ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
38K
131
5.1K
74
twitter
คิด เอเบิ้ล
FRANCHISE
NEWS
VDO
DOWNLOAD
คิด เอเบิ้ล ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจ เพื่อสร้างสรรค์โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ที่มีคุณภาพสูงสุด เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชน มาตั้งแต่ปี 2552 ด้วยคณะครูผู้สอนที่มีคุณภาพและความรักในวิชาชีพ ด้วยหลักสูตรที่มีการปรับปรุงให้ทันสมัยและเข้าถึงผู้เรียน นอกจากนี้บรรยากาศที่เป็นมิตรของ คิด เอเบิ้ล ยังช่วยให้เกิดพัฒนาการทางภาษาที่รวดเร็ว พร้อม ๆ กันกับช่วยเพิ่มความมั่นใจในตัวเอง ทักษะการสื่อสาร และเปิดประตูสู่ความเข้าใจวัฒนธรรมที่หลากหลาย
ลักษณะกิจการ
แฟรนไชส์สถาบันสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน
ชื่อธุรกิจ (ไทย)คิด เอเบิ้ล
ชื่อธุรกิจ (Eng)KidAble Thailand
ปีที่ก่อตั้งพ.ศ. 2552 (ก่อตั้งมา 10 ปี)
ปีที่ขาย
แฟรนไชส์
พ.ศ. 2555 (ขายแฟรนไชส์มา 7 ปี)
ความเป็นมา
คิด เอเบิ้ล ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจ เพื่อสร้างสรรค์โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ที่มีคุณภาพสูงสุด เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชน มาตั้งแต่ปี 2552 ด้วยคณะครูผู้สอนที่มีคุณภาพและความรักในวิชาชีพ ด้วยหลักสูตรที่มีการปรับปรุงให้ทันสมัยและเข้าถึงผู้เรียน นอกจากนี้บรรยากาศที่เป็นมิตรของ คิด เอเบิ้ล ยังช่วยให้เกิดพัฒนาการทางภาษาที่รวดเร็ว พร้อม ๆ กันกับช่วยเพิ่มความมั่นใจในตัวเอง ทักษะการสื่อสาร และเปิดประตูสู่ความเข้าใจวัฒนธรรมที่หลากหลาย

ประสบการณ์ยาวนาน: คิด เอเบิ้ล ซึ่งเปิดมาตั้งแต่ปี 2552 กลายเป็นผู้นำในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสูง ตามแนวทางมอนเตสซอรี่สำหรับเด็ก พร้อมด้วยทีมครูผู้สอนที่เปี่ยมประสบการณ์

มาตรฐานระดับประเทศ: คิด เอเบิ้ล เป็นโรงเรียนภายใต้การควบคุมดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นสมาชิกของสมาคมแฟรนไชส์ไทย

บรรยากาศการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ: จำนวนนักเรียนในชั้นเรียนของเราแต่ละห้องคือ 5 – 8 คน ช่วยกระตุ้นให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้สูงสุด

การวัดระดับที่หลากหลาย: ด้วยวิธีการทดสอบวัดระดับของเรา ทำให้มั่นใจได้ว่านักเรียนจะได้เข้าสู่ชั้นเรียนที่เหมาะสมกับเขามากที่สุดในทุกทักษะ

การติดตามความก้าวหน้าอย่างใกล้ชิด: คิด เอเบิ้ล มีการติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนอย่างใกล้ชิด พร้อมด้วยเครื่องมือการสื่อสารออนไลน์ที่ช่วยแจ้งผลการเรียนให้แก่ผู้ปกครองอย่างสม่ำเสมอ

ห้องเรียนแห่งความเชื่อมั่น: ห้องเรียนของเราถูกออกแบบให้ส่งเสริมความมั่นใจแก่นักเรียนในการซักถามและการวิพากษ์ 

ทำเลที่มีความสะดวก: สถาบันภาษาของเราตั้งอยู่ทั้งในเขตกรุงเทพฯและหลายเมืองใหญ่ในประเทศไทย

ความหลากหลายของชั้นเรียน: ด้วยจำนวนหลักสูตรที่มีมากมาย ระยะเวลาในการเรียน รวมถึงวันเริ่มเรียน เรามั่นใจว่าเราจะสามารถสรรหาโปรแกรมการเรียนรู้ที่ตอบความต้องการและเป้าหมายของนักเรียนได้อย่างแน่นอน

กิจกรรมที่น่าสนใจ: เราส่งเสริมให้เด็ก ๆ ได้เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้พวกเขารู้จักเพื่อนร่วมสถาบัน ฝึกฝนภาษา เพิ่มพูนความรู้ และเปิดประสบการณ์การสัมผัสวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่หลากหลาย

สินค้าและบริการ
ระดับ Play group หลักสูตรเด็กเล็ก 1– 3 ปี 

คือหลักสูตรก่อนวัยเรียนและปูความพร้อมก่อนไปโรงเรียน เพื่อสร้างพื้นฐานที่ดีของภาษา ทางกายภาพของร่างกาย  พัฒนาความจำ ก่อความเชื่อมั่นในตนเอง และความคิดสร้างสรรค์ 


ระดับ Kid group หลักสูตรอนุบาล 3-6 ปี 

คือหลักสูตรที่เน้นสอนเกี่ยวกับ Phonics ในภาษาอังกฤษ และ Pinyin ในภาษาจีน
 • Phonics Recognition - ทักษะการจดจำเรื่องระบบถอดรหัสเสียงของภาษา
 • Learning Foundation Process – พื้นฐานในระบบการเรียนรู้
 • Capabilities - ความสามารถหลากหลายด้าน
 • Confidence – ความมั่นใจในการใช้ภาษา ทั้งการสื่อสาร การอ่าน การเขียน

ระดับ Junior group 6-12 ปี หลักสูตรสำหรับเด็กประถม 
 • 4 essential skills : Listening, Speaking, Reading and Writing – พื้นฐานการสื่อสารทั้ง 4 ด้าน
 • Day-to-Day Dialogue - ความสามารถในการสนทนาในชีวิตประจำวัน
 • Complex sentence reading – ความสามารถในการอ่านรูปที่ประโยคซับซ้อน
 • Point of view expression – ความสามารถในการอธิบายความคิดเห็น ทัศนคติส่วนตัว

หลักสูตร Basic conversation & Conversation หลักสูตรการสนทนา
 

คือหลักสูตรเสริมที่ช่วยพัฒนาทักษะทางด้านการพูด และการพรีเซ็นต์ของนักเรียนของเราให้ดียิ่งขึ้น 

ประเทศThailand  Thailand | Asia
กลุ่มประเทศASEAN Economic Community (AEC)
ค่าแฟรนไชส์500,000 บาท
ระยะเวลาสัญญา3 ปี
เงินทุนหมุนเวียน100,000 บาท ต่อเดือน
สำนักงานใหญ่3 สาขา
แฟรนไชส์ซี่26 สาขา
รวมทั้งหมด29 สาขา
อัตราการขยายสาขา
ปี พศ.สำนักงานใหญ่แฟรนไชส์ซี่ต่างประเทศรวม (สาขา)เปลี่ยนแปลง
2552-1-1
255721-3เพิ่มขึ้น 200%
255821-3เพิ่มขึ้น 0%
255929-11เพิ่มขึ้น 267%
2560416-20เพิ่มขึ้น 82%
2561419-23เพิ่มขึ้น 15%
อัตราเติบโตเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 94%
รูปแบบธุรกิจ
ความพร้อมในการขยายสาขาไปต่างประเทศ
การลงทุน
สถาบันพัฒนาทักษะทางภาษาคิดเอเบิ้ล มีรูปแบบการลงทุนหลายประเภท เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพธุรกิจ และการแข่งขันกันของแต่ละพื้นที่ เช่น

การลงทุนมี 2 รูปแบบ คือ
 1.  รูปแบบ  1 ภาษา (อังกฤษ หรือ จีน)
 2. รูปแบบ 2 ภาษา (อังกฤษ และ จีน)
เริ่มต้นที่ 500,000 บาท / ขนาดและศักยภาพของพื้นที่จะเป็นตัวกำหนดค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์เริ่มต้น

สัญญา 3 ปี

การสนับสนุนของเรา
 • การสรรหาทำเลให้ฟรี
 • การสรรหาครูและฝึกอบรม ฟรี ในปีแรก
 • การสรรหาครูเพื่อทดแทน ในกรณีครูลาออก
ระยะเวลาคืนทุน
9 เดือน ถึง 1.5 ปี
คุณสมบัติ
ผู้ลงทุน
 1. มีเวลาในการบริหารสาขา
 2. รักและเข้าใจธรรมชาติของเด็ก
 3. จบการศึกษาปริญญาตรีอย่างน้อย 
 4. มีเงินลงทุนเบื้องต้น
สิ่งที่ได้รับ
 1. การสรรหาบริการเลือกสถานที่ และทำเลในการเปิดสถาบัน
 2. ตัวอย่างการออกแบบศูนย์
 3. ERP System ระบบการบริหารภายในสถาบัน
 4. ชุด start up kit
 5. การฝึกอบรมทั้งครูและผู้ประกอบการ ตลอดอายุสัญญา
 6. การให้คำปรึกษาในการบริหารสถาบัน
 7. การตรวจคุณภาพการบริหารสาขา
 8. การช่วยโปรโมท และการทำการตลาดอื่นๆ 
 9. มีบริการสรรหาครู อบรมครู และสรรหาครูเพื่อทดแทน
 10. หลักสูตรของเราหลากหลายสามารถดึงดูดลูกค้า ให้มาเรียนในช่วงเวลากลางวัน ทำให้มีรายได้มากยิ่งขึ้น
อื่นๆ
 • ความร่วมมือ MOU ระหว่างธนาคารไทยพาณิชย์  เพื่อสนับสนุนผู้สนใจลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์คิด เอเบิ้ล 
 • สร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ (Franchise B2B) รุ่น18
 • ยกระดับมาตรฐานคุณภาพธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise Standard) ปี 2559
 • ร่วมงานธุรกิจแฟรนไชส์สู่ต่างประเทศ (Franchise Go inter) กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปี 2560
ชื่อบริษัทบริษัท คิด เอเบิ้ล (ไทยแลนด์) จำกัด
ชื่อผู้บริหารคุณจินตนา ดาเนียล
ชื่อผู้ติดต่อคุณนิตยา พิจดี
ที่อยู่X03-8 อาคารฟอร์จูน ทาวน์ รัชดา เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร.02-0610383, 081-1709736
อีเมล์franchise@kidablethailand.com
contact@kidablethailand.com
เว็บไซต์www.kidablethailand.com
LINE 
เพิ่มเพื่อน
Twitter 
twitter.com/kid_able_thai
Facebook 
www.facebook.com/kidablethailand
Youtube 
www.youtube.com/watch?v=jvefL50aYy0
ข้อมูล ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2562 
|
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 5,129 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 37,553 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 131 คน
 
แฟรนไชส์การศึกษาภาษาอังกฤษภาษาจีน
แฟรนไชส์ ผ่านการรับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด
Budget