ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
13K
433
132
แมทพอยท์ สถาบันสอนคณิตศาสตร์
(MathPoint Education)
โรงเรียนเสริมทักษะวิชาคณิตศาสตร์แมทพอยท์

แมทพอยท์ คือ หลักสูตรพัฒนาทักษะการคิด และวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ เพื่อความเป็นเลิศของเด็กไทย
โดยใช้เทคโนโลยีสื่อการสอน และระบบสถิติติดตามผลการเรียนแบบเฉพาะบุคคล

หลักสูตรพิเศษสำหรับเด็กไทยโดยเฉพาะ ออกแบบให้ง่ายสำหรับการเรียนการสอนแบบหวังผลเป็นรายบุคคล เพื่อแก้ไขจุดอ่อน เสริมจุดแข็งของนักเรียนแต่ละคน ด้วยระบบสถิติ และกราฟวิเคราะห์ผลการเรียน

พร้อมด้วยระบบบริหารโรงเรียนสำเร็จรูป ซึ่งประกอบด้วย ระบบการจัดการเรียนการสอน ระบบการจัดการข้อมูลนักเรียน ระบบการจัดการข้อมูลครู ระบบวิเคราะห์ผลประกอบการ และระบบการบริหารจัดการทางการเงิน   

พันธกิจ มุ่งพัฒนาทักษะการคิด และวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ ของเด็กไทยให้มีความรู้ความสามารถอย่างสูงสุด เพื่อนำไปสรรค์สร้างประโยชน์ในการศึกษาพัฒนาตนเอง และประเทศชาติ ให้เป็นเลิศต่อไปในอนาคต
3-5 เดือน ขึ้นอยู่ก้บจำนวนนักเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ถือได้ว่าเป็นวิชาที่มีสำคัญมากที่สุดสำหรับเด็กไทยทุกคน เพราะคณิตศาสตร์คือทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเรา มีความเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันของเราทุกๆ เรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงิน เรื่องเวลา เรื่องการวัดระยะทาง เรื่องการชั่งน้ำหนักและการตวงสิ่งของต่างๆ เราจึงควรพัฒนาเด็กๆ ทุกคนให้มีความรู้ความสามารถในการคิดคำนวณและวิเคราะห์โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ต่างๆ ให้ดีเลิศ เพื่อพื้นฐานที่ดีในการเรียนของเด็กต่อไปในอนาคต

การพัฒนาความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ของเด็กไทยจึงถือว่าเป็นภารกิจสำคัญของเราเป็นอย่างยิ่ง เราจึงได้คิดค้นและพัฒนาหลักสูตรแมทพอยท์ ให้ง่ายต่อการเรียนการสอน แต่เต็มเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ เราได้ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ (Cloud Service) เข้ามาบริหารวิธีการสอน ทำให้มีสะดวกสบายในการสอนเป็นอย่างมาก

เราจึงขอเชิญชวนท่านที่มีความสนใจในธุรกิจการศึกษา ท่านที่รักในการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ท่านที่กำลังต้องการเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืน ท่านที่ต้องการเห็นผลสัมฤทธิ์ในการกวดวิชาคณิตศาสตร์แบบชัดเจน มาร่วมใช้นวัตกรรมใหม่ของเราในการสร้างความสำเร็จของทุกๆ ท่าน มาช่วยกันสร้างสิ่งดีๆ ให้แก่บุตรหลานของเราและเยาวชนไทยทุกคน มาช่วยกันพัฒนาเด็กไทยให้มีความรู้ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ให้โดดเด่น สามารถนำความรู้ไปใช้ในการเรียนและการสอบเพื่อเพิ่มผลการเรียนได้ หรือนำไปใช้ในการสอบแข่งขันความสามารถด้านคณิตศาสตร์ในระดับต่างๆ ได้อย่างเห็นผลสำเร็จ

แมทพอยท์ จุดสำเร็จ การเรียนการสอนคณิตศาสตร์

สอนง่าย รายได้งาม


สอนง่าย : หลักสูตรพิเศษสำหรับเด็กไทยโดยเฉพาะ ออกแบบให้ง่ายสำหรับการเรียนการสอนแบบหวังผลเป็นรายบุคคล เพราะนักเรียนแต่ละคนมีพื้นความรู้ที่แตกต่างกัน เราจึงต้องสอนด้วยเนื้อหาที่ต่างกัน แต่หลักสูตรแมทพอยท์ ได้ออกแบบวิธีการสอนมา เพื่อแก้ไขจุดอ่อน เสริมจุดแข็งของนักเรียนได้ทุกคน ด้วยระบบสถิติ และกราฟวิเคราะห์ผลการเรียน ช่วยให้เราทำการสอนได้ถูกต้อง ถูกจุด ถูกคน ถูกที่ และถูกเวลา

รายได้งาม : ด้วยระบบบริหารโรงเรียนสำเร็จรูป ทำให้ท่านสามารถบริหารจัดการโรงเรียนของท่านได้อย่างสะดวกสบาย ไม่ว่าจะเป็นระบบการจัดการเรียนการสอน ระบบการจัดการข้อมูลนักเรียน ระบบการจัดการข้อมูลครู ระบบวิเคราะห์ผลประกอบการ และระบบการบริหารจัดการทางการเงิน   จึงทำให้ท่านมั่นใจได้ว่า โรงเรียนของท่านจะสามารถสร้างผลประกอบการที่ดีได้โดยง่าย และสร้างผลตอบแทน สร้างรายได้ให้ท่านได้อย่างงดงาม

คำนวณดี ตีโจทย์แตก


คำนวณดี : พัฒนาทักษะ การบวก การลบ การคูณ การหาร ให้สามารถคำนวณตัวเลขได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำ เพื่อเป็นพื้นฐานที่ดีในการเรียนคณิตศาสตร์

ตีโจทย์แตก :
แมทพอยท์ ให้ความสำคัญในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ตีโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการคิด และวิเคราะห์ ที่ละขั้นตอนจากง่ายไปยาก จนสามารถพัฒนาตนเองให้คิดเป็น วิเคราะห์ได้ และสามารถแก้ปัญหาโจทย์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

สอนแนะแนวตัวต่อตัว : ด้วยระบบการสอนแบบติวเตอร์มืออาชีพ  ทำให้สามารถสอนน้องๆ ให้สามารถเรียนรู้ทำความเข้าใจบทเรียนได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน

หลักสูตรสำหรับเด็กไทย 100 % : หลักสูตรถูกออกแบบมาให้เหมาะสมสำหรับเด็กไทยโดยเฉพาะ และเนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลางกระทรวงศึกษาธิการ ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-6

ด้วยคลังข้อสอบและแบบฝึกหัด มาตรฐานครบครัน : นักเรียนจะได้รับการสอนเพื่อพัฒนาความรู้ด้านคณิตศาสตร์ ด้วยข้อสอบและแบบฝึกหัดในระบบของ Math Point แบบเป็นการเฉพาะตัว ไม่ซ้ำใคร ซึ่งจะสามารถแก้ไขจุดอ่อน และเสริมจุดแข็งให้นักเรียนแต่ละคนได้ แบบรวดเร็ว แม่นยำ ได้ผลชัดเจน สามารถพิสูจน์ได้จากผลการเรียนที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน

ระบบติดตามและรายงานผลการเรียน :
  นักเรียนทุกคนจะได้รับการติดตาม บันทึกสถิติผลการเรียนโดยละเอียด เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประมวลผล สร้างกราฟสถิติวิเคราะห์ผลการเรียน เพื่อใช้พัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ประสิทธิภาพสูงที่สุด และสามารถรายงานผลการเรียนของนักเรียนแต่ละคน ให้ผู้ปกครองทราบได้ตลอดเวลา

เก่งล้ำ นำชั้นเรียน : นอกจากแมทพอยท์ จะสามารถทำให้นักเรียนพัฒนาความรู้ด้านคณิตศาสตร์ได้ดีขึ้นแล้ว  ด้วยระบบการสอนของแมทพอยท์  ยังสามารถทำให้ น้องๆ เรียนรู้เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ในชั้นที่สูงกว่าระดับชั้นเรียนของน้องเองได้อีกด้วย นับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับนักเรียนที่จะเตรียมตัว สอบแข่งขันหรือสอบเข้าโรงเรียนชั้นนำต่างๆ ที่น้องๆ ใฝ่ฝัน ได้เป็นอย่างดี

สาขารายละเอียด
สำนักงานใหญ่
10 สาขา
รายละเอียดสาขา
ขายแฟรนไชส์ อำเภอเมือง 5 ก.ม./ 1 สาขา อำเภออื่นๆ 10 ก.ม./ 1 สาขา

การเปิดสาขาเพิ่ม ไม่ใช่นโยบายหลัก หากสาขาเดิมมีนักเรียนที่อยู่ใน
ระดับที่ดี บริษัทฯ ก็จะไม่เปิดเพิ่มอีก

ขยายสาขาให้ครอบคลุมทั่วทุกเขต ทุกอำเภอของประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กไทยได้ศึกษาเรียนรู้ วิธีการคิด การวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ ด้วยระบบการสอนที่เปี่ยมคุณภาพของแมทพอยท์

รวมสาขาทั้งหมด10 สาขา
 • ค่าสัญญาการใช้สิทธิ 89,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • อายุสัญญา 5 ปี
 • ค่ารอยัลตี้ 16.6 % 
 • ฟรี สิทธิ์การใช้ระบบปฏิบัติการ Math Point จำนวน 30 สิทธิ์
 • สถานที่ไม่บังคับการตกแต่ง ผู้รับอนุญาตสามารถตบแต่งได้เองตามงบประมาณที่เหมาะสม  
ระยะเวลาคืนทุน 3-5 เดือน เป็นการลงทุนที่มีโอกาสคืนทุนได้รวดเร็วมาก และเป็นธุรกิจที่ยังยืนไม่ขึ้นอยู่กับสภาวะทางเศรษฐกิจ และการเมือง ท่านจึงสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น และประสบความสำเร็จได้โดยง่าย

 1. สุภาพบุรุษ หรือ สุภาพสตรี อายุ 27- 50 ปี
 2. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
 3. รักเด็กและชอบงานด้านการศึกษา
 4. มีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่ดี 
 5. ต้องสามารถสอนและบริหารสาขาได้เต็มเวลาด้วยตนเอง 
 6. มีความพร้อมในการลงทุน
 1. สิทธิในการใช้ชื่อและเครื่องหมายการค้า ( โลโก้ )
 2. ระบบฐานข้อมูลนักเรียนออนไลน์ แบบครบวงจร สนับสนุนการบริหารงาน ส่งเสริมการตลาด ระบบสถิติวิเคราะห์การเรียน การสอนและผลประกอบการ 
 3. ให้คำปรึกษาแนะนำการทำธุรกิจ ตลอดอายุสัญญา 
 4. โบชัวร์เพื่อการประชาสัมพันธ์ จำนวน 1,000 แผ่น 
 5. ไฟล์รูปภาพ โลโก้ Math Point เพื่อตกแต่งสาขา
 6. มีกำหนดขอบเขตพื้นที่ของผู้ได้รับสิทธิ์ Franchise อย่างชัดเจน 
 7. หนังสือแต่งตั้งตัวแทนสาขา
 8. บริการออกแบบและแนะนำการตกแต่งสาขาโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 9. บริการอบรมการใช้งานระบบปฏิบัติงาน Math point  พร้อมแนะนำให้คำปรึกษาระบบการเรียนการสอนของแมทพอยท์  ณ สาขาเปิดใหม่ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 10. ฟรีค่าวิทยากรบรรยายแนะนำหลักสูตรแมทพอยท์  1 ครั้ง ( สำหรับกรณีที่สาขามีการจัดปฐมนิเทศผู้ปกครอง หรืองานเปิดตัวแนะนำสาขาใหม่ )
 11. แนะนำให้คำปรึกษาการวางแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงาน และแผนการตลาดของสาขา เพื่อกำหนดแนวทางการทำงานเพื่อความสำเร็จแบบยั่งยืน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
ระบบปฏิบัติการแมทพอยท์ เป็นระบบปฏิบัติการแบบออนไลน์ ท่านสามารถเข้าใช้งานระบบได้ทุกที่ ที่มีสัญญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ท ผ่านอุปกรณ์ใช้งานได้ทุกประเภท เช่น คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล Notebook เท็ปเล็ต และโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน 

จึงทำให้ท่านสมารถเตรียมการสอนได้อย่างสะดวกสบาย ได้ทั้งในและนอกสถานประกอบการ ข้อสอบและแบบฝึกหัดทุกข้อมีระบบตรวจและเฉลยคำตอบโดยละเอียด ซึ่งท่านสามารถใช้อุปกรณ์ดังกล่าวข้างต้นในการตรวจได้อย่างง่ายดาย

ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อผู้ติดต่อผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
ที่อยู่
62/23 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
มือถือ
090xxx
อีเมล์
 matxxx
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 27 มกราคม 2563 
รายชื่อผู้สนใจแฟรนไชส์  แมทพอยท์ สถาบันสอนคณิตศาสตร์
ลำดับชื่อ-สกุลโทรE-mail
1. ณัชชา สัตนxxx 08123xxx Nachcxxx
2. ขนิษฐา ศรีxxx 09177xxx watasxxx
3. ปอนด์xxx 09824xxx pondpxxx
4. สุพัตรา ทิxxx 08696xxx supatxxx
5. อนุโรจน์ สxxx 08168xxx anuroxxx
ข้อมูล รายละเอียด
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม132 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 12,957 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 39 คน
เงินลงทุน
สนใจลงทุน