คอฟฟี่ เวิลด์

เอชเจ เฟรชมิลค์ ปังหยา-นมสด
แฟรนไชส์ไทย : Thai Franchise
ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
28.8K
62
187
27
twitter
google plus
จัมปิ้งเคลย์
FRANCHISE
NEWS
VDO
DOWNLOAD
AWARDS
สถาบันสอนศิลปะดินปั้นจัมปิ้งเคลย์ The World's Best Arts & Crafts Education Franchise : ผู้นำแฟรนไชส์การศึกษาด้านศิลปะดินปั้นจากประเทศเกาหลีใต้ ที่ได้รับการยอมรับกว่า 40 ประเทศทั่วโลก อาทิ เช่น อังกฤษ อเมริกา แคนาดา กลุ่มประเทศยุโรป สิงคโปร์ จีน อินโดนีเซีย อินเดีย เป็นต้น The Best Quality/Safety/famous Clay in the World ดินของ JumpingClay เป็นดินที่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลก : มอก. SGS CE TRA Q-Mark ฯลฯ 

จุดเด่นของจัมปิ้งเคลย์คือ
 1. เปิดอบรมหลักสูตรด้านศิลปะดินปั้นสำหรับทุกเพศทุกวัย(ได้รับการรับรองจาก JumpingClay Institute of Art :JIA ประเทศเกาหลีใต้)
 2. เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดินปั้นทุกชนิดภายใต้แบรนด์ JumpingClay
 3. บริการจัดกิจกรรมนอกสถานที่ เช่น งานวันเกิด งานเลี้ยง งานแต่งงาน งานเปิดตัวสินค้า กิจกรรมสำหรับโรงเรียน ฯลฯ
ลักษณะกิจการ
สอนศิลปะ, พัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ชื่อธุรกิจ (ไทย)จัมปิ้งเคลย์
ชื่อธุรกิจ (Eng)JumpingClay
ปีที่ก่อตั้งพ.ศ. 2557 (ก่อตั้งมา 3 ปี)
ความเป็นมา
Mr. Young Kyun Jo เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทจัมปิ้งเคลย์ขึ้นในปี พ.ศ.2541  ประเทศเกาหลีใต้  และได้มีการตั้งฝ่ายวิจัยและพัฒนา (Research & Development ) คือ สถาบัน JIA : JumpingClay Institute of Art ภายใต้การควบคุมดูแลของ Mrs.Jo 

เพื่อค้นคว้าวิจัยให้ดินของจัมปิ้งเคลย์เป็นดินที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยสูงสุด รวมทั้งการพัฒนาด้านหลักสูตรศิลปะดินปั้น จนเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลกและเติบโตอย่างรวดเร็วทั้งในยุโรปและเอเชีย  ทำให้จัมปิ้งเคลย์สามารถขยายสาขาแฟรนไซส์ได้มากกว่า 500 สาขาและมีครูที่มีความชำนาญด้านศิลปะงานปั้น (Instructor) มากกว่า 5,000 คนใน 40 ประเทศทั่วโลก

ปัจจุบันสำนักงานใหญ่ของจัมปิ้งเคลย์ตั้งอยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้ สเปน และเซอร์เบีย และปัจจุบันจัมปิ้งเคลย์ได้ก่อตั้งสาขาขึ้นในประเทศไทยและต้องการผู้สนใจร่วมธุรกิจ โดยติดต่อได้ที่บริษัทจัมปิ้งเคลย์ (ประเทศไทย) จำกัด 

สินค้าและบริการ
 1. เปิดอบรมหลักสูตรด้านศิลปะดินปั้น ซึ่งได้รับการรับรองจากสถาบัน JumpingClay Institute of Art : JIA ประเทศเกาหลีใต้ หลักสูตรแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือหลักสูตรประกาศนียบัตร เหมาะสำหรับนักเรียนและผู้สนใจประกอบธุรกิจ และหลักสูตรทั่วไป อาทิเช่น หลักสูตรงานปั้นชุดความรู้รอบตัว วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เป็นต้น
 2. เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดินปั้นทุกชนิดภายใต้แบรนด์ JumpingClay  ทั้งค้าปลีกและค้าส่ง
 3. บริการจัดกิจกรรมนอกสถานที่ เช่น งานวันเกิด งานเลี้ยง งานแต่งงาน งานเปิดตัวสินค้า กิจกรรมสำหรับโรงเรียน ฯลฯ
ประเทศThailand  Thailand | Asia
กลุ่มประเทศASEAN Economic Community (AEC)
ค่าแฟรนไชส์300,000 บาท
สำนักงานใหญ่8 สาขา
รวมทั้งหมด8 สาขา
อัตราการขยายสาขา
ปี พศ.สำนักงานใหญ่แฟรนไชส์ซี่ต่างประเทศรวม (สาขา)เปลี่ยนแปลง
2557-3-3
2558-4-4เพิ่มขึ้น 34%
2559-8-8เพิ่มขึ้น 100%
อัตราเติบโตเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 45%
รูปแบบธุรกิจ
การลงทุน
การลงทุน โปรโมชั่นพิเศษ 10 สาขาแรก
 • Package 5 ปี ค่าแฟรนไชส์ 450,000 บาท เหลือเพียง 400,000 บาท
 • Package 3 ปี ปกติ ค่าแฟรนไชส์ 300,000 บาท เหลือเพียง 250,000 บาท
Package ปกติ
 • Package 5 ปี ค่าแฟรนไชส์ 450,000 บาท
 • Package 3 ปี ปกติ ค่าแฟรนไชส์ 300,000 บาท
ระยะเวลาคืนทุน1-2  ปี
คุณสมบัติ
ผู้ลงทุน
 1. มีความรู้พื้นฐานในเรื่องการศึกษา และพร้อมที่จะส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน ไม่จำเป็นต้องจบด้านศิลปะโดยตรง
 2. มีความตั้งใจ จริงใจ และพร้อมที่จะให้บริการ
สิ่งที่ได้รับ
PRIVILEGE - สิทธิพิเศษในการเป็น JUMPINGCLAY STORE FRANCHISE

TRAINING COURSE
 • ได้รับการอบรมหลักสูตร INSTRUCTOR, PRE-INSTRUCTOR
  • 5ปี : 1  INSTRUCTOR (90 ชม.) 1 PRE-INSTRUCTOR (70 ชม.)
  • 3ปี : 1  INSTRUCTOR (90 ชม.)
INSTRUCTOR /PRE-INSTRUCTOR CERTIFICATE AND CARD
 • ได้รับใบประกาศนียบัตร จากสถาบัน JIA:JUMPINGCLAY INSTITUE OF ART ประเทศเกาหลีใต้
INTERNATIONAL ANNUAL MEMBER
 • ได้รับสิทธิเป็น INTERNATIONAL ANNUAL MEMBER ตลอดอายุสัญญา
JUMPINGCLAY TRADEMARK
 • ได้รับสิทธิ์ในการใช้ชื่อร้าน และเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ภายใต้เครื่องหมายการค้า JUMPINGCLAY อาทิ เช่น ผลิตภัณฑ์ประเภทดินปั้นชนิดต่างๆ ประเภท DIY ฯลฯ
MARKETING STRATEGY TRAINING
 • ได้รับการอบรม การบริการจัดการ ด้านการตลาด หลักสูตรการเรียนการสอน และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
PROGRAM BOOKS
 • ได้รับคู่มือหลักสูตรการสอน (PROGRAM BOOKS) ที่เป็นลิขสิทธิ์ของ JUMPINGCLAY (จำนวนขึ้นอยู่กับอายุสัญญา)
INTERNATIONAL EDUCATION PROGRAM TRAINING
 • ได้รับสิทธิในการเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ของ JUMPINGCLAY ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นในทุกๆปี จากฝ่ายวิจัยและพัฒนา R&D : RESEARCH & DEVELOPMENT ของสถาบัน JIA อย่างต่อเนื่อง
START-UP SET
 • OPERATION MANUAL คู่มือปฏิบัติการร้านค้า
 • EDUCATION GUIDELINE คู่มือการจัดการเรียนการสอน
 • ชุดเครื่องมือที่ใช้ในการปั้น และชุดอุปกรณ์ต่างๆ เช่น กรรไกร แปรงลวด ROLLER เป็นต้น
 • ผ้ากันเปื้อน เสื้อยืด ถุง ที่มีโลโก้ของ JUMPINGCLAY
 • ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ เช่นดิน ,ชุดDIY ,อุปกรณ์การสอนชุด JUMPING BOOK SET (จำนวนขึ้นอยู่กับอายุสัญญา)
PUBLIC RELATIONS AND MARKETING DOCUMENTS
 • เอกสาร สื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาด
 • โบรชัวร์ ปีละ 500 ใบ (5 ปี) ปีละ 300 ใบ (5 ปี)
 • ONLINE MARKETING :Website, Facebook, You Tube ที่จัดทำขึ้นโดย JUMPINGCLAY เพื่อช่วยในการแจ้งข่าวสาร การจัดกิจกรรมต่างๆ การแนะนำข้อมูล เพื่อส่งเสริมการขายให้ลูกค้า
JUMPINGCLAY VDO CLIPS
 • ตัวอย่างรูปแบบการจัดกิจกรรมนอกสถานที่ เพื่อประชาสัมพันธ์ และกระตุ้นยอดขาย เช่น กิจกรรมวันเกิด งานแต่งงาน ฯลฯ
DESIGN FILE
 • BRAND LOGO AND CHARACTER
 • แบบในการตกแต่งภายใน (INTERIOR DESIGN)
 • แบบป้ายหน้าร้าน (STORE SIGNBOARD)
 • แบบป้ายเพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น EXHIBITION BANNER, ป้ายผ้าปูโต๊ะ (TABLE BANNER),ป้ายประชาสัมพันธ์ (VERTICAL STANDING BANNER)
CONSULTATION การให้คำแนะนำและคำปรึกษา
 • ขนาดและทำเลที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ
 • โปรแกรมการบริหารคลังสินค้า การขายหน้าร้าน
 • บัญชีและภาษี
 • การจัดทำคอร์สเรียนในโอกาสต่างๆ
ไม่มีการเก็บค่า ROYALTY FEE ตลอดอายุสัญญา

อื่นๆ
What is JumpingClay Franchise?

World-Best Art & Craft Franchise
ผู้นำแฟรนไชส์การศึกษาด้านศิลปะดินปั้น จากประเทศเกาหลีใต้ที่ได้รับการยอมรับกว่า37 ประเทศทั่วโลก : อังกฤษ อเมริกา แคนาดา กลุ่มประเทศยุโรป สิงคโปร จีน อินเดีย เป็นต้น

Education Franchise
หลักสูตรการสอนที่มีความหลากหลาย และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากฝ่ายวิจัยและพัฒนา Research &Development ของสถาบัน JumpingClay Institute of Art ประเทศเกาหลีใต้

Global Network
JumpingClay มีเครือข่ายสถาบันการศึกษา และสินค้าที่เกี่ยวกับศิลปะดินปั้นกระจายอยู่ทั่วโลก

Promising Business
JumpingClay ได้ขยายตัวและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การทำงานของทีมงานที่มีความชำนาญทั้งด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และระบบหลักสูตรการศึกษา

JumpingClay One Step Above the Rest มาตรฐานความปลอดภัยระดับโลก
 • TISI Standard - Thai Industrial Standard Institute (มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)
 • Q-Mark - Quality Guarantee Mar
 • SGS - International official test for non-toxic substance
 • CE - Europe quality certification
 • TRA - USA safety certification, etc.
 • ได้รับการยอมรับกว่า 20 ประเทศทั่วโลก จัดให้เป็น ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
Child Safety at the Forefront
JumpingClay เป็นผลิตภัณฑ์ดินปั้นชนิดเดียวที่มีความปลอดภัยสูง และผ่านการประเมินมาตรฐานด้านอาหารจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเกิดจากการคัดสรร และใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง ในกระบวนการผลิต ทำให้มั่นใจได้ว่าปลอดภัยกับผู้บริโภค

Herb Scented Nano-silver Infused Healing Clay
ด้วยความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของผู้บริโภค JumpingClay ได้นำเอานวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี (Nano-silver Technology) มาเป็นส่วนหนึ่งในการผลิต โดยนำเอาหัวน้ำหอมที่สกัดมาจากดอกมะลิบรรจอยู่ใน Nano-capsules ซึ่งกลิ้นหอมจะเป็นศาสตร์หนึ่งในการบำบัดรักษาโรค และนาโนเทคโนโลยียังช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย ไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคอีกด้วย

The Mother of all Filler Clay, the Original JumpingClay
เป็นต้นกำเนิดและต้นแบบของดินเกาหลี ภายใต้เครื่องหมายการค้า JumpingClay แต่เพียงผู้เดียว

ชื่อผู้ติดต่อคุณพรรณี บัณฑิตอัครกุล
ที่อยู่55 อาคารซีคอนสแควร์ ห้อง 3046บี แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร.081-8692051, 02-7218968
อีเมล์ph.jumpingclay.th@gmail.com
เว็บไซต์www.jumpingclaythailand.co.th
Facebook 
goo.gl/1U1mim
Youtube 
www.youtube.com/watch?v=n5CXrskyAcA
ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 
|
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 187 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 28,751 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 62 คน
 
ศิลปะศิลปะดินปั้นพัฒนาผู้เรียน
แฟรนไชส์นี้ ได้รับการรับรองแล้ว
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด
Budget