ต้นตำหรับโคขุนย่าง

พีดับบลิวที เอ็กซ์เพรส
ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
33K
581
294
12
twitter
google plus
เอ็มยูติวเตอร์ โดยทีมงานพี่ม.มหิดลติวเตอร์
FRANCHISE
NEWS
VDO
DOWNLOAD
AWARDS
โรงเรียนกวดวิชา MU TUTOR โดยทีมงานพี่ ม.มหิดลติวเตอร์ ควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการ เริ่มดำเนินกิจการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา 

ได้รับการกล่าวถึงอย่างมากในด้านคุณภาพการติวเข้า สอบตรง สอบโควตาซึ่งนักเรียนของเราจำนวนมากได้ประสบความสำเร็จพร้อมทั้งการได้รับความสุข สนุก พร้อมสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมเป็นพื้นฐานกับการเรียนที่มีรูปแบบ เทคนิค วิธีลัดด้วยวิธีการสอนและการดูแลที่แตกต่างเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร จึงได้รับความไว้วางใจจากนักเรียนและผู้ปกครองที่ต้องการสอบเข้า โดยเฉพาะโรงเรียนมหิดลวิทย์ฯ มหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศเป็นอย่างมาก

จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่  โรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนกวดวิชาที่มีคุณภาพและมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเป็นต้นมา  ในโอกาสนี้เพื่อเป็นการขยายพื้นที่การเรียนรู้และแบ่งปันโอกาสให้กับนักเรียนทั่วประเทศ ได้สัมผัสโรงเรียนกวดวิชา MU TUTOR เราจึงได้เริ่มต้นการขยายธุรกิจด้วยการเปิดแฟรนไชส์เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.2553

สุดยอด 2 รางวัล คุณภาพมาตรฐานแห่งปี
การันตีโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ลักษณะกิจการ
โรงเรียนกวดวิชา | แบบทดสอบความพร้อม
ชื่อธุรกิจ (ไทย)เอ็มยูติวเตอร์ โดยทีมงานพี่ม.มหิดลติวเตอร์
ชื่อธุรกิจ (Eng)MU TUTOR
ปีที่ก่อตั้งพ.ศ. 2549 (ก่อตั้งมา 13 ปี)
ความเป็นมา
- ปี 2549 อาจารย์ชยานันท์  มโนเกษมสุข ได้จัดตั้งโรงเรียนกวดวิชาขนาดเล็ก โดยการรวมกลุ่มผู้สอนที่มีศักยภาพด้านการสอนจากคณะต่างๆในมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเรียกการรวมตัวในครั้งนั้นว่าทีมงาน “พี่มหิดลติวเตอร์” โดยเริ่มเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ในระดับชั้นประถม – มัธยมปลาย ให้กับน้อง ๆ ที่อาศัยอยู่ในย่านพุทธมณฑลสาย 4 และละแวกใกล้เคียงเพื่อเพิ่มโอกาสสอบเข้ามหาวิทยาลัยมหิดลและ รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ 

จากความทุ่มเท ความใส่ใจและความจริงใจของทีมงานทุกคนที่มีเสมอมา ส่งผลให้ผู้ปกครองต่างชื่นชมและประทับใจ ในผลงานซึ่งเห็นได้จากความสำเร็จของนักเรียนที่สามารถสอบแข่งขันเข้าสู่โรงเรียนที่มีชื่อเสียงต่างๆ รวมทั้งมหาวิทยาลัยชั้นนำได้เป็นจำนวนมาก จนเป็นที่กล่าวขานกันแบบปากต่อปาก แม้ว่าในเวลานั้นโรงเรียนไม่ได้ใช้การโฆษณาอย่างจริงจัง แต่การตอบรับที่สืบเนื่องมาจากผลงานนั้นอยู่ในเกณฑ์ดีมาก จนทำให้จำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นอย่างมากในทุกๆเทอม  

- ปี2552เพื่อรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น โรงเรียนฯขยายตัวครั้งแรกสู่สาขาที่ 2 โดยเพิ่มจำนวนและขนาดห้องเรียนเป็น 16 ห้องเรียน รองรับนักเรียนได้ถึงวันละ 500 คน ต่อวัน นอกจากนั้นยังเพิ่มและพัฒนาทีมผู้สอนให้คุณภาพสูงขึ้น โดยมีจำนวนทั้งสิ้นกว่า 80 คน 

- ในปีเดียวกันโรงเรียนได้เปิดคอร์ส“ขั้นเทพ” สำหรับน้องๆ ที่สนใจสอบเข้าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์โดยสอนแบบแบ่งกลุ่มผู้เรียนเป็นสำคัญ พร้อมทั้งวางแผนสร้างแนวทางให้ผู้เรียน โดยคอร์สนี้ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่ ม.1 - 3 และแนวข้อสอบย้อนหลังรวม 10 ปี โดยคัดเลือกข้อสอบ ด้วยการบันทึกสถิติว่าข้อสอบแนวใดมักออกซ้ำๆสม่ำเสมอ 

เราจึงกล้าฟันธงและกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในการติวเข้ามหิดลวิทยานุสรณ์ไปโดยปริยาย จากความตั้งใจในการสร้างคอร์สนี้ทำให้อัตรานักเรียนที่สอบแข่งขันจำนวนมากกว่าสองหมื่นคน คิดเป็นสัดส่วนการรับนักเรียนคือ 1:100 นั้น เราได้ทุ่มเทในการสอนและสร้างโอกาสให้นักเรียนสามารถสอบติดสูงกว่า 1 ใน 5 ดังนั้นโอกาสที่สอบติดจึงสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดทุกปี

- ในเดือนตุลาคม ปีเดียวกัน โรงเรียนได้ขยายโอกาสด้านการสอบเข้าให้แก่นักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย ให้เพิ่มมากขึ้นโดยการเปิดคอร์ส “เก็บกระเป๋าเข้ามหาวิทยาลัย” โดยติวคอร์สระยะยาวทุกเทอมตลอด 1 ปี โดยวางแผนโครงสร้างไว้ตั้งแต่นักเรียนยังเรียนอยู่ชั้น ม.5 และจากแผนการสอบเข้าดังกล่าวนี้เองทางโรงเรียนยังได้จัดโครงการติวระยะสั้น “โครงการเตรียมเก็บกระเป๋าเข้ามหาวิทยาลัย” ใช้เวลา 1-2 วัน 

โดยใช้สถานที่หอประชุมในมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนของทุกๆปี เพื่อกระตุ้นให้น้องมัธยมปลายทั่วทั้งประเทศ ได้มีโอกาสเตรียมตัวก่อนสอบและมีความมั่นใจก่อนสอบ เพราะเรามีการสอนและแนะแนวทางในการทำข้อสอบเพื่อติวเข้าตรงของมหาวิทยาลัยต่างๆอย่างตรงประเด็น จากความพยายามและความมุ่งมั่นที่ดีของเราเสมอมาทำให้เราสามารถผลักดันให้นักเรียนได้เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยชั้นนำได้แล้วไม่ต่ำกว่า 5,000 คน 

- ในเดือนตุลาคม 53 โรงเรียนได้เปิดสาขา 3 โดยได้ขยายพื้นที่และเพิ่มจำนวนนักเรียนให้มากขึ้น โดยปรับห้องเรียนทุกห้องให้มีขนาดใหญ่ มีที่พักของผู้ปกครองและนักเรียนให้โอ่โถง สะดวกสบายมากขึ้น และให้ทุกห้องเรียนได้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น Smart Board/ Visualizer/ จอ Projector และจอ LCDขนาดใหญ่ เป็นต้น เพื่อเน้นคุณภาพของสื่อการสอนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป เป็นจำนวนทั้งสิ้น 7 ห้องเรียน รวมถึงสื่อ MU Blog ให้เพิ่มจำนวนมากขึ้นเพื่อสามารถรองรับนักเรียนได้มากกว่า 1,300 คน/วัน เพื่อตอบสนองตามความต้องการของผู้ปกครองและนักเรียนที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นในทุกๆ เทอม อีกทั้งเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “พี่ม.มหิดลติวเตอร์” เพื่อให้สอดคล้องกับความหมายของการร่วมมือร่วมใจกันของบัณฑิต และทีมงานทุกคนที่จบมาจากมหาวิทยาลัยมหิดล 

ปัจจุบัน MU TUTOR ได้พัฒนาการสอนและระบบต่างๆให้สอดคล้องกับรูปแบบแฟรนไชส์ โดยการบันทึกการสอนสด อัดลงเป็นไฟล์พร้อมตัดต่อและเพิ่มภาพกราฟฟิค ที่เข้าใจง่าย ชวนติดตาม เหมาะสมกับผู้ที่สนใจในการเรียนเสริมและสอบแข่งขันทุกสนามสอบ รวมถึงการสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับการควบคุมคุณภาพการสอนและเนื้อหาของสำนักงานใหญ่และกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งไฟล์ได้บรรจุอยู่ในระบบ MU TUTOR Innovative System By MU TUTOR (ระบบ MIS เอกสิทธิ์เฉพาะหนึ่งเดียวของเรา) ซึ่งระบบได้เอื้อต่อการบริหารจัดการภายในสาขาทั้งหมดและช่วยในการเปิดไฟล์การสอน

สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

โรงเรียนฯ เห็นความสำคัญของการใช้โสตทัศนูปกรณ์เพื่อช่วยสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนต่างๆ เช่น โปสเตอร์ แผนที่ สไลด์ Internet DVD เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ Visualizer / จอ LCD / Smart Board/ และระบบแสง สี เสียง เป็นต้น

สินค้าและบริการ
 • เปิดสอนระดับประถม 6 คอร์สติวเข้มป.6 และตะลุยโจทย์เข้าม.1 แบบแบ่งกลุ่ม ผ่าน – ไม่ผ่าน
 • เปิดสอนระดับมัธยม ตอนต้นตั้งแต่ ม.1 – 3 เน้น 3 วิชาคือ คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์, และภาษาอังกฤษ
 • เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา ตอนปลายเน้น 5 วิชา คือ คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, ภาษาอังกฤษ
 • เปิดสอนคอร์สสำหรับสอบตรง คอร์ส“ขั้นเทพ”สำหรับพิชิต โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ คอร์ส“พิชิตเตรียมอุดมฯ” คอร์ส“เก็บกระเป๋าเข้ามหาวิทยาลัย” เพื่อพิชิตมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ
 • คอร์ส“ชูวิทย์ฯ” ตะลุยโจทย์และเน้นวิเคราะห์เนื้อหาเชิงลึกแบบเข้มข้น เฉพาะวิทยาศาสตร์ ที่เจาะลึกแบ่งแยกประเด็นเป็น ฟิสิกส์/ เคมี/ ชีววิทยา ม.ต้น
 • คอร์ส“คนหัวหมอ” ติววิชาเฉพาะความถนัดทางแพทย์
 • คอร์ส“พื้นฐานวิศวะ” สำหรับน้องม.ปลาย อยากเป็นวิศวกรในอนาคต
 • โครงการ MU Go Inter ที่จะพาน้องๆไปศึกษาภาษาอังกฤษและทัศนศึกษาในต่างประเทศ
อีกทั้ง ขณะนี้เรายังอัด VDO คอร์ส พิเศษเพิ่มเติมอีก เช่น คอร์ส Genius Elegance (สสวท. วิทย์-คณิตในระดับประถมฯ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของเด็กประถมให้อัจฉริยะอย่างแท้จริง) อีกทั้งเรายังมีโครงการพิเศษต่างๆ ทั้งโครงการ “เก็บกระเป๋าเข้ามหาวิทยาลัย”, โครงการ “MU TUTOR On Tour” เพื่อทำกิจกรรม Road Show เปิดตัวให้กับทุกสาขา , โครงการ “สอบเสมือนจริงมหิดลวิทย์ฯ”และคอร์ส “ยิงตรง” เพื่อติวเข้ม มหิดลวิทย์ฯ ในรอบที่ 2

ประเทศThailand  Thailand | Asia
กลุ่มประเทศASEAN Economic Community (AEC)
ค่าแฟรนไชส์149,000 บาท ต่อปี
ระยะเวลาสัญญา6 ปี
ค่ารอยัลตี้ฟีส์15% จากยอดขาย ต่อเดือน
สำนักงานใหญ่3 สาขา
แฟรนไชส์ซี่17 สาขา
รวมทั้งหมด20 สาขา
รูปแบบธุรกิจ
การลงทุนค่าแฟรนไชส์ 149,000 บาท/ปี

ระยะเวลาสัญญา 6-10 ปี

คุณสมบัติ
ผู้ลงทุน
คุณสมบัติของผู้ติดต่อขอรับแฟรนไชส์  
 1. คุณสมบัติทั่วไป 
  • มีใจรักงานด้านบริการ การศึกษาและมีความรับผิดชอบสูง
  • มีประสบการณ์การประกอบธุรกิจการศึกษา หรือเป็นครู หรือเป็นผู้ที่อยู่ในแวดวงการศึกษา (จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ) หรือเป็นนักลงทุนและสามารถบริหารจัดการธุรกิจได้เป็นอย่างดี
  • สามารถหาทีมงานที่มีประสบการณ์การบริหารจัดการที่ดี และทำการตลาดในพื้นที่ได้ดี มีความพร้อมทางด้านเงินลงทุน ทุนหมุนเวียน
 2. ต้องการทำงานประจำ โดยอยู่บริหารจัดการ ในสาขาของท่านได้ด้วยตนเอง (พิจารณาเป็นพิเศษ)
ด้านสถานที่ 
 • มีอาคารตั้งแต่ 1 คูหาขึ้นไปหรือพื้นที่ว่างมากกว่า 100 – 160 ตารางเมตร
 • เป็นของตนเอง หรือมีสิทธิในการเช่าตลอดระยะเวลาอย่างน้อย 6 ปี อบู่ในทำเลที่ตั้งที่ดี
 • การคมนาคมสะดวก ใกล้เคียงหรือในห้างสรรพสินค้า / ศูนย์การค้า ฯลฯ
 • ใกล้เคียงโรงเรียนของรัฐบาลหรือเอกชน
 • แหล่งกวดวิชา
สิ่งที่ได้รับ
ระบบการจัดการเรียนการสอนประกอบด้วนการทำงานหลักๆอยู่ทั้งสิ้น 11 ด้าน ดังนี้

1.ระบบฐานข้อมูลนักเรียน

ส่วนนี้ช่วยด้านการเก็บประวัติของนักเรียน รองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น ผลการเรียน การเลื่อนชั้นเรียน การย้ายโรงเรียน ข้อมูลผู้ปกครอง เพื่อที่จะนำข้อมูลนี้มาใช้ในการประชาสัมพันธ์และการจัดกลุ่มการเรียน

2.ระบบจัดการสมัครเรียน

ส่วนนี้เป็นระบบที่บันทึกรายวิชาที่นักเรียนแต่ละคนสมัครเรียน รวมทึกการบริหารจัดการค่าเล่าเรียน (ค่าใช้จ่ายที่ค้างจ่าย) การออกใบเสร็จ ใบแจ้งหนี้ต่างๆ ซึ่งจะนำข้อมูลในส่วนนี้ไปรวมไว้กับประวัตินักเรียน ระบบในส่วนนี้ถูกออกแบบรองรับการจ่ายเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ซึ่งจะใช้ต่อไป

3.ระบบบันทึกคะแนนสอบ

ส่วนนี้เป็นอีกระบบที่สำคัญของโรงเรียน คือการบันทึกผลคะแนนสอบลงในระบบ คะแนนของนักเรียนแต่ละคนจะถูกนำไปวิเคราะห์ แล้วแบ่งกลุ่ม จัดลำดับแยกตามรายวิชา สาขา ภาค และจัดลำดับจากทุกสาขา ผู้เรียนจะรู้ว่าผลการสอบนั้นอยู่ที่เท่าใดของประเทศ ผู้เรียนจะได้ความรู้สึกถึงการสอบแข่งขันในทุกรายวิชา

4.ระบบจัดการไฟล์สื่อสารสอน

ส่วนนี้รอบรับการจัดการไฟล์การสอน ตรวจสอบเวลาจอง แล้วทำการเชื่อมต่อไฟล์สื่อการสอนเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติ ทางสาขาไม่ต้องยุ่งยากในการเปิดไฟล์ เนื่องจากข้อมูลการสมัครเรียนจะถูกบันทึกไปพร้อมเมื่อตอนผู้เรียนมาสมัครเรียน

5.ระบบการรับจอง MU I-Style

ส่วนนี้เป็นระบบการจัดการข้อมูลการเรียนของนักเรียนแต่ละบุคคล ซึ่งนักเรียนสามารถตรวจสอบเวลาเรียนและจำนวนวิชาที่เหลืออยู่ ตำแหน่งเครื่องว่าง และการล๊อคอินเข้าไปในระบบการเรียน MU I-Style

6.หน้าจอชมสื่อการสอน MU I-Style

หน้าจอ MU I-Style ถูกออกแบบให้ผู้เรียนใช้งานได้ง่ายขึ้น และไม่ระกวนสายตาผู้เรียน หน้าจอที่ออกแบบนั้นจะมีเพียงส่วนที่สำคัญในการใช้งาน เช่น ปุ่มหยุด ปุ่มเลื่อนเดินหน้าหรือถอยหลัง หน้าจอประชาสัมพันธ์และส่วนที่แจ้งผลการสอบเท่านั้น นักเรียนสามารถสื่อสารโดยตรงกับทางสำนักงานใหญ่ผ่านทางหน้าจอนี้หากมีข้อสงสัย หรือต้องการซักถามเพิ่มเติม

7.ระบบจัดการข่าวสาร MU I-Style

ส่วนนี้ช่วยให้ทางสาขาสามารถประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆได้ถึงตัวผู้เรียน ซึ่งทางสาขาสามารถกำหนดการแจ้งข่าวสารโดยแบ่งแยกตามกลุ่มอายุ ช่วงชั้น กลุ่มวิชา 
ได้ทั้งสิ้น เพื่อประโยชน์ในการเข้าถึงตัวผู้เรียนได้อย่างตรงกลุ่มเป้าหมาย

8.รายงานแยกตามแต่ละสาขา

สาขาสามารถได้รับ รายงานต่างๆ ผ่านทางระบบออนไลน์ รายงานในส่วนนี้รวมไปถึง ข้อมูลผู้สมัคร ผลการสอบของนักเรียน ยอดค่าเล่าเรียนทั้งหมด ยอดค้างชำระ ยอดค่าหนังสือ และค่าใช้จ่ายอื่นๆของแต่ละสาขา

9.รายงานภาพรวม

ทางสำนักงานใหญ่ติดต่อประสานงานกับทางสาขาได้รวดเร็วยิ่งขึ้นผ่านทางรายงานภาพรวมของสาขา เพื่อประโยชน์ในการออกแบบ จัดสรรตารางเรียนให้ตรงกับความต้องการของแต่ละสาขา

10.ระบบ CRM และ MARKETING

ส่วนนี้เป็นระบบที่ช่วยให้ทางสาขานำข้อมูลต่างๆมาวิเคราะห์ จำทำรายงานเพื่อสื่อสารกับผู้เรียน และผู้ปกครอง เช่นชี้ชวนให้มาเรียนเพิ่มเติมในรายวิชาที่คะแนนผลไม่ดีนัก เป็นต้น รวมถึงนำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์เพื่อนำไปใช้ทางการตลาดต่อไป เช่น ข้อมูลโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนมากที่สุด เป็นต้น

11.ระบบจัดการคลังหนังสือ

ระบบนี้จะช่วยให้ทางสำนักงานใหญ่ทราบข้อมูลจำนวนนักเรียนที่สมัครเรียน เพื่อเตรียมเอกสารให้เพื่อพอกับนักเรียนจากทุกสาขา แล้วจัดส่งให้ทันตามกำหนดการเปิดภาคเรียน ระบบนี้ช่วยลดระยะเวลาการจัดส่งเอกสารและลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง

ระบบ MU Simulator

ระบบคลังข้อสอบเอกสิทธิ์เฉพาะนักเรียนมหิดลติวเตอร์ เป็นระบบการสอบออนไลน์ และทราบผลคะแนน ได้ทุกที่ ทุกเวลา  

อื่นๆตามสัญญาที่ตกลงระหว่างผู้ให้สิทธิและผู้รับสิทธิ์
Pro
แจ้งว่า "ทราบจาก ThaiFranchiseCenter"
จองแฟรนไชส์ MU TUTOR วันนี้ รับฟรี Computer All-in-One และ LED TV 40" วันนี้-31 ม.ค. 2562
หมดเขต 31 มกราคม 2562 (เหลืออีก 9 วัน)
ชื่อผู้ติดต่ออ.สุจิญ แก้วมณี
ที่อยู่46/5-7 ถ.บรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.086-9070061, 02-8893400 ต่อ 109
โทรสาร02-8893400
อีเมล์mututor@mututor.com
เว็บไซต์www.mututor.com
goo.gl/bYR3iv
LINE 
0894994924
Facebook 
www.facebook.com/teammututor
Youtube 
www.youtube.com/user/mututor
ข้อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2562 
|
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 294 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 32,769 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 581 คน
 
ติวเตอร์มหิดลวิทย์มหิดลติวเตอร์
แฟรนไชส์ ผ่านการรับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด
Budget