ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
13K
432
132
36
twitter
แมทพอยท์ สถาบันสอนคณิตศาสตร์
FRANCHISE
NEWS
โรงเรียนเสริมทักษะวิชาคณิตศาสตร์แมทพอยท์

แมทพอยท์ คือ หลักสูตรพัฒนาทักษะการคิด และวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ เพื่อความเป็นเลิศของเด็กไทย
โดยใช้เทคโนโลยีสื่อการสอน และระบบสถิติติดตามผลการเรียนแบบเฉพาะบุคคล

หลักสูตรพิเศษสำหรับเด็กไทยโดยเฉพาะ ออกแบบให้ง่ายสำหรับการเรียนการสอนแบบหวังผลเป็นรายบุคคล เพื่อแก้ไขจุดอ่อน เสริมจุดแข็งของนักเรียนแต่ละคน ด้วยระบบสถิติ และกราฟวิเคราะห์ผลการเรียน

พร้อมด้วยระบบบริหารโรงเรียนสำเร็จรูป ซึ่งประกอบด้วย ระบบการจัดการเรียนการสอน ระบบการจัดการข้อมูลนักเรียน ระบบการจัดการข้อมูลครู ระบบวิเคราะห์ผลประกอบการ และระบบการบริหารจัดการทางการเงิน   

พันธกิจ มุ่งพัฒนาทักษะการคิด และวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ ของเด็กไทยให้มีความรู้ความสามารถอย่างสูงสุด เพื่อนำไปสรรค์สร้างประโยชน์ในการศึกษาพัฒนาตนเอง และประเทศชาติ ให้เป็นเลิศต่อไปในอนาคต
ลักษณะกิจการ
แฟรนไชส์สถาบันสอนคณิตศาสตร์
ชื่อธุรกิจ (ไทย)แมทพอยท์ สถาบันสอนคณิตศาสตร์
ชื่อธุรกิจ (Eng)MathPoint Education
ความเป็นมาวิชาคณิตศาสตร์ถือได้ว่าเป็นวิชาที่มีสำคัญมากที่สุดสำหรับเด็กไทยทุกคน เพราะคณิตศาสตร์คือทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเรา มีความเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันของเราทุกๆ เรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงิน เรื่องเวลา เรื่องการวัดระยะทาง เรื่องการชั่งน้ำหนักและการตวงสิ่งของต่างๆ เราจึงควรพัฒนาเด็กๆ ทุกคนให้มีความรู้ความสามารถในการคิดคำนวณและวิเคราะห์โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ต่างๆ ให้ดีเลิศ เพื่อพื้นฐานที่ดีในการเรียนของเด็กต่อไปในอนาคต

การพัฒนาความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ของเด็กไทยจึงถือว่าเป็นภารกิจสำคัญของเราเป็นอย่างยิ่ง เราจึงได้คิดค้นและพัฒนาหลักสูตรแมทพอยท์ ให้ง่ายต่อการเรียนการสอน แต่เต็มเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ เราได้ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ (Cloud Service) เข้ามาบริหารวิธีการสอน ทำให้มีสะดวกสบายในการสอนเป็นอย่างมาก

เราจึงขอเชิญชวนท่านที่มีความสนใจในธุรกิจการศึกษา ท่านที่รักในการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ท่านที่กำลังต้องการเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืน ท่านที่ต้องการเห็นผลสัมฤทธิ์ในการกวดวิชาคณิตศาสตร์แบบชัดเจน มาร่วมใช้นวัตกรรมใหม่ของเราในการสร้างความสำเร็จของทุกๆ ท่าน มาช่วยกันสร้างสิ่งดีๆ ให้แก่บุตรหลานของเราและเยาวชนไทยทุกคน มาช่วยกันพัฒนาเด็กไทยให้มีความรู้ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ให้โดดเด่น สามารถนำความรู้ไปใช้ในการเรียนและการสอบเพื่อเพิ่มผลการเรียนได้ หรือนำไปใช้ในการสอบแข่งขันความสามารถด้านคณิตศาสตร์ในระดับต่างๆ ได้อย่างเห็นผลสำเร็จ

สินค้าและบริการแมทพอยท์ จุดสำเร็จ การเรียนการสอนคณิตศาสตร์

สอนง่าย รายได้งาม


สอนง่าย : หลักสูตรพิเศษสำหรับเด็กไทยโดยเฉพาะ ออกแบบให้ง่ายสำหรับการเรียนการสอนแบบหวังผลเป็นรายบุคคล เพราะนักเรียนแต่ละคนมีพื้นความรู้ที่แตกต่างกัน เราจึงต้องสอนด้วยเนื้อหาที่ต่างกัน แต่หลักสูตรแมทพอยท์ ได้ออกแบบวิธีการสอนมา เพื่อแก้ไขจุดอ่อน เสริมจุดแข็งของนักเรียนได้ทุกคน ด้วยระบบสถิติ และกราฟวิเคราะห์ผลการเรียน ช่วยให้เราทำการสอนได้ถูกต้อง ถูกจุด ถูกคน ถูกที่ และถูกเวลา

รายได้งาม : ด้วยระบบบริหารโรงเรียนสำเร็จรูป ทำให้ท่านสามารถบริหารจัดการโรงเรียนของท่านได้อย่างสะดวกสบาย ไม่ว่าจะเป็นระบบการจัดการเรียนการสอน ระบบการจัดการข้อมูลนักเรียน ระบบการจัดการข้อมูลครู ระบบวิเคราะห์ผลประกอบการ และระบบการบริหารจัดการทางการเงิน   จึงทำให้ท่านมั่นใจได้ว่า โรงเรียนของท่านจะสามารถสร้างผลประกอบการที่ดีได้โดยง่าย และสร้างผลตอบแทน สร้างรายได้ให้ท่านได้อย่างงดงาม

คำนวณดี ตีโจทย์แตก


คำนวณดี : พัฒนาทักษะ การบวก การลบ การคูณ การหาร ให้สามารถคำนวณตัวเลขได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำ เพื่อเป็นพื้นฐานที่ดีในการเรียนคณิตศาสตร์

ตีโจทย์แตก :
แมทพอยท์ ให้ความสำคัญในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ตีโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการคิด และวิเคราะห์ ที่ละขั้นตอนจากง่ายไปยาก จนสามารถพัฒนาตนเองให้คิดเป็น วิเคราะห์ได้ และสามารถแก้ปัญหาโจทย์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

สอนแนะแนวตัวต่อตัว : ด้วยระบบการสอนแบบติวเตอร์มืออาชีพ  ทำให้สามารถสอนน้องๆ ให้สามารถเรียนรู้ทำความเข้าใจบทเรียนได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน

หลักสูตรสำหรับเด็กไทย 100 % : หลักสูตรถูกออกแบบมาให้เหมาะสมสำหรับเด็กไทยโดยเฉพาะ และเนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลางกระทรวงศึกษาธิการ ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-6

ด้วยคลังข้อสอบและแบบฝึกหัด มาตรฐานครบครัน : นักเรียนจะได้รับการสอนเพื่อพัฒนาความรู้ด้านคณิตศาสตร์ ด้วยข้อสอบและแบบฝึกหัดในระบบของ Math Point แบบเป็นการเฉพาะตัว ไม่ซ้ำใคร ซึ่งจะสามารถแก้ไขจุดอ่อน และเสริมจุดแข็งให้นักเรียนแต่ละคนได้ แบบรวดเร็ว แม่นยำ ได้ผลชัดเจน สามารถพิสูจน์ได้จากผลการเรียนที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน

ระบบติดตามและรายงานผลการเรียน :
  นักเรียนทุกคนจะได้รับการติดตาม บันทึกสถิติผลการเรียนโดยละเอียด เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประมวลผล สร้างกราฟสถิติวิเคราะห์ผลการเรียน เพื่อใช้พัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ประสิทธิภาพสูงที่สุด และสามารถรายงานผลการเรียนของนักเรียนแต่ละคน ให้ผู้ปกครองทราบได้ตลอดเวลา

เก่งล้ำ นำชั้นเรียน : นอกจากแมทพอยท์ จะสามารถทำให้นักเรียนพัฒนาความรู้ด้านคณิตศาสตร์ได้ดีขึ้นแล้ว  ด้วยระบบการสอนของแมทพอยท์  ยังสามารถทำให้ น้องๆ เรียนรู้เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ในชั้นที่สูงกว่าระดับชั้นเรียนของน้องเองได้อีกด้วย นับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับนักเรียนที่จะเตรียมตัว สอบแข่งขันหรือสอบเข้าโรงเรียนชั้นนำต่างๆ ที่น้องๆ ใฝ่ฝัน ได้เป็นอย่างดี

ประเทศThailand  Thailand | Asia
กลุ่มประเทศASEAN Economic Community (AEC)
ค่าแฟรนไชส์89,000 บาท
สำนักงานใหญ่10 สาขา
รวมทั้งหมด10 สาขา
รูปแบบธุรกิจ
การลงทุน
 • ค่าสัญญาการใช้สิทธิ 89,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • อายุสัญญา 5 ปี
 • ค่ารอยัลตี้ 16.6 % 
 • ฟรี สิทธิ์การใช้ระบบปฏิบัติการ Math Point จำนวน 30 สิทธิ์
 • สถานที่ไม่บังคับการตกแต่ง ผู้รับอนุญาตสามารถตบแต่งได้เองตามงบประมาณที่เหมาะสม  
ระยะเวลาคืนทุน 3-5 เดือน เป็นการลงทุนที่มีโอกาสคืนทุนได้รวดเร็วมาก และเป็นธุรกิจที่ยังยืนไม่ขึ้นอยู่กับสภาวะทางเศรษฐกิจ และการเมือง ท่านจึงสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น และประสบความสำเร็จได้โดยง่าย

ระยะเวลาคืนทุน3-5 เดือน ขึ้นอยู่ก้บจำนวนนักเรียน
คุณสมบัติ
ผู้ลงทุน
 1. สุภาพบุรุษ หรือ สุภาพสตรี อายุ 27- 50 ปี
 2. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
 3. รักเด็กและชอบงานด้านการศึกษา
 4. มีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่ดี 
 5. ต้องสามารถสอนและบริหารสาขาได้เต็มเวลาด้วยตนเอง 
 6. มีความพร้อมในการลงทุน
สิ่งที่ได้รับ
 1. สิทธิในการใช้ชื่อและเครื่องหมายการค้า ( โลโก้ )
 2. ระบบฐานข้อมูลนักเรียนออนไลน์ แบบครบวงจร สนับสนุนการบริหารงาน ส่งเสริมการตลาด ระบบสถิติวิเคราะห์การเรียน การสอนและผลประกอบการ 
 3. ให้คำปรึกษาแนะนำการทำธุรกิจ ตลอดอายุสัญญา 
 4. โบชัวร์เพื่อการประชาสัมพันธ์ จำนวน 1,000 แผ่น 
 5. ไฟล์รูปภาพ โลโก้ Math Point เพื่อตกแต่งสาขา
 6. มีกำหนดขอบเขตพื้นที่ของผู้ได้รับสิทธิ์ Franchise อย่างชัดเจน 
 7. หนังสือแต่งตั้งตัวแทนสาขา
 8. บริการออกแบบและแนะนำการตกแต่งสาขาโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 9. บริการอบรมการใช้งานระบบปฏิบัติงาน Math point  พร้อมแนะนำให้คำปรึกษาระบบการเรียนการสอนของแมทพอยท์  ณ สาขาเปิดใหม่ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 10. ฟรีค่าวิทยากรบรรยายแนะนำหลักสูตรแมทพอยท์  1 ครั้ง ( สำหรับกรณีที่สาขามีการจัดปฐมนิเทศผู้ปกครอง หรืองานเปิดตัวแนะนำสาขาใหม่ )
 11. แนะนำให้คำปรึกษาการวางแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงาน และแผนการตลาดของสาขา เพื่อกำหนดแนวทางการทำงานเพื่อความสำเร็จแบบยั่งยืน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
อื่นๆระบบปฏิบัติการแมทพอยท์ เป็นระบบปฏิบัติการแบบออนไลน์ ท่านสามารถเข้าใช้งานระบบได้ทุกที่ ที่มีสัญญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ท ผ่านอุปกรณ์ใช้งานได้ทุกประเภท เช่น คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล Notebook เท็ปเล็ต และโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน 

จึงทำให้ท่านสมารถเตรียมการสอนได้อย่างสะดวกสบาย ได้ทั้งในและนอกสถานประกอบการ ข้อสอบและแบบฝึกหัดทุกข้อมีระบบตรวจและเฉลยคำตอบโดยละเอียด ซึ่งท่านสามารถใช้อุปกรณ์ดังกล่าวข้างต้นในการตรวจได้อย่างง่ายดาย

ชื่อผู้ติดต่อผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
ที่อยู่62/23 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
โทร.
090xxx
อีเมล์
 matxxx
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2562 
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 132 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 12,515 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 432 คน
 
กวดวิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์โรงเรียนกวดวิชา
แฟรนไชส์นี้ ไม่ได้รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด
Budget