ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
10K
424
79
ไอแมค ฟอร์ คิดส์
(Imac For Kids)
Imac for kids เป็นสถาบันที่ต่อยอดจาก Imac จินตคณิต ด้วยการเล็งเห็นโอกาสและความต้องการในปัจจุบันที่พ่อแม่มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของบุตรหลานแบบองค์รวม คือการส่งเสริมให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ และมีเชาว์ปัญญา,ความคิด ที่สามารถแข่งขัน แก้ปัญหาต่างๆได้อย่างเป็นระบบ 

Imac for kids ประกอบไปด้วยหลักสูตร Imac จินตคณิต, หลักสูตร Logic thinking, และหลักสูตร I-robot  โดยทั้ง 3 หลักสูตร มุ่งเน้นการสอนในกลุ่มเด็กอายุ 4-10 ขวบเป็นหลัก โดยมีความสอดคล้องกันในด้านของหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาสติปัญญาและสมาธิเป็นหลัก ซึ่งเด็กๆสามารถเลือกเรียนหลักสูตรที่สอดคล้องกับความสนใจของตนเองได้

ดังนั้น Imac for kids จึงเป็นธุรกิจการศึกษาที่ตอบโจทย์ทั้งพ่อแม่ เด็กๆ และเปิดโอกาส ให้เป็นทางเลือกที่น่าสนใจกับผู้ที่จะทำธุรกิจด้านนี้
3,500 บาท ต่อเดือน
สถาบัน ไอแมค ฟอร์ คิดส์ เป็นสถาบันหนึ่งในกลุ่มแฟรนไชส์ของ ไอแมคจินตคณิต ดำเนินการบริหารโดย บริษัท เค.ที.พี เอ็ดดูเคชั่น ซึ่งสถาบันไอแมคจิตคณิตได้เป็นดำเนินการสอนตั้งแต่ปี 2550 ในรูปแบบการขายธุรกิจแฟรนไชส์ และการจัดตั้งโรงเรียน 

ปัจจุบัน มีสาขาทั่วประเทศจำนวน 73 สาขา 

เป็นธุรกิจการศึกษา ที่มุ่งเน้นสอน 3 หลักสูตร คือ 
 1. หลักสูตรจินตคณิต
 2. หลักสูตรพัฒนาเชาว์ปัญญา 
 3. หลักสูตรประกอบหุ่นยนต์
โดยมุ่งเน้นไปยังกลุ่มเด็กอายุระหว่าง 4-12 ปี

สาขารายละเอียด
สำนักงานใหญ่
73 สาขา
รายละเอียดสาขา
ประเทศไทย 72 สาขา และมีสาขาที่ประเทศเวียดนาม (ซื้อมาสเตอร์แฟรนไชส์จากประเทศไทย)
รวมสาขาทั้งหมด73 สาขา
PACKAGE รวม 3 หลักสูตร – อบรมผู้ประกอบการ
 1. ผู้มีใจรักในการลงทุนธุรกิจด้านการศึกษาสำหรับเด็ก
 2. ผู้ที่มีงานประจำอยู่แล้วสามารถทำได้
 3. มีทำเลที่ดี
 1. สิทธิในการใช้ชื่อและเครื่องหมายการค้า (โลโก้)
 2. อบรมผู้ประกอบการในด้านการบริหารสาขาและการทำการตลาด และบริการให้คำปรึกษาตลอดอายุสัญญา
 3. อบรมครูจำนวน 6 คน (หลักสูตรละ 2 คน)
 4. ป้ายไวนิล 6 ชุด และ ใบปลิวจำนวน 500 ชุด 
 5. สิทธิ์ในการประกอบกิจการในพื้นที่ที่กำหนด
 6. ชุดคู่มือในรูปแบบ DVD ช่วยสอน สำหรับครูผู้สอน
 7. โปรแกรมการจัดการข้อมูลนักเรียน (ฐานข้อมูล, ปรินท์ใบเสร็จรับเงิน)
 8. อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนดังนี้
  • Lego MINDSTORM NXT Education Base set 2 ชุด - พร้อมโปรแกรม และอุปกรณ์เสริม
  • คอมพิวเตอร์จำนวน 2 เครื่อง
  • ของเล่นชุด starter สำหรับหลักสูตร logic thinking
  • อุปกรณ์ Imac จินตคณิต  (ลูกคิดใหญ่ ลูกคิดเล็ก หนังสือ เสื้อนักเรียน)
 1. หลักสูตรครอบคลุมความต้องการของลูกค้าเป้าหมาย มี 3 หลักสูตรให้เลือกเรียน
 2. ไม่มีค่ารอยัลตี้
 3. ต่อสัญญาทุก 3 ปีฟรี
 4. เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันระดับประเทศกับสำนักงานใหญ่
 5. คืนทุนเร็ว สามารถสร้างรายได้จำนวนมากจากการขายทั้ง 3 หลักสูตร
 6. การพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อผู้ติดต่อดร.มันทนาภรณ์ พิพิธหิรัญการ
ที่อยู่
301-302 Education Zone , เดอะคริสตัล (เลียบทางด่วนรามอินทรา) ถนนประดิษมนูธรรม
มือถือ
083xxx
โทรศัพท์
02-xxx
อีเมล์
 imaxxx
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 27 มกราคม 2563 
รายชื่อผู้สนใจแฟรนไชส์  ไอแมค ฟอร์ คิดส์
ลำดับชื่อ-สกุลโทรE-mail
1. จิตฤดี รอดxxx 08195xxx jitruxxx
2. สิริบล​ มุxxx 08622xxx siribxxx
3. กุลชลีxxx 08998xxx kulchxxx
4. ชิราวุฒิ xxx 06535xxx Chiraxxx
5. นันทนา. พุxxx 08128xxx nantaxxx
ข้อมูล รายละเอียด
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม79 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 10,048 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 30 คน
เงินลงทุน
สนใจลงทุน