มารุชา

โกลเบิล อาร์ต แอนด์ ครีเอทีฟ (ไทยแลนด์)
ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
33K
480
1.3K
63
twitter
google plus
คิดเอเบิ้ล
FRANCHISE
NEWS
VDO
DOWNLOAD
สถาบันพัฒนาทักษะทางด้านภาษาคิดเอเบิ้ล มุ่งเน้นในการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาผ่านการเรียนระบบบูรณาการ

โดยอ้างอิงถึงการเรียนการสอนในแบบมอนเตสเซอรี่ ที่ผ่านการปรับปรุงและพัฒนาให้เข้ากับสังคม และวัฒนธรรมการเรียนรู้ของนักเรียนไทยหลักสูตรที่เราใช้เป็นหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นให้เกิดประสิทธิผลแก่นักเรียนรายบุคคล 

คิดเอเบิ้ลไม่ได้มุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถอ่านออก เขียนได้แต้เพียงอย่างเดียว แต่เราเน้นที่การนำภาษาไปใช้ การคิดวิเคราะห์ การกล้าพูดและกล้าแสดงความคิดเห็น 

นอกจากนี้เรายังออกหลักสูตรของเราให้มีความหลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าหลายๆกลุ่ม ทำให้การดำเนินธุรกิจของสถาบันคิดเอเบิ้ล มีความคล่องตัวและยืดหยุ่น สามารถทำกำไรได้ และสามารถคืนทุนได้ในเวลาอันรวดเร็ว ด้วยรูปแบบของธุรกิจที่เน้นการสนับสนุนแฟรนไชส์ ทำให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่นและสะดวก
ลักษณะกิจการ
สถาบันสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน
ชื่อธุรกิจ (ไทย)คิดเอเบิ้ล
ชื่อธุรกิจ (Eng)KIDABLE
ปีที่ก่อตั้งพ.ศ. 2552 (ก่อตั้งมา 10 ปี)
ความเป็นมา
จากความสำเร็จของการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ภาษานานาชาติ เช่น อังกฤษ จีน เวียดนาม และฝรั่งเศสให้กับนักเรียนตั้งแต่ เด็กเล็กจนถึงเด็กโต จนถึงวัยผู้ใหญ่ ที่คุณจินตนา ดาเนียล หรือ ครูจี้ ริเริ่มขึ้นภายใต้ชื่อสถาบันว่า เฟอร์เฟค เอ็ดดูเคชั่น มาตั้งแต่ปี 2552 

แต่ต่อมาคุณจินตนา พบว่า กลุ่มผู้เรียนที่เป็นเด็กเล็กมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงได้เกิดสถาบันใหม่ คิดเอเบิ้ล ภายใต้สแกนที่ว่า Early leaning starts here เพื่อรองรับกลุ่มเด็กโดยตรง ด้วยประสบการณ์ทางด้านภาษาของ คุณจินตนา ผู้บริหารสถาบัน ซึ่งสำเร็จการศึกษาด้านอักษรศาสตร์ เอกภาษา ฝรั่งเศส จากมหาวิทยาลัยศิลปากร จึงมีแนวคิดที่จะสร้างสรรค์หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ให้เด็กไทยได้เรียนกัน 

ซึ่งก็คือการเน้นใช้วิธีการสอนผ่านการทำกิจกรรม (Based on Activities) เช่น การร้องเพลง เกมส์ภาษาอังกฤษ การประดิษฐ์ เป็นต้น ซึ่งทำให้นักเรียนได้ฝึกภาษาอังกฤษ ขณะได้ทำกิจกรรมควบคู่กันไปด้วยกันอย่างมีความสุข ซึ่งมีผลทำให้นักเรียนซึมซับภาษาที่ครูใช้ และสื่อสารซึ่งกันและกันได้อย่างไม่รู้ตัว

การพัฒนาองค์กรอย่างไม่หยุดยั้ง ครูจี้ได้เข้าอบรมทฤษฏี Montessori รับรองโดยสถาบัน MMI โดยได้รับคะแนนดีเยี่ยมปี 2559 ได้เรียนจบหลักสูตรการประเมินพัฒนาการของเด็ก จากมหาวิทยาลัยมหิดลและในปีเดียวกัน ทางสถาบันได้รับใบประกาศเกียรติคุณ มาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ โดยได้คะแนนในกลุ่ม 10 อันดับแรก ที่มีคะแนนสูงสุด

สินค้าและบริการ
หลักสูตรที่เปิดสอน ทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาจีน

Play group หลักสูตรเด็กเล็ก 1.5 – 3 ปี เป็นหลักสูตรก่อนวัยเรียน เพื่อปูพื้นฐานความพร้อมของร่างกาย อารมณ์ในการเรียนรู้เกี่ยวกับภาษา

Kid group หลักสูตรอนุบาล 4-6 ปี เป็นหลักสูตรที่เน้นสอนเกี่ยวกับ Phonics พัฒนาความพร้อมของร่างกายในเรื่องการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ และกล้ามเนื้อมัดเล็ก รวมไปถึงการพัฒนาประสาทสัมผัส และการพัฒนาทักษะการเข้าสังคม

Junior group หลักสูตรสำหรับเด็กประถม เป็นหลักสูตรที่ต่อเนื่องมาจาก Kid group เป็นการพัฒนาทักษะทางด้านภาษา ทั้ง 5 ด้าน คือ Listening Speaking Reading Writing Presenting ในหลักสูตรระดับ Junior นี้ เราจะเน้นสอนให้เด็กๆรู้จักคิด วิเคราะห์ และนำเสนอเรื่องราวต่างๆผ่านการพูดภาษาอังกฤษ และภาษาจีน

Basic conversation & Conversation หลักสูตรการสนทนา เป็นหลักสูตรเสริมที่ช่วยพัฒนาทักษะทางด้านการพูด และการพรีเซ็นต์ของนักเรียนของเราให้ดียิ่งขึ้น ต่อเนื่องมาจากหลักสูตรหลัก

Grammar หลักสูตรแกรมม่า เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านไวยกรณ์สำหรับเด็กๆในทุกๆช่วงวัย โดยมีการเรียนการสอนที่สนุกสนาน ทำให้เด็กๆไม่เครียดและสนุกที่จะมาเรียน

ประเทศThailand  Thailand | Asia
กลุ่มประเทศASEAN Economic Community (AEC)
ค่าแฟรนไชส์200,000 บาท
ระยะเวลาสัญญา3 ปี
งบการลงทุน200,000 บาท
เงินทุนหมุนเวียน50,000 บาท ต่อเดือน
ค่ารอยัลตี้ฟีส์25% จากยอดขาย ต่อเดือน
เงินประกัน30,000 บาท
สำนักงานใหญ่1 สาขา
แฟรนไชส์ซี่13 สาขา
รวมทั้งหมด14 สาขา
รูปแบบธุรกิจ
ความพร้อมในการขยายสาขาไปต่างประเทศ
การลงทุน
สถาบันพัฒนาทักษะทางภาษาคิดเอเบิ้ล มีรูปแบบการลงทุนหลายประเภท เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพธุรกิจ และการแข่งขันกันของแต่ละพื้นที่ เช่น

การลงทุน มี 2 รูปแบบ สัญญา 3 ปี
 • ค่าแฟรนไชส์ 200,000 บาท ต่อ 1 ภาษา (อังกฤษ/จีน)
 • ค่าแฟรนไชส์ 350,000 บาท ต่อ 2 ภาษา (อังกฤษและจีน)
การสนับสนุนของเรา
 • การสรรหาทำเลให้ฟรี
 • การสรรหาครูและฝึกอบรม ฟรีตลอดอายุสัญญา
 • การสรรหาครูเพื่อทดแทน ในกรณีครูลาออก
ระยะเวลาคืนทุน
ธุรกิจสถาบันพํฒนาทักษะทางภาษาคิด เอเบิ้ล เป็นธุรกิจที่มีการคืนทุนในระยะเวลารวดเร็ว ผลตอบแทนสูง
คุณสมบัติ
ผู้ลงทุน
 1. มีใจรักในการทำธุรกิจแฟรนไชส์
 2. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในธุรกิจการศึกษามาก่อน
 3. มีเวลาในการบริหารสถาบัน
สิ่งที่ได้รับ
 1. การสรรหาสถานที่ และทำเลในการเปิดสถาบัน (ฟรี)
 2. การสรรหาครูต่างชาติ (ฟรี)
 3. การสรรหาเพื่อทดแทนครู ในกรณีที่ลาออก (ฟรี)
 4. การฝึกอบรมทั้งครูและผู้ประกอบการ ตลอดอายุสัญญา
 5. การให้คำปรึกษาในการบริหารสถาบัน
 6. การตรวจคุณภาพการบริหารสาขา
 7. การช่วยโปรโมท และการทำการตลาดอื่นๆ 
 8. ลงทุนน้อย คือทุนเร็วในระยะเวลา 1 ปี
 9. มีบริการหาทำเลในการเปิดสถาบัน
 10. มีบริการสรรหาครู และอบรมครู และสรรหาครูเพื่อทดแทน
 11. หลักสูตรของเราหลากหลายสามารถดึงดูดลูกค้า ให้มาเรียนในช่วงเวลากลางวัน ทำให้มีรายได้มากยิ่งขึ้น 
อื่นๆ
 1. ลงทุนน้อย คือทุนเร็วในระยะเวลา 1 ปี
 2. มีบริการหาทำเลในการเปิดสถาบัน
 3. มีบริการสรรหาครู และอบรมครู และสรรหาครูเพื่อทดแทน
 4. หลักสูตรของเราหลากหลายสามารถดึงดูดลูกค้า ให้มาเรียนในช่วงเวลากลางวัน ทำให้มีรายได้มากยิ่งขึ้น
ชื่อบริษัทบริษัท คิด เอเบิ้ล (ไทยแลนด์) จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อคุณนันทรัตน์ อัศวภักดีสกุล
ที่อยู่98/193 หมู่บ้านบ้านกลางเมือง พระราม 9-รามคำแหง ถ.รามคำแหง 39 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร.
081xxx
โทรสาร
 02-xxx
อีเมล์
 j.dxxx
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2562 
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 1,301 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 33,205 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 480 คน
 
สถาบันเด็กการศึกษาสถาบันภาษา
แฟรนไชส์นี้ ไม่ได้รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด
Budget