เอชเจ เฟรชมิลค์ ปังหยา-นมสด

กาแฟเขาทะลุ ชุมพร
ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
28K
547
259
4
twitter
google plus
เอ็มยูติวเตอร์ โดยทีมงานพี่ม.มหิดลติวเตอร์
FRANCHISE
NEWS
DOWNLOAD
AWARDS
โรงเรียนกวดวิชา MU TUTOR โดยทีมงานพี่ ม.มหิดลติวเตอร์ ควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการ เริ่มดำเนินกิจการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา

ได้รับการกล่าวถึงอย่างมากในด้านคุณภาพการติวเข้า สอบตรง สอบโควตาซึ่งนักเรียนของเราจำนวนมากได้ประสบความสำเร็จพร้อมทั้งการได้รับความสุข สนุก พร้อมสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมเป็นพื้นฐานกับการเรียนที่มีรูปแบบ เทคนิค วิธีลัดด้วยวิธีการสอนและการดูแลที่แตกต่างเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร

จึงได้รับความไว้วางใจจากนักเรียนและผู้ปกครองที่ต้องการสอบเข้า โดยเฉพาะโรงเรียนมหิดลวิทย์ฯ มหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศเป็นอย่างมาก

จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่โรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนกวดวิชาที่มีคุณภาพและมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเป็นต้นมาในโอกาสนี้เพื่อเป็นการขยายพื้นที่การเรียนรู้และแบ่งปันโอกาสให้กับนักเรียนทั่วประเทศ ได้สัมผัสโรงเรียนกวดวิชา MU TUTOR เราจึงได้เริ่มต้นการขยายธุรกิจด้วยการเปิดแฟรนไชส์เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.2553
ลักษณะกิจการ
โรงเรียนกวดวิชา | แบบทดสอบความพร้อม
ชื่อธุรกิจ (ไทย)เอ็มยูติวเตอร์ โดยทีมงานพี่ม.มหิดลติวเตอร์
ชื่อธุรกิจ (Eng)MU TUTOR
ปีที่ก่อตั้งพ.ศ. 2549 (ก่อตั้งมา 12 ปี)
ความเป็นมา- ปี 2549 อาจารย์ชยานันท์  มโนเกษมสุข ได้จัดตั้งโรงเรียนกวดวิชาขนาดเล็ก โดยการรวมกลุ่มผู้สอนที่มีศักยภาพด้านการสอนจากคณะต่างๆในมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเรียกการรวมตัวในครั้งนั้นว่าทีมงาน “พี่มหิดลติวเตอร์” โดยเริ่มเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ในระดับชั้นประถม – มัธยมปลาย ให้กับน้อง ๆ ที่อาศัยอยู่ในย่านพุทธมณฑลสาย 4 และละแวกใกล้เคียงเพื่อเพิ่มโอกาสสอบเข้ามหาวิทยาลัยมหิดลและ รร.มหิดลวิทยานุสรณ์

จากความทุ่มเท ความใส่ใจและความจริงใจของทีมงานทุกคนที่มีเสมอมา ส่งผลให้ผู้ปกครองต่างชื่นชมและประทับใจ ในผลงานซึ่งเห็นได้จากความสำเร็จของนักเรียนที่สามารถสอบแข่งขันเข้าสู่โรงเรียนที่มีชื่อเสียงต่างๆ

รวมทั้งมหาวิทยาลัยชั้นนำได้เป็นจำนวนมาก จนเป็นที่กล่าวขานกันแบบปากต่อปาก  แม้ว่าในเวลานั้นโรงเรียนไม่ได้ใช้การโฆษณาอย่างจริงจัง แต่การตอบรับที่สืบเนื่องมาจากผลงานนั้นอยู่ในเกณฑ์ดีมาก จนทำให้จำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นอย่างมากในทุกๆเทอม 

- ปี2552เพื่อรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น  โรงเรียนฯขยายตัวครั้งแรกสู่สาขาที่ 2 โดยเพิ่มจำนวนและขนาดห้องเรียนเป็น 16 ห้องเรียน รองรับนักเรียนได้ถึงวันละ 500 คน ต่อวัน นอกจากนั้นยังเพิ่มและพัฒนาทีมผู้สอนให้คุณภาพสูงขึ้น โดยมีจำนวนทั้งสิ้นกว่า 80 คน

-  ในปีเดียวกันโรงเรียนได้เปิดคอร์ส“ขั้นเทพ” สำหรับน้องๆ ที่สนใจสอบเข้าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์โดยสอนแบบแบ่งกลุ่มผู้เรียนเป็นสำคัญ พร้อมทั้งวางแผนสร้างแนวทางให้ผู้เรียน โดยคอร์สนี้ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่ ม.1 - 3 และแนวข้อสอบย้อนหลังรวม 10 ปี โดยคัดเลือกข้อสอบ ด้วยการบันทึกสถิติว่าข้อสอบแนวใดมักออกซ้ำๆสม่ำเสมอ เราจึงกล้าฟันธงและกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในการติวเข้ามหิดลวิทยานุสรณ์ไปโดยปริยาย จากความตั้งใจในการสร้างคอร์สนี้ทำให้อัตรานักเรียนที่สอบแข่งขันจำนวนมากกว่าสองหมื่นคน คิดเป็นสัดส่วนการรับนักเรียนคือ 1:100 นั้น เราได้ทุ่มเทในการสอนและสร้างโอกาสให้นักเรียนสามารถสอบติดสูงกว่า 1 ใน 5 ดังนั้นโอกาสที่สอบติดจึงสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดทุกปี

- ในเดือนตุลาคม ปีเดียวกัน โรงเรียนได้ขยายโอกาสด้านการสอบเข้าให้แก่นักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย ให้เพิ่มมากขึ้นโดยการเปิดคอร์ส “เก็บกระเป๋าเข้ามหาวิทยาลัย” โดยติวคอร์สระยะยาวทุกเทอมตลอด 1 ปี โดยวางแผนโครงสร้างไว้ตั้งแต่นักเรียนยังเรียนอยู่ชั้น ม.5 และจากแผนการสอบเข้าดังกล่าวนี้เองทางโรงเรียนยังได้จัดโครงการติวระยะสั้น “โครงการเตรียมเก็บกระเป๋าเข้ามหาวิทยาลัย” ใช้เวลา 1-2 วัน

โดยใช้สถานที่หอประชุมในมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนของทุกๆปี เพื่อกระตุ้นให้น้องมัธยมปลายทั่วทั้งประเทศ ได้มีโอกาสเตรียมตัวก่อนสอบและมีความมั่นใจก่อนสอบ เพราะเรามีการสอนและแนะแนวทางในการทำข้อสอบเพื่อติวเข้าตรงของมหาวิทยาลัยต่างๆอย่างตรงประเด็น จากความพยายามและความมุ่งมั่นที่ดีของเราเสมอมาทำให้เราสามารถผลักดันให้นักเรียนได้เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยชั้นนำได้แล้วไม่ต่ำกว่า 5,000 คน

-ในเดือนตุลาคม 53 โรงเรียนได้เปิดสาขา 3 โดยได้ขยายพื้นที่และเพิ่มจำนวนนักเรียนให้มากขึ้น โดยปรับห้องเรียนทุกห้องให้มีขนาดใหญ่ มีที่พักของผู้ปกครองและนักเรียนให้โอ่โถง สะดวกสบายมากขึ้น และให้ทุกห้องเรียนได้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น Smart Board/ Visualizer/ จอ Projector และจอ LCDขนาดใหญ่ เป็นต้น

เพื่อเน้นคุณภาพของสื่อการสอนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป เป็นจำนวนทั้งสิ้น 7 ห้องเรียน รวมถึงสื่อ MU Blog ให้เพิ่มจำนวนมากขึ้นเพื่อสามารถรองรับนักเรียนได้มากกว่า 1,300 คน/วัน เพื่อตอบสนองตามความต้องการของผู้ปกครองและนักเรียนที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นในทุกๆ เทอม

อีกทั้งเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “พี่ม.มหิดลติวเตอร์” เพื่อให้สอดคล้องกับความหมายของการร่วมมือร่วมใจกันของบัณฑิต และทีมงานทุกคนที่จบมาจากมหาวิทยาลัยมหิดล

ปัจจุบัน MU TUTOR ได้พัฒนาการสอนและระบบต่างๆให้สอดคล้องกับรูปแบบแฟรนไชส์  โดยการบันทึกการสอนสด อัดลงเป็นไฟล์พร้อมตัดต่อและเพิ่มภาพกราฟฟิค ที่เข้าใจง่าย ชวนติดตาม เหมาะสมกับผู้ที่สนใจในการเรียนเสริมและสอบแข่งขันทุกสนามสอบ รวมถึงการสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับการควบคุมคุณภาพการสอนและเนื้อหาของสำนักงานใหญ่และกระทรวงศึกษาธิการ 

ซึ่งไฟล์ได้บรรจุอยู่ในระบบ MU TUTOR Innovative System By MU TUTOR (ระบบ MIS เอกสิทธิ์เฉพาะหนึ่งเดียวของเรา) ซึ่งระบบได้เอื้อต่อการบริหารจัดการภายในสาขาทั้งหมดและช่วยในการเปิดไฟล์การสอน

สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

โรงเรียนฯ เห็นความสำคัญของการใช้โสตทัศนูปกรณ์เพื่อช่วยสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนต่าง ๆ  เช่น  โปสเตอร์   แผนที่ สไลด์ Internet  DVD เครื่องฉายโปรเจคเตอร์  Visualizer / จอ LCD / Smart  Board/ และระบบแสง สี เสียง  เป็นต้น

สินค้าและบริการ
 • เปิดสอนระดับประถม 6 คอร์สติวเข้มป.6 และตะลุยโจทย์เข้าม.1 แบบแบ่งกลุ่ม ผ่าน – ไม่ผ่าน
 • เปิดสอนระดับมัธยม ตอนต้นตั้งแต่ ม.1 – 3  เน้น 3 วิชาคือ คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์, และภาษาอังกฤษ
 • เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา ตอนปลายเน้น 5 วิชา คือ คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, ภาษาอังกฤษ
 • เปิดสอนคอร์สสำหรับสอบตรง คอร์ส“ขั้นเทพ”สำหรับพิชิต โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ คอร์ส“พิชิตเตรียมอุดมฯ” คอร์ส“เก็บกระเป๋าเข้ามหาวิทยาลัย” เพื่อพิชิตมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ
 • คอร์ส“ชูวิทย์ฯ” ตะลุยโจทย์และเน้นวิเคราะห์เนื้อหาเชิงลึกแบบเข้มข้น เฉพาะวิทยาศาสตร์ ที่เจาะลึกแบ่งแยกประเด็นเป็น ฟิสิกส์/ เคมี/ ชีววิทยา ม.ต้น
 • คอร์ส“คนหัวหมอ” ติววิชาเฉพาะความถนัดทางแพทย์
 • คอร์ส“พื้นฐานวิศวะ” สำหรับน้องม.ปลาย อยากเป็นวิศวกรในอนาคต
 • โครงการ MU Go Inter ที่จะพาน้องๆไปศึกษาภาษาอังกฤษและทัศนศึกษาในต่างประเทศ
อีกทั้ง ขณะนี้เรายังอัด VDO คอร์ส พิเศษเพิ่มเติมอีก เช่น คอร์ส Genius Elegance (สสวท. วิทย์-คณิตในระดับประถมฯ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของเด็กประถมให้อัจฉริยะอย่างแท้จริง) 

อีกทั้งเรายังมีโครงการพิเศษต่างๆ ทั้งโครงการ “เก็บกระเป๋าเข้ามหาวิทยาลัย”, โครงการ “MU TUTOR On Tour” เพื่อทำกิจกรรม Road Show เปิดตัวให้กับทุกสาขา , โครงการ “สอบเสมือนจริงมหิดลวิทย์ฯ”และคอร์ส “ยิงตรง” เพื่อติวเข้ม มหิดลวิทย์ฯ ในรอบที่ 2

ประเทศThailand  Thailand | Asia
กลุ่มประเทศASEAN Economic Community (AEC)
ค่าแฟรนไชส์149,000 บาท ต่อปี
ระยะเวลาสัญญา6 ปี
ค่ารอยัลตี้ฟีส์15% จากยอดขาย ต่อเดือน
สำนักงานใหญ่3 สาขา
แฟรนไชส์ซี่19 สาขา
รวมทั้งหมด22 สาขา
รูปแบบธุรกิจ
การลงทุนค่าแฟรนไชส์ 149,000 บาท/ปี

ระยะเวลาสัญญา 6-10 ปี

คุณสมบัติ
ผู้ลงทุน
คุณสมบัติของผู้ติดต่อขอรับแฟรนไชส์ 

1.คุณสมบัติทั่วไป
 • มีใจรักงานด้านบริการ การศึกษาและมีความรับผิดชอบสูง
 • มีประสบการณ์การประกอบธุรกิจการศึกษา หรือเป็นครู หรือเป็นผู้ที่อยู่ในแวดวงการศึกษา(จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)หรือเป็นนักลงทุนและสามารถบริหารจัดการธุรกิจได้เป็นอย่างดี
 • สามารถหาทีมงานที่มีประสบการณ์การบริหารจัดการที่ดี และทำการตลาดในพื้นที่ได้ดี
 • มีความพร้อมทางด้านเงินลงทุน ทุนหมุนเวียน
2.ต้องการทำงานประจำ โดยอยู่บริหารจัดการ ในสาขาของท่านได้ด้วยตนเอง (พิจารณาเป็นพิเศษ)

ด้านสถานที่
 • มีอาคารตั้งแต่ 1 คูหาขึ้นไปหรือพื้นที่ว่างมากกว่า 100 – 160 ตารางเมตร
 • เป็นของตนเอง หรือมีสิทธิในการเช่าตลอดระยะเวลาอย่างน้อย 6 ปี อบู่ในทำเลที่ตั้งที่ดี
 • การคมนาคมสะดวก ใกล้เคียงหรือในห้างสรรพสินค้า / ศูนย์การค้า ฯลฯ
 • ใกล้เคียงโรงเรียนของรัฐบาลหรือเอกชน
 • แหล่งกวดวิชา
สิ่งที่ได้รับระบบการจัดการเรียนการสอนประกอบด้วนการทำงานหลักๆอยู่ทั้งสิ้น 11 ด้าน ดังนี้
 1. ระบบฐานข้อมูลนักเรียนส่วนนี้ช่วยด้านการเก็บประวัติของนักเรียน รองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น ผลการเรียน การเลื่อนชั้นเรียน การย้ายโรงเรียน ข้อมูลผู้ปกครอง เพื่อที่จะนำข้อมูลนี้มาใช้ในการประชาสัมพันธ์และการจัดกลุ่มการเรียน
 2. ระบบจัดการสมัครเรียนส่วนนี้เป็นระบบที่บันทึกรายวิชาที่นักเรียนแต่ละคนสมัครเรียน รวมทึกการบริหารจัดการค่าเล่าเรียน (ค่าใช้จ่ายที่ค้างจ่าย) การออกใบเสร็จ ใบแจ้งหนี้ต่างๆ ซึ่งจะนำข้อมูลในส่วนนี้ไปรวมไว้กับประวัตินักเรียน ระบบในส่วนนี้ถูกออกแบบรองรับการจ่ายเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ซึ่งจะใช้ต่อไป
 3. ระบบบันทึกคะแนนสอบส่วนนี้เป็นอีกระบบที่สำคัญของโรงเรียน คือการบันทึกผลคะแนนสอบลงในระบบ คะแนนของนักเรียนแต่ละคนจะถูกนำไปวิเคราะห์ แล้วแบ่งกลุ่ม จัดลำดับแยกตามรายวิชา สาขา ภาค และจัดลำดับจากทุกสาขา ผู้เรียนจะรู้ว่าผลการสอบนั้นอยู่ที่เท่าใดของประเทศ ผู้เรียนจะได้ความรู้สึกถึงการสอบแข่งขันในทุกรายวิชา
 4. ระบบจัดการไฟล์สื่อสารสอนส่วนนี้รอบรับการจัดการไฟล์การสอน ตรวจสอบเวลาจอง แล้วทำการเชื่อมต่อไฟล์สื่อการสอนเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติ ทางสาขาไม่ต้องยุ่งยากในการเปิดไฟล์ เนื่องจากข้อมูลการสมัครเรียนจะถูกบันทึกไปพร้อมเมื่อตอนผู้เรียนมาสมัครเรียน
 5. ระบบการรับจอง MU I-Styleส่วนนี้เป็นระบบการจัดการข้อมูลการเรียนของนักเรียนแต่ละบุคคล ซึ่งนักเรียนสามารถตรวจสอบเวลาเรียนและจำนวนวิชาที่เหลืออยู่ ตำแหน่งเครื่องว่าง และการล๊อคอินเข้าไปในระบบการเรียน MU I-Style
 6. หน้าจอชมสื่อการสอน MU I-Style หน้าจอ MU I-Style ถูกออกแบบให้ผู้เรียนใช้งานได้ง่ายขึ้น และไม่ระกวนสายตาผู้เรียน หน้าจอที่ออกแบบนั้นจะมีเพียงส่วนที่สำคัญในการใช้งาน เช่น ปุ่มหยุด ปุ่มเลื่อนเดินหน้าหรือถอยหลัง หน้าจอประชาสัมพันธ์และส่วนที่แจ้งผลการสอบเท่านั้น นักเรียนสามารถสื่อสารโดยตรงกับทางสำนักงานใหญ่ผ่านทางหน้าจอนี้หากมีข้อสงสัย หรือต้องการซักถามเพิ่มเติม
 7. ระบบจัดการข่าวสาร MU I-Style ส่วนนี้ช่วยให้ทางสาขาสามารถประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆได้ถึงตัวผู้เรียน ซึ่งทางสาขาสามารถกำหนดการแจ้งข่าวสารโดยแบ่งแยกตามกลุ่มอายุ ช่วงชั้น กลุ่มวิชา ได้ทั้งสิ้น เพื่อประโยชน์ในการเข้าถึงตัวผู้เรียนได้อย่างตรงกลุ่มเป้าหมาย
 8. รายงานแยกตามแต่ละสาขา สาขาสามารถได้รับ รายงานต่างๆ ผ่านทางระบบออนไลน์ รายงานในส่วนนี้รวมไปถึง ข้อมูลผู้สมัคร ผลการสอบของนักเรียน ยอดค่าเล่าเรียนทั้งหมด ยอดค้างชำระ ยอดค่าหนังสือ และค่าใช้จ่ายอื่นๆของแต่ละสาขา
 9. รายงานภาพรวม ทางสำนักงานใหญ่ติดต่อประสานงานกับทางสาขาได้รวดเร็วยิ่งขึ้นผ่านทางรายงานภาพรวมของสาขา เพื่อประโยชน์ในการออกแบบ จัดสรรตารางเรียนให้ตรงกับความต้องการของแต่ละสาขา
 10. ระบบ CRM และ MARKETING ส่วนนี้เป็นระบบที่ช่วยให้ทางสาขานำข้อมูลต่างๆมาวิเคราะห์ จำทำรายงานเพื่อสื่อสารกับผู้เรียน และผู้ปกครอง เช่นชี้ชวนให้มาเรียนเพิ่มเติมในรายวิชาที่คะแนนผลไม่ดีนัก เป็นต้น รวมถึงนำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์เพื่อนำไปใช้ทางการตลาดต่อไป เช่น ข้อมูลโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนมากที่สุด เป็นต้น
 11. ระบบจัดการคลังหนังสือ ระบบนี้จะช่วยให้ทางสำนักงานใหญ่ทราบข้อมูลจำนวนนักเรียนที่สมัครเรียน เพื่อเตรียมเอกสารให้เพื่อพอกับนักเรียนจากทุกสาขา แล้วจัดส่งให้ทันตามกำหนดการเปิดภาคเรียน ระบบนี้ช่วยลดระยะเวลาการจัดส่งเอกสารและลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
ระบบ MU Simulator
ระบบคลังข้อสอบเอกสิทธิ์เฉพาะนักเรียนมหิดลติวเตอร์ เป็นระบบการสอบออนไลน์ และทราบผลคะแนน ได้ทุกที่ ทุกเวลา  

อื่นๆตามสัญญาที่ตกลงระหว่างผู้ให้สิทธิและผู้รับสิทธิ์
ชื่อผู้ติดต่ออาจารย์สุจิญ แก้วมณี
ที่อยู่46/5-7 ถ.บรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.086-9070061, 02-8893400 ต่อ 109
โทรสาร02-8893400
อีเมล์mututor@mututor.com
suchin7931@gmail.com
เว็บไซต์www.mututor.com
LINE 
mahidoltutor
Facebook 
www.facebook.com/teammututor
Youtube 
www.youtube.com/user/mututor
ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2561 
|
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 259 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 27,893 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 547 คน
 
ติวเตอร์มหิดลวิทย์มหิดลติวเตอร์
แฟรนไชส์ ผ่านการรับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด
Budget