เอชเจ เฟรชมิลค์ ปังหยา-นมสด

ไอดูโฟร์ไอเดีย
ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มค้าปลีก
21K
462
62
twitter
google plus
ดีดี ทู ยู
FRANCHISE
NEWS
VDO
DOWNLOAD
รถ DD2U รถอาชีพสำหรับผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าและอุปกรณ์ไอที เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับทางคู่ค้าสามารถนำเสนอสินค้าแก่ลูกค้าให้ได้สัมผัสและจับจ่ายตามความต้องการ

ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและหลากหลาย รวมถึงการให้บริการ ทั้งก่อนและหลังการขายแก่คู่ค้า ด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่นเสมอมา
ลักษณะกิจการ
จำหน่ายอุปกรณ์ ไอที, สื่อสาร
ชื่อธุรกิจ (ไทย)ดีดี ทู ยู
ชื่อธุรกิจ (Eng)DD2U
ปีที่ก่อตั้งพ.ศ. 2536 (ก่อตั้งมา 25 ปี)
ความเป็นมา
บริษัท ดิจิแลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด มีประสบการณ์การดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าและอุปกรณ์ไอที และการสื่อสาร

สืบเนื่องมาจากปี 2536  บริษัทฯได้มีความร่วมในการพัฒนาช่องทางการจัดหน่ายและสนับสนุนคู่ค้าทั่วประเทศ ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและหลากหลาย รวมถึงการให้บริการทั้งก่อนและหลังการขายแก่คู่ค้าด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่นเสมอมา

สินค้าและบริการ
ปัจจุบันรูปแบบการดำเนินธุรกิจไอที สินค้าต่อพวงรวมถึงอุปกรณ์การสื่อสารต่างๆ ได้พัฒนารูปแบบและขยายช่องทางไปสู่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและหลากหลายช่องทาง

อีกหนึ่งช่องทางที่ทางบริษัท ดิจิแลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เล็งเห็นและมุ่งมั่นพัฒนา คือ การเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการซื้อสินค้า ในสถานชุมชนท้องถิ่น แหล่งท่องเที่ยว และสถานที่รวมกิจกรรมต่างๆ  

รถ DD2U จึงเป็นนวัตกรรม และการสร้างสรรค์ใหม่  ที่จะเพิ่มโอกาสให้กับทางคู่ค้าสามารถนำเสนอสินค้าแก่ลูกค้าให้ได้สัมผัสและจับจ่ายตามความต้องการ

ประเทศThailand  Thailand | Asia
กลุ่มประเทศASEAN Economic Community (AEC)
รูปแบบธุรกิจ
การลงทุน
ลูกค้าจะได้รับรถยนต์ในการขายสินค้า และอุปกรณ์ในการขาย รวมทั้งเครื่องมือทางการตลาดจากทางบริษัท 

ติดต่อได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

ระยะเวลาคืนทุน36 เดือน
คุณสมบัติ
ผู้ลงทุน
 1. มีความพร้อมด้านเงินทุน
 2. ต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจ
 3. ต้องการเพิ่มช่องทางการขาย
 4. ไม่ต้องมีทำเล
 5. มีความตั้งใจทำธุรกิจ
 6. ถ้าไม่มีประสบการณ์, สามารถเข้าอบรมการได้
สิ่งที่ได้รับ
 1. การสนับสนุนการตลาด โดยการจัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อช่วยโปรโมท รถ DD2U
 2. การให้ความรู้ และเทคนิคการจัดการ รถ DD2U โดยการอบรมทั้งภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ
 3. การจัดส่งเจ้าหน้าที่ของบริษัท ไปช่วยเหลือในช่วงเริ่มต้นดำเนินกิจการ
 4. การช่วยตรวจสอบสินค้าคงคลัง
 5. การช่วยตรวจสอบมาตราฐานรถในด้านต่างๆ, การจัดส่งสินค้าที่มีคุณภาพ รวดเร็ว อย่างสม่ำเสมอ
 6. การโฆษณา และประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ และการส่งเสริมการขายอย่างสม่ำเสมอ
อื่นๆเข้าถึงลูกค้าเป้าหมาย, ระยะเวลาในการเก็บร้านรวดเร็ว, กำไรสูง, ระยะเวลาในการคืนทุนไว, ลงทุนต่ำ

ชื่อผู้ติดต่อคุณภูเบศ โกยวานิช
ที่อยู่เลขที่ 731 อาคาร พี เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร.
02-xxx
โทรสาร
 02-xxx
อีเมล์
 infxxx
เว็บไซต์
www.dd2uxxx
ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 62 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 20,592 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 462 คน
 
รถอาชีพDD2Uธุรกิจส่วนตัว
แฟรนไชส์นี้ ไม่ได้รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด
Budget