ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
33K
501
3.3K
55
twitter
แม็ธโฮม
FRANCHISE
NEWS
DOWNLOAD
AWARDS
สถาบันพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์แม็ธโฮม มุ่งส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทางคณิตศาสตร์ให้แก่เด็กไทย เน้นให้ผู้เรียนมีความสุขและสนุกไปกับการเรียนรู้  ผู้ร่วมก่อตั้งแม็ธโฮมทุกท่านมีประสบการณ์ด้านงานการศึกษามาเป็นเวลานาน และมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าและประโยชน์ด้านการศึกษาให้กับเด็กไทย  

เราทุ่มเทในการออกแบบและพัฒนาแบบฝึกหัดเพื่อให้เนื้อหาออกมาเหมาะแก่การเรียนรู้มากที่สุด และด้วยเจตนารมณ์อันดีในการส่งเสริมการศึกษา เราจึงมีความตั้งใจอย่างสูงส่งที่จะนำเสนอหลักสูตร แม็ธโฮมแก่ทุกท่านที่มีเจตนารมณ์เดียวกัน
ลักษณะกิจการ
แฟรนไชส์สถาบันสอนคณิตศาสตร์
ชื่อธุรกิจ (ไทย)แม็ธโฮม
ชื่อธุรกิจ (Eng)Math Home
ปีที่ก่อตั้งพ.ศ. 2556 (ก่อตั้งมา 6 ปี)
ความเป็นมา
Math Home ก่อตั้งจากความปราถนาดีที่อยากเห็นเด็กๆได้รับความรู้และทักษะทางคณิตศาสตร์ โดยที่พวกเขาสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนบนพื้นฐานจากความพยายามของตนเองเป็นที่ตั้ง ประกอบกับการเอาใจใส่จากครูผู้สอนที่จะดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคล ช่วยทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง และมีความสุขกับการเรียนคณิตศาสตร์ 

ผู้ร่วมก่อตั้ง Math Home ทุกท่าน เป็นผู้เชี่ยวชาญและทำงานอยู่ในแวดวงการศึกษามานาน จึงมีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาเนื้อหา หลักสูตรทางคณิตศาสตร์ ทั้งการคิดคำนวน และโจทย์ปัญหาที่หลากหลาย เพื่อจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ และสามารถนำไปต่อยอดในการเรียนที่โรงเรียนได้

และด้วยความปราถนาดีจากใจจริงนี่เอง Math Home จึงอยากส่งผ่านความตั้งใจที่อยากร่วมพัฒนาการศึกษาให้กับเด็กๆในทุกๆที ไปถึงผู้ที่มีอุดมการณ์เดียวกัน

เรามีความปรารถนาดี เราตั้งใจจริง เราเชื่อว่าเราทำได้

สินค้าและบริการ
เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ระดับอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ครอบคลุมทั้งการคิดคำนวนและโจทย์ปัญหา อิงตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ

เป็นลักษณะการเรียนแบบรายบุคคล ผู้เรียนจะเริ่มต้นจากระดับง่ายตามพื้นฐานที่แต่ละคนมี และพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องสู่ระดับที่สูงขึ้น ครูผู้สอนจะดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคล ให้คำแนะนำและร่วมวางแผนการเรียน โดยผู้เรียนสามารถมาเรียนที่ศูนย์ 2-3 วันต่ออาทิตย์

ค่าเรียน 
 • 1,250 บาท/เดือน สำหรับ กทม. และ อ.เมือง และเมืองใหญ่
 • 1,050 บาท/เดือน สำหรับ อำเภออื่นๆ
ประเทศThailand  Thailand | Asia
กลุ่มประเทศASEAN Economic Community (AEC)
ค่าแฟรนไชส์55,000 บาท
ค่ารอยัลตี้ฟีส์15% ต่อเดือน
สำนักงานใหญ่1 สาขา
แฟรนไชส์ซี่30 สาขา
รวมทั้งหมด31 สาขา
รูปแบบธุรกิจ
การลงทุน
 1. ราคาค่าแฟรนไชส์ 55,000 บาท ไม่รวม Vat
 2. ค่า Royalty Fee 8-15% (ขึ้นอยู่กับพื้นที่)ของรายได้จากค่าเล่าเรียนของนักเรียน 1 คน /เดือน
 3. สถานที่เปิดศูนย์ ค่าตกแต่ง ค่าเช่า ขึ้นอยู่กับแต่ละสถานที่
ระยะเวลาคืนทุน ไม่เกิน 6 เดือน
คุณสมบัติ
ผู้ลงทุน
 1. ชาย - หญิง
 2. มีใจรักด้านการศึกษา
 3. มีทักษะทางด้านคณิตศาสตร์
 4. มีเวลาเพียงพอ สามารถดูแลได้
 5. มีสถานที่พร้อมในการเปิดดำเนินงาน
 6. มีบุคลากรพร้อมสำหรับการปฏิบัติงาน
สิ่งที่ได้รับ
 1. สิทธิ์ในการใช้ชื่อ เครื่องหมายการค้า และแบบฝึกหัด Math Home
 2. ตัวอย่างแบบฝักหัด ระดับละ 3 เล่ม (เฉพาะระดับประถมเท่านั้น)
 3. ตัวอย่าง แบบฝึกหัด จัดเข้ารูปเล่ม (1เล่ม/ระดับหลัก)
 4. สมุดเฉลย ระดับละ 2 เล่ม
 5. ป้ายอะครีลิค  Math Home 1 ป้าย
 6. ป้ายไวนิล Math Home 1 แผ่น
 7. แผ่นโฟม เนื้อหาหลักสูตร 1ชุด
 8. ธงญี่ปุ่น 1 ชุด
 9. Sticker Math Home 5 แผ่น  
 10. ซองใส่แบบฝึกหัด 30 ซอง
 11. Record book 30 เล่ม
 12. ใบปลิว 1,000 แผ่น
 13. การฝึกอบรมครูผู้สอน
 14. คำปรึกษาการบริหารศูนย์
อื่นๆ
ชื่อผู้ติดต่อคุณนิติวัฒน์ โพธิปัญญา
ที่อยู่212/12 ตึกเซนทาร่าซิตี้ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร.
062xxx
อีเมล์
 matxxx
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 3,290 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 33,109 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 501 คน
 
เลขคณิตศาสตร์mathhome
แฟรนไชส์นี้ ไม่ได้รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด
Budget