของเราให้มีความหลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าหลายๆกลุ่ม ทำให้การดำเนินธุรกิจของสถาบันคิดเอเบิ้ล มีความคล่องตัวและยืดหยุ่น สามารถทำกำไรได้ และสามารถคืนทุนได้ในเวลาอันรวดเร็ว 

ด้วยรูปแบบของธุรกิจที่เน้นการสนับสนุนแฟรนไชส์ ทำให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่นและสะดวก
ลักษณะกิจการ
สถาบันสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน
ชื่อธุรกิจ (ไทย)คิดเอเบิ้ล
ชื่อธุรกิจ (Eng)KIDABLE
ปีที่ก่อตั้งพ.ศ. 2552 (ก่อตั้งมา 8 ปี)
ความเป็นมา
จากความสำเร็จของการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ภาษานานาชาติ เช่น อังกฤษ จีน เวียดนาม และฝรั่งเศสให้กับนักเรียนตั้งแต่ เด็กเล็กจนถึงเด็กโต จนถึงวัยผู้ใหญ่ ที่คุณจินตนา ดาเนียล หรือ ครูจี้ ริเริ่มขึ้นภายใต้ชื่อสถาบันว่า เฟอร์เฟค เอ็ดดูเคชั่น มาตั้งแต่ปี 2552 

แต่ต่อมาคุณจินตนา พบว่า กลุ่มผู้เรียนที่เป็นเด็กเล็กมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงได้เกิดสถาบันใหม่ คิดเอเบิ้ล ภายใต้สแกนที่ว่า Early leaning starts here เพื่อรองรับกลุ่มเด็กโดยตรง ด้วยประสบการณ์ทางด้านภาษาของ คุณจินตนา ผู้บริหารสถาบัน ซึ่งสำเร็จการศึกษาด้านอักษรศาสตร์ เอกภาษา ฝรั่งเศส จากมหาวิทยาลัยศิลปากร จึงมีแนวคิดที่จะสร้างสรรค์หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ให้เด็กไทยได้เรียนกัน 

ซึ่งก็คือการเน้นใช้วิธีการสอนผ่านการทำกิจกรรม (Based on Activities) เช่น การร้องเพลง เกมส์ภาษาอังกฤษ การประดิษฐ์ เป็นต้น ซึ่งทำให้นักเรียนได้ฝึกภาษาอังกฤษ ขณะได้ทำกิจกรรมควบคู่กันไปด้วยกันอย่างมีความสุข ซึ่งมีผลทำให้นักเรียนซึมซับภาษาที่ครูใช้ และสื่อสารซึ่งกันและกันได้อย่างไม่รู้ตัว

การพัฒนาองค์กรอย่างไม่หยุดยั้ง ครูจี้ได้เข้าอบรมทฤษฏี Montessori รับรองโดยสถาบัน MMI โดยได้รับคะแนนดีเยี่ยมปี 2559 ได้เรียนจบหลักสูตรการประเมินพัฒนาการของเด็ก จากมหาวิทยาลัยมหิดลและในปีเดียวกัน ทางสถาบันได้รับใบประกาศเกียรติคุณ มาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ โดยได้คะแนนในกลุ่ม 10 อันดับแรก ที่มีคะแนนสูงสุด

สินค้าและบริการ
หลักสูตรที่เปิดสอน ทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
 • Play group หลักสูตรเด็กเล็ก 1.5 – 3 ปี เป็นหลักสูตรก่อนวัยเรียน เพื่อปูพื้นฐานความพร้อมของร่ายกาย อารมณ์ในการเรียนรู้เกี่ยวกับภาษา

 • Kid group หลักสูตรอนุบาล 4-6 ปี เป็นหลักสูตรที่เน้นสอนเกี่ยวกับ Phonics พัฒนาความพร้อมของร่ายกายในเรื่องการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ และกล้ามเนื้อมัดเล็ก รวมไปถึงการพัฒนาประสาทสัมผัส และการพัฒนาทักษะการเข้าสังคม

 • Junior group หลักสูตรสำหรับเด็กประถม เป็นกลักสูตรที่ต่อเนื่องมาจาก Kid group เป็นการพัฒนาทักษะทางด้านภาษา ทั้ง 5 ด้าน คือ 
  1. Listening 
  2. Speaking 
  3. Reading 
  4. Writing 
  5. Presenting 
ในหลักสูตรระดับ Junior นี้ เราจะเน้นสอนให้เด็กๆรู้จักคิด วิเคราะห์ และนำเสนอเรื่องราวต่างๆผ่านการพูดภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
 • Basic conversation & Conversation หลักสูตรการสนทนา เป็นหลักสูตรเสริมที่ช่วยพัฒนาทักษะทางด้านการพูด และการพรีเซ็นต์ของนักเรียนของเราให้ดียิ่งขึ้น ต่อเนื่องมาจากหลักสูตรหลัก

 • Grammar หลักสูตรแกรมม่า เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านไวยกรณ์สำหรับเด็กๆในทุกๆช่วงวัย โดยมีการเรียนการสอนที่สนุกสนาน ทำให้เด็กๆไม่เครียดและสนุกที่จะมาเรียน
ประเทศThailand  Thailand | Asia
กลุ่มประเทศASEAN Economic Community (AEC)
ค่าแฟรนไชส์250,000 บาท
ระยะเวลาสัญญา5 ปี
งบการลงทุน250,000 - 500,000 บาท
เงินทุนหมุนเวียน50,000 บาท ต่อเดือน
ค่ารอยัลตี้ฟีส์15% จากยอดขาย ต่อเดือน
ค่ามาร์เก็ตติ้งฟีส์2% จากยอดขาย
เงินประกัน30,000 บาท
สำนักงานใหญ่11 สาขา
รวมทั้งหมด11 สาขา
อัตราการขยายสาขา
ปี พศ.สำนักงานใหญ่แฟรนไชส์ซี่ต่างประเทศรวม (สาขา)เปลี่ยนแปลง
2552-1-1
2557-3-3เพิ่มขึ้น 200%
2558-9-9เพิ่มขึ้น 200%
อัตราเติบโตเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 134%
รูปแบบธุรกิจ
ความพร้อมในการขยายสาขาไปต่างประเทศ
การลงทุน
สถาบันพัฒนาทักษะทางภาษาคิดเอเบิ้ล มีรูปแบบการลงทุนหลายประเภท เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพธุรกิจ และการแข่งขันกันของแต่ละพื้นที่ เช่น

ก) แฟรนไชส์ สถาบันพัฒนาทักษะทางภาษา คิดเอเบิ้ล
 • งบลงทุนเริ่มต้น 250,000 - 500,000 บาท
 • ระยะเวลาการคืนทุน ประมาณ 1-2 ปี
ข) ไลเซ่นส์ สถาบันพัฒนาทักษะทางภาษา (ให้ใช้ชื่อแบรนด์ของตนเองได้)
 • งบลงทุนเริ่มต้น < 1 ล้านบาท
 • ระยะเวลาการคืนทุน ประมาณ 1-2 ปี
 • Cash profit ประมาณ 500,000 บาท ต่อปี
ค) ไลเซ่นส์ โรงเรียน แบบเหมาจ่าย และแบบรายเทอม

หลักสูตรพิเศษเฉพาะโรงเรียน มีทั้งหลักสูตรสำหรับภาควิชาภาษาไทย และหลักสูตรวิชา IEP โดยทั้งสองหลักสูตรสามารถเลือกรูปแบบการชำระเงินได้ เป็นแบบเหมาจ่าย และแบบรายเทอม

การจัดการปฏิบัติการบริหารสาขา

การบริหารสถาบันเพื่อให้บรรลุผลในด้านเป้าหมายทางการเงิน เป้าหมายผลิตภัณฑ์ เป้าหมายลูกค้า เป้าหมายพนักงาน เป็นงานที่ท้าทายมาก แต่เป็นสิ่งที่ทำได้หากผู้ลงทุนมีความตั้งใจ และมีระเบียบวินัยในการบริหารสาขา ความสำเร็จย่อมไม่ไกลเกินฝัน สถาบันพัฒนาทักษะทางภาษา คิดเอเบิ้ล ได้พัฒนาระบบการบริหารสาขา Blue print ที่ได้มาตรฐาน และมีการฝึกอบรมที่ประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ลงทุนที่ไม่มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจการศึกษามาก่อนสามารถเข้าใจระบบปฏิบัติการคิดเอเบิ้ล ได้อย่างง่ายดาย
 1. คู่มือปฏิบัติการ เราได้พัฒนาคู่มือปฏิบัติการในการบริหารสาขาที่ได้รับการลองผิดลองถูกและปรับเป็นกระบวนการในการบริหารสาขาอย่างมีระบบ และขั้นตอนที่ระบุอย่างชัดเจนในคู่มือปฏิบัติการของเรา

 2. การฝึกอบรม ผู้ลงทุนจะได้รับการฝึกอบรมในทุกขั้นตอนการบริหารสาขา ของสถาบันพัฒนาทักษะทางภาษาคิดเอเบิ้ล ตั้งแต่ วิธีการสอน ขั้นตอนการสอน หลักสูตรการสอน การผลิตอุปกรณ์การสอน การบริหารครู การจัดการงานเอกสาร การจัดตารางเรียน การวัดผลและการสอบ การแก้ไขปัญหาและให้คำแนะนำแก่ผู้ปกครองเพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะทางภาษาของนักเรียน เป็นต้น เพื่อให้มีความชำนาญในการทำธุรกิจอย่างแท้จริง

 3. การตรวจสาขา เป็นเรื่องปกติที่หลังจากได้รับการฝึกอบรมมาอย่างดีแล้ว ผู้ลงทุนส่วนมากมักจะมีปัญหาในการปฏิบัติการภาคสนามจริงๆ ทุกปัญหาที่เกิดขึ้นจะได้รับการสนับสนุน ให้คำแนะนำ และช่วยเหลืออย่างเต็มที่เพื่อให้ทุกสาขาสามารถฝ่าฟันอุปสรรคไปได้ด้วยความราบรื่น

  นอกจากนี้เพื่อให้การบริหารสาขาเป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อเพิ่มโอกาสในความสำเร็จ และลดโอกาสในความผิดพลาด ทางส่วนกลางจะส่งเจ้าหน้าที่ตรวจประเมินธุรกิจ ไปที่แต่ละสาขาเพื่อตรวจมาตรฐานในการดำเนินการในด้านต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าการบริหารจัดการเป็นไปตามระบบที่ได้วางไว้

 4. การแก้ไขปัญหาและการสนับสนุนช่วยเหลือ หลังจากได้ตรวจสาขา และพบปัญหาแล้ว ทางส่วนกลางก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้ด้วยความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือทุกสาขา โดยยึดถือปรัชญาการดำเนินธุรกิจเดียวกันคือ ทุกสาขาต้องประสบความสำเร็จพร้อมๆกัน
ข้อแตกต่างจากแฟรนไชส์อื่นๆ

แฟรนไชส์สถาบันพัฒนาทักษะทางภาษา คิดเอเบิ้ลมีความแตกต่างจากการลงทุนประเภทอื่นๆ ทั้งในด้านการลงทุนที่ต่ำกว่าการลงทุนประเภทอื่นๆ และระยะเวลาคืนทุนที่เร็ว รวมทั้งผลตอบแทนสูงกว่าธุรกิจประเภทอื่นๆ

ประกอบกับปรัชญาในการดำเนินธุรกิจของเราที่มุ่งเน้นในการพัฒนาหลักสูตร และพัฒนาระบบปฏิบัติการบริหารสาขา เป็นที่ปรึกษาพร้อมๆกับการเป็นพี่เลี้ยงธุรกิจกับแฟรนส์ไชส์ทุกสาขา เพื่อให้ทุกสาขาประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ

ระยะเวลาคืนทุน
ธุรกิจสถาบันพํฒนาทักษะทางภาษาคิด เอเบิ้ล เป็นธุรกิจที่มีการคืนทุนในระยะเวลารวดเร็ว ผลตอบแทนสูง

คุณสมบัติ
ผู้ลงทุน
 1. มีใจรักในการทำธุรกิจแฟรนไชส์
 2. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในธุรกิจการศึกษามาก่อน
 3. มีเวลาในการบริหารสถาบัน
สิ่งที่ได้รับ
 1. การสรรหาสถานที่ และทำเลในการเปิดสถาบัน (ฟรี)
 2. การสรรหาครูต่างชาติ (ฟรี)
 3. การสรรหาเพื่อทดแทนครู ในกรณีที่ลาออก (ฟรี)
 4. การฝึกอบรมทั้งครูและผู้ประกอบการ ตลอดอายุสัญญา
 5. การให้คำปรึกษาในการบริหารสถาบัน
 6. การตรวจคุณภาพการบริหารสาขา
 7. การช่วยโปรโมท และการทำการตลาด
อื่นๆ
 1. ลงทุนน้อย คือทุนเร็วในระยะเวลา 1 ปี
 2. มีบริการหาทำเลในการเปิดสถาบัน
 3. มีบริการสรรหาครู และอบรมครู และสรรหาครูเพื่อทดแทน
 4. หลักสูตรของเราหลากหลายสามารถดึงดูดลูกค้า ให้มาเรียนในช่วงเวลากลางวัน ทำให้มีรายได้มากยิ่งขึ้น
Pro
แจ้งว่า "ทราบจาก ThaiFranchiseCenter"
พิเศษ ค่าแฟรนไชส์ ลดเหลือ 150,000 บาท สิ้นสุด 30 กค. 2560

5 ท่านแรกจะได้รับส่วนลดพิเศษ ค่าแฟรนไชส์เหลือเพียง 150,000 บาท เท่านั้น  สำหรับแฟรนไชส์ที่เซ็นสัญญากับเรา ตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 กค. 2560 
หมดเขต 30 กรกฎาคม 2560 (เหลืออีก 32 วัน)
ชื่อผู้ติดต่อคุณจินตนา ดาเนียล
ที่อยู่98/193 หมู่บ้านบ้านกลางเมือง พระราม 9-รามคำแหง ถ.รามคำแหง 39 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร.081-860-8385, 089-2011107
โทรสาร02-641-0656
อีเมล์Jintana.d@kidablethailand.com
managing.director.gotopec@gmail.com
เว็บไซต์www.kidablethailand.com
LINE 
kidablethailand
Google+ 
goo.gl/4DAEkQ
Facebook 
www.facebook.com/kidablethailand
Youtube 
www.youtube.com/watch?v=geNbTx2J2Uk
ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2560 
|
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 1,271 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 16,550 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 42 คน
 
สถาบันเด็กการศึกษาสถาบันภาษา
แฟรนไชส์นี้ ได้รับการรับรองแล้ว
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด
Budget